Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy

-17%

Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy

1 opinia

Format:

pdf

RODZAJ DOSTĘPU

92,13  111,00

Format: pdf

Cena początkowa: 111,00 zł (-17%)

Najniższa cena z 30 dni: 85,47 zł  


92,13

w tym VAT

Książka prezentuje zmiany dokonujące się w sferze zbiorowego prawa pracy. Ich źródłem są rozwój technologiczny, a także nowe zjawiska gospodarcze i społeczne, które w zasadniczy sposób wpływają na warunki prowadzenia dialogu społecznego. W pierwszej części książki autor przedstawia obecne tendencje rozwojowe zbiorowego prawa pracy oraz próby jego kodyfikacji w Polsce, natomiast przedmiot drugiej części stanowi wszechstronna analiza znowelizowanych 5 lipca 2018 r. przepisów ustawy o związkach zawodowych oraz innych ustaw z zakresu zbiorowego prawa pracy. Autor analizuje nowe instytucje i mechanizmy, stara się wskazać potencjalne problemy oraz podejmuje próbę ich rozwiązania, odwołując się do orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny prawa pracy.


W publikacji omówiono m.in.: zmiany w przepisach regulujących wolność koalicji, gwarancje funkcjonowania związków zawodowych, najważniejsze procedury zbiorowe. Dokonano też analizy konkretnych problemów prawnych związanych ze stosowaniem zmieniających się regulacji.


Adresaci:
Opracowanie może być przydatne zarówno dla osób zainteresowanych szerszym spojrzeniem na prawną regulację relacji zbiorowych, jak i dla tych, którzy przepisy zbiorowego prawa pracy stosują w praktyce.


Rok wydania2019
Liczba stron477
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-068-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Część I
  PRZYCZYNY REFORM I PRÓBA KODYFIKACJI
  
  Rozdział    1
  Przemiany zbiorowego prawa pracy w Europie. Kryzys i próby reform | str.    45
  1. Uwagi wstępne | str.    45
  2. Zróżnicowanie systemów relacji zbiorowych w Europie | str.    47
  3. Przyczyny reform zbiorowego prawa pracy | str.    80
  4. Tendencje zmian w zbiorowym prawie pracy | str.    95
  5. Prawna regulacja relacji zbiorowych w Polsce | str.    123
  
  Rozdział    2
  Próba kodyfikacji (rekodyfikacji) zbiorowego prawa pracy | str.    149
  1. Uwagi wstępne | str.    149
  2. Kodyfikacja zbiorowego prawa pracy w Europie | str.    150
  3. Kodyfikacja zbiorowego prawa pracy w Polsce | str.    156
  4. Ogólne założenia projektu Kodeksu zbiorowego prawa pracy | str.    172
  5. Partnerzy społeczni | str.    186
  6. Układy zbiorowe pracy | str.    201
  7. Inne porozumienia zbiorowe | str.    211
  8. Regulaminy zakładowe | str.    214
  9. Szczególne procedury zbiorowe | str.    220
  10. Spory zbiorowe pracy | str.    223
  
  Część II
  NOWELIZACJA PRZEPISÓW ZBIOROWEGO PRAWA PRACY
  
  Rozdział    3
  Wolność koalicji i partnerzy społeczni | str.    243
  1. Uwagi wstępne | str.    243
  2. Wolność koalicji | str.    244
  3. Struktura przedstawicielstw pracowniczych | str.    267
  
  Rozdział    4
  Gwarancje funkcjonowania przedstawicielstw pracowniczych | str.    291
  1. Uwagi wstępne | str.    291
  2. Ochrona przed dyskryminacją | str.    292
  3. Ochrona trwałości zatrudnienia | str.    299
  4. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy | str.    320
  5. Materialne i organizacyjne gwarancje działalności związkowej | str.    337
  
  Rozdział    5
  Zasady reprezentacji przez podmioty zbiorowe | str.    351
  1. Uwagi wstępne | str.    351
  2. Reprezentacja w sprawach zbiorowych | str.    353
  3. Reprezentacja w sprawach indywidualnych | str.    359
  4. Reprezentatywność związków zawodowych i organizacji pracodawców | str.    365
  
  Rozdział    6
  Procedury zbiorowe. Uprawnienia partnerów społecznych | str.    383
  1. Uwagi wstępne | str.    383
  2. Przekazywanie informacji | str.    385
  3. Układy zbiorowe pracy | str.    393
  4. Inne niż układy porozumienia zbiorowe. Szczególne procedury zbiorowe | str.    413
  5. Regulaminy zakładowe | str.    425
  6. Mechanizm działania autonomicznych źródeł prawa pracy. Zasada uprzywilejowania pracownika (zatrudnionego) | str.    438
  7. Inne uprawnienia związków zawodowych w zakresie zbiorowych praw i interesów pracowniczych | str.    445
  8. Obrona indywidualnych praw i interesów zatrudnionych | str.    452
  
  Zakończenie | str.    455
  
  Bibliografia | str.    461
RozwińZwiń