Badania marketingowe

Badania marketingowe

Teoria i praktyka

5 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik akademicki, przedstawiający metody i techniki badań marketingowych dostosowanych do charakteru problemów decyzyjnych polskich przedsiębiorstw. Omawia użyteczność tych badań w procesie formułowania celów działania, wyboru i segmentacji rynku, prognozowania sprzedaży, planowania marketingowego, jego realizacji i kontroli efektywności marketingu. Atutem książki jest uwzględnienie najnowszych badań, przejrzysta struktura i jasność wykładu. Zagadnienia teoretyczne są bogato ilustrowane przykładami z polskiej praktyki gospodarczej.

Zespół autorski tworzą wykładowcy i pracownicy naukowi Akademii Ekonomicznych w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, wybitni specjaliści, od lat zajmujący się problematyką badań marketingowych.


Rok wydania2005
Liczba stron496
KategoriaMarketing, reklama
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0114-256-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Część I. Formułowanie celów i organizacja badań    15
    Rozdział 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych    15
      1.1. Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych    15
        1.1.1. Definicja i cele badań    15
        1.1.2. Przesłanki wzrostu znaczenia badań marketingowych    16
        1.1.3. Użyteczność badań marketingowych    17
      1.2. Etapy procesu badania marketingowego    23
        1.2.1. Określenie problemu badawczego    24
        1.2.2. Formułowanie hipotez    25
        1.2.3. Opracowanie planu badań    26
        1.2.4. Wybór metod gromadzenia danych    29
        1.2.5. Analizowanie i interpretowanie danych    31
        1.2.6. Sporządzanie raportu z badań    32
    Pytania i zadania kontrolne    33
  Część II. Informacja rynkowa - źródła, formy i nowe tendencje gromadzenia    37
    Rozdział 2. System informacji marketingowej i organizacja badań    37
      2.1. System informacji marketingowej    37
      2.2. Organizacja badań marketingowych    43
      2.3. Problemy współpracy przedsiębiorstwa z agencją badawczą    47
      2.4. Strategiczne badania marketingowe    43
      Pytania i zadania kontrolne    56
    Rozdział 3. Gromadzenie danych wtórnych    57
      3.1. Rodzaje i źródła danych wtórnych    57
        3.1.1. Podsystem informacji wtórnej wewnętrznej    60
        3.1.2. Podsystem informacji zewnętrznej krajowej    69
        3.1.3. Zagraniczne źródła wtórne    83
        3.1.4. Jakość danych wtórnych - korzyści i ograniczenia ich gromadzenia    87
      3.2. Nowe technologie gromadzenia informacji    91
        3.2.1. Wykorzystanie Internetu do gromadzenia danych o charakterze wtórnym    91
        3.2.2. Internet jako narzędzie wspomagające proces realizacji tradycyjnych badań    94
        3.2.3. Tworzenie komputerowych baz danych    95
        Pytania i zadania kontrolne    99
    Rozdział 4. Gromadzenie danych pierwotnych    101
      4.1. Wykorzystanie metod ankietowych w badaniu zachowań podmiotów rynku    101
        4.1.1. Funkcje i rodzaje ankiet    101
        4.1.2. Procedura badania ankietowego    108
          4.1.2.1. Określenie celu, zakresu i charakteru badania    108
          4.1.2.2. Ustalenie liczby i kryteriów doboru respondentów    109
          4.1.2.3. Opracowanie planu analizy wyników    115
          4.1.2.4. Opracowanie kwestionariusza    116
          4.1.2.5. Badanie terenowe    124
          4.1.2.6. Weryfikacja uzyskanych odpowiedzi    125
          4.1.2.7. Obliczanie wyników    125
          4.1.2.8. Badanie współzależności zmiennych    126
          4.1.2.9. Sporządzenie raportu z badania ankietowego    128
        4.1.3. Przykład badania ankietowego    129
      4.2. Badania panelowe    138
        4.2.1. Panele tradycyjne    138
        4.2.2. Panele internetowe    141
      4.3. Metody jakościowe gromadzenia informacji o nabywcach    143
        4.3.1. Obserwacje    143
        4.3.2. Motywacje jako przedmiot badań marketingowych    146
        4.3.3. Wywiady pogłębione    149
          4.3.3.1. Pogłębione wywiady grupowe    149
          4.3.3.2. Zogniskowane wywiady grupowe    153
          4.3.3.3. Pogłębione wywiady indywidualne    158
        4.3.4. Badanie emocji, ich pomiar i analiza    161
        4.3.5. Techniki projekcyjne w badaniach marketingowych    163
        4.3.6. Eksperymenty    169
          4.3.6.1. Eksperymenty z jedną zmienną    170
          4.3.6.2. Eksperymenty z wieloma zmiennymi    172
      4.4. Pomiar zmiennych jakościowych    179
        4.4.1. Badanie postaw    179
        4.4.2. Skale pomiaru postaw    184
        4.4.3. Metoda analizy struktury preferencji    187
        4.4.4. Mierzenie zamiarów zakupu    188
      4.5. Badania marketingowe przez Internet    191
        4.5.1. Specyfika Internetu jako medium badawczego    191
        4.5.2. Klasyfikacja badań związanych z Internetem    194
        4.5.3. Badania ilościowe przez Internet    196
        4.5.4. Etapy procesu jakościowego badania marketingowego przez Internet    206
        4.5.5. Czynniki wpływające na jakość i zwiększające wiarygodność badań przez Internet    206
      4.6. Zakres zastosowań badań marketingowych przez Internet    208
        4.6.1. Badanie przez Internet produktu i reklamy    208
        4.6.2. Badania serwisów www    211
        4.6.3. Zalety i wady badań marketingowych przez Internet    215
      4.7. Międzynarodowe badania oparte na źródłach pierwotnych    220
        4.7.1. Problem ekwiwalencji w międzynarodowych badaniach marketingowych    223
          4.7.1.1. Ekwiwalencja obiektu badań i próby badawczej    224
          4.7.1.2. Ekwiwalencja pomiaru i procesu badań bezpośrednich    228
        4.7.2. Wybór metod i technik w badaniach międzynarodowych    233
        4.7.3. Problemy metodologiczne w fazie realizacji i komunikowania wyników międzynarodowych badań marketingowych    240
      4.8. Opracowanie raportu z badań    247
      Pytania i zadania kontrolne    254
  Część III. Wykorzystanie badań w strategicznym planowaniu marketingowym    259
    Rozdział 5. Analiza sytuacji marketingowej przedsiębirstwa i kierunków jego rozwoju    272
      5.1. Badania czynników makrootoczenia    259
      5.2. Badanie czynników mikrootoczenia    262
      5.3. Analiza konkurencji    266
      5.4. Prognozowanie sprzedaży i badanie potencjału rynku    268
      Pytania i zadania kontrolne    271
    Rozdział 6. Określanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju    272
      6.1. Analiza udziału w rynku    272
        6.1.1. Wskaźniki pozimu i struktury udziału w rynku    272
        6.1.2. Analiza dynamiczna udziału w rynku    274
      6.2. Udział w rynku jako podstawa określania strategii przedsiębiorstwa    276
      6.3. Analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa    282
      Pytania i zadania kontrolne    287
    Rozdział 7. Segmentacja rynku w procesie definiowania rynków docelowych    288
      7.1. Podstawowe pojęcia: rynek, rynek docelowy, segmentacja, poziomy segmentacji    288
        7.1.1. Definiowanie rynku w ujęciu tradycyjnym i marketingowym    288
        7.1.2. Etapy procesu planowania i realizacji marketingu docelowego    289
      7.2. Podstawy informacyjne i organizacja procesu segmentacji w przedsiębiorstwie    290
        7.2.1. Organizacja segmentacji w przedsiębiorstwie    290
        7.2.2. Rodzaje informacji niezbędnych w procesie segmentacji    291
      7.3. Proces segmentacji - etapy, poziomy, rodzaje    292
        7.3.1. Makrosegmentacja i mikrosegmentacja rynku    292
        7.3.2. Poziomy i rodzaje segmentacji według wybranych kryteriów    294
        7.3.3. Przegląd procedur segmentacji rynku    304
      7.4. Warunki skutecznej i efektywnej segmentacji rynku    308
        7.4.1. Warunki użyteczności procesu segmentacji    308
        7.4.2. Ocena atrakcyjności segmentu rynku    311
      7.5 Zastosowanie segmentacji - przykłady procedur    314
        7.5.1. Procedura 1: segmentacja rynku dóbr trwałego użytkowania    314
        7.5.2. Procedura 2: zastosowanie segmentacji w procesie pozyskiwania kilenta strategicznego    319
      Pytania i zadania kontrolne    321
    Rozdział 8. Badania produktu    323
      8.1. Przesłanki i istota badań marketingowych produktu    323
      8.2. Badania nowego produktu    327
        8.2.1. Cele i fazy badania nowego produktu    327
        8.2.2. Badanie (przesiewanie) nowych pomysłów (idei) na produkt    328
      8.3. Badanie koncepcji nowego produktu    332
      8.4. Badania prototypu/serii próbnej produktu    338
      8.5. Testowanie marketingowe produktu    344
        8.5.1. Studium przypadku Sufit podwieszany Sofit-ROCKWOOL Polska sp. z o.o.    351
      8.6. Badania istniejącego produktu i jego pozycji rynkowej    355
      8.7. Badanie nazwy, opakowania i etykiety produktu    360
        8.7.1. Studium przypadku Piwo Dębowe Mocne Kompania Piwowarska S. A - badanie nazwy, etykiety i opakowania    364
      Pytania i zadania kontrolne    369
    Rozdział 9. Badanie cen    370
      9.1. Wtórne źródła informacji o cenach    371
      9.2. Testowanie cen nowych produktów    372
      9.3. Analiza zależności między przychodami ze sprzedaży a poniesionymi kosztami    377
      9.4. Analiza kosztów krańcowych    386
      9.5. Cena a cykl życia produktu    388
      9.6. Cena a popyt    391
      9.7. Badanie zewnętrznych czynników wpływających na ceny    395
      Pytania i zadania kontrolne    396
    Rozdział 10. Badania systemu dystrybucji    397
      10.1. Uwagi wstępne    397
      10.2. Wybór rodzaju kanału dystrybucji    400
      10.3. Dystrybucja fizyczna jako obiekt badań marketingowych    410
      10.4. Analiza i ocena poziomu obsługi klientów    420
        10.4.1. Czynniki i kryteria oceny poziomu obsługi klientów    420
        10.4.2. Badanie wpływu ekspozycji towarów w punkcie sprzedaży na decyzje nabywców    426
        10.4.3. Badanie wpływu jakości pracy sprzedawców na efektywność sprzedaży    429
      Pytania i zadania kontrolne    432
    Rozdział 11. Badania skuteczności systemu komunikacji    433
      11.1. Podstawowe etapy badań nad reklamą    433
      11.2. Podzaje testów i innych metod stosowanych w badaniach nad reklamą    436
      11.3. Badania zasięgu reklamy    442
      11.4. Metody skuteczności reklamy    444
      11.5. Bilans (podsumowanie) kampanii reklamowej    454
      11.6. Pomiar efektów promocji sprzedaży    456
      Pytania i zadania kontrolne    464
    Rozdział 12. Badanie satysfakcji i lojalności klientów    466
      12.1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji    466
      12.2. Program badania i pomiaru satysfakcji klientów    469
      12.3. Obliczanie wskaźnika satysfakcji klientów    473
      12.4. Krajowe wskaźniki satysfakcji    476
      12.5. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem    478
      12.6. Metody pomairu lojalności konsumentów wobec marki    480
      Pytania i zadania kontrolne    484
  Bibliografia    485
  Indeks rzeczowy    489
RozwińZwiń