Hotelarstwo

Hotelarstwo

Usługi - eksploatacja - zarządzanie

5 ocen

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik akademicki do hotelarstwa jest kierowany do wykładowców i studentów uczelni wyższych na kierunkach turystyka i rekreacja oraz hotelarstwo, jak również do praktyków gospodarczych zajmujących się na co dzień zarządzaniem i eksploatacją hoteli.


Książka zawiera kompleksową wiedzę na temat hotelarstwa – jednego z najważniejszych elementów infrastruktury i biznesu turystycznego. Autorzy przedstawiają w nim: • - podstawy teoretyczne i terminologię,

 • - rynek usług hotelarskich – współczesne trendy rozwojowe,

 • - zagadnienia związanie z eksploatacją hotelu,

 • - zarządzanie hotelem – z naciskiem na najnowsze trendy, jakość, standaryzację i innowacyjność świadczonych usług,

 • - gastronomię i inne usługi towarzyszące.


Do głównych zalet podręcznika należą: • - dostosowanie do programów nauczania,

 • - logiczna struktura i jasność wykładu,

 • - liczne przykłady z polskiej praktyki gospodarczej,

 • - słowniczek podstawowych terminów,

 • - bogata bibliografia,

 • - indeks rzeczowy.


Zespół autorski tworzą pracownicy naukowi i wykładowcy Katedry Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.


Rok wydania2008
Liczba stron380
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15367-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Aleksander Panasiuk, Daniel Szostak)    7
  CZĘŚĆ I. Podstawy hotelarstwa    13
    Rozdział 1. Zarys historii hotelarstwa na świecie i w Polsce (Daniel Szostak)    13
    Rozdział 2. Podstawowa terminologia związana z hotelarstwem (Marta Sidorkiewicz)    22
    Rozdział 3. Wzajemne relacje między turystyką, hotelarstwem a gastronomią (Daniel Szostak)    28
    Rozdział 4. Miejsce hotelarstwa w obsłudze ruchu turystycznego (Beata Meyer)    33
    Rozdział 5. Źródła prawa dotyczące hotelarstwa (Iwona Szymczak)    38
  CZĘŚĆ II. Rynek usług hotelarskich    45
    Rozdział 6. Makro- i mikrootoczenie hotelarstwa (Maja Jedlińska)    45
    Rozdział 7. Rodzaje przedsiębiorstw hotelarskich (Daria Jaremen)    51
    Rozdział 8. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich (Daniel Szostak)    64
    Rozdział 9. Usługi hotelarskie jako produkt (Daria Jaremen, Aleksander Panasiuk)    73
    Rozdział 10. Klasyfikacja usług hotelarskich (Daria Jaremen, Aleksander Panasiuk)    81
    Rozdział 11. Zachowania konsumentów w hotelarstwie (Maja Jedlińska)    88
    Rozdział 12. Mierniki charakteryzujące hotelarstwo (Dawid Milewski)    96
    Rozdział 13. Miejsce państwa na rynku usług hotelarskich (Aleksander Panasiuk)    102
    Rozdział 14. Organizacje hotelarskie na świecie i w Polsce (Anna Dołowy)    109
    Rozdział 15. Kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa (Daniel Szostak)    118
  CZĘŚĆ III. Eksploatacja hotelu    129
    Rozdział16. Części składowe współczesnego hotelu (Daniel Szostak)    129
      Otoczenie eksploatacyjne obiektu hotelowego    131
      Recepcja (wraz z holem hotelowym)    132
      Część mieszkalna    134
      Działalność służb pięter    135
      Gastronomia hotelowa    137
      Zaplecze techniczne obiektu hotelowego    138
      Dyrekcja (wraz z komórkami funkcyjnymi i pomocniczymi)    139
    Rozdział 17. Budowa, modernizacja i wyposażanie obiektów hotelarskich (Daniel Szostak)    140
    Rozdział 18. Personel hotelowy (Anna Tokarz)    151
    Rozdział 19. Standardy obsługi i techniki pracy w hotelu (Daria Jaremen)    158
    Rozdział 20. Regulamin organizacyjny hotelu (Adam Pawlicz, Iwona Szymczak)    166
    Rozdział 21. Technologie informatyczne w hotelu (Adam Pawlicz)    171
    Rozdział 22. Internet w hotelarstwie (Tomasz Mańkowski)    177
    Rozdział 23. Współpraca podmiotów hotelarskich z biurami podróży (Dawid Milewski)    182
    Rozdział 24. Obsługa osób niepełnosprawnych w hotelarstwie (Adam Pawlicz)    189
    Rozdział 25. Ochrona praw gości hotelowych i ich mienia (Iwona Szymczak)    196
    Rozdział 26. Łańcuchy, systemy i sieci hotelowe (Daniel Szostak)    205
  CZĘŚĆ IV. Zarządzanie hotelem    215
    Rozdział 27. Metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie hotelarskim (Daniel Szostak)    215
    Rozdział 28. Zarządzanie kadrami w hotelu (Anna Tokarz)    224
    Rozdział 29. Zarządzanie marketingowe usługami hotelarskimi (Agnieszka Lewandowska)    234
    Rozdział 30. Zarządzanie ceną usług hotelarskich (Aleksander Panasiuk)    247
    Rozdział 31. Zarządzanie kosztami w hotelarstwie (Małgorzata Januszewska)    257
    Rozdział 32. Zarządzanie jakością usług hotelarskich (Daniel Szostak)    266
    Rozdział 33. Zarządzanie bezpieczeństwem w hotelarstwie (Maja Jedlińska)    277
    Rozdział 34. Zarządzanie majątkiem hotelu (Małgorzata Januszewska)    287
    Rozdział 35. Zarządzanie strategiczne we współczesnym hotelu (Daniel Szostak)    298
  CZĘŚĆ V. Gastronomia i usługi towarzyszące działalności hotelarskiej    305
    Rozdział 36. Zasady prowadzenia działalności gastronomicznej w turystyce i hotelarstwie (Marta Sidorkiewicz)    305
    Rozdział 37. Zakres działalności gastronomii hotelowej (Anna Dołowy)    314
    Rozdział 38. Obsługa gości w gastronomii (Tomasz Mańkowski)    325
    Rozdział 39. Personel w działalności gastronomicznej (Anna Tokarz)    334
    Rozdział 40. Obsługa konferencji (Marta Sidorkiewicz)    339
    Rozdział 41. Piony rekreacyjny, sportowy i zdrowotny w działalności współczesnego obiektu hotelarskiego (Agnieszka Lewandowska)    347
    Rozdział 42. Pozostała działalność handlowa i usługowa hotelu (Małgorzata Januszewska)    359
  Bibliografia    364
  Słowniczek (Daniel Szostak)    368
  Indeks (Anna Tokarz)    374
RozwińZwiń