Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

10 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 34,50 zł  


34,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe, rozszerzone i uaktualnione wydanie książki prof. Zdziasława Pierścionka z 2003 roku. Publikacja, podobnie jak jej poprzednie wydania (Strategie rozwoju firmy oraz Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa), przybliża czytelnikowi tematykę zarządzania strategicznego. Zawarto w niej zagadnienia podstawowe, kwestie związane z konkurencyjnością, a także strategie, koncepcje ich tworzenia, metody oceny i sposoby wdrażania na wszystkich szczeblach organizacji. Książka została wzbogacona o nowe tematy, takie jak: strategie tworzenia i rozwoju sieci, outsourcing, sieci klastrowe, organiczna koncepcja zarządzania strategicznego, strategiczna karta wyników, zarządzanie wiedzą i technologią oraz systemy zarządzania strategicznego.


Autor dostarcza czytelnikowi zweryfikowaną, zaawansowaną wiedzę w dziedzinie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Dzięki tej książce czytelnicy poznają metody budowania strategii przedsiębiorstwa oraz zasady ich wyboru. Oprócz podstawowych wiadomości prezentuje nowe koncepcje zarządzania strategicznego, które są odpowiedzią na wzrost ryzyka i niepewności działania przedsiębiorstw, nowe technologie informacyjne oraz na nowe warunki umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.


Książka przeznaczona jest dla słuchaczy studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w zakresie zarządzania, marketingu i ekonomii, dla menedżerów zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem działań rozwojowych w przedsiębiorstwie oraz dla praktyków.


Rok wydania2011
Liczba stron512
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16514-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  CZĘŚĆ I. Podstawy zarządzania strategicznego    13
    ROZDZIAŁ 1. Tradycyjne i nowe koncepcje zarządzania strategicznego    15
      1.1. Problemy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie    15
      1.2. Istota zarządzania strategicznego oraz strategii    21
      1.3. Klasyfikacja koncepcji zarządzania strategicznego    28
      1.4. Klasyczne koncepcje zarządzania strategicznego    36
        1.4.1. Zarządzanie strategiczne a teorie firmy oraz teorie wzrostu firmy    36
        1.4.2. Koncepcja strategii wzrostu Ansoffa    41
        1.4.3. Model Andrewsa    47
        1.4.4. Strategie a etapy rozwoju przedsiębiorstwa według Chandlera    49
      1.5. Nowe warunki zarządzania strategicznego oraz nowe kierunki jego rozwoju    54
      1.6. Mechanistyczna oraz organiczna koncepcja zarządzania strategicznego    62
      Pytania kontrolne    68
      Zalecana literatura    69
    ROZDZIAŁ 2. Proces zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie    70
      2.1. Cele i zadania przedsiębiorstwa    70
      2.2. Wizja strategiczna oraz misja    74
      2.3. Podstawowe koncepcje formułowania strategii    78
      2.4. Procedury i etapy zarządzania strategicznego    84
      2.5. Kryteria zastosowania zarządzania strategicznego w praktyce    94
      Pytania kontrolne    97
      Zalecana literatura    97
    ROZDZIAŁ 3. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego otoczenia    98
      3.1. Cele, zakres i metody analizy strategicznej    98
      3.2. Modele i metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa    108
        3.2.1. Model cyklu życia produktu i sektora    108
        3.2.2. Analizy sektorowe    110
        3.2.3. Atrakcyjność inwestycyjna krajów i regionów    115
        3.2.4. Analiza otoczenia konkurencyjnego według Portera    119
      3.3. Zakres i metody analizy zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa    121
        3.3.1. Analiza konkurencyjnych zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa    122
        3.3.2. Koncepcja łańcucha wartości    125
        3.3.3. Krzywa doświadczenia    128
      Pytania kontrolne    130
      Zalecana literatura    130
    ROZDZIAŁ 4. Analityczne metody formułowania strategii przedsiębiorstwa    131
      4.1. Formułowanie strategii według procedury SWOT    131
      4.2. Modele portfelowe jako podstawa formułowania strategii    140
      4.3. Macierz wzrostu/udziału autorstwa firmy Boston Consulting Group (BCG)    144
      4.4. Model atrakcyjności sektorów/siły konkurencyjnej firmy McKinsey (McK)    149
      4.5. Model cyklu życia sektora/siły konkurencyjnej firmy A.D. Little (ADL)    157
      4.6. Walory i ograniczenia modeli portfelowych    162
      Pytania kontrolne    164
      Zalecana literatura    164
    ROZDZIAŁ 5. Procesy wdrażania, kontroli oraz weryfikacji strategii    165
      5.1. Ogólne zasady i warunki wdrażania strategii    165
      5.2. Kontrola strategiczna oraz weryfikacja strategii    171
      5.3. Strategiczna Karta Wyników    177
      Pytania kontrolne    184
      Zalecana literatura    184
  CZĘŚĆ II. Konkurencyjność oraz strategie konkurencji przedsiębiorstwa – poziom strategicznych jednostek biznesu    185
    ROZDZIAŁ 6. Kategorie konkurencyjności w gospodarce i w przedsiębiorstwie    187
      6.1. Obiekty i czynniki analizy konkurencyjności    187
      6.2. Rynkowe determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa z punktu widzenia klientów    192
      6.3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli, potencjalnych inwestorów oraz zarządu    195
      6.4. Metody oceny pozycji i siły konkurencyjnej przedsiębiorstwa    197
      Pytania kontrolne    202
      Zalecana literatura    203
    ROZDZIAŁ 7. Rynkowe i zasobowe strategie konkurencji oraz procedury ich budowy    204
      7.1. Typy i rodzaje strategii konkurencji    204
      7.2. Rodzaje rynkowych i zasobowych strategii konkurencji    210
      7.3. Procedury i metody budowy rynkowej strategii konkurencji    216
        7.3.1. Tworzenie strategii konkurencji na istniejącym rynku    217
        7.3.2. Procedury tworzenia strategii konkurencji na nowych rynkach produktowych lub/i geograficznych    220
      7.4. Procedury i metody tworzenia zasobowej strategii konkurencji    226
      Pytania kontrolne    231
      Zalecana literatura    231
    ROZDZIAŁ 8. Koncepcje źródeł konkurencyjności przedsiębiorstwa    232
      8.1. Podstawowe koncepcje osiągania i utrzymania konkurencyjności    232
      8.2. Marketingowa koncepcja konkurencyjności. Strategia marketingowa a strategia konkurencji    236
      8.3. Przedsiębiorcza koncepcja konkurencyjności    240
      8.4. Koncepcja kluczowych kompetencji firmy    254
      8.5. Wyróżniające firmę zdolności    260
      8.6. Informacja oraz nowe technologie informacyjne jako źródło konkurencyjności    266
      8.7. Organizacja ucząca się oraz bazująca na wiedzy    270
      8.8. Relacje przedstawionych koncepcji konkurencyjności    278
      Pytania kontrolne    283
      Zalecana literatura    284
  CZĘŚĆ III. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa – poziom zarządzania korporacją    287
    ROZDZIAŁ 9. Typy i rodzaje strategii rozwoju przedsiębiorstwa    289
      9.1. Podstawowe warianty strategii rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa    289
      9.2. Zasady i metody wyboru strategii rozwoju przedsiębiorstwa    296
        9.2.1. Trzyetapowy model rozwoju przedsiębiorstwa    296
        9.2.2. Pozycja firmy i popyt a strategie rozwoju firmy    300
        9.2.3. Model SPACE    303
      9.3. Strategie konkurencji oraz wzrostu małych przedsiębiorstw    305
      Pytania kontrolne    312
      Zalecana literatura    313
    ROZDZIAŁ 10. Strategie specjalizacji oraz dywersyfikacji przedsiębiorstwa    314
      10.1. Warianty strategii wzrostu przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego    314
      10.2. Zasady wyboru strategii penetracji rynku oraz rozwoju rynku    320
      10.3. Istota i rodzaje dywersyfikacji    328
      10.4. Skala i tendencje rozwoju dywersyfikacji przedsiębiorstwa    335
      10.5. Zasady decyzji o dywersyfikacji i jej kierunkach    340
      Pytania kontrolne    350
      Zalecana literatura    350
    ROZDZIAŁ 11. Umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstwa    351
      11.1. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa    351
      11.2. Istota umiędzynarodowienia i globalizacji przedsiębiorstwa    358
      11.3. Ograniczenia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw    366
      11.4. Strategia multinarodowa, międzynarodowa, transnarodowa oraz globalna    370
        11.4.1. Cechy strategii wielonarodowej oraz globalnej    372
        11.4.2. Zasady wyboru strategii międzynarodowej oraz transnarodowej    383
      11.5. Strategie wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne    385
      Pytania kontrolne    393
      Zalecana literatura    393
  CZĘSĆ IV. Strategie tworzenia i rozwoju sieci przedsiębiorstw – poziom zarządzania siecią    395
    ROZDZIAŁ 12. Sieci przedsiębiorstw oraz strategie ich tworzenia i rozwoju    397
      12.1. Istota i rodzaje sieci przedsiębiorstw    397
      12.2. Rozwój sieci przedsiębiorstw    402
      12.3. Strategie tworzenia i rozwoju sieci przedsiębiorstw    405
      12.4. Zintegrowane łańcuchy dostaw    408
      12.5. Sieci klastrowe    414
      12.6. Zrzeszenia oraz stowarzyszenia przedsiębiorstw    418
      Pytania kontrolne    419
      Zalecana literatura    419
    ROZDZIAŁ 13. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw oraz alianse strategiczne    420
      13.1. Rodzaje fuzji i przejęć    420
      13.2. Skala i dynamika procesów fuzji i przejęć    425
      13.3. Motywy i efekty fuzji i przejęć    429
      13.4. Metoda wewnętrzna versus zewnętrzna oraz procedury M    436
      13.5. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa a fuzje i przejęcia    441
      13.6. Alianse strategiczne    444
        13.6.1. Istota oraz obszary aliansów strategicznych    444
        13.6.2. Alianse strategiczne a strategie rozwoju firmy    448
        13.6.3. Obszary i formy aliansów strategicznych    450
        13.6.4. Skala rozwoju oraz tendencje aliansów strategicznych    454
        13.6.5. Zasady wyboru aliantów oraz warunki ich powodzenia    455
      13.7. Fuzje i przejęcia a alianse strategiczne oraz inne typy sieci    460
      Pytania kontrolne    464
      Zalecana literatura    465
    ROZDZIAŁ 14. Strategie outsourcingu produkcji i usług    466
      14.1. Definicja oraz rodzaje outsourcingu    466
      14.2. Efekty zastosowania strategii outsourcingu    472
        14.2.1. Rodzaje efektów outsourcingu    472
        14.2.2. Efekty outsourcingu produkcji    474
        14.2.3. Efekty outsourcingu procesów zarządczych    476
        14.2.4. Efekty zleceniobiorców outsourcingu    477
      14.3. Skala i dynamika rozwoju outsourcingu    478
      14.4. Zasady decyzji o outsourcingu, jego zakresie i kierunkach    483
      Pytania kontrolne    490
      Zalecana literatura    490
  Bibliografia    491
  O Autorze    504
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia