Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań

Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Produkty systemowe to nowa generacja produktów, w tym usług/produktów usługowych, której pojawienie się umożliwił postęp technologiczny, ale ich upowszechnianie się i dalszy rozwój ma miejsce dlatego, że na ogół lepiej zaspokajają potrzeby, oczekiwania i pragnienia nabywców finalnych, w tym konsumentów, niż produkty klasyczne. Są one też rezultatem nowych koncepcji biznesu czy nowych koncepcji działania organizacji non-profit przekraczających granice tradycyjnych sektorów/branż oraz globalizacji, we wszystkich jej wymiarach. Podstawowe znaczenie dla tworzenia, komunikowania i dostarczania tych produktów odgrywają współczesne koncepcje marketingu funkcjonujące w praktyce, w pierwszym rzędzie marketing relacyjny oparty na partnerstwie sieciowym (sieciowy marketing partnerski).


W niniejszym opracowaniu zaprezentowano identyfikację, podstawy teoretyczne i zarys metodyki badań marketingu produktów systemowych (sieciowych), a więc „wyłaniającej się” specjalizacji badawczej współczesnego marketingu zajmującego się sferą tych produktów (obok nadal szeroko rozwijanej i obecnej ciągle sfery produktów tradycyjnych/klasycznych). Przedstawiona sfera produktów systemowych obejmuje trzy grupy produktowe:


– Wybrane usługi profesjonalne i handlowe dla konsumenta indywidualnego.


– Usługi turystyki wydarzeniowej.


– Wybrane innowacyjne i systemowe produkty konsumpcyjne (informatyczne, trwałe dobra wybierane, odzieżowe).


Liczba stron318
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-556-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  CZĘŚĆ I. MARKETING W SFERZE PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH    13
    Leszek Żabiński;  Rozdział 1. SFERA I MARKETING PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH. PODSTAWY IDENTYFIKACJI, WĘZŁOWE KIERUNKI BADAŃ    15
      Wstęp    15
      1. Produkty systemowe/sieciowe we współczesnej gospodarce rynkowej i ich atrybuty    15
      2. Czynniki kształtujące rozwój produktów systemowych i ich sfery    22
        2.1. Czynniki popytowe i w sferze konsumpcji    23
        2.2. Czynniki rozwoju produktów systemowych po stronie producenta/sprzedawcyi jego otoczenia    31
      3. Uwagi o węzłowych kierunkach badań marketingu produktów systemowych    42
      Podsumowanie    45
      Literatura    46
    Maja Szymura-Tyc;  Rozdział 2. MARKETING W PROCESIE INNOWACJI WARTOŚCI    49
      Wstęp    49
      1. Wartość dla klienta – pojęcie i struktura    50
      2. Wartość dla klienta w procesie konkurencji    52
      3. Wartość dla klienta w produktach o charakterze systemowym    54
      4. Innowacja w teorii marketingu    55
      5. Koncepcja innowacji wartości    58
      6. Marketing a innowacja wartości    61
      Podsumowanie    64
      Literatura    65
  CZĘŚĆ II. USŁUGI PROFESJONALNE I HANDLOWE DLA KONSUMENTA. IDENTYFIKACJA MARKETINGOWA, KIERUNKI BADAŃ    67
    Małgorzata Kieżel;  Rozdział 3. KONKURENCJA I WSPÓŁDZIAŁANIE BANKÓW DETALICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU I KOMUNIKOWANIU WARTOŚCI DLA KLIENTÓW DOCELOWYCH. POLA I ZARYS METODYKI BADAŃ    69
      Wstęp    69
      1. Pola badań form konkurencji i współdziałania banków detalicznych    70
        1.1. Przewaga konkurencyjna i główne modele strategii konkurencjiw sektorze bankowym    71
        1.2. Obszary i formy współdziałania banków detalicznych z innymi podmiotami    78
      2. Podstawy metodyczne badań konkurencji i współdziałania banków    82
        2.1. Problem kompozycji metod badań ilościowych i jakościowych    83
        2.2. Główne rodzaje metod badań jakościowych    88
        2.3. Wybór obiektów do badania    92
        2.4. Węzłowe zagadnienia badawcze zawarte w kwestionariuszu wywiadu    95
      Podsumowanie    98
      Literatura    99
    Justyna Matysiewicz; Rozdział 4.  KIERUNKI I WARUNKI ROZWOJU MARKETINGU SIECIOWEGO W KOMERCYJNYCH ORGANIZACJACH USŁUG MEDYCZNYCH    103
      Wstęp    103
      1. Koncepcja marketingu sieciowego jako jedna z dominujących koncepcji komercyjnych jednostek ochrony zdrowia    104
      2. Wykorzystanie metody case research celem identyfikacji koncepcji marketingu sieciowego w wybranych komercyjnych organizacjach usług medycznych    114
        2.1. Centrum Medyczne Medicover    114
        2.2. Sieci przychodni medycznych ENEL-MED i Śląskiej Opieki Medycznej    117
      Podsumowanie    118
      Literatura    120
    Grażyna Koniorczyk; Rozdział 5.  PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA OFERT FIRM TANICH USŁUG KOMUNIKACYJNYCH. POLA I METODYKA BADAŃ    121
      Wstęp    121
      1. Specyfika modelu działania firm niskokosztowych    122
      2. Firmy tanich usług komunikacyjnych    123
      3. Identyfikacja problemu badawczego    126
        3.1. Sieci partnerskich powiązań w kształtowaniu ofert współczesnych firm    126
        3.2. Kształtowanie ofert tanich firm komunikacyjnych – obszary badań    128
      4. Zarys projektu badań jakościowych    130
      5. Kryteria doboru i charakterystyka badanych przedsiębiorstw    132
      Podsumowanie    136
      Literatura    136
    Katarzyna Bilińska-Reformat, Beata Reformat; Rozdział 6.  KSZTAŁTOWANIE OFERTY SPRZEDAŻOWEJ DLA KONSUMENTÓW W SIECIOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH I POLSKICH FIRMACH HANDLOWYCH. POLA BADAWCZE, WYNIKI BADAŃ EKSPLORACYJNYCH    139
      Wstęp    139
      1. Międzynarodowe sieci handlowe funkcjonujące w Polsce    140
      2. Charakterystyka klientów na potrzeby budowy oferty sprzedaży w badanych firmach handlowych    144
      3. Charakterystyka działalności firmy handlu sieciowego Tesco w zakresie budowy oferty dla klientów    149
      4. Działania w zakresie współpracy z dostawcami na potrzeby budowy oferty dla klientów docelowych    152
      5. Charakterystyka środowiska badań i grupy badanych polskich sieciowych firm handlowych    155
        5.1. Branża FMCG jako środowisko badań w ujęciu przedmiotowym    155
         5.2. Sektor krajowych firm handlowych jako środowisko badań w ujęciu podmiotowym    156
   5.3. Prezentacja wybranych krajowych firm handlowych stanowiących grupę badawczą    161
   Podsumowanie    170
   Literatura    171
  CZĘŚĆ III. TWORZENIE, KOMUNIKOWANIE I UDOSTĘPNIANIE USŁUGOWYCH PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH W PROCESIE DYNAMICZNEGO PARTNERSTWA MARKETINGOWEGO W REGIONIE. POLA I ZARYS METODYKI BADAŃ    175
   Teresa Żabińska; Rozdział 7. WYDARZENIA TURYSTYCZNE JAKO PRODUKTY. TWORZENIE, KOMUNIKOWANIE I UDOSTĘPNIANIE W PROCESIE DYNAMICZNEGO PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWEGO. POLA I ZARYS METODYKI BADAŃ    177
   Wstęp    177
   1. Podstawowe kategorie badawcze marketingu wydarzeń turystycznych    178
   1.1. Wydarzenia – istota i atrybuty    178
   1.2. Kategoryzacja wydarzeń    181
   2. Wydarzenia jako narzędzie komunikacji i produkt marketingowy    184
   3. Turystyka wydarzeniowa. Kluczowe problemy strategiczne    185
   3.1. Znaczenie turystyki wydarzeniowej dla miejscowości i regionów. Strategia rozwoju turystyki wydarzeniowej    185
   3.2. Marketing strategiczny wydarzeń turystycznych    188
   4. Turystyka wydarzeniowa. Węzłowe zagadnienia realizacji strategii marketingowej    194
   4.1. Marketing-mix dla wydarzeń turystycznych    194
   4.2. Proces tworzenie produktu-wydarzenia turystycznego    196
   4.3. Ludzie i partnerstwa    199
   4.4. Ceny wydarzeń, wstęp wolny, donacje    199
   4.5. „Miejsce” wydarzenia, usytuowanie fizyczne i procesy    201
   4.6. Zintegrowana komunikacja marketingowa dla wydarzeń turystycznych    201
   5. Pola badawcze, problemy i metodyka badań partnerstwa w turystyce regionalnej    204
   5.1. Określenie pól badawczych i ich węzłowych problemów    204
   5.2. Metoda case research w badaniach turystycznych    207
   5.3. Partnerstwo sieciowe w turystyce regionalnej jako przedmiot badań za pomocą metody case research    211
   5.3.1. Przypadek partnerstwa sieciowego w hrabstwie York (Wielka Brytania)    212
   5.3.2. Studia przypadków partnerstwa sieciowego w wybranych rejonach Bułgarii i Rumunii    214
   5.3.3. Refleksje merytoryczne i metodyczne na tle wyników przytoczonych badań przypadków    216
   5.3.4. Partnerstwo sieciowe – przypadek Partnerstwa Północnej Jury    217
   Podsumowanie    220
   Literatura    221
   Katarzyna Rupik, Rozdział 8. ZARZĄDZANIE PARTNERSTWEM PUBLICZNO-PRYWATNYM W ROZWOJU REGIONU. WĘZŁOWE PROBLEMY SYSTEMOWE I OPERACYJNE    225
   Wstęp    225
   1. Proces marketingu terytorialnego a zmiany w funkcjonowaniu potencjalnych biznesowych partnerów lokalnych. Przesłanki dynamicznego zarządzania partnerstwem publiczno-prywatnym    227
   2. Partnerstwo publiczno-prywatne jako wspieranie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw i ich produktów przez przedmioty publiczne    229
   3. Partnerstwo publiczno-prywatne jako wspieranie przedsięwzięć/produktów publicznych przez kapitał prywatny    231
   Podsumowanie    240
   Literatura    241
  CZĘŚĆ IV. INNOWACYJNE I SYSTEMOWE PRODUKTY KONSUMPCYJNE. PLANOWANIE, KOMUNIKOWANIE I DOSTARCZANIE W SIECIACH MARKETINGOWYCH WYBRANYCH METARYNKÓW    245
   Izabela Sztangret; Rozdział 9. ZWIĄZKI SIECIOWE FIRM W KSZTAŁTOWANIU I PROMOCJI SYSTEMOWYCH PRODUKTÓW INFORMATYCZNYCH I ICH OFERTY. POLA I METODYKA BADAŃ    247
   Wstęp    247
   1. Identyfikacja teoretycznych podstaw i przedmiotu badań    248
   2. Główne obszary problemowe i hipotezy badawcze    252
   3. Charakterystyka przedsiębiorstw wytypowanych do badań    256
   Podsumowanie    265
   Literatura    266
   Joanna Wiechoczek; Rozdział 10. ZWIĄZKI SIECIOWE NA CELE KSZTAŁTOWANIA WARTOŚCI DLA NABYWCÓW FINALNYCH W SEKTORACH TRWAŁYCH PRODUKTÓW WYBIERALNYCH    267
   Wstęp    267
   1. Wartość dla nabywców oraz przesłanki jej projektowania i dostarczania przez producentów trwałych dóbr wybieralnych    268
   2. Strategie producentów trwałych dóbr wybieralnych w sferze kształtowania wartości dla nabywców    272
   3. Podnoszenie wartości dla klienta a oferta produktów multisektorowych (systemowych)    274
   4. Związki sieciowe przedsiębiorstw – przyczyny ich powstawania, struktura oraz formy powiązań    278
   5. Producenci trwałych dóbr wybieralnych wytypowani do badań    285
   Podsumowanie    290
   Literatura    290
   Katarzyna Rupik; Rozdział 11. POWIĄZANIA SIECIOWE W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW ODZIEŻOWYCH. POLA I WĘZŁOWE TEZY BADAWCZE    293
   1. Efektywność procesu planowania innowacyjnych produktów odzieżowych – założenia teoretyczne projektu badawczego    294
   1.1. Wartość przedsiębiorstwa jako kryterium oceny jego efektywności    294
   1.2. Planowanie marketingowe innowacyjnych produktów odzieżowych a koncepcja modelu biznesu firmy    299
   2. Rola powiązań sieciowych w łańcuchu wartości w kształtowaniu innowacyjnych produktów odzieżowych – wyniki badań sektorowych    304
   2.1. Migracja wartości i zmiana modelu biznesu w światowym i krajowym sektorze odzieżowym    304
   2.2. Specyfika współczesnego odzieżowego łańcucha wartości    306
   2.3. Innowacyjność produktów odzieżowych    308
   3. Założenia dotyczące badań powiązań sieciowych    310
   4. Podmioty wytypowane do badań typu case research    313
   Podsumowanie    315
   Literatura    315
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia