Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie

Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 29,50 zł  


29,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik stanowi drugą część wykładu na temat przedsiębiorstwa usługowego, poświęconą procesowi zarządzania. Kierowany jest do studentów, wykładowców i doktorantów uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych oraz do praktyków gospodarczych działających w sektorze usług lub wpływających na jego kształtowanie (pracowników administracji i samorządów szczebla centralnego oraz lokalnego).

W książce omówione są następujące zagadnienia:

- specyfika organizacji przedsiębiorstw usługowych;
- zarządzanie procesowe;
- zarządzanie kadrami;
- strategie zarządzania;
- rachunkowość zarządcza, controlling i zarządzanie finansami;
- zarządzanie kapitałem, wartością i ryzykiem;
- zarządzanie produkcją i jakością;
- zarządzanie innowacjami, informacją i wiedzą;
- zarządzanie logistyczne i marketingowe;
- zarządzanie relacjami z klientami i zintegrowany system rozwiązywania problemów konsumentów.

Autorzy prezentują obecny stan wiedzy na temat zarządzania w przedsiębiorstwach usługowych, zwracając szczególną uwagę na specyfikę tego sektora gospodarki. Nowatorski, uniwersalny sposób ujęcia tematu umożliwia wykorzystanie zawartych w książce treści do analizy i oceny zjawisk zachodzących w każdym przedsiębiorstwie usługowym, bez względu na branżę. Książka zawiera bogatą bibliografię i indeks rzeczowy.

Zespół autorski tworzą pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, od kilkunastu lat specjalizującego się w badaniach naukowych i w kształceniu w tej dziedzinie.


Rok wydania2008
Liczba stron407
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15535-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)    11
  ROZDZIAŁ 1. Organizacja przedsiębiorstwa usługowego (Wojciech Downar)    15
    1.1. Specyfika procesu zarządzania przedsiębiorstwem usługowym    15
    1.2. Ogólne zasady organizacji i struktura przedsiębiorstwa usługowego    20
      1.2.1. Organizacja procesów w przedsiębiorstwie usługowym    24
    1.3. Outsourcing oraz wirtualizacja działalności przedsiębiorstwa usługowego    26
    1.4. Zmiana i doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa usługowego    32
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    34
  ROZDZIAŁ 2. Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie usługowym (Wojciech Downar)    36
    2.1. Istota i znaczenie procesu    36
    2.2. Specyfika podejścia procesowego w przedsiębiorstwie usługowym    38
    2.3. Pojęcie i charakterystyczne cechy zarządzania procesowego    43
    2.4. Kulturowe aspekty zarządzania procesowego    47
      2.4.1 Elementy analizy i diagnozy procesów w przedsiębiorstwie usługowym    51
    2.5. Efekty zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie usługowym    54
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    56
  ROZDZIAŁ 3. Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie usługowym (Rafał Gizdra)    58
    3.1. Potrzeba i istota zarządzania zespołami ludzkimi    58
    3.2. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie usługowym    61
    3.3. Proces kadrowy w przedsiębiorstwie usługowym    67
    3.4. Systemy komunikowania wewnątrzzakładowego i informatyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie kadrami    71
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    74
  ROZDZIAŁ 4. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem usługowym (Maciej Cieślicki)    75
    4.l. Uzasadnienie wyboru strategii dla firmy usługowej    75
    4.2. Budowanie strategii dla małej firmy usługowej    76
    4.3. Budowanie strategii dla dużej firmy usługowej    80
      4.3.1. Strategia globalna    83
      4.3.2. Strategia dywersyfikacji    84
      4.3.3. Strategia policentryczna    84
      4.3.4. Strategia kooperacji    85
      4.3.5. Strategia etnocentryczna    85
      4.3.6. Strategia koncentracji    85
      4.3.7. Strategia ekspansji rynkowej    85
      4.3.8. Strategia selektywnego rozwoju    86
      4.3.9. Strategia dyferencjacji    86
      4.3.10. Strategia eksploatacji i wycofywania się z rynku    87
      4.3.11. Strategia specjalizacji    87
    4.4. Rekomendacje dla przedsiębiorstwa usługowego w zakresie kształtowania strategii działania    88
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    89
  ROZDZIAŁ 5. Rachunkowość zarządcza a controlling w przedsiębiorstwach usługowych (Piotr Szczypa)    91
    5.1. Rachunkowość zarządcza czy controlling?    91
    5.2. Rola rachunku kosztów w przedsiębiorstwach usługowych    98
    5.3. Wybrane odmiany rachunku kosztów    102
    5.4. Budżety jako narzędzie rachunkowości zarządczej    108
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    111
  ROZDZIAŁ 6. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie usługowym (Piotr Szczypa)    112
    6.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów    112
    6.2. Pojęcie zarządzania kosztami    115
    6.3. Planowanie kosztów    115
    6.4. Analiza kosztów i ich wykorzystanie w rachunkach decyzyjnych    118
    6.5. Kalkulacja kosztów    120
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    122
  ROZDZIAŁ 7. Zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie usługowym (Aleksander Panasiuk, Adam Pawlicz)    124
    7.1. Wprowadzenie do problematyki kształtowania cen usług    124
    7.2. Rodzaje cen w usługach    129
    7.3. Cena usługi w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa    134
    7.4. Strategie zarządzania ceną usług    136
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    141
  ROZDZIAŁ 8. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie usługowym (Beata Filipiak)    142
    8.1. Istota zarządzania finansami w przedsiębiorstwie usługowym    142
    8.2. Decyzje finansowe w działalności przedsiębiorstwa usługowego    143
    8.3. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa usługowego    146
    8.4. Zarządzanie kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie usługowym    149
    8.5. Strategie finansowania działalności przedsiębiorstwa usługowego    159
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    160
  ROZDZIAŁ 9. Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie usługowym (Marek Dylewski)    161
    9.1. Koszt kapitału finansującego działalność przedsiębiorstwa    161
    9.2. Dźwignia operacyjna i finansowa    167
    9.3. Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa    172
    9.4. Polityka dywidend    176
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    180
  ROZDZIAŁ 10. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie usługowym (Anna Bera)    181
    10.1. Ryzyko w przedsiębiorstwie usługowym    181
    10.2. Proces zarządzania ryzykiem    183
    10.3. Zarządzanie ryzykiem przez ubezpieczenie    185
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    190
  ROZDZIAŁ 11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw usługowych (Krzysztof Michaluk)    191
    11.1. Wpływ specyfiki działalności usługowej na wartość przedsiębiorstw    191
    11.2. Oddziaływanie działalności usługowej na kształtowanie wartości dla interesariuszy    193
    11.3. Teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw - metody, założenia, wyniki    195
    11.4. Wykorzystanie metod majątkowych wyceny przedsiębiorstw    196
    11.5. Podejoecie dochodowe do wyceny wartości przedsiębiorstw usługowych    198
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    201
  ROZDZIAŁ 12. Corporate governance przedsiębiorstwa (Beata Filipiak)    202
    12.1. Pojęcie i cele corporate governance    202
    12.2. Typy i komponenty corporate governance w spółkach usługowych    205
    12.3. Teorie corporate governance a wpływ rad nadzorczych na efektywność spółek świadczących usługi    208
    12.4. Znaczenie kodeksu nadzoru korporacyjnego    112
    12.5. Rating a corporate governance    220
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    222
  ROZDZIAŁ 13. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych (Piotr Niedzielski)    224
    13.1. Innowacyjność sektora usług – aspekt gospodarczy    224
    13.2. Charakterystyka i rodzaje innowacji usługowej    229
    13.3. Proces innowacyjny    240
    13.4. Strategie innowacyjne w przedsiębiorstwie usługowym    243
    13.5. Innowacje w usługach – wyzwania i bariery    248
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    249
  ROZDZIAŁ 14. Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie usługowym (Jacek Buko, Grażyna Wolska)    250
    14.1. Informacja jako czynnik rozwoju gospodarczego    250
    14.2. Znaczenie informacji w procesach zarządzania przedsiębiorstwem usługowym    252
    14.3. Strategiczne zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach usługowych    255
    14.4. Systemy zarządzania informacją w przedsiębiorstwach usługowych    257
    14.5. Bezpieczeństwo informacji w procesach usługowych    259
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    262
  ROZDZIAŁ 15. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach usługowych (Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Piotr Ładny)    264
    15.1. Znaczenie jakości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa usługowego    264
    15.2. Procesowe podejście do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie usługowym    268
    15.3. Wybrane techniki i metody zarządzania jakością w przedsiębiorstwie usługowym    270
    15.4. Standardy systemu zarządzania jakością usług na przykładzie ISO 9000 i TQM    274
      15.4.1. Zarządzanie jakością oparte na normach ISO 9000    275
      15.4.2. Zarządzanie przez jakość (TQM)    278
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    280
  ROZDZIAŁ 16. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach usługowych (Izabela Dembińska-Cyran)    281
    16.1. Czynności i procesy logistyczne w przedsiębiorstwie usługowym    281
    16.2. Struktura systemu logistycznego przedsiębiorstwa usługowego    284
    16.3. Identyfikacja kosztów procesów logistycznych w przedsiębiorstwie usługowym    287
    16.4. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie usługowym    293
    16.5. Kształtowanie łańcucha dostaw przedsiębiorstwa usługowego    295
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    297
  ROZDZIAŁ 17. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach usługowych (Grażyna Rosa)    298
    17.1. Zarządzanie i planowanie marketingowe    298
    17.2. Plan marketingowy w zarządzaniu marketingowym    300
    17.3. Zarządzanie 7P w przedsiębiorstwie usługowym    303
      17.3.1. Zarządzanie produktem    306
      17.3.2. Zarządzanie cenami    308
      17.3.3. Zarządzanie promocją    309
      17.3.4. Zarządzanie dystrybucją    310
    17.4. Strategia marketingowa jako element zarządzania marketingiem    311
      17.4.1. Proces formułowania strategii marketingowej    313
    17.5. Wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na zarządzanie marketingiem    316
    17.6. Nowe trendy w zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwie    319
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    323
  ROZDZIAŁ 18. Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach usługowych (Mariusz Jedliński)    325
    18.1. Produkcyjne podejście w sferze usług    325
    18.2. System produkcji w przedsiębiorstwach usługowych    329
    18.3. Typy procesów produkcyjnych usług    331
    18.4. Doskonalenie zarządzania operacjami produkcyjnymi w sferze usług    333
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    338
  ROZDZIAŁ 19. Zarządzanie relacjami z klientem (Joanna Hołub-Iwan)    339
    19.1. Kluczowa rola relacji w marketingu przedsiębiorstw usługowych    339
      19.1.1. Budowanie związku z klientem    340
      19.1.2. Etapy kształtowania relacji z kluczowymi klientami .    341
      19.1.3. Rola i korzyści relacji w strategii przedsiębiorstw usługowych    344
    19.2. Identyfikacja i selekcja klientów    347
      19.2.1. Kształtowanie pożądanego portfela klientów    347
      19.2.2. Analiza opłacalności klientów    348
    19.3. Strategiczne podejście do zarządzania relacjami z klientem    353
      19.3.1. Kierunki działań strategicznych wobec kluczowych klientów    353
      19.3.2. Strategie budowania relacji z kluczowymi klientami    355
      19.3.3. Taktyki zacieśniania związku z klientem    357
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    358
  ROZDZIAŁ 20. Zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów konsumenta (Tine Buyl, Paul Matthyssens)    359
    20.1. Całościowe rozwiązywanie problemów konsumenta    359
    20.2. Analiza przypadków całościowych rozwiązań problemów konsumenta    362
      20.2.1. Projektowanie badania    362
      20.2.2. Opis przypadków    364
      20.2.3. Porównanie przypadków    368
    20.3. Główne czynniki sukcesu    369
    20.4. Rekomendacje    371
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    372
  ROZDZIAŁ 21. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach usługowych (Anna Drab-Kurowska, Tomasz Sondej)    373
    21.1. Przedsiębiorstwo usługowe w warunkach gospodarki opartej na wiedzy    373
    21.2. Koncepcje i narzędzia zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach usługowych    377
      21.2.1. Podejście japońskie    377
      21.2.2. Podejście procesowe    378
      21.2.3. Podejście zasobowe    379
      21.2.4. Narzędzia wspomagające zarządzanie    379
    21.3. Wpływ rewolucji informacyjnej na działalność przedsiębiorstwa usługowego    382
    21.4. Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa    385
    Pytania i zagadnienia do dyskusji    390
  Bibliografia    392
  Indeks (Beata Filipiak)    404
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia