Marketing

Podręcznik akademicki

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,10  63,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

44,1063,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika do nauczania podstaw i specjalizacyjnych zagadnień marketingu.


Publikacja ukazuje związki marketingu z zarządzaniem, mikro- i makroekonomią, psychologią, socjologią, przemysłem i handlem. Jest bogato ilustrowana rysunkami i przykładami doświadczeń polskich przedsiębiorstw. Zawiera indeks rzeczowy i bibliografię, a po każdym rozdziale pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku.


Ogromną zaletą książki jest przystępny język i przejrzysta struktura wykładu. Szerzej niż w innych podręcznikach nawiązuje do podstawowych funkcji zarzadzania (planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania) omawia politykę i kalkulacje cen, rolę logistyki w dystrybucji, zarządzanie produktami przemysłowymi i usługami oraz marketing międzynarodowy.
Podręcznik został napisany z myślą o studentach kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, turystyka, zarządzanie, zarządzanie i inżyniera produkcji, zarządzanie publiczne oraz studiów podyplomowych i doktoranckich.


Istotną cechą podręcznika jest połączenie elementów klasycznego marketingu z nowymi trendami. Treść książki obejmuje (…) aspekty funkcjonalne, menedżerskie i strategiczne marketingu. W części aplikacyjnej uwzględniono główne specyficzne obszary zastosowań marketingu: sfera usług, rynki przemysłowe, organizacje non-profit oraz rynki międzynarodowe. Marketing jest rozpatrywany z jego szerokim kontekstem społecznym i środowiskowym. (…) Publikacja reprezentuje ogromne walory dydaktyczne jako podręcznik. Poza przejrzystością na uwagę zasługują wprowadzone na końcu rozdziałów: pytania, case study i zadania do wykonania przez Czytelnika.
prof. zw. dr hab. Marek Prymon


Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Michalski jest kierownikiem Katedry Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Był również dyrektorem Instytutu Ekonomii i Zarządzania oraz kierownikiem Katedry Marketingu Międzynarodowego PK. Wykłady prowadził w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Jest autorem lub współautorem 21 książek i 118 artykułów naukowych z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, marketingu i zarządzania – opublikowanych w kraju i za granicą. Za podręcznik „Marketing” wraz z towarzyszącym mu aneksem internetowym (pierwszym tego rodzaju w Polsce) został uhonorowany Nagrodą Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2004 roku.


Liczba stron727
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19532-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    15
  Część I Model funkcjonowania marketingu    19
  1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie    21
    1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu    23
    1.2. Rola produktu w wymianie    28
    1.3. Znaczenie marketingu w wymianie produktów    29
    1.4. Marketing jako wytwór gospodarki kapitalistycznej    31
    1.5. Koncepcja tworzenia przedsiębiorstwa    33
    1.6. Marketing mix    37
    1.7. Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa    41
    1.8. Misja i cele przedsiębiorstwa    44
    1.9. Przegląd głównych teorii zarządzania przedsiębiorstwem    46
    1.10. Planowanie działalności gospodarczej    47
    1.11. Organizowanie, przewodzenie i kontrola działalności gospodarczej    48
    1.12. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie    51
    1.13. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    53
  2. Wpływ środowiska na funkcjonowanie marketingu    57
    2.1. System gospodarki narodowej    59
    2.2. Rozwój i konkurencyjność gospodarki narodowej    61
    2.3. Finanse gospodarki narodowej    63
    2.4. Normy i przepisy prawne    65
    2.5. Modele konkurencji    66
    2.6. Postęp technologiczny    69
    2.7. Kultura    71
    2.8. Dostawcy i nabywcy    75
    2.9. Związki zawodowe    77
    2.10. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa    78
    2.11. Środowisko przyrodnicze    80
    2.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    82
  3. Rynek docelowy    85
    3.1. Koncepcja rynku docelowego    87
    3.2. Wybór rynku docelowego na podstawie segmentacji rynku    90
    3.3. Rodzaje segmentów rynku    93
    3.4. Kryteria ogólne segmentacji rynku    96
    3.5. Kryteria segmentacji rynku produktów konsumpcyjnych    97
    3.6. Kryteria segmentacji rynku produktów przemysłowych    101
    3.7. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    104
  Część II Badania marketingowe    107
  4. System informacji marketingowej    109
    4.1. Projektowanie systemu informacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem    111
    4.2. Projektowanie systemu informacji marketingowej    113
    4.3. Źródła danych    116
    4.4. Wspomaganie decyzji marketingowych    118
    4.5. Wpływ SIM na podejmowanie decyzji    120
    4.6. Rozwój systemów informacji marketingowej    123
    4.7. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    125
  5. Organizowanie i metody badań marketingowych    127
    5.1. Koncepcja badań marketingowych    129
    5.2. Organizowanie badań marketingowych    131
    5.3. Definiowanie problemu, stawianie hipotez i analiza sytuacji    133
    5.4. Metody realizacji badań marketingowych    134
    5.5. Cele i formy wywiadów marketingowych    137
    5.6. Sondaże opinii nabywców    139
    5.7. Cele i metody obserwacji nabywców    143
    5.8. Eksperymenty sprzedaży produktów w warunkach sztucznych i naturalnych    145
    5.9. Badania reprezentacyjne nabywców    146
    5.10. Analiza danych i interpretacja wyników badań marketingowych    148
    5.11. Sporządzanie raportu i rozwiązanie problemu marketingowego    149
    5.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    151
  6. Studia nad postępowaniem konsumentów    155
    6.1. Podstawy oceny postępowania konsumentów    157
    6.2. Motywy postępowania konsumentów    160
    6.3. Hierarchia potrzeb konsumentów    161
    6.4. Badania motywów postępowania konsumentów    163
    6.5. Postrzeganie informacji przez konsumentów    165
    6.6. Proces postępowania konsumentów    166
    6.7. Czynniki determinujące postawy konsumentów    168
    6.8. Cechy osobowe konsumentów    172
    6.9. Podejmowanie decyzji przez konsumentów o zakupie produktu    173
    6.10. Rodzaj decyzji konsumentów    177
    6.11. Proces adaptacji wiedzy o produkcie    178
    6.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków    181
  Część III Zarządzanie produktem    185
  7. Planowanie marketingowe produktu    187
    7.1. Charakterystyka produktu    189
    7.2. Podział produktów    191
    7.3. Produkty powszechnego użytku    193
    7.4. Produkty wybieralne i specjalne    194
    7.5. Produkty nieposzukiwane    196
    7.6. Produkt wielu kategorii i różnej trwałości    196
    7.7. Produkty przemysłowe    198
    7.8 Funkcje i rodzaje opakowań    201
    7.9. Rękojmia i gwarancja    204
    7.10. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    205
  8. Kierowanie rozwojem produktu    207
    8.1. Cykl życia produktu na rynku    209
    8.2. Wprowadzanie nowego produktu na rynek    210
    8.3. Wzrost sprzedaży produktu    212
    8.4. Dojrzałość produktu    214
    8.5. Schyłek życia produktu    216
    8.6. Wycofywanie produktu przestarzałego    217
    8.7. Czas trwania cyklu życia produktu    218
    8.8. Cykle mody na produkty    219
    8.9. Proces rozwoju nowego produktu    221
    8.10. Generowanie pomysłów na nowy produkt    222
    8.11. Selekcja pomysłów i testowanie projektu    224
    8.12. Test marketingowy i komercjalizacja produktu    227
    8.13. Proces akceptacji nowego produktu    229
    8.14. Formy organizacyjne rozwoju produktu    231
    8.15. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków    232
  9. Kreowanie marki produktu    235
    9.1. Proces tworzenia marki produktu    237
    9.2. Rodzaje marek produktów    242
    9.3. Wartość marki    245
    9.4. Konkurencja o cechy, jakość i wizerunek produktu    247
    9.5. Strategia pozycjonowania produktu na rynku    249
    9.6. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków    251
  Część IV Organizowanie dystrybucji produktów    255
  10. Kanały dystrybucji i dystrybucja hurtowa    257
    10.1. Koncepcja kanału dystrybucji    259
    10.2. Kanały dystrybucji produktów konsumpcyjnych    260
    10.3. Kanały dystrybucji produktów przemysłowych    263
    10.4. Projektowanie i integracja kanałów dystrybucji    264
    10.5. Formy dystrybucji produktów    268
    10.6. Kierowanie kanałem dystrybucji    271
    10.7. Rozwiązywanie konfliktów    273
    10.8. Organizowanie działalności hurtownika    275
    10.9. Kupiec hurtowy i specjalne usługi hurtowników    278
    10.10. Formy wspomagania działalności hurtowników    281
    10.11. Agenci handlowi i brokerzy    282
    10.12. Tendencje rozwoju dystrybucji hurtowej    286
    10.13. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków    287
  11. Logistyka dystrybucji    289
    11.1. Koncepcja logistyki dystrybucji    291
    11.2. Zadania logistyki dystrybucji    293
    11.3. Składowanie produktów    296
    11.4. Gospodarowanie zapasami    297
    11.5. Magazynowanie    299
    11.6. Transport    301
    11.7. Charakterystyka środków transportu    302
    11.8. Przydatność środków transportu    305
    11.9. Tendencje rozwoju logistyki dystrybucji    307
    11.10. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    308
  12. Dystrybucja detaliczna    311
    12.1. Zadania detalisty    313
    12.2. Zaopatrzenie sklepu w produkty    314
    12.3. Kreowanie wizerunku sklepu    315
    12.4. Podział sklepów według własności, rodzaju produktów i zakresu usług    316
    12.5. Podział sklepów według asortymentu produktów    319
    12.6. Dystrybucja masowa    321
    12.7. Dystrybucja franchisingowa    323
    12.8. Sklepy nietypowe    324
    12.9. Dystrybucja pozasklepowa    325
    12.10. Ośrodki handlowe    328
    12.11. Sieć sklepów    330
    12.12. Kierunki rozwoju dystrybucji detalicznej    331
    12.13. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    333
  Część V Promocja produktów    337
  13. Podstawy promocji    339
    13.1. Koncepcja promocji    341
    13.2. Model komunikowania się z nabywcami    344
    13.3. Postrzeganie wiadomości    346
    13.4. Treść przekazu    346
    13.5. Struktura przekazu    348
    13.6. Adaptacja wiadomości o produkcie    351
    13.7. Proces akceptacji nowego produktu    352
    13.8. Strategia ogólna promocji    355
    13.9. Dostosowywanie promocji do adresatów    359
    13.10. Budżet i skuteczność promocji    360
    13.11. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    362
  14. Reklama produktów    365
    14.1. Koncepcja reklamy    367
    14.2. Zadania reklamy    369
    14.3. Rodzaje reklamy    371
    14.4. Organizowanie reklamy    373
    14.5. Kampania reklamowa    374
    14.6. Środki przekazu reklamy    376
    14.7. Tworzenie ogłoszenia reklamowego    377
    14.8. Typy ogłoszeń reklamowych    380
    14.9. Marketing bezpośredni    382
    14.10. Skuteczność reklamy    385
    14.11. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków    386
  15. Akwizycja marketingowa    389
    15.1. Koncepcja akwizycji marketingowej    391
    15.2. Charakterystyka pracy akwizytora    393
    15.3. Akwizytorzy nakłaniający do zamówień    394
    15.4. Akwizytorzy przyjmujący zamówienia    396
    15.5. Personel wspierający akwizytorów    397
    15.6. Rekrutacja i szkolenie akwizytorów    398
    15.7. Proces akwizycji marketingowej    400
    15.8. Prezentacja produktu    403
    15.9. Przezwyciężanie trudności podczas prezentacji    405
    15.10. Negocjowanie i zamknięcie prezentacji    406
    15.11. Organizowanie pracy akwizytorów    410
    15.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    413
  16. Public relations i środki popierania sprzedaży    417
    16.1. Koncepcja public relations    419
    16.2. Rozpowszechnianie wiadomości    422
    16.3. Organizowanie imprez    424
    16.4. Przełamywanie niekorzystnego wizerunku    425
    16.5. Skuteczność public relations    425
    16.6. Charakterystyka środków popierania sprzedaży    426
    16.7. Adresaci środków popierania sprzedaży    428
    16.8. Środki popierania sprzedaży stosowane przez detalistę    430
    16.9. Środki popierania sprzedaży adresowane do pośredników handlowych    433
    16.10. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków    436
  Część VI Programowanie cen produktów    439
  17. Polityka cen    441
    17.1. Koncepcja ceny    443
    17.2. Przesłanki polityki cen    445
    17.3. Czynniki wpływające na decyzje cenowe    448
    17.4. Konkurencja cenowa i pozacenowa    451
    17.5. Wpływ warunków konkurencji na ceny    452
    17.6. Nieprawidłowości w polityce cen    453
    17.7. Rabaty    454
    17.8. Zachęty cenowe    457
    17.9. Polityka ceny nowego produktu    459
    17.10. Reakcje nabywców i konkurentów na zmiany cen    462
    17.11. Zasady ustalania cen w umowie    464
    17.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    465
  18. Zasady kalkulacji cen    469
    18.1. Procedura kalkulacji cen    471
    18.2. Elastyczność cenowa popytu    472
    18.3. Zależności pomiędzy ceną a kosztami    474
    18.4. Kalkulacja cen na podstawie kosztu jednostkowego    476
    18.5. Kalkulacja cen w formie narzutów na koszty    478
    18.6. Punkt zwrotu kosztów    482
    18.7. Kalkulacja cen w warunkach konkurencji monopolistycznej    485
    18.8. Kalkulacja cen na produkt nowy    489
    18.9. Podstępy cenowe    490
    18.10. Ceny zestawów produktów    492
    18.11. Ceny produktów przemysłowych    493
    18.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków    494
  Część VII Zarządzanie marketingowe    497
  19. Strategie marketingowe    499
    19.1. Koncepcja strategii marketingowej    501
    19.2. Okazje marketingowe    503
    19.3. Proces tworzenia strategii marketingowych    506
    19.4. Strategia rynku ogólnego i docelowego    508
    19.5. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa    509
    19.6. Modelowanie rozwoju produkcji    511
    19.7. Strategie wzrostu zysku i sprzedaży    516
    19.8. Strategia konkurencji    518
    19.9. Rola przedsiębiorstwa na rynku    519
    19.10. Ocena strategii marketingowej    520
    19.11. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    522
  20. Planowanie marketingowe    525
    20.1. Zasady planowania marketingowego    527
    20.2. Prognozowanie rynku docelowego    530
    20.3. Model tendencji rozwojowej    531
    20.4. Modele przyczynowo-skutkowe    534
    20.5. Przewidywanie jako metoda prognozowania    536
    20.6. Trafność prognozy    538
    20.7. Funkcje reakcji nabywców    540
    20.8. Programy marketingowe    544
    20.9. Planowanie marketingowe w organizacjach działających nie dla zysku    546
    20.10. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    547
  21. Organizowanie i kontrola działalności marketingowej    551
    21.1. Organizowanie działalności marketingowej    553
    21.2. Wdrażanie planów marketingowych    556
    21.3. Kontrola działalności marketingowej    557
    21.4. Zakres kontroli    559
    21.5. Analiza sprzedaży    560
    21.6. Kontrola kosztów    562
    21.7. Kontrola ogólna działalności marketingowej    566
    21.8. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    568
  Część VIII Zarządzanie produktami przemysłowymi i usługami    571
  22. Kierowanie rozwojem produktów przemysłowych    573
    22.1. Charakterystyka rynku produktów przemysłowych    575
    22.2. Klasyfikacja działalności przemysłowej    577
    22.3. Podejmowanie decyzji o kupnie produktów przemysłowych    579
    22.4. Organizowanie zakupów    580
    22.5. Realizacja zakupów    581
    22.6. Kupno produktu nowego    583
    22.7. Wybór produktu i kanału dystrybucji marketingowej    584
    22.8. Promocja i ceny produktów przemysłowych    586
    22.9. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    588
  23. Kierowanie rozwojem usług    591
    23.1. Charakterystyka usług    593
    23.2. Podział usług    596
    23.3. Zasady funkcjonowania rynku usług    598
    23.4. Jakość usług    600
    23.5. Marketing mix w zakresie usług    601
    23.6. Pracownicy zakładu usługowego    606
    23.7. Marketing mix w zakresie usług nie dla zysku    607
    23.8. Rola usług w gospodarce narodowej    609
    23.9. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    612
  Część IX Marketing międzynarodowy    615
  24. Podstawy marketingu międzynarodowego    617
    24.1. Model funkcjonowania marketingu międzynarodowego    619
    24.2. Ewolucja teorii wymiany międzynarodowej    622
    24.3. Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej    625
    24.4. Zasady podejmowania decyzji eksportowych i importowych    628
    24.5. Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej    632
    24.6. Zakres zaangażowania producenta w wymianę międzynarodową    633
    24.7. Eksport na rynek światowy    635
    24.8. Przedsiębiorstwo międzynarodowe    636
    24.9. Strategie wymiany międzynarodowej    638
    24.10. Strategie międzynarodowego marketingu mix    639
    24.11. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    642
  25. Analiza środowiska międzynarodowego    645
    25.1. Charakterystyka środowiska międzynarodowego    647
    25.2. Polityka wymiany międzynarodowej    649
    25.3. Polityka importowa    651
    25.4. Polityka eksportowa    656
    25.5. Analiza opłacalności eksportu    657
    25.6. Środowisko społeczno-gospodarcze obcego kraju    659
    25.7. Wpływ kultury na wymianę międzynarodową    661
    25.8. Środowisko demograficzne i przyrodnicze    667
    25.9. Międzynarodowe badania marketingowe    668
    25.10. Zbieranie i analiza materiałów wtórnych i pierwotnych    671
    25.11. Międzynarodowa integracja gospodarcza    673
    25.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    677
  26. Organizowanie marketingu międzynarodowego    681
    26.1. Wejście na rynek zagraniczny    683
    26.2. Eksport pośredni    684
    26.3. Eksport bezpośredni    686
    26.4. Partnerskie powiązania gospodarcze    687
    26.5. Filie przedsiębiorstwa międzynarodowego    690
    26.6. Międzynarodowa logistyka dystrybucji    692
    26.7. Cykl wymiany międzynarodowej    694
    26.8. Prawa i obowiązki stron    696
    26.9. Ceny w wymianie międzynarodowej    699
    26.10. Dokumentacja transakcji    702
    26.11. Rozliczanie finansowe transakcji    705
    26.12. Ryzyko w transakcjach międzynarodowych    707
    26.13. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku    709
  Bibliografia    711
  Indeks rzeczowy    715
  O Autorze    724
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia