Współczesna ekonomika usług

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 34,95 zł  


34,95

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsze na rynku polskim, tak obszerne i kompleksowe kompendium wiedzy na temat usług - najdynamiczniej rozwijającego się obecnie sektora gospodarki.
Zawiera przegląd 15 głównych rodzajów usług, omawianych w aspektach: teoretycznym, terminologicznym, marketingowym, finansowym oraz ich pozycji w gospodarce światowej i polskiej.

Najważniejszymi atutami podręcznika są:
* kompleksowe ujęcie,
* podkreślenie specyfiki poszczególnych rodzajów usług,
* przykłady z praktyki,
* bogata bibliografia,
* indeks rzeczowy.

Książka jest podręcznikiem akademickim do przedmiotu ekonomika usług, może również okazać się bardzo przydatna praktykom gospodarczym, w tym politykom szczebla centralnego i lokalnego, działającym w sektorze usług.


Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 83-01-14488-2


Rok wydania2008
Liczba stron560
KategoriaUsługi
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15522-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od redaktorów    11
  Rozdział 1. Usługi w teorii ekonomii (Stanisław Flejterski, Rafał Klóska, Magdalena Majchrzak)    13
    1.1. Rola i funkcje sektora usług w gospodarce narodowej    13
      1.1.1. Rola sektora usług w procesie produkcji i reprodukcji społecznej    13
      1.1.2. Funkcje gospodarcze sektora usług    14
      1.1.3. Funkcje pozagospodarcze sektora usług    19
    1.2. Rynek usług    20
      1.2.1. Pojęcie rynku usług i jego cechy    20
      1.2.2. Uwarunkowania rozwoju usług    26
    1.3. Sektor usług jako obszar badań ekonomii    27
      1.3.1. Sektor usług w ujęciu historycznym    27
      1.3.2. Współczesne teorie istoty usług    32
      1.3.3. Tendencje rozwoju sektora usług    36
      Literatura zalecana    40
  Rozdział 2. Specyfika i klasyfikacja usług (Aleksander Panasiuk, Anna Tokarz)    41
    2.1. Specyfika usług    41
    2.2. Klasyfikacja usług    45
    Literatura zalecana    58
  Rozdział 3. Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług (Grażyna Rosa)    59
    3.1. Współczesny sektor usług - identyfikacja problematyki    59
      3.1.1. Przyczyny wzrostu znaczenia sektora usług    59
      3.1.2. Sposoby pomiaru oraz kryteria oceny wielkości i struktury sektora usług    63
    3.2. Jednolity rynek usług Unii Europejskiej - struktura i przeobrażenia    64
      3.2.1. Struktura sektora usług    64
      3.2.2. Przeobrażenia współczesnego sektora usług    66
    3.3. Sektor usług w Polsce - struktura i przeobrażenia    68
    3.4. Przewaga konkurencyjna w usługach    74
    Literatura zalecana    80
  Rozdział 4. Handel w gospodarce (Tomasz Sondej)    81
    4.1. Geneza, pojęcia i klasyfikacje    81
      4.1.1. Historyczne aspekty rozwoju handlu    81
      4.1.2. Problematyka definicyjna związana z handlem    82
      4.1.3. Cele i funkcje sektora handlowego    83
    4.2. Proces produkcyjny    86
      4.2.1. Produkt narodowy w handlu    86
    4.3. Rynek    88
      4.3.1. Handel hurtowy    88
      4.3.2. Handel detaliczny    89
      4.3.3. Obsługa klienta w handlu    95
      4.3.4. Marketing mix w przedsiębiorstwie handlowym    97
    4.4. Kierunki rozwoju handlu    109
    Literatura zalecana    112
  Rozdział 5. Miedzynarodowa wymiana usług (Wojciech Drożdż, Michał Pluciński)    113
    5.1. Geneza i podział    113
    5.2. Specyfika i uwarunkowania międzynarodowego handlu usługami    115
    5.3. Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami    119
    5.4. Stan wymiany usług na świecie    122
    Literatura zalecana    131
  Rozdział 6. Usługi transportowo-spedycyjne (Hubert Bronk, Elżbieta Załoga)    132
    6.1. Pojęcia, klasyfikacje, cechy    132
    6.2. Procesy produkcyjne w sektorze usług transportowych    139
      6.2.1. Charakterystyka procesów produkcyjnych w usługach transportowych    139
      6.2.2. Właściwości produkcji usług transportowych    145
      6.2.3. Relacje produkcyjne w transporcie    148
    6.3. Rynek usług transportowych    149
    6.4. Tendencje rozwojowe w strukturze gałęziowej popytu na usługi transportowe    154
    6.5. Elementy europejskiej polityki transportowej    159
    Literatura zalecana    162
  Rozdział 7. Usługi portowo-żeglugowe (Henryk Salmonowicz)    163
    7.1. Geneza, pojęcia i klasyfikacje    163
      7.1.1. Geneza handlu i transportu morskiego    163
      7.1.2. Statek jako środek transportu morskiego    165
      7.1.3. Porty morskie jako międzygałęziowe węzły transportowe    169
    7.2. Specyfika i przedmiot działalności usługowej transportu morskiego    173
      7.2.1. Żegluga morska    173
      7.2.2. Porty morskie    178
    7.3. Proces produkcyjny w transporcie morskim    180
      7.3.1. Relacje wewnątrzgałęziowe i międzygałęziowe w transporcie morskim    180
      7.3.2. Produkcja usług w transporcie morskim    182
    7.4. Przedsiębiorstwo armatorskie i portowe    187
      7.4.1. Przedsiębiorstwo armatorskie    187
      7.4.2. Przedsiębiorstwo portowe    189
    7.5. Rynek frachtowy i rynek usług portowych    190
      7.5.1. Rynek frachtowy    190
      7.5.2. Rynek usług portowych    192
    7.6. Podstawy prawne funkcjonowania morskiej działalności gospodarczej    194
    7.7. Współpraca międzynarodowa w transporcie morskim    196
    Literatura zalecana    201
  Rozdział 8. Usługi logistyczne (Izabela Dembińska-Cyran, Mariusz Jedliński)    202
    8.1. Usługa logistyczna    202
      8.1.1. Outsourcing logistyczny    202
      8.1.2. Pojęcie usługi logistycznej    205
      8.1.3. Pakiety usług logistycznych    207
    8.2. Rynek usług logistycznych    208
      8.2.1. Pojęcie rynku usług logistycznych    208
      8.2.2. Cechy rynku usług logistycznych    209
      8.2.3. Podmioty i przedmioty rynku usług logistycznych    211
    8.3. Charakterystyka działalności podstawowych organizatorów obsługi logistycznej    212
      8.3.1. Rola i zadania operatora logistycznego w łańcuchu dostaw    212
      8.3.2. Centra logistyczne    217
    8.4. Tendencje rozwojowe w strukturze świadczenia usług logistycznych    223
      8.4.1. Główne czynniki rozwoju współczesnych rynków usług logistycznych    223
      8.4.2. Europejski rynek usług logistycznych    226
      8.4.3. Rynek usług logistycznych w Polsce    230
      Literatura zalecana    236
  Rozdział 9. Usługi turystyczne i hotelarskie (Beata Meyer, Dawid Milewski, Aleksander Panasiuk, Daniel Szostak)    237
    9.1. Ekonomiczne podstawy usług turystycznych    237
      9.1.1. Wprowadzenie w problematyke˛ turystyki    237
      9.1.2. Turystyka i gospodarka turystyczna    239
      9.1.3. Produkt turystyczny    242
      9.1.4. Istota i klasyfikacja usług turystycznych    243
      9.1.5. Formalne zasady funkcjonowania rynku usług turystycznych    245
      9.1.6. Wybrane wielkos´ci dotycza˛ce sektora turystycznego    247
    9.2. Usługi hotelarskie i gastronomiczne    248
      9.2.1. Wzajemne relacje turystyki, hotelarstwa i gastronomii    248
      9.2.2. Istota hotelarstwa i gastronomii    249
      9.2.3. Charakterystyka usług hotelarskich i gastronomicznych    252
    9.3. Usługi organizacji turystyki i pośrednictwa sprzedaży    259
      9.3.1. Istota działalności biur podróży    259
      9.3.2. Przesłanki zapotrzebowania na działalność pośrednictwa i organizacji    262
      9.3.3. Znaczenie i funkcje biur podróży    264
      9.3.4. Cechy współczesnego rynku pośrednictwa i organizacji    267
    9.4. Pozostałe usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego    270
      9.4.1. Usługi świadczone przed imprezą turystyczną    272
      9.4.2. Usługi świadczone w trakcie imprezy turystycznej    274
      Literatura zalecana    277
  Rozdział 10. Usługi pocztowe (Jacek Buko, Aleksander Panasiuk, Tomasz Sondej, Grażyna Wolska)    278
    10.1. Geneza, pojęcie oraz funkcje usług pocztowych    278
    10.2. Istota pocztowego procesu produkcyjnego w podstawowych formach działalności    285
    10.3. Pocztowy potencjał produkcyjny    287
    10.4. Formalnoprawne podstawy działalności rynkowej w sektorze pocztowym    290
    10.5. Klasyfikacja usług pocztowych    292
    10.6. Charakterystyka podmiotów rynkowych    295
    10.7. Tendencje rozwojowe usług pocztowych    298
    10.8. Międzynarodowy system pocztowy    301
    Literatura zalecana    305
  Rozdział 11. Usługi telekomunikacyjne (Henryk Babis, Roman Czaplewski)    306
    11.1. Istota usług i sieci telekomunikacyjnych    306
    11.2. Kryteria klasyfikacji usług telekomunikacyjnych    310
    11.3. Nowe tendencje w zakresie kompleksowości obsługi klienta    315
    11.4. Ocena rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce    320
      11.4.1. Rynek usług telefonii stacjonarnej    320
      11.4.2. Rynek usług telefonii komórkowej    323
      11.4.3. Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych    326
      11.4.4. Rynek usług internetowych    326
      Literatura zalecana    327
  Rozdział 12. Usługi bankowe (Zbigniew Miklewicz, Przemysław Pluskota, Beata Świecka)    328
    12.1. Pojęcie usług i czynności bankowych    328
    12.2. Cechy usług bankowych    333
    12.3. Klasyfikacja usług bankowych    335
    12.4. Usługi bankowe świadczone drogą elektroniczną    336
    12.5. Banki jako oferenci usług bankowych    339
    12.6. Popyt na usługi bankowe    343
      12.6.1. Segmentacja klientów usług bankowych    345
      12.6.2. Zmiany w popycie na usługi bankowe klientów indywidualnych    348
      12.6.3. Zmiany w popycie na usługi bankowe dla klientów korporacyjnych    349
    12.7. Kanały dystrybucji usług bankowych    349
      12.7.1. Istota kanałów dystrybucji usług bankowych    349
      12.7.2. Rodzaje kanałów dystrybucji usług bankowych    351
      12.7.3. Kanały bezpośrednie    354
      12.7.4. Kanały pośrednie    356
    12.8. Tendencje rozwojowe sektora usług bankowych    358
    12.9. Jakość usług bankowych    362
    12.10. Usługi zarządzania aktywami    364
      12.10.1. Tradycja bankowości inwestycyjnej    364
      12.10.2. Klasyczne usługi inwestycyjne    366
      12.10.3. Nowe trendy rynkowe    467
    12.11. Definicja prawna usług zarza˛dzania aktywami    368
    12.12. Teoretyczne podstawy zarza˛dzania aktywami    372
      12.12.1. Performance - cel zarządzania aktywami    372
      12.12.2. Strategiczne aspekty zarza˛dzania aktywami    375
      12.12.3. Analiza i ocena wyników zarządzania    377
    12.13. Rynek usług zarządzania aktywami    378
    12.14. Podsumowanie    382
    Literatura zalecana    383
  Rozdział 13. Usługi ubezpieczeniowe (Zdzisław Obstawski, Józef Perenc)    384
    13.1. Geneza i etapy rozwoju usługi ubezpieczeniowej    384
    13.2. Istota i charakter usługi ubezpieczeniowej    385
    13.3. Ryzyko w ubezpieczeniach    386
      13.3.1. Etapy definiowania ryzyka w ubezpieczeniach    387
      13.3.2. Determinanty ryzyka ubezpieczeniowego    387
      13.3.3. Klasyfikacja ryzyka    388
    13.4. Rynek usług ubezpieczeniowych    390
      13.4.1. Zakład ubezpieczeń i jego produkty    392
      13.4.2. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej    393
      13.4.3. Pośrednictwo ubezpieczeniowe    394
      13.4.4. Instytucje nadzorcze i gwarancyjne    397
    13.5. Techniczna charakterystyka usługi ubezpieczeniowej    399
      13.5.1. Stosunek ubezpieczenia a umowa ubezpieczenia    399
      13.5.2. Składka ubezpieczeniowa    400
      13.5.3. Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej    401
      13.5.4. Ogólne warunki ubezpieczenia    402
    13.6. Klasyfikacja ubezpieczeń    403
      13.6.1. Podział ubezpieczeń    403
      13.6.2. Ubezpieczenia majątkowe    404
      13.6.3. Ubezpieczenia obowiązkowe    406
      13.6.4. Ubezpieczenia na życie    408
      13.6.5. Ubezpieczenia społeczne    409
      13.6.6. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce - trendy rozwojowe    411
      Literatura zalecana    412
  Rozdział 14. Usługi medyczne (Joanna Hołub-Iwan)    413
    14.1. Istota i specyfika produktu opieki zdrowotnej    413
      14.1.1. Specyfika usług medycznych    413
      14.1.2. Produkt mix w opiece zdrowotnej    419
      14.1.3. Zarza˛dzanie asortymentem produktów opieki zdrowotnej    422
    14.2. Charakterystyka podmiotowa i przedmiotowa rynku usług medycznych w Polsce    425
      14.2.1. Struktura podmiotowa rynku    425
      14.2.2. Struktura przedmiotowa rynku    429
      14.2.3. Systemy klasyfikacyjne na rynku usług medycznych    430
      14.2.4. Finansowanie usług medycznych w Polsce - stan obecny i kierunki zmian    432
    14.3. Ograniczenia mechanizmu rynkowego na rynku usług medycznych    438
      14.3.1. Stosunki rynkowe i ich specyfika na rynku usług medycznych    438
      14.3.2. Konkurencja na rynku usług medycznych    441
    14.4. Tendencje rozwojowe na rynku usług medycznych    445
      14.4.1. Kształtowanie się orientacji rynkowej w służbie zdrowia    445
      14.4.2. Zmiany systemowe w Polsce jako podstawa wprowadzenia orientacji rynkowej w służbie zdrowia    446
      14.4.3. Etapy ewolucji rynku usług medycznych (doświadczenia amerykańskie)    448
      Literatura zalecana    450
  Rozdział 15. Usługi publiczne (Marek Dylewski, Beata Filipiak)    451
    15.1. Pojęcie i specyfika usług publicznych    451
    15.2. Cechy i zakres usług publicznych    456
    15.3. Podmioty upoważnione do świadczenia usług publicznych    460
    15.4. Problem odpłatności usług publicznych    469
    15.5. Organizacja systemu świadczenia usług publicznych    473
    Literatura zalecana    478
  Rozdział 16. Usługi komunalne (Adam Szewczuk)    479
    16.1. Teoria i pragmatyka usług komunalnych    479
    16.2. Instytucjonalne warunki świadczenia usług komunalnych    487
    16.3. Jakość usług komunalnych    494
    16.4. Pomiar efektywności usług komunalnych    497
    16.5. Zarządzanie rozwojem usług komunalnych    500
    Literatura zalecana    507
  Rozdział 17. Usługi konsultingowo-doradcze (Leon Dorozik, Stanisław Flejterski, Leonard Rozenberg)    508
    17.1. Wprowadzenie    508
    17.2. Próby zdefiniowania nowoczesnego konsultingu i doradztwa    510
    17.3. Przedmiot oraz obszary konsultingu i doradztwa    516
    17.4. Rodzaje firm konsultingowych    520
    17.5. Świadczenie usług konsultingowych i doradczych na rynku krajowym    520
    17.6. Wybrane tendencje na rynku usług konsultingowych i doradczych    524
    17.7. Przykładowe oferty firm konsultingowo-doradczych świadczących usługi na rynku polskim    527
    Literatura zalecana    531
  Rozdział 18. Usługi edukacyjne (Ewa Flejterska, Grażyna Rosa)    532
    18.1. Znaczenie edukacji i charakterystyka rynku usług edukacyjnych    532
      18.1.1. Społeczeństwo oparte na wiedzy    532
      18.1.2. Przedsie˛biorstwo edukacyjne - cechy uniwersalne i specyficzne    535
      18.1.3. Determinanty rynku usług edukacyjnych    536
    18.2. Formalnoprawny podział usług edukacyjnych    539
      18.2.1. Klasyfikacja usług edukacyjnych    539
      18.2.2. Charakterystyka i klasyfikacja kształcenia i wykształcenia    540
    18.3. Kierunki ewolucji oraz trendy rozwoju rynku usług edukacyjnych w Polsce i na świecie    543
      18.3.1. Ewolucja edukacji w ciągu ostatnich dziesięciu lat    543
      18.3.2. Ogólne trendy i kierunki rozwoju edukacji    546
      Literatura zalecana    549
      Bibliografia (wybór)    551
      Indeks (Anna Tokarz)    555
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia