Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań

Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Produkty systemowe to nowa generacja produktów, w tym usług/produktów usługowych, której pojawienie się umożliwił postęp technologiczny, ale ich upowszechnianie się i dalszy rozwój ma miejsce dlatego, że na ogół lepiej zaspokajają potrzeby, oczekiwania i pragnienia nabywców finalnych, w tym konsumentów, niż produkty klasyczne. Są one też rezultatem nowych koncepcji biznesu czy nowych koncepcji działania organizacji non-profit przekraczających granice tradycyjnych sektorów/branż oraz globalizacji, we wszystkich jej wymiarach. Podstawowe znaczenie dla tworzenia, komunikowania i dostarczania tych produktów odgrywają współczesne koncepcje marketingu funkcjonujące w praktyce, w pierwszym rzędzie marketing relacyjny oparty na partnerstwie sieciowym (sieciowy marketing partnerski).


W niniejszym opracowaniu zaprezentowano identyfikację, podstawy teoretyczne i zarys metodyki badań marketingu produktów systemowych (sieciowych), a więc „wyłaniającej się” specjalizacji badawczej współczesnego marketingu zajmującego się sferą tych produktów (obok nadal szeroko rozwijanej i obecnej ciągle sfery produktów tradycyjnych/klasycznych). Przedstawiona sfera produktów systemowych obejmuje trzy grupy produktowe:


– Wybrane usługi profesjonalne i handlowe dla konsumenta indywidualnego.


– Usługi turystyki wydarzeniowej.


– Wybrane innowacyjne i systemowe produkty konsumpcyjne (informatyczne, trwałe dobra wybierane, odzieżowe).


Liczba stron318
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-556-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  CZĘŚĆ I. MARKETING W SFERZE PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH    13
    Leszek Żabiński;  Rozdział 1. SFERA I MARKETING PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH. PODSTAWY IDENTYFIKACJI, WĘZŁOWE KIERUNKI BADAŃ    15
      Wstęp    15
      1. Produkty systemowe/sieciowe we współczesnej gospodarce rynkowej i ich atrybuty    15
      2. Czynniki kształtujące rozwój produktów systemowych i ich sfery    22
        2.1. Czynniki popytowe i w sferze konsumpcji    23
        2.2. Czynniki rozwoju produktów systemowych po stronie producenta/sprzedawcyi jego otoczenia    31
      3. Uwagi o węzłowych kierunkach badań marketingu produktów systemowych    42
      Podsumowanie    45
      Literatura    46
    Maja Szymura-Tyc;  Rozdział 2. MARKETING W PROCESIE INNOWACJI WARTOŚCI    49
      Wstęp    49
      1. Wartość dla klienta – pojęcie i struktura    50
      2. Wartość dla klienta w procesie konkurencji    52
      3. Wartość dla klienta w produktach o charakterze systemowym    54
      4. Innowacja w teorii marketingu    55
      5. Koncepcja innowacji wartości    58
      6. Marketing a innowacja wartości    61
      Podsumowanie    64
      Literatura    65
  CZĘŚĆ II. USŁUGI PROFESJONALNE I HANDLOWE DLA KONSUMENTA. IDENTYFIKACJA MARKETINGOWA, KIERUNKI BADAŃ    67
    Małgorzata Kieżel;  Rozdział 3. KONKURENCJA I WSPÓŁDZIAŁANIE BANKÓW DETALICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU I KOMUNIKOWANIU WARTOŚCI DLA KLIENTÓW DOCELOWYCH. POLA I ZARYS METODYKI BADAŃ    69
      Wstęp    69
      1. Pola badań form konkurencji i współdziałania banków detalicznych    70
        1.1. Przewaga konkurencyjna i główne modele strategii konkurencjiw sektorze bankowym    71
        1.2. Obszary i formy współdziałania banków detalicznych z innymi podmiotami    78
      2. Podstawy metodyczne badań konkurencji i współdziałania banków    82
        2.1. Problem kompozycji metod badań ilościowych i jakościowych    83
        2.2. Główne rodzaje metod badań jakościowych    88
        2.3. Wybór obiektów do badania    92
        2.4. Węzłowe zagadnienia badawcze zawarte w kwestionariuszu wywiadu    95
      Podsumowanie    98
      Literatura    99
    Justyna Matysiewicz; Rozdział 4.  KIERUNKI I WARUNKI ROZWOJU MARKETINGU SIECIOWEGO W KOMERCYJNYCH ORGANIZACJACH USŁUG MEDYCZNYCH    103
      Wstęp    103
      1. Koncepcja marketingu sieciowego jako jedna z dominujących koncepcji komercyjnych jednostek ochrony zdrowia    104
      2. Wykorzystanie metody case research celem identyfikacji koncepcji marketingu sieciowego w wybranych komercyjnych organizacjach usług medycznych    114
        2.1. Centrum Medyczne Medicover    114
        2.2. Sieci przychodni medycznych ENEL-MED i Śląskiej Opieki Medycznej    117
      Podsumowanie    118
      Literatura    120
    Grażyna Koniorczyk; Rozdział 5.  PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA OFERT FIRM TANICH USŁUG KOMUNIKACYJNYCH. POLA I METODYKA BADAŃ    121
      Wstęp    121
      1. Specyfika modelu działania firm niskokosztowych    122
      2. Firmy tanich usług komunikacyjnych    123
      3. Identyfikacja problemu badawczego    126
        3.1. Sieci partnerskich powiązań w kształtowaniu ofert współczesnych firm    126
        3.2. Kształtowanie ofert tanich firm komunikacyjnych – obszary badań    128
      4. Zarys projektu badań jakościowych    130
      5. Kryteria doboru i charakterystyka badanych przedsiębiorstw    132
      Podsumowanie    136
      Literatura    136
    Katarzyna Bilińska-Reformat, Beata Reformat; Rozdział 6.  KSZTAŁTOWANIE OFERTY SPRZEDAŻOWEJ DLA KONSUMENTÓW W SIECIOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH I POLSKICH FIRMACH HANDLOWYCH. POLA BADAWCZE, WYNIKI BADAŃ EKSPLORACYJNYCH    139
      Wstęp    139
      1. Międzynarodowe sieci handlowe funkcjonujące w Polsce    140
      2. Charakterystyka klientów na potrzeby budowy oferty sprzedaży w badanych firmach handlowych    144
      3. Charakterystyka działalności firmy handlu sieciowego Tesco w zakresie budowy oferty dla klientów    149
      4. Działania w zakresie współpracy z dostawcami na potrzeby budowy oferty dla klientów docelowych    152
      5. Charakterystyka środowiska badań i grupy badanych polskich sieciowych firm handlowych    155
        5.1. Branża FMCG jako środowisko badań w ujęciu przedmiotowym    155
         5.2. Sektor krajowych firm handlowych jako środowisko badań w ujęciu podmiotowym     156
   5.3. Prezentacja wybranych krajowych firm handlowych stanowiących grupę badawczą     161
   Podsumowanie     170
   Literatura     171
  CZĘŚĆ III. TWORZENIE, KOMUNIKOWANIE I UDOSTĘPNIANIE USŁUGOWYCH PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH W PROCESIE DYNAMICZNEGO PARTNERSTWA MARKETINGOWEGO W REGIONIE. POLA I ZARYS METODYKI BADAŃ     175
   Teresa Żabińska; Rozdział 7. WYDARZENIA TURYSTYCZNE JAKO PRODUKTY. TWORZENIE, KOMUNIKOWANIE I UDOSTĘPNIANIE W PROCESIE DYNAMICZNEGO PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWEGO. POLA I ZARYS METODYKI BADAŃ     177
   Wstęp     177
   1. Podstawowe kategorie badawcze marketingu wydarzeń turystycznych     178
   1.1. Wydarzenia – istota i atrybuty     178
   1.2. Kategoryzacja wydarzeń     181
   2. Wydarzenia jako narzędzie komunikacji i produkt marketingowy     184
   3. Turystyka wydarzeniowa. Kluczowe problemy strategiczne     185
   3.1. Znaczenie turystyki wydarzeniowej dla miejscowości i regionów. Strategia rozwoju turystyki wydarzeniowej     185
   3.2. Marketing strategiczny wydarzeń turystycznych     188
   4. Turystyka wydarzeniowa. Węzłowe zagadnienia realizacji strategii marketingowej     194
   4.1. Marketing-mix dla wydarzeń turystycznych     194
   4.2. Proces tworzenie produktu-wydarzenia turystycznego     196
   4.3. Ludzie i partnerstwa     199
   4.4. Ceny wydarzeń, wstęp wolny, donacje     199
   4.5. „Miejsce” wydarzenia, usytuowanie fizyczne i procesy     201
   4.6. Zintegrowana komunikacja marketingowa dla wydarzeń turystycznych     201
   5. Pola badawcze, problemy i metodyka badań partnerstwa w turystyce regionalnej     204
   5.1. Określenie pól badawczych i ich węzłowych problemów     204
   5.2. Metoda case research w badaniach turystycznych     207
   5.3. Partnerstwo sieciowe w turystyce regionalnej jako przedmiot badań za pomocą metody case research     211
   5.3.1. Przypadek partnerstwa sieciowego w hrabstwie York (Wielka Brytania)     212
   5.3.2. Studia przypadków partnerstwa sieciowego w wybranych rejonach Bułgarii i Rumunii     214
   5.3.3. Refleksje merytoryczne i metodyczne na tle wyników przytoczonych badań przypadków     216
   5.3.4. Partnerstwo sieciowe – przypadek Partnerstwa Północnej Jury     217
   Podsumowanie     220
   Literatura     221
   Katarzyna Rupik, Rozdział 8. ZARZĄDZANIE PARTNERSTWEM PUBLICZNO-PRYWATNYM W ROZWOJU REGIONU. WĘZŁOWE PROBLEMY SYSTEMOWE I OPERACYJNE     225
   Wstęp     225
   1. Proces marketingu terytorialnego a zmiany w funkcjonowaniu potencjalnych biznesowych partnerów lokalnych. Przesłanki dynamicznego zarządzania partnerstwem publiczno-prywatnym     227
   2. Partnerstwo publiczno-prywatne jako wspieranie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw i ich produktów przez przedmioty publiczne     229
   3. Partnerstwo publiczno-prywatne jako wspieranie przedsięwzięć/produktów publicznych przez kapitał prywatny     231
   Podsumowanie     240
   Literatura     241
  CZĘŚĆ IV. INNOWACYJNE I SYSTEMOWE PRODUKTY KONSUMPCYJNE. PLANOWANIE, KOMUNIKOWANIE I DOSTARCZANIE W SIECIACH MARKETINGOWYCH WYBRANYCH METARYNKÓW     245
   Izabela Sztangret; Rozdział 9. ZWIĄZKI SIECIOWE FIRM W KSZTAŁTOWANIU I PROMOCJI SYSTEMOWYCH PRODUKTÓW INFORMATYCZNYCH I ICH OFERTY. POLA I METODYKA BADAŃ     247
   Wstęp     247
   1. Identyfikacja teoretycznych podstaw i przedmiotu badań     248
   2. Główne obszary problemowe i hipotezy badawcze     252
   3. Charakterystyka przedsiębiorstw wytypowanych do badań     256
   Podsumowanie     265
   Literatura     266
   Joanna Wiechoczek; Rozdział 10. ZWIĄZKI SIECIOWE NA CELE KSZTAŁTOWANIA WARTOŚCI DLA NABYWCÓW FINALNYCH W SEKTORACH TRWAŁYCH PRODUKTÓW WYBIERALNYCH     267
   Wstęp     267
   1. Wartość dla nabywców oraz przesłanki jej projektowania i dostarczania przez producentów trwałych dóbr wybieralnych     268
   2. Strategie producentów trwałych dóbr wybieralnych w sferze kształtowania wartości dla nabywców     272
   3. Podnoszenie wartości dla klienta a oferta produktów multisektorowych (systemowych)     274
   4. Związki sieciowe przedsiębiorstw – przyczyny ich powstawania, struktura oraz formy powiązań     278
   5. Producenci trwałych dóbr wybieralnych wytypowani do badań     285
   Podsumowanie     290
   Literatura     290
   Katarzyna Rupik; Rozdział 11. POWIĄZANIA SIECIOWE W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW ODZIEŻOWYCH. POLA I WĘZŁOWE TEZY BADAWCZE     293
   1. Efektywność procesu planowania innowacyjnych produktów odzieżowych – założenia teoretyczne projektu badawczego     294
   1.1. Wartość przedsiębiorstwa jako kryterium oceny jego efektywności     294
   1.2. Planowanie marketingowe innowacyjnych produktów odzieżowych a koncepcja modelu biznesu firmy     299
   2. Rola powiązań sieciowych w łańcuchu wartości w kształtowaniu innowacyjnych produktów odzieżowych – wyniki badań sektorowych     304
   2.1. Migracja wartości i zmiana modelu biznesu w światowym i krajowym sektorze odzieżowym     304
   2.2. Specyfika współczesnego odzieżowego łańcucha wartości     306
   2.3. Innowacyjność produktów odzieżowych     308
   3. Założenia dotyczące badań powiązań sieciowych     310
   4. Podmioty wytypowane do badań typu case research     313
   Podsumowanie     315
   Literatura     315
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia