Ekonomika turystyki i rekreacji

6 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 39,50 zł  


79,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jedną z najważniejszych tendencji rozwoju współczesnych gospodarek narodowych jest wzrost znaczenia usług, w tym również usług turystyczno-rekreacyjnych, co w znacznej mierze jest związane z wydłużaniem się czasu wolnego ludności i wzrostem poziomu jej zamożności. [...] Nie ma na rynku wydawniczym takiej książki jak ta, która stanowi tak kompleksowe i wieloaspektowe omówienie zjawisk ekonomicznych zachodzących w turystyce i – co ważne – w rekreacji, a także innych branżach związanych bezpośrednio i pośrednio z procesami zachodzącymi na rynku turystycznym i rekreacyjnym.


(Dr hab. Krystyna Żelazna, Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie)


Drugie zmienione wydanie cieszącej się dużym zainteresowaniem książki Ekonomika turystyki rozszerzonej o zagadnienia związane z rekreacją. Treść podręcznika została również dostosowana do najnowszych obowiązujących standardów nauczania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA.


W pracy zawarto liczne przykłady z polskiej praktyki gospodarczej, słowniczek podstawowych terminów z angielskimi odpowiednikami, bogatą bibliografię oraz indeks rzeczowy. Każdy rozdział kończy krótkie podsumowanie oraz zestaw pytań kontrolnych.


Publikacja skierowana do studentów uczelni wyższych na kierunku turystyka i rekreacja oraz na kierunkach ekonomicznych ze specjalnością turystyka. Książka może również stanowić cenną propozycję dla menedżerów i pracowników firm zajmujących się obsługą ruchu turystycznego oraz osób zainteresowanych zagadnieniami turystyki i rekreacji w praktyce.


Rok wydania2011
Liczba stron416
KategoriaTurystyka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16680-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp Aleksander Panasiuk    11
  ROZDZIAŁ 1. EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI W SYSTEMIE NAUK EKONOMICZNYCH Aleksander Panasiuk    15
    1.1. Zadania badawcze nauk ekonomicznych    15
    1.2. Ekonomika turystyki i rekreacji jako dyscyplina badawcza ekonomii    19
    1.3. Nauki o turystyce i rekreacji    22
    Pytania i zadania    25
    Literatura zalecana    26
  ROZDZIAŁ 2. PODSTAWY TURYSTYKI I REKREACJI    27
    2.1. Wzajemne relacje turystyki i rekreacji Aleksander Panasiuk    27
    2.2. Turystyka i ruch turystyczny Agnieszka Sawińska    29
    2.3. Uczestnicy ruchu turystycznego Agnieszka Sawińska    35
    2.4. Pojęcie rekreacji Katarzyna Orfin    39
    2.5. Uczestnicy rekreacji Katarzyna Orfin    42
    Pytania i zadania    45
    Literatura zalecana    45
  ROZDZIAŁ 3. FUNKCJE TURYSTYKI I REKREACJI    46
    3.1. Zróżnicowanie i charakter funkcji turystyki Beata Meyer    46
    3.2. Rodzaje funkcji pełnionych przez turystykę Beata Meyer    48
      3.2.1. Typologia funkcji turystyki    48
      3.2.2. Funkcje turystyki realizowane głównie na płaszczyźnie społeczno--kulturowej    49
      3.2.3. Funkcje turystyki realizowane głównie na płaszczyźnie gospodarczej    55
      3.2.4. Funkcje turystyki realizowane głównie na płaszczyźnie przestrzenno-środowiskowej    58
    3.3. Funkcje rekreacji Katarzyna Orfin    62
    Pytania i zadania    65
    Literatura zalecana    65
  ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE TURYSTYKI I REKREACJI W GOSPODARCE    66
    4.1. Gospodarka turystyczna i przemysł turystyczny Aleksander Panasiuk    66
    4.2. Struktura gospodarki turystycznej Aleksander Panasiuk    71
    4.3. Turystyka i rekreacja w gospodarce narodowej i regionalnej Aleksander Panasiuk    75
    4.4. Mnożnik turystyczny Dawid Milewski    78
    4.5. Rachunek satelitarny turystyki Dawid Milewski    86
    4.6. Czynniki produkcji w gospodarce turystycznej i rekreacji Aleksander Panasiuk    90
    4.7. Rola turystyki i rekreacji w rozwoju społeczno-gospodarczym Tomasz Mańkowski    99
    4.8. Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji Beata Meyer    103
      4.8.1. Zasady zrównoważonego rozwoju    103
      4.8.2. Negatywne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji    105
      4.8.3. Cele i zasady zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji    107
    Pytania i zadania    112
    Literatura zalecana    112
  ROZDZIAŁ 5. RYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH    113
    5.1. Podstawowe pojęcia dotyczące rynku usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk, Anna Tokarz-Kocik    113
    5.2. Struktura rynku usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk, Anna Tokarz-Kocik    117
    5.3. Modele rynku usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk    123
    5.4. Koniunktura na rynku usług turystycznych Adam Pawlicz    126
    5.5. Globalizacja rynku usług turystycznych Kamila Mańko    132
    Pytania i zadania    138
    Literatura zalecana    138
  ROZDZIAŁ 6. POPYT TURYSTYCZNY I REKREACYJNY Dawid Milewski, Katarzyna Orfin    139
    6.1. Definicja i specyfika popytu w turystyce i rekreacji    139
    6.2. Cechy popytu turystycznego i rekreacyjnego    143
    6.3. Czynniki określające wielkość popytu turystycznego i rekreacyjnego    156
    6.4. Mierniki popytu turystycznego i rekreacyjnego    162
    6.5. Współczesne tendencje popytu w turystyce i rekreacji    168
      6.5.1. Tendencje w turystyce    168
      6.5.2. Tendencje w rekreacji    171
    Pytania i zadania    174
    Literatura zalecana    175
  ROZDZIAŁ 7. PROBLEMY KONSUMPCJI W TURYSTYCE I REKREACJI Agnieszka Sawińska    176
    7.1. Gospodarstwo domowe na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych    176
    7.2. Uwarunkowania konsumpcji w turystyce i rekreacji    180
    7.3. Modele konsumpcji usług turystycznych i rekreacyjnych    192
    Pytania i zadania    201
    Literatura zalecana    201
  ROZDZIAŁ 8. PODAŻ TURYSTYCZNA I REKREACYJNA    202
    8.1. Istota i cechy podaży turystycznej i rekreacyjnej Dawid Milewski    202
    8.2. Istota i rodzaje produktu turystycznego Aleksander Panasiuk,Anna Tokarz-Kocik    206
    8.3. Komponenty produktu turystycznego Beata Meyer, Aleksander Panasiuk, Anna Tokarz-Kocik    212
      8.3.1. Dobra i urządzenia turystyczne    212
      8.3.2. Usługi turystyczne    223
    8.4. Usługi rekreacyjne Anna Tokarz-Kocik    230
    8.5. Mierniki podaży turystycznej i rekreacyjnej Anna Tokarz-Kocik    234
    Pytania i zadania    238
    Literatura zalecana    238
  ROZDZIAŁ 9. CENY USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH    239
    9.1. Teoretyczne podstawy cen Adam Pawlicz    239
    9.2. Koncepcje wyjściowe ustalania cen na usługi turystyczne i rekreacyjne Aleksander Panasiuk    242
    9.3. Metody ustalania cen na usługi turystyczne i rekreacyjne Adam Pawlicz    245
      9.3.1. Ustalanie cen w sektorze prywatnym    245
      9.3.2. Ustalanie cen w sektorze publicznym i organizacjach non profit    250
    9.4. Yield management Adam Pawlicz    252
    9.5. Kalkulacja ceny imprezy turystycznej Adam Pawlicz    255
    9.6. Normy prawne w zakresie stosowania cen usług turystycznych Adam Pawlicz    265
    Pytania i zadania    268
    Literatura zalecana    269
  ROZDZIAŁ 10. JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH    270
    10.1. Istota jakości usług turystycznych i rekreacyjnych Kamila Mańko,Aleksander Panasiuk    270
    10.2. Kryteria oceny i możliwości pomiaru jakości usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk, Agnieszka Sawińska    277
    10.3. Marketingowe aspekty jakości usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk, Agnieszka Sawińska    288
    10.4. Jakość jako informacja rynkowa dla konsumentów usług turystycznych i rekreacyjnych Adam Pawlicz    291
    10.5. Postulaty jakościowe wybranych usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk    294
    Pytania i zadania    298
    Literatura zalecana    298
  ROZDZIAŁ 11. POLITYKA PAŃSTWA W OBSZARZE TURYSTYKI I REKREACJI    299
    11.1. Miejsce turystyki i rekreacji w polityce społeczno-gospodarczej państwa Tomasz Mańkowski    299
    11.2. Państwo jako podmiot rynku usług turystycznych i rekreacyjnych Anna Gardzińska    302
    11.3. Struktura polityki turystycznej Anna Gardzińska    304
      11.3.1. Istota polityki turystycznej    304
      11.3.2. Podmioty polityki    307
      11.3.3. Adresaci polityki    319
      11.3.4. Metody polityki    321
      11.3.5. Instrumenty polityki    323
    11.4. Strategie rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce Tomasz Mańkowski, Aleksander Panasiuk    326
    11.5. Polityka turystyczna Unii Europejskiej Anna Gardzińska    329
    11.6. Struktura polityki w obszarze rekreacji Tomasz Mańkowski    334
    Pytania i zadania    342
    Literatura zalecana    343
  ROZDZIAŁ 12. TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Adam Pawlicz    344
    12.1. Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki międzynarodowej    344
    12.2. Ruch turystyczny na świecie    348
    12.3. Wpływ turystyki zagranicznej na bilans płatniczy    356
    12.4. Wpływy z turystyki zagranicznej a PKB    359
    12.5. Czynniki decydujące o wielkości ruchu turystycznego w skali międzynarodowej    363
    12.6. Międzynarodowe organizacje turystyczne    367
    Pytania i zadania    370
    Literatura zalecana    370
  ROZDZIAŁ 13. PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE I REKREACYJNE Marta Sidorkiewicz    371
    13.1. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych    371
    13.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych    376
    13.3. Formy organizacyjne i prawne przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych    380
    13.4. Organizacja przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych    382
    13.5. Nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi    386
    Pytania i zadania    392
    Literatura zalecana    393
  SŁOWNICZEK Adam Pawlicz    394
  BIBLIOGRAFIA Aleksander Panasiuk    400
  INDEKS RZECZOWY Anna Tokarz-Kocik    410
RozwińZwiń