Marketing w turystyce i rekreacji

3 oceny

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

71,10  79,00 (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 55,30 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Na rynku turystycznym i rekreacyjnym panuje silna konkurencja, powodująca, że firma oraz destynacja turystyczna, aby przetrwać, musi zaproponować turystom ofertę gwarantującą dodatkową wartość. Stworzenie tej wartości jest możliwe tylko przy pełnym zrozumieniu zasad obowiązujących na rynku oraz znajomości narzędzi stosowanych w marketingu, w tym promocji. Autorzy podręcznika przybliżają czytelnikowi te zagadnienia, omawiając: · podstawy teorii marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych oraz obszarów turystycznych, · rynek usług turystycznych i rekreacyjnych, · zachowania klientów na tym rynku, · elementy marketingu-mix (5P), · marketing terytorialny w turystyce, · markowy produkt turystyczny, · nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej, · marketing relacji w turystyce i rekreacji, · badania marketingowe i tworzenie strategii marketingowych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Prezentowany podręcznik akademicki jest zgodny z obowiązującymi programami nauczania. Jego logiczna struktura i zrozumiały język narracji powodują, że jest znakomitym źródłem wiedzy dla studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz specjalności turystycznych kierunków ekonomicznych, a także osób profesjonalnie zajmujących się tą dziedziną. Autorami podręcznika są pracownicy dydaktyczno-naukowi związani z Katedrą Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedrą Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedrą Geografii Regionalnej i Turyzmu Uniwersytetu Śląskiego.


Rok wydania2013
Liczba stron382
KategoriaMarketing, reklama
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17527-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP Aleksander Panasiuk     11
  
  CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI    15
  
  ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk     17
  
  1.1. Istota, zasady i cele marketingu     17
  1.2. Obszary badawcze marketingu usług     20
  1.3. Usługa jako produkt     22
  1.4. Koncepcje marketingu usług     25
  Pytania kontrolne     26
  Literatura zalecana     30
  
  ROZDZIAŁ 2. RYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH Dawid Milewski     31
  
  2.1. Istota i elementy rynku usług turystycznych i rekreacyjnych     31
  2.2. Podmioty na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych     47
  2.3. Mechanizm rynkowy w turystyce i rekreacji     52
  2.4. Orientacje rynkowe     56
  Pytania kontrolne     59
  Literatura zalecana     60
  
  ROZDZIAŁ 3. ZACHOWANIE KLIENTA NA RYNKU TURYSTYCZNYM I REKREACYJNYM Maja Jedlińska     61
  
  3.1. Zachowania klienta – istota, uwarunkowania, etapy     61
  3.2. Typologia zachowań klientów     68
  3.3. Kierunki zmian zachowań klientów na rynku usług turystycznych
  i rekreacyjnych     73
  Pytania i zadania     80
  Literatura zalecana     80
  
  ROZDZIAŁ 4. KONCEPCJA MARKETINGOWA W TURYSTYCE I REKREACJI Aleksander Panasiuk     81
  
  4.1. Przesłanki stosowania marketingu w turystyce i rekreacji     81
  4.2. Podstawowe nurty działań marketingowych w turystyce i rekreacji     83
  4.3. Obszary marketingu w turystyce i rekreacji     86
  4.4. Marketing mix w turystyce i rekreacji     89
  Pytania kontrolne     93
  Literatura zalecana     93
  
  CZĘŚĆ II. STRUKTURA INSTRUMENTÓW MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI    95
  
  ROZDZIAŁ 5. PRODUKT JAKO INSTRUMENT MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI Agnieszka Sawińska     97
  
  5.1. Istota produktu w turystyce i rekreacji     97
  5.2. Rodzaje produktów w turystyce i rekreacji     99
  5.3. Marketingowa struktura produktu w turystyce i rekreacji     106
  5.4. Jakość jako element marketingowego różnicowania produktu w turystyce i rekreacji     107
  5.5. Cykl życia produktu turystycznego i rekreacyjnego     110
  5.6. Cykl życia obszaru turystycznego     113
  Pytania kontrolne     116
  Literatura zalecana     117
  
  ROZDZIAŁ 6. CENA JAKO INSTRUMENT MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI Adam Pawlicz     118
  
  6.1. Czynniki determinujące ustalanie cen     118
  6.1.1. Czynniki wewnętrzne     119
  6.1.2. Czynniki zewnętrzne     120
  6.2. Ogólne metody ustalania cen     121
  6.3. Strategie cenowe przedsiębiorstw turystycznych     125
  6.3.1. Podstawowe strategie cenowe     125
  6.3.2. Specyficzne strategie cenowe     127
  6.3.3. Techniki yield management     128
  6.4. Strategie cenowe niekomercyjnych podmiotów turystycznych     132
  6.5. Zmiany cen usług turystycznych i rekreacyjnych     134
  Pytania kontrolne     135
  Literatura zalecana     136
  
  ROZDZIAŁ 7. DYSTRYBUCJA JAKO INSTRUMENT MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI Tomasz Mańkowski     137
  
  7.1. Pojęcie dystrybucji usług turystycznych i rekreacyjnych     137
  7.2. Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji usług turystycznych i rekreacyjnych     139
  7.3. Systemy dystrybucji usług turystycznych i rekreacyjnych     147
  Pytania kontrolne     149
  Literatura zalecana     150
  
  ROZDZIAŁ 8. PROMOCJA JAKO INSTRUMENT MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI Daria Jaremen     151
  
  8.1. Istota i funkcje promocji w turystyce i rekreacji     151
  8.2. Instrumenty promocji usług turystycznych i rekreacyjnych     163
  8.2.1. Reklama     163
  8.2.2. Sprzedaż osobista     167
  8.2.3. Promocja uzupełniająca     173
  8.2.4. Public relations i publicity     179
  8.3. Skuteczność i efektywność działań promocyjnych w turystyce i rekreacji     184
  Pytania kontrolne     189
  Literatura zalecana     189
  
  ROZDZIAŁ 9. PERSONEL JAKO INSTRUMENT MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI Anna Tokarz-Kocik     190
  
  9.1. Rola personelu w działaniach marketingowych przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych     190
  9.2. Pracownicy odpowiedzialni za cele marketingowe w turystyce i rekreacji     196
  9.3. Instrumenty marketingowej polityki personalnej w turystyce i rekreacji     201
  Pytania kontrolne     213
  Literatura zalecana     213
  
  CZĘŚĆ III. WSPÓŁCZESNY MARKETING W TURYSTYCE I REKREACJI    215
  
  ROZDZIAŁ 10. MARKETING TERYTORIALNY W TURYSTYCE     217
  
  10.1. Konkurencyjność regionów turystycznych Beata Meyer     217
  10.1.1. Region jako produkt turystyczny     217
  10.1.2. Przesłanki i charakter konkurencji regionów     222
  10.2. Marketing terytorialny jako element budowania przewagi konkurencyjnej Beata Meyer     228
  10.2.1. Pojęcie i poziomy marketingu terytorialnego     228
  10.2.2. Rynki docelowe w marketingu terytorialnym     230
  10.2.3. Marketing własny i obcy regionu turystycznego     233
  10.3. Wykorzystanie marketingu eventowego przez regiony turystyczne Marta Sidorkiewicz     238
  Pytania kontrolne     243
  Zalecana literatura     243
  
  ROZDZIAŁ 11. MARKOWY PRODUKT TURYSTYCZNY Anna Nitkiewicz-Jankowska     244
  
  11.1. Pojęcie, rola i struktura marki     244
  11.2. Determinanty silnej marki     252
  11.3. Markowe produkty turystyczne     254
  11.4. Koncepcja markowego produktu turystycznego     258
  Pytania kontrolne     263
  Literatura zalecana     264
  
  ROZDZIAŁ 12. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W TURYSTYCE I REKREACJI Katarzyna Orfin     265
  
  12.1. Istota komunikacji marketingowej w turystyce i rekreacji     265
  12.2. Elementy komunikacji marketingowej w turystyce i rekreacji     268
  12.3. Funkcje i cele komunikacji marketingowej w turystyce i rekreacji     273
  12.4. Proces komunikacji marketingowej w turystyce i rekreacji     274
  12.5. Odbiorcy komunikacji marketingowej w turystyce i rekreacji     276
  12.6. Nowoczesne metody komunikacji w turystyce i rekreacji     279
  12.6.1. Komunikacja marketingowa w mediach     279
  12.6.2. Komunikacja marketingowa w Internecie     282
  Pytania kontrolne     289
  Literatura zalecana     289
  
  ROZDZIAŁ 13. MARKETING RELACJI W TURYSTYCE I REKREACJI Izabela Michalska-Dudek, Renata Przeorek-Smyka     290
  
  13.1. Definicje marketingu relacji     290
  13.2. Podstawowe komponenty marketingu relacji     293
  13.3. Zarządzanie relacjami z klientem     294
  13.4. Instrumentarium marketingu relacji w turystyce i rekreacji     300
  Pytania kontrolne     311
  Literatura zalecana     311
  
  ROZDZIAŁ 14. BADANIA MARKETINGOWE W TURYSTYCE I REKREACJI Małgorzata Januszewska     312
  
  14.1. Cel i przedmiot badań marketingowych w turystyce i rekreacji     312
  14.2. Projektowanie badania marketingowego w turystyce i rekreacji     318
  14.3. Źródła informacji wykorzystywane w badaniach     321
  14.4. Metody i techniki badań marketingowych wykorzystywane
  w turystyce i rekreacji     330
  Pytania kontrolne     337
  Literatura zalecana     337
  
  ROZDZIAŁ 15. STRATEGIE MARKETINGOWE W TURYSTYCE I REKREACJI Marta Sidorkiewicz     338
  
  15.1. Teoretyczne aspekty strategii rynkowych     338
  15.2. Strategie rynkowe w turystyce i rekreacji     342
  15.3. Podstawowe rodzaje strategii marketingowych przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych     348
  15.4. Strategie rynkowe obszaru turystycznego     355
  Pytania kontrolne     360
  Literatura zalecana     360
  
  BIBLIOGRAFIA Aleksander Panasiuk     361
  SŁOWNICZEK Aleksander Panasiuk     372
  INDEKS RZECZOWY Anna Tokarz-Kocik     379
RozwińZwiń