Nieruchomość w gospodarce rynkowej

Nieruchomość w gospodarce rynkowej

3 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowy podręcznik prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Od czasu wydania poprzedniej publikacji Nieruchomość a rynek, na polskim rynku nieruchomości nastąpiło wiele zmian: pojawiły się nowe regulacje prawne, nowe instytucje i kategorie organizacyjne oraz nowe rodzaje transakcji. Postawione przez Autorkę tezy są ilustrowane danymi statystycznymi. Dla ułatwienia przyswajania treści, każdy rozdział zakończony jest podsumowaniem i pytaniami kontrolnymi.


Rok wydania2008
Liczba stron296
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14629-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  Rozdział 1. Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny i rynkowy    13
    1.1. Definicja nieruchomości    13
    1.2. Cechy nieruchomości    17
    1.3. Nieruchomość jako obiekt prawny    23
    1.4. Nieruchomość jako obiekt techniczny    27
    1.5. Nieruchomość jako obiekt rynkowy    34
    1.6. Podsumowanie    35
    Pytania kontrolne    37
  Rozdział 2. Rynek nieruchomości    38
    2.1. Definicja rynku nieruchomości    38
    2.2. Cechy rynku nieruchomości    43
    2.3. Podmioty działające na rynku nieruchomości    54
    2.4. Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości    57
    2.5. Podsumowanie    58
    Pytania kontrolne    58
  Rozdział 3. Model funkcjonowania rynku nieruchomości    60
    3.1. Popyt, podaż i cena na rynku nieruchomości    60
    3.2. Specyfika rynku nieruchomości    69
    3.3. Model funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości komercyjnych    73
    3.4. Specyfika modelu funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych    83
    3.5. Podsumowanie    88
    Pytania kontrolne    89
  Rozdział 4. Rynek nieruchomości a gospodarka    90
    4.1. Nieruchomość jako kapitał    90
    4.2. Miejsce rynku nieruchomości w gospodarce    93
    4.3. Rola rynku nieruchomości w gospodarce    95
    4.4. Cykle nieruchomości    102
    4.5. Rynek nieruchomości a sektor finansowy    110
    4.6. Podsumowanie    114
    Pytania kontrolne    115
  Rozdział 5. Wartość nieruchomości    117
    5.1. Istota wartości    117
    5.2. Kategoria wartości nieruchomości    123
    5.3. Czynniki wpływające na poziom wartości ekonomicznej nieruchomości    129
    5.4. Podsumowanie    132
    Pytania kontrolne    133
  Rozdział 6. Model wyceny rynkowej nieruchomości    134
    6.1. Źródła teorii wyceny w teorii ekonomii    134
    6.2. Podstawy teorii wyceny nieruchomości    140
    6.3. Specyfika wyceny nieruchomości    150
    6.4. Wycena a ocena ekonomicznej efektywności inwestycji    155
    6.5. Przyszłość wyceny nieruchomości    163
    Pytania kontrolne    165
  Rozdział 7. Finansowanie rynku nieruchomości    166
    7.1. Rola rynku pieniężnego i kapitałowego w finansowaniu rynku nieruchomości    166
    7.2. Źródła kapitału dla rynku nieruchomości    168
    7.3. Techniki i metody finansowana nieruchomości    170
      7.3.1. Tradycyjne techniki finansowania    171
      7.3.2. Asekuracyjne techniki finansowania    184
    7.4. Podsumowanie    186
    Pytania kontrolne    187
  Rozdział 8. Decyzje inwestycyjne na rynkach nieruchomości    188
    8.1. Specyfika decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości    188
    8.2. Nieruchomość jako przedmiot inwestowania    192
      8.2.1. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie    192
      8.2.2. Nieruchomość jako źródło uzyskiwania dochodu    194
      8.2.3. Nieruchomość jako instrument chroniący przed inflacją    198
      8.2.4. Nieruchomość jako podstawa osiągania ulg podatkowych    199
      8.2.5. Nieruchomość jako podstawa zabezpieczenia kredytu    200
      8.2.6. Nieruchomość jako niepodzielny instrument finansowy    201
      8.2.7. Ryzyko inwestowania w nieruchomości    202
      8.2.8. Nieruchomość jako inwestycja aktywna wymagająca zarządzania    210
      8.2.9. Metody niwelowania wad nieruchomości jako przedmiotu inwestowania    211
    8.3. Inwestorzy na rynkach nieruchomości    215
    8.4. Strategie inwestycyjne    224
    8.5. Podsumowanie    227
    Pytania kontrolne    228
  Rozdział 9. Procesy deweloperskie    229
    9.1. Specyfika procesów deweloperskich    229
    9.2. Opłacalność przedsięwzięć deweloperskich    235
    9.3. Podatność procesów deweloperskich na cykle koniunkturalne    237
    9.4. Podsumowanie    238
    Pytania kontrolne    239
  Rozdział 10. Zarządzanie nieruchomościami    240
    10.1. Specyfika zarządzania nieruchomościami    240
    10.2. Ewolucja zarządzania    245
    10.3. Strategie zarządzania nieruchomościami    253
    10.4. Wpływ zarządzania na wartość nieruchomości    257
    10.5. Podsumowanie    264
    Pytania kontrolne    265
  Rozdział 11. Trendy rozwoju rynków nieruchomości    266
    11.1. Źródła długoterminowych zmian w gospodarce    266
    11.2. Długoterminowe zmiany na rynkach nieruchomości    273
      11.2.1. Zmiany o charakterze ilościowym i strukturalnym    273
      11.2.2. Zmiany w przebiegu cykli koniunkturalnych    278
      11.2.3. Wpływ długoterminowych zmian na strukturę ilościową i jakościową zatrudnionych na rynku nieruchomości    280
    11.3. Podsumowanie    284
    Pytania kontrolne    284
  Zakończenie    285
  Bibliografia    286
  Indeks rzeczowy    293
RozwińZwiń