FILTROWANIE

KATEGORIE

FORMAT

pokaż >

WYDAWNICTWO

pokaż >

CENA

pokaż >

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Znaleziono: 869 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl:

Monografia stanowi zbiór tekstów autorstwa polskich ekonomistek i finansistek. Książka prezentuje rozważania poświęcone bezpieczeństwu ekonomicznemu osób starszych w kontekście zmian demograficznych i kryzysów systemów powszechnych... więcej >

Prezentowana monografia dotyka problematyki procesów ludnościowo-rozwojowych w ośrodku subregionalnym oraz analizuje rolę, jaką odgrywa w tych procesach szkoła wyższa. Przedmiotem analizy uczyniono Nysę i cały powiat nyski, stanowiący... więcej >

Monografia stanowi publikację o charakterze jubileuszowym przygotowaną z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesor Grażyny Osbert-Pociechy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Książka zawiera słowo od redaktorów i laudację,... więcej >

Monografia dedykowana prof. dr hab. Krystynie Mazurek-Łopacińskiej składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy drogi naukowej Pani Profesor i licznych dokonań o charakterze naukowym, organizacyjnym, dydak­tycznym oraz związanych z... więcej >

Monografia składa się z czterech rozdziałów. Stanowi ona studium polskiego systemu finansowego gospodarki w kontekście jego służebnej roli we wspieraniu rozwoju gospodarek regionalnych. Autorzy opracowania odpowiadają na pytania o to, w... więcej >

Książka wpisuje się w nurt publikacji poświęconych przeciwdziałaniu zmianom klimatu, degradacji środowiska i możliwościom wdrażania zrównoważonego rozwoju. Punkt wyjścia rozważań stanowią dwa dokumenty: Agenda 2030 i Europejski... więcej >

Zawarte w zeszycie artykuły poruszają zaledwie część zagadnień dotyczących zmian podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych. Opracowanie zawiera 13 artykułów naukowych przygotowanych przez studentów i studentki... więcej >

Problematyka zrównoważonego rozwoju staje się obecnie jednym z najważniejszych tematów podejmowanych w dyskursie naukowym, społecznym, medialnym i politycznym. Cele monografii stanowiły ocena wyzwań, jakie niesie implementacja zasad... więcej >

W prezentowanej monografii skupiono się na przedstawieniu możliwości doskonalenia jakości pracy przewodnickiej (pilockiej). Książka ma na celu przedstawienie wieloaspektowego podejścia do doskonalenia kompetencji przewodnickich (pilockich) i... więcej >

Wielopłaszczyznowy charakter publikacji składającej się z 10 artykułów odzwierciedla różne kierunki zainteresowań autorów, którzy szczegółowo omówili następujące zagadnienia: oczekiwania pokolenia Z wobec rynku pracy w zakresie... więcej >

W monografii opisano rolę i znaczenie crowdfundingu udziałowego w finansowaniu przedsiębiorstw. Autorzy zwrócili uwagę nie tylko na finansowy wymiar tego sposobu finansowania, ale również na aspekty niefinansowe. w publikacji omówiono m.in.... więcej >

Przedmiotem pracy była ocena stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych. Autorka monografii wyraża przekonanie, że możliwość zastosowania rachunku przepływów pieniężnych z... więcej >

Znaleziono: 869 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl: