Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna

Aspekty rynkowe i marketingowe

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowany podręcznik akademicki jest poświęcony problematyce związanej z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych i reguł marketingowych w opiece zdrowotnej, w perspektywie przekształceń systemowych tego sektora w Polsce. Kierowany jest do studentów, wykładowców oraz słuchaczy studiów podyplomowych uczelni wyższych na kierunkach i specjalnościach związanych z organizacją i funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Może być również wykorzystywany przez praktyków – kadrę kierowniczą placówek opieki zdrowotnej, administrację publiczną działającą w tym sektorze oraz uczestników szkoleń i kursów dokształcających organizowanych dla pracowników służby zdrowia.


Zalety książki:


¦ całościowe ujęcie problemów związanych z możliwościami, ograniczeniami i konsekwencjami wprowadzania mechanizmów rynkowych w opiece zdrowotnej;


¦ uwzględnienie specyfiki usług w sektorze opieki zdrowotnej;


¦ omawianie aspektów rynkowych w kontekście marketingu relacji.


Dodatkowe walory podręcznika:


¦ dostosowanie do programów nauczania;


¦ słownikczek podstawowych terminów;


¦ pytania i literatura zalecana do każdego rozdziału;


¦ bogata bibliografia;


¦ indeks rzeczowy.


Rok wydania2007
Liczba stron212
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15103-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  ROZDZIAŁ 1. Podstawy funkcjonowania opieki zdrowotnej    13
    1.1. Kategorie pojęciowe opieki zdrowotnej    13
      1.1.1. Opieka zdrowotna a ochrona zdrowia    13
      1.1.2. Potrzeby zdrowotne    16
      1.1.3. Popyt na usługi opieki zdrowotnej a popyt na zdrowie    17
      1.1.4. Podaż usług opieki zdrowotnej    20
      1.1.5. Płatnik trzeciej strony w opiece zdrowotnej    21
      1.1.6. Efektywność w opiece zdrowotnej    23
    1.2. Mechanizm rynkowy a specyfika opieki zdrowotnej    26
      1.2.1. Niedoskonałość informacji o produkcie, cenach i przyszłości    26
      1.2.2. Asymetria informacji i relacja agencji    28
      1.2.3. Konkurencja o czynniki pracy i produkty    30
      1.2.4. Dobra publiczne i efekty zewnętrzne    33
      1.2.5. Równowaga rynkowa w opiece zdrowotnej    34
    1.3. Mechanizmy ingerencji państwa w opiece zdrowotnej    36
      1.3.1. Aktywność państwa w sferze regulacyjnej    36
      1.3.2. Aktywność państwa w sferze realnej    39
    Podsumowanie    42
    Pytania    42
    Literatura zalecana    42
  ROZDZIAŁ 2. Przesłanki urynkowienia opieki zdrowotnej    43
    2.1. Pojęcie urynkowienia opieki zdrowotnej    43
    2.2. Sektorowe przesłanki urynkowienia    45
      2.2.1. Wzrost wydatków na opiekę zdrowotną    45
      2.2.2. Postęp techniki i technologii medycznych    49
    2.3. Pozasektorowe przesłanki urynkowienia    52
      2.3.1. Transformacja demograficzno-epidemiologiczna    52
      2.3.2. Przemiany psychospołeczne    56
      2.3.3. Transformacja systemowa    57
    2.4. Doświadczenia Polski z rynkiem wewnętrznym w opiece zdrowotnej    58
    Podsumowanie    60
    Pytania    61
    Literatura zalecana    61
  ROZDZIAŁ 3. Koncepcja marketingu relacji w opiece zdrowotnej    62
    3.1. Paradygmat marketingu relacji w opiece zdrowotnej    62
    3.2. Wartość relacji pacjent–usługodawca    66
    3.3. Specyfika wymiany w opiece zdrowotnej    67
    3.4. Zaufanie i zaangażowanie w relacji usługodawca–pacjent    70
    Podsumowanie    74
    Pytania    74
    Literatura zalecana    74
  ROZDZIAŁ 4. Elementy rynkowe po stronie podaży opieki zdrowotnej    75
    4.1. Obszary i mechanizmy konkurencji w opiece zdrowotnej    75
      4.1.1. Relacje konkurencyjne w opiece zdrowotnej    75
      4.1.2. Konkurencja w formule „pieniądza płynącego przed pacjentem”    77
      4.1.3. Konkurencja w formule „pieniądza płynącego za pacjentem”    79
    4.2. Dylematy konkurencji publicznej    80
    4.3. Metody finansowania usług zdrowotnych i ich konsekwencje    83
    4.4. Decentralizacja uprawnień w opiece zdrowotnej    87
      4.4.1. Zalety decentralizacji    87
      4.4.2. Usamodzielnienie usługodawców    90
    4.5. Świadczenie usług zdrowotnych przez podmioty sektora niepublicznego    91
      4.5.1. Własność prywatna w opiece zdrowotnej    91
      4.5.2. Udział sektora niepublicznego w kontraktach z płatnikiem – polskie doświadczenia    93
    Podsumowanie    95
    Pytania    96
    Literatura zalecana    96
  ROZDZIAŁ 5. Elementy rynkowe po stronie popytu na opiekę zdrowotną    97
    5.1. Swoboda wyboru usługodawcy przez pacjentów    97
      5.1.1. Wolność wyboru w sferze podmiotowej    97
      5.1.2. Model „strażnika systemu”    100
      5.1.3. Wolność wyboru w sferze przedmiotowej    102
      5.1.4. Wykorzystanie analiz ekonomicznych    106
    5.2. Współpłacenie pacjentów za usługi opieki zdrowotnej    109
      5.2.1. Rola ceny w relacji popytowo-podażowej    109
      5.2.2. Pułapki i skuteczność współpłacenia    111
      5.2.3. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej    114
      5.2.4. Doświadczenia Polski na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej    117
    Podsumowanie    122
    Pytania    122
    Literatura zalecana    123
  ROZDZIAŁ 6. Narzędzia marketingu w opiece zdrowotnej    126
    6.1. Struktura usługi zdrowotnej jako produktu    126
    6.2. Tworzenie oferty usługowej    125
      6.2.1. Kompleksowa opieka zdrowotna a integracja pionowa    125
      6.2.2. Zarządzanie jednostką chorobową    128
      6.2.3. Formuły dodawania korzyści i redukcji obciążeń    129
    6.3. Cena jako instrument marketingu    132
    6.4. Komunikacja marketingowa w relacji z pacjentami    133
      6.4.1. Typy komunikacji    133
      6.4.2. Komunikacyjna rola personelu    136
      6.4.3. Komunikacja interpersonalna w relacji pacjent–lekarz    137
      6.4.4. Wizerunek usługodawcy    140
    Podsumowanie    142
    Pytania    143
    Literatura zalecana    143
  ROZDZIAŁ 7. Obsługa pacjentów i ocena wartości relacji w opiece zdrowotnej    144
    7.1. Obsługa pacjentów    144
      7.1.1. Atmosferyka w marketingu    144
      7.1.2. Rozwiązania organizacyjne usługodawcy    146
      7.1.3. Kultura organizacji    148
    7.2. Ocena wartości relacji pacjent–usługodawca    150
      7.2.1. Dylematy związane z oceną wartości relacji    150
      7.2.2. Satysfakcja pacjentów    152
      7.2.3. Postrzegana jakość usług zdrowotnych    154
    7.3. Wartość relacji z perspektywy pacjenta    159
    7.4. Wartość relacji z perspektywy usługodawcy    161
    Podsumowanie    163
    Pytania    163
    Literatura zalecana    163
  ROZDZIAŁ 8. Kierunki doskonalenia systemu opieki zdrowotnej w Polsce    164
    8.1. Nowa rola władz publicznych i koncepcja stewarda    164
    8.2. Etyczne i ekonomiczne aspekty podejmowania wyborów w opiece zdrowotnej    166
      8.2.1. Pojęcie sprawiedliwości    166
      8.2.2. Definiowanie priorytetów – koszyk usług gwarantowanych    167
    8.3. Stymulowanie efektywności usługodawców opieki zdrowotnej    169
      8.3.1. Pokonanie dylematów konkurencji    169
      8.3.2. Motywacyjne oddziaływanie systemu opłacania usług    170
      8.3.3. Rola podstawowej opieki zdrowotnej    172
      8.3.4. Oddziaływanie płatnika trzeciej strony    173
    8.4. Bodźce efektywnościowe kierowane do pacjentów    174
      8.4.1. Dylematy związane ze współpłaceniem pacjentów za usługi opieki    174
      8.4.2. Perspektywy udziału pacjentów w kosztach    176
      8.4.3. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne    178
      8.4.4. Wybór efektywnych usługodawców    180
    8.5. Przyszłość marketingu w opiece zdrowotnej    182
      8.5.1. Kierunki rozwoju marketingowej orientacji usługodawców    182
      8.5.2. Aktywna rola pacjenta jako klienta na rynku usług zdrowotnych    184
      8.5.3. Ograniczenia adaptacji marketingu w opiece zdrowotnej    185
    Podsumowanie    186
    Pytania    187
    Literatura zalecana    188
  Zakończenie    189
  Bibliografia    191
  Słowniczek    201
  Indeks rzeczowy    207
RozwińZwiń