Marketing

Podręcznik akademicki

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,25  79,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

59,2579,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika do nauczania podstaw i specjalizacyjnych zagadnień marketingu.


Publikacja ukazuje związki marketingu z zarządzaniem, mikro- i makroekonomią, psychologią, socjologią, przemysłem i handlem. Jest bogato ilustrowana rysunkami i przykładami doświadczeń polskich przedsiębiorstw. Zawiera indeks rzeczowy i bibliografię, a po każdym rozdziale pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku.


Ogromną zaletą książki jest przystępny język i przejrzysta struktura wykładu. Szerzej niż w innych podręcznikach nawiązuje do podstawowych funkcji zarzadzania (planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania) omawia politykę i kalkulacje cen, rolę logistyki w dystrybucji, zarządzanie produktami przemysłowymi i usługami oraz marketing międzynarodowy.
Podręcznik został napisany z myślą o studentach kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, turystyka, zarządzanie, zarządzanie i inżyniera produkcji, zarządzanie publiczne oraz studiów podyplomowych i doktoranckich.


Istotną cechą podręcznika jest połączenie elementów klasycznego marketingu z nowymi trendami. Treść książki obejmuje (…) aspekty funkcjonalne, menedżerskie i strategiczne marketingu. W części aplikacyjnej uwzględniono główne specyficzne obszary zastosowań marketingu: sfera usług, rynki przemysłowe, organizacje non-profit oraz rynki międzynarodowe. Marketing jest rozpatrywany z jego szerokim kontekstem społecznym i środowiskowym. (…) Publikacja reprezentuje ogromne walory dydaktyczne jako podręcznik. Poza przejrzystością na uwagę zasługują wprowadzone na końcu rozdziałów: pytania, case study i zadania do wykonania przez Czytelnika.
prof. zw. dr hab. Marek Prymon


Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Michalski jest kierownikiem Katedry Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Był również dyrektorem Instytutu Ekonomii i Zarządzania oraz kierownikiem Katedry Marketingu Międzynarodowego PK. Wykłady prowadził w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Jest autorem lub współautorem 21 książek i 118 artykułów naukowych z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, marketingu i zarządzania – opublikowanych w kraju i za granicą. Za podręcznik „Marketing” wraz z towarzyszącym mu aneksem internetowym (pierwszym tego rodzaju w Polsce) został uhonorowany Nagrodą Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2004 roku.


Liczba stron727
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19532-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     15
  
  Część I Model funkcjonowania marketingu     19
  
  1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie     21
    1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu     23
    1.2. Rola produktu w wymianie     28
    1.3. Znaczenie marketingu w wymianie produktów     29
    1.4. Marketing jako wytwór gospodarki kapitalistycznej     31
    1.5. Koncepcja tworzenia przedsiębiorstwa     33
    1.6. Marketing mix     37
    1.7. Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa     41
    1.8. Misja i cele przedsiębiorstwa     44
    1.9. Przegląd głównych teorii zarządzania przedsiębiorstwem     46
    1.10. Planowanie działalności gospodarczej     47
    1.11. Organizowanie, przewodzenie i kontrola działalności gospodarczej     48
    1.12. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie     51
    1.13. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     53
  
  2. Wpływ środowiska na funkcjonowanie marketingu     57
    2.1. System gospodarki narodowej     59
    2.2. Rozwój i konkurencyjność gospodarki narodowej     61
    2.3. Finanse gospodarki narodowej     63
    2.4. Normy i przepisy prawne     65
    2.5. Modele konkurencji     66
    2.6. Postęp technologiczny     69
    2.7. Kultura     71
    2.8. Dostawcy i nabywcy     75
    2.9. Związki zawodowe     77
    2.10. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa     78
    2.11. Środowisko przyrodnicze     80
    2.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     82
  
  3. Rynek docelowy     85
    3.1. Koncepcja rynku docelowego     87
    3.2. Wybór rynku docelowego na podstawie segmentacji rynku     90
    3.3. Rodzaje segmentów rynku     93
    3.4. Kryteria ogólne segmentacji rynku     96
    3.5. Kryteria segmentacji rynku produktów konsumpcyjnych     97
    3.6. Kryteria segmentacji rynku produktów przemysłowych     101
    3.7. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     104
  
  Część II Badania marketingowe     107
  
  4. System informacji marketingowej     109
    4.1. Projektowanie systemu informacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem     111
    4.2. Projektowanie systemu informacji marketingowej     113
    4.3. Źródła danych     116
    4.4. Wspomaganie decyzji marketingowych     118
    4.5. Wpływ SIM na podejmowanie decyzji     120
    4.6. Rozwój systemów informacji marketingowej     123
    4.7. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     125
  
  5. Organizowanie i metody badań marketingowych     127
    5.1. Koncepcja badań marketingowych     129
    5.2. Organizowanie badań marketingowych     131
    5.3. Definiowanie problemu, stawianie hipotez i analiza sytuacji     133
    5.4. Metody realizacji badań marketingowych     134
    5.5. Cele i formy wywiadów marketingowych     137
    5.6. Sondaże opinii nabywców     139
    5.7. Cele i metody obserwacji nabywców     143
    5.8. Eksperymenty sprzedaży produktów w warunkach sztucznych i naturalnych     145
    5.9. Badania reprezentacyjne nabywców     146
    5.10. Analiza danych i interpretacja wyników badań marketingowych     148
    5.11. Sporządzanie raportu i rozwiązanie problemu marketingowego     149
    5.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     151
  
  6. Studia nad postępowaniem konsumentów     155
    6.1. Podstawy oceny postępowania konsumentów     157
    6.2. Motywy postępowania konsumentów     160
    6.3. Hierarchia potrzeb konsumentów     161
    6.4. Badania motywów postępowania konsumentów     163
    6.5. Postrzeganie informacji przez konsumentów     165
    6.6. Proces postępowania konsumentów     166
    6.7. Czynniki determinujące postawy konsumentów     168
    6.8. Cechy osobowe konsumentów     172
    6.9. Podejmowanie decyzji przez konsumentów o zakupie produktu     173
    6.10. Rodzaj decyzji konsumentów     177
    6.11. Proces adaptacji wiedzy o produkcie     178
    6.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków     181
  
  Część III Zarządzanie produktem     185
  
  7. Planowanie marketingowe produktu     187
    7.1. Charakterystyka produktu     189
    7.2. Podział produktów     191
    7.3. Produkty powszechnego użytku     193
    7.4. Produkty wybieralne i specjalne     194
    7.5. Produkty nieposzukiwane     196
    7.6. Produkt wielu kategorii i różnej trwałości     196
    7.7. Produkty przemysłowe     198
    7.8 Funkcje i rodzaje opakowań     201
    7.9. Rękojmia i gwarancja     204
    7.10. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     205
  
  8. Kierowanie rozwojem produktu     207
    8.1. Cykl życia produktu na rynku     209
    8.2. Wprowadzanie nowego produktu na rynek     210
    8.3. Wzrost sprzedaży produktu     212
    8.4. Dojrzałość produktu     214
    8.5. Schyłek życia produktu     216
    8.6. Wycofywanie produktu przestarzałego     217
    8.7. Czas trwania cyklu życia produktu     218
    8.8. Cykle mody na produkty     219
    8.9. Proces rozwoju nowego produktu     221
    8.10. Generowanie pomysłów na nowy produkt     222
    8.11. Selekcja pomysłów i testowanie projektu     224
    8.12. Test marketingowy i komercjalizacja produktu     227
    8.13. Proces akceptacji nowego produktu     229
    8.14. Formy organizacyjne rozwoju produktu     231
    8.15. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków     232
  
  9. Kreowanie marki produktu     235
    9.1. Proces tworzenia marki produktu     237
    9.2. Rodzaje marek produktów     242
    9.3. Wartość marki     245
    9.4. Konkurencja o cechy, jakość i wizerunek produktu     247
    9.5. Strategia pozycjonowania produktu na rynku     249
    9.6. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków     251
  
  Część IV Organizowanie dystrybucji produktów     255
  
  10. Kanały dystrybucji i dystrybucja hurtowa     257
    10.1. Koncepcja kanału dystrybucji     259
    10.2. Kanały dystrybucji produktów konsumpcyjnych     260
    10.3. Kanały dystrybucji produktów przemysłowych     263
    10.4. Projektowanie i integracja kanałów dystrybucji     264
    10.5. Formy dystrybucji produktów     268
    10.6. Kierowanie kanałem dystrybucji     271
    10.7. Rozwiązywanie konfliktów     273
    10.8. Organizowanie działalności hurtownika     275
    10.9. Kupiec hurtowy i specjalne usługi hurtowników     278
    10.10. Formy wspomagania działalności hurtowników     281
    10.11. Agenci handlowi i brokerzy     282
    10.12. Tendencje rozwoju dystrybucji hurtowej     286
    10.13. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków     287
  
  11. Logistyka dystrybucji     289
    11.1. Koncepcja logistyki dystrybucji     291
    11.2. Zadania logistyki dystrybucji     293
    11.3. Składowanie produktów     296
    11.4. Gospodarowanie zapasami     297
    11.5. Magazynowanie     299
    11.6. Transport     301
    11.7. Charakterystyka środków transportu     302
    11.8. Przydatność środków transportu     305
    11.9. Tendencje rozwoju logistyki dystrybucji     307
    11.10. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     308
  
  12. Dystrybucja detaliczna     311
    12.1. Zadania detalisty     313
    12.2. Zaopatrzenie sklepu w produkty     314
    12.3. Kreowanie wizerunku sklepu     315
    12.4. Podział sklepów według własności, rodzaju produktów i zakresu usług     316
    12.5. Podział sklepów według asortymentu produktów     319
    12.6. Dystrybucja masowa     321
    12.7. Dystrybucja franchisingowa     323
    12.8. Sklepy nietypowe     324
    12.9. Dystrybucja pozasklepowa     325
    12.10. Ośrodki handlowe     328
    12.11. Sieć sklepów     330
    12.12. Kierunki rozwoju dystrybucji detalicznej     331
    12.13. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     333
  
  Część V Promocja produktów     337
  
  13. Podstawy promocji     339
    13.1. Koncepcja promocji     341
    13.2. Model komunikowania się z nabywcami     344
    13.3. Postrzeganie wiadomości     346
    13.4. Treść przekazu     346
    13.5. Struktura przekazu     348
    13.6. Adaptacja wiadomości o produkcie     351
    13.7. Proces akceptacji nowego produktu     352
    13.8. Strategia ogólna promocji     355
    13.9. Dostosowywanie promocji do adresatów     359
    13.10. Budżet i skuteczność promocji     360
    13.11. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     362
  
  14. Reklama produktów     365
    14.1. Koncepcja reklamy     367
    14.2. Zadania reklamy     369
    14.3. Rodzaje reklamy     371
    14.4. Organizowanie reklamy     373
    14.5. Kampania reklamowa     374
    14.6. Środki przekazu reklamy     376
    14.7. Tworzenie ogłoszenia reklamowego     377
    14.8. Typy ogłoszeń reklamowych     380
    14.9. Marketing bezpośredni     382
    14.10. Skuteczność reklamy     385
    14.11. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków     386
  
  15. Akwizycja marketingowa     389
    15.1. Koncepcja akwizycji marketingowej     391
    15.2. Charakterystyka pracy akwizytora     393
    15.3. Akwizytorzy nakłaniający do zamówień     394
    15.4. Akwizytorzy przyjmujący zamówienia     396
    15.5. Personel wspierający akwizytorów     397
    15.6. Rekrutacja i szkolenie akwizytorów     398
    15.7. Proces akwizycji marketingowej     400
    15.8. Prezentacja produktu     403
    15.9. Przezwyciężanie trudności podczas prezentacji     405
    15.10. Negocjowanie i zamknięcie prezentacji     406
    15.11. Organizowanie pracy akwizytorów     410
    15.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     413
  
  16. Public relations i środki popierania sprzedaży     417
    16.1. Koncepcja public relations     419
    16.2. Rozpowszechnianie wiadomości     422
    16.3. Organizowanie imprez     424
    16.4. Przełamywanie niekorzystnego wizerunku     425
    16.5. Skuteczność public relations     425
    16.6. Charakterystyka środków popierania sprzedaży     426
    16.7. Adresaci środków popierania sprzedaży     428
    16.8. Środki popierania sprzedaży stosowane przez detalistę     430
    16.9. Środki popierania sprzedaży adresowane do pośredników handlowych     433
    16.10. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków     436
  
  Część VI Programowanie cen produktów     439
  
  17. Polityka cen     441
    17.1. Koncepcja ceny     443
    17.2. Przesłanki polityki cen     445
    17.3. Czynniki wpływające na decyzje cenowe     448
    17.4. Konkurencja cenowa i pozacenowa     451
    17.5. Wpływ warunków konkurencji na ceny     452
    17.6. Nieprawidłowości w polityce cen     453
    17.7. Rabaty     454
    17.8. Zachęty cenowe     457
    17.9. Polityka ceny nowego produktu     459
    17.10. Reakcje nabywców i konkurentów na zmiany cen     462
    17.11. Zasady ustalania cen w umowie     464
    17.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     465
  
  18. Zasady kalkulacji cen     469
    18.1. Procedura kalkulacji cen     471
    18.2. Elastyczność cenowa popytu     472
    18.3. Zależności pomiędzy ceną a kosztami     474
    18.4. Kalkulacja cen na podstawie kosztu jednostkowego     476
    18.5. Kalkulacja cen w formie narzutów na koszty     478
    18.6. Punkt zwrotu kosztów     482
    18.7. Kalkulacja cen w warunkach konkurencji monopolistycznej     485
    18.8. Kalkulacja cen na produkt nowy     489
    18.9. Podstępy cenowe     490
    18.10. Ceny zestawów produktów     492
    18.11. Ceny produktów przemysłowych     493
    18.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków     494
  
  Część VII Zarządzanie marketingowe     497
  
  19. Strategie marketingowe     499
    19.1. Koncepcja strategii marketingowej     501
    19.2. Okazje marketingowe     503
    19.3. Proces tworzenia strategii marketingowych     506
    19.4. Strategia rynku ogólnego i docelowego     508
    19.5. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa     509
    19.6. Modelowanie rozwoju produkcji     511
    19.7. Strategie wzrostu zysku i sprzedaży     516
    19.8. Strategia konkurencji     518
    19.9. Rola przedsiębiorstwa na rynku     519
    19.10. Ocena strategii marketingowej     520
    19.11. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     522
  
  20. Planowanie marketingowe     525
    20.1. Zasady planowania marketingowego     527
    20.2. Prognozowanie rynku docelowego     530
    20.3. Model tendencji rozwojowej     531
    20.4. Modele przyczynowo-skutkowe     534
    20.5. Przewidywanie jako metoda prognozowania     536
    20.6. Trafność prognozy     538
    20.7. Funkcje reakcji nabywców     540
    20.8. Programy marketingowe     544
    20.9. Planowanie marketingowe w organizacjach działających nie dla zysku     546
    20.10. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     547
  
  21. Organizowanie i kontrola działalności marketingowej     551
    21.1. Organizowanie działalności marketingowej     553
    21.2. Wdrażanie planów marketingowych     556
    21.3. Kontrola działalności marketingowej     557
    21.4. Zakres kontroli     559
    21.5. Analiza sprzedaży     560
    21.6. Kontrola kosztów     562
    21.7. Kontrola ogólna działalności marketingowej     566
    21.8. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     568
  
  Część VIII Zarządzanie produktami przemysłowymi i usługami     571
  
  22. Kierowanie rozwojem produktów przemysłowych     573
    22.1. Charakterystyka rynku produktów przemysłowych     575
    22.2. Klasyfikacja działalności przemysłowej     577
    22.3. Podejmowanie decyzji o kupnie produktów przemysłowych     579
    22.4. Organizowanie zakupów     580
    22.5. Realizacja zakupów     581
    22.6. Kupno produktu nowego     583
    22.7. Wybór produktu i kanału dystrybucji marketingowej     584
    22.8. Promocja i ceny produktów przemysłowych     586
    22.9. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     588
  
  23. Kierowanie rozwojem usług     591
    23.1. Charakterystyka usług     593
    23.2. Podział usług     596
    23.3. Zasady funkcjonowania rynku usług     598
    23.4. Jakość usług     600
    23.5. Marketing mix w zakresie usług     601
    23.6. Pracownicy zakładu usługowego     606
    23.7. Marketing mix w zakresie usług nie dla zysku     607
    23.8. Rola usług w gospodarce narodowej     609
    23.9. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     612
  
  Część IX Marketing międzynarodowy     615
  
  24. Podstawy marketingu międzynarodowego     617
    24.1. Model funkcjonowania marketingu międzynarodowego     619
    24.2. Ewolucja teorii wymiany międzynarodowej     622
    24.3. Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej     625
    24.4. Zasady podejmowania decyzji eksportowych i importowych     628
    24.5. Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej     632
    24.6. Zakres zaangażowania producenta w wymianę międzynarodową     633
    24.7. Eksport na rynek światowy     635
    24.8. Przedsiębiorstwo międzynarodowe     636
    24.9. Strategie wymiany międzynarodowej     638
    24.10. Strategie międzynarodowego marketingu mix     639
    24.11. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     642
  
  25. Analiza środowiska międzynarodowego     645
    25.1. Charakterystyka środowiska międzynarodowego     647
    25.2. Polityka wymiany międzynarodowej     649
    25.3. Polityka importowa     651
    25.4. Polityka eksportowa     656
    25.5. Analiza opłacalności eksportu     657
    25.6. Środowisko społeczno-gospodarcze obcego kraju     659
    25.7. Wpływ kultury na wymianę międzynarodową     661
    25.8. Środowisko demograficzne i przyrodnicze     667
    25.9. Międzynarodowe badania marketingowe     668
    25.10. Zbieranie i analiza materiałów wtórnych i pierwotnych     671
    25.11. Międzynarodowa integracja gospodarcza     673
    25.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     677
  
  26. Organizowanie marketingu międzynarodowego     681
    26.1. Wejście na rynek zagraniczny     683
    26.2. Eksport pośredni     684
    26.3. Eksport bezpośredni     686
    26.4. Partnerskie powiązania gospodarcze     687
    26.5. Filie przedsiębiorstwa międzynarodowego     690
    26.6. Międzynarodowa logistyka dystrybucji     692
    26.7. Cykl wymiany międzynarodowej     694
    26.8. Prawa i obowiązki stron     696
    26.9. Ceny w wymianie międzynarodowej     699
    26.10. Dokumentacja transakcji     702
    26.11. Rozliczanie finansowe transakcji     705
    26.12. Ryzyko w transakcjach międzynarodowych     707
    26.13. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku     709
  
  Bibliografia     711
  Indeks rzeczowy     715
  O Autorze     724
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia