Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie

Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie

Ujęcie ekonomiczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ryzyko motywacyjne w hotelarstwie związane jest z tym, że pracodawcy w branży hotelarskiej, dysponując określonymi zasobami ludzkimi, nie mogą być do końca pewni korzyści, które dzięki tym zasobom osiągną. Wynika to m.in. z niemożności dokładnego określenia a priori wartości wszystkich rezultatów pracy zatrudnionych osób, a także efektów działań podejmowanych w stosunku do pracowników, w tym rezultatów przyjętych sposobów motywowania. Ryzyko motywacyjne jest słabo rozpoznane w literaturze przedmiotu, brakuje praktycznych rozwiązań, jak takie ryzyko mierzyć i jak je redukować.
Nowatorski charakter niniejszej rozprawy wynika przede wszystkim z podjętej próby transferu dotychczasowej wiedzy o ryzyku na obszar personalny na poziomie mezoekonomicznym (w branży hotelarskiej) i na poziomie mikroekonomicznym (w przedsiębiorstwie hotelarskim), ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów ryzyka generowanych na skutek działań motywacyjnych.
Głównym celem monografii jest poznanie roli systemu motywacyjnego w ogra¬niczaniu ryzyka personalnego w hotelarstwie. W realizacji tak postawionego celu głównego mają pomóc sformułowane cele szczegółowe:
• rozpoznanie podstawowych źródeł ryzyka personalnego w hotelarstwie,
• identyfikacja stanu motywacji pracowniczej i poziomu ryzyka personalnego w przedsiębiorstwach hotelarskich,
• egzemplifikacja działań motywacyjnych i cząstkowych rodzajów ryzyka w działalności hotelarskiej na podstawie studiów przypadków.
Celem metodycznym pracy jest opracowanie modelu redukcji ryzyka personal¬nego w hotelarstwie opartego na działaniach motywacyjnych.
Celem aplikacyjnym jest przeprowadzenie diagnozy oraz dostarczenie mate¬riałów i wniosków, a także narzędzi (modeli), możliwych do wykorzystania przez przedsiębiorców do budowania kapitału ludzkiego w hotelarstwie i ograniczania ryzyka motywacyjnego.


Ze wstępu


Liczba stron252
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7972-133-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1 Ryzyko motywacyjne w działalności podmiotów gospodarczych     17
  1.1. Ewolucja definiowania ryzyka w różnych nurtach myśli ekonomicznej     17
  1.2. Ryzyko systematyczne i specyficzne w działalności podmiotów gospodarczych     31
  1.3. Elementy ryzyka pracodawcy     40
  1.4. Ryzyko motywacyjne jako rodzaj ryzyka personalnego     45
  
  Rozdział 2 Motywowanie do pracy w gospodarowaniu kapitałem ludzkim     52
  2.1. Koncepcje kapitału ludzkiego w teorii ekonomii     52
  2.2. Gospodarowanie kapitałem ludzkim na poziomie mikroekonomicznym     60
  2.3. Zakres znaczeniowy pojęć motywacja i motywowanie     65
  2.4. Charakterystyka wybranych teorii motywacji     71
    2.4.1. Teorie treści motywacji     72
    2.4.2. Teorie procesu motywacji     81
  2.5. Narzędzia motywowania     85
    2.5.1. Płaca jako czynnik motywacyjny     87
    2.5.2. Motywatory pozapłacowe materialne i niematerialne     89
  2.6. Wskaźniki stanu motywacji pracowniczej     91
    2.6.1. Satysfakcja pracowników jako efekt motywowania     91
    2.6.2. Lojalność pracownicza jako następstwo działań motywacyjnych     97
  
  Rozdział 3 Rynek pracy w hotelarstwie     101
  3.1. Hotelarstwo jako dziedzina gospodarowania     101
  3.2. Istota i segmenty rynku pracy w branży hotelarskiej     115
  3.3. Podaż pracy w hotelarstwie     126
  3.4. Ekonomiczne uwarunkowania popytu na pracę w hotelarstwie     135
  
  Rozdział 4 Ocena działań motywacyjnych w przedsiębiorstwach hotelarskich jako metody redukcji ryzyka personalnego     144
  4.1. Rola systemu informacji kadrowej w procesie identyfikacji stanu motywacji pracowniczej i ryzyka personalnego w branży hotelarskiej     144
  4.2. Pracownicy hotelu jako źródło ryzyka     151
  4.3. Ocena ryzyka personalnego w przedsiębiorstwach hotelarskich     162
  4.4. Instrumenty motywowania w hotelarstwie     169
  4.5. Egzemplifikacja działań motywacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie hotelarskim (przykład pięciogwiazdkowego hotelu w Warszawie)     179
  
  Rozdział 5 Modelowe ujęcie redukcji ryzyka personalnego w hotelarstwie przez działania motywacyjne     184
  5.1. Potrzeby pracowników jako przesłanka działań motywacyjnych     184
  5.2. Identyfikacja luk w działaniach motywacyjnych przedsiębiorstwa hotelarskiego (przykład pięciogwiazdkowego hotelu w Kołobrzegu)     188
  5.3. Działania motywacyjne w procesie kształtowania zaangażowania pracowników i redukcji ryzyka personalnego     191
    5.3.1. Wpływ działań motywacyjnych na ryzyko fluktuacji w przedsiębiorstwie hotelarskim (przykład dwugwiazdkowego hotelu w Szczecinie)     197
    5.3.2. Wpływ ograniczenia działań motywacyjnych na lojalność pracowników przedsiębiorstwa hotelarskiego (przykład czterogwiazdkowego hotelu w Szczecinie)     201
    5.3.3. Wpływ działań motywacyjnych na wizerunek hotelu jako pracodawcy (przykład Sieci Qubus Hotel)     203
  5.4. Model motywowania w warunkach ryzyka personalnego     206
  
  Zakończenie     211
  
  Załączniki     217
  Bibliografia     227
  Spis rysunków, tabel i załączników     247
  Abstract     251
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia