Zrozumieć zarządzanie

Zrozumieć zarządzanie

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka prezentuje skondensowaną, podstawową wiedzę na temat zarządzania. Definiuje stosowane w nim pojęcia oraz opisuje i wyjaśnia zjawiska składające się na ten trudny, złożony proces. Nowatorska forma prezentacji, polegająca na stawianiu przez autora pytań i udzielaniu na nie jasnych, zwięzłych i jednoznacznych odpowiedzi, umożliwia zarówno szybkie odnalezienie, jak i zrozumienie poszukiwanych informacji.


• Każda strona książki zawiera jedno pytanie i jedną odpowiedź.


• Bardziej złożone zagadnienia są objaśniane za pomocą dwóch lub trzech pytań zamieszczonych na kolejnych stronach.


• Lista pytań jest jednocześnie spisem treści.


• Na marginesach zamieszczono informacje dodatkowe lub odniesienia do praktyki.


• Szczegółowy indeks rzeczowy dodatkowo ułatwia korzystanie z książki.


• Bogata bibliografia dopomoże znaleźć źródła głębszej wiedzy na konkretny temat.


Książka napisana jasnym, zrozumiałym dla każdego czytelnika językiem, jest kierowana do szerokiego kręgu odbiorców. Mogą z niej korzystać zarówno uczniowie, maturzyści czy studenci, jak i wszystkie inne osoby poszukujące przystępnej, a jednocześnie rzetelnej i ugruntowanej wiedzy o sztuce zarządzania.


Rok wydania2008
Liczba stron339
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15662-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    15
    I. Wstęp    15
      1. Dla kogo i w jakim celu została napisana książka „Zrozumieć zarządzanie”?    15
      2. Jak jest uporządkowana treść książki „Zrozumieć zarządzanie”?    16
      3. W jaki sposób można korzystać z książki „Zrozumieć zarządzanie”?    17
    II. Podstawowe pojęcia zarządzania    18
      4. Jak są najczęściej rozumiane pojęcia „zarządzanie” i „kierowanie”?    18
      5. Jakie klasyczne funkcje kierownicze są wyróżniane w zarządzaniu?    19
      6. Jakie różnice występują między zarządzaniem a dowodzeniem?    20
      7. Jakie różnice występują między zarządzaniem a administrowaniem?    21
      8. Czy zarządzanie można określić mianem nauki?    22
      9. Czy nauka zarządzania jest wewnętrznie zgodna i spójna?    23
      10. Czy terminologia nauki zarządzania jest jednoznaczna i precyzyjna?    24
      11. Czym różni się nauka zarządzania od nauki ekonomii?    25
      12. Czym różni się nauka zarządzania od nauki socjologii?    26
      13. Czym się różnią zakresy zainteresowań zarządzania i ergonomii?    27
      14. Jaki istnieje związek między zarządzaniem i logistyką?    28
      15. Co oznaczają pojęcia „przedsiębiorca”, „kupiec”, „biznesmen”, „kapitalista” i „spekulant”?    29
      16. Co oznaczają terminy „kierownik” i „menedżer”?    30
      17. Jak w teorii i praktyce zarządzania jest rozumiane pojęcie „organizacja”?    31
      18. Jakie relacje zachodzą między pojęciami „organizacja”, „przedsiębiorstwo” i „firma”?    32
      19. Czego dotyczy w zarządzaniu termin „system”?    33
      20. Co w gospodarowaniu określa się mianem „produkt”, „sprzedaż”, „obroty”, i „przychody”?    34
      21. Jakie są podstawowe składniki kosztów przedsiębiorstwa?    35
      22. Co się kryje pod terminem „wynik przedsiębiorstwa”?    36
      23. Jakie różnice zachodzą miedzy wynikami finansowymi a przepływami pieniężnymi?    37
      24. Jakie relacje zachodzą między terminami „skuteczność”, „sprawność”, „efektywność” i „wydajność”?    38
      25. Co oznacza termin „synergia” i na czym polega efekt synergetyczny?    39
      26. Jakie znaczenie w zarządzaniu ma kultura organizacji?    40
    III. Organizacja formalna i władza    41
      27. Jakie są podstawowe cechy organizacji formalnych i nieformalnych?    41
      28. Jakie są typowe błędy związane z formalizacją diałania organizacji?    42
      29. Jakimi rodzajami zasobów muszą dysponować organizacje prowadzące działalność gospodarczą?    43
      30. Jak jest rozumiane w zarządzaniu pojęcie władzy?    44
      31. Z czego wynika autorytet osobisty i jakie ma znaczenie we współczesnych organizacjach?    45
      32. Co dokładnie w zarządzaniu oznacza termin „biurokracja”?    46
      33. Co się kryje pod pojęciem „biurokratyzm” i co jest jego przyczyną?    47
      34. Na czym polega istota władzy demokratycznej?    48
      35. W jakich sytuacjach można stosować demokratyczny system decydowania?    49
      36. Czym się różni demokracja przedstawicielska od demokracji bezpośredniej?    50
      37. Na czym polega klasyczna trójszeblowa struktura władzy sprawowanej w imieniu zbiorowości?    51
      38. Jak jest ukształtowana klasyczna struktura władzy w organizacjach korporacyjnych?    52
      39. Jak działają właściciele w organizacjach korporacyjnych?    53
      40. Jakie organy nadzorcze występują w organizacjach gospodarczych i jakie mają kompetencje?    54
      41. Jakie są typowe kompetencje zarządu w organizacjach korporacyjnych?    55
      42. Jakie organy występują w przedsiębiorstwach państwowych?    56
      43. Jakie są praktyczne skutki wadliwości struktury władzy przedsiębiorstw państwowych?    57
      44. Co się kryje pod określeniem „organizacja wirtualna”?    58
  Etap pierwszy - Formułowanie celów    61
    IV. Ustalanie celów    61
      45. Jakie znaczenie dla procesu zarządzania ma ustalanie celów?    61
      46. Czy istnieje uniwersalny cel działania organizacji gospodarczych?    62
      47. Jakie znaczenie dla organizacji mają zyski?    63
      48. Na czym może polegać sprzeczność między zyskiem w długim i krótkim okresie?    64
      49. W jakich warunkach najważniejszym celem jest wzrost wartości organizacji?    65
      50. Na czym polega zarządzanie wartością przedsiębiorstwa?    66
      51. Jakie zjawiska są przedmiotem analizy klasycznych narzędzi zarządzania wartością?    67
      52. Co się kryje pod określeniem „wartości miękkie” przedsiębiorstwa?    68
      53. Jakie jest znaczenie przeplywów pieniężnych dla organizacji?    69
      54. Jakie jest zanczenie przepływów pieniężnych dla właścicieli organizacji?    70
      55. Co oznaczają pojęcia „zyski przeciętne” i „koszty alternatywne”?    71
      56. W jaki sposób jest optymalizowana skala działalności organizacji?    72
      57. Jakie są podstawowe rodzaje celów organizacji?    73
      58. Co oznaczają pojęcia „rola”, „misja” i „wizja” organizacji?    74
      59. Jakie są najważniejsze czynniki kształtujące misję organizacji?    75
      60. Czego dotyczą cele strategiczne, a czego cele operacyjne i taktyczne?    76
      61. Na czym polega koncepcja zarządzania przez cele (ZPC)?    77
      62. Na czym polega model kosza na śmieci?    78
      63. Jaki istnieje związek między celami organizacji i jej członków?    79
      64. Dlaczego współczesne państwa wspierają przedsiębiorczość swoich obywateli?    80
    V. Tworzenie strategii działania    81
      65. Co w zarządzaniu oznacza termin „strategia” i jakie mogą być jej rodzaje?    81
      66. Co oznacza pojęcie „przewaga strategiczna”?    82
      67. Na czym może polegać przewaga strategiczna nad konkurentami?    83
      68. Jakie mogą być żródła finansowania rozwoju organizacji?    84
      69. Na czym polega istota strategii koncentracji?    85
      70. Jak należy rozumieć pojęcia „outsourcing” i „samozatrudnienie”?    86
      71. Na czym polega strategia dywersyfikacji?    87
      72. Jakie są podstawowe ograniczenia dywersyfikacji?    88
      73. Na czym polega i kiedy jest stosowana strategia stabilizacji i utrzymania udziału w rynku?    89
      74. Jakie są najważniejsze cechy i możliwości stosowania strategii przetrwania?    90
      75. W jakich sytuacjach są stosowane strategie redukcji i rezygnacji?    91
      76. Na czym polega strategia niskich kosztów?    92
      77. Na czym polegają strategie specjalizacji?    93
      78. Na co należy zracać uwagę, stosując strategie naśladowcze?    94
      79. Na czym polega restrukturyzacja?    95
      80. Jaki jest typowy przebieg restrukturyzacji w czasie?    96
      81. Jakie są najważniejsze przyczyny oporów przed restrukturyzacją i sposoby przeciwdziałania im?    97
      82. Jaki jest związek między rozwojem organizacji a zjawiskami kryzysowymi?    98
      83. Jak ewoluowało pojęcie analizy portfelowej?    99
      84. Na czym polega i do czego jest stosowana analiza ABC?    100
      85. Na czym polega i do czego jest stosowana macierz BCG?    101
      86. Do czego wykorzystuje się strategiczną kartę wyników?    102
  Etap drugi - Planowanie działania    105
    VI. Sporządzanie planów gospodarczych    105
      87. Czym się różnią określenia „plan” i „planowanie” w zarządzaniu i w języku potocznym?    105
      88. Dlaczego plany powinny zawierać mierniki stopnia wykonania zadań planowanych?    106
      89. Co oznacza termin „horyzont planowania”?    107
      90. Jakie jest kryterium rozróżniania planów strategicznych i operacyjnych?    108
      91. W jakim celu są sporządzane plany jednorazowe, a w jakim trwale obowiązujące?    109
      92. Z jakich etapów się składa proces planowania strategicznego?    110
      93. Co zawiera i do czego służy analiza SWOT?    111
      94. Który plan wycinkowy jest pierwszym, a który ostatnim planem operacyjnym w przedsiębiorstwie?    112
      95. Co to jest i z jakich elementów się składa biznesplan?    113
      96. Co zawiera typowa część opisowa biznesplanu?    114
      97. Co zwiera typowa część liczbowa biznesplanu?    115
      98. Jak jest obliczany i jakie ma znaczenie próg rentowności?    116
      99. Jakie błędy są najczęściej popełniane w procesie planowania?    117
      100. Na co należy zwrócić uwagę przy ocenie biznesplanu?    118
      101. Co obejmuje planowanie zasobów ludzkich i czym się różni od innych planów?    119
      102. Jakie korzyści daje pracownikom i pracodawcom planowanie karier zawodowych?    120
      103. Na czym polega planowanie kariery zawodowej?    121
    VII. Rozwiązywanie problemów i decydowanie    122
      104. Co w zarządzaniu oznaczają terminy „problem” i „decyzja”?    122
      105. Czy w zarządzaniu typowe jest decydowanie w warunkach pewności czy niepewności?    123
      106. Jakie są dwa podstawowe kierunki teorii decyzji?    124
      107. Jaki istnieje związek między podjęciem decyzji a odpowiedzialnością za nią?    125
      108. W jakich warunkach lepiej się sprawdza decydowanie jednoosobowe, a w jakich zespołowe?    126
      109. Jakie są typowe fazy rozwiązywania problemów i decydowania?    127
      110. Jakie nieprawidłowości występują w postrzeganiu problemów decyzyjnych?    128
      111. Jakie mogą być reakcje członków organizacji na pojawienie się problemów decyzyjnych?    129
      112. Jakie typowe nieprawidłowości pojawiają się w trakcie rozwiązywania problemów decyzyjnych?    130
      113. Jaką rolę odgrywają w procesach decyzyjnych wewnętrzni doradcy organizacji?    131
      114. Na czym polega rola doradców zewnętrznych w procesach decyzyjnych?    132
      115. Jakie techniki są stosowane przy wdrażaniu ekspertyz doradców?    133
      116. Czym zajmuje się teoria gier?    134
      117. Co oznacza pojęcie „sztuczna inteligencja”?    135
      118. Na czym polegają metody heurystyczne?    136
      119. Na czym polega burza mózgów?    137
      120. Jak są wykorzystywane metody zmieniające sposób widzenia problemu?    138
      121. Jakie sa najpopularniejsze metody prognostyczne?    139
      122. Czym się różnią metody ekstrapolacji trendu i przyczynowo-skutkowa?    140
      123. Jakie techniki są stosowane w orietacyjnej i analogowej metodzie prognozowania?    141
      124. jakie techniki są stosowane w jakościowych metodach prognozowania?    142
  Etap trzeci - Pozyskiwanie i rozmieszczanie zasobów oraz tworzenie struktur    145
    VIII. Podział zadań i projektowanie struktur organizacyjnych    145
      125. Jakie są podstawowe sposoby podziału zadań w organizacjach?    145
      126. Na czym polega centralizacja, decentralizacja i delegacja uprawnień?    146
      127. Jakie kryteria są stosowane przy poziomym podziale zadań i jakie pociągają za sobą skutki?    147
      128. Co oznaczają pojęcia „struktura organizacyjna” i „schemat organizacyjny”?    148
      129. Co oznacza określenie „komórki organizacyjne”?    149
      130. Jakie rodzaje więzi organizacyjnych są wyodrębniane w zarządzaniu?    150
      131. Jakie czynniki wywierają najistotniejszy wpływ na kształt struktury organizacyjnej?    151
      132. Z jakich czynności składa się proces projektowania struktur organizacyjnych?    152
      133. Na jakiej zasadzie funkcjonują struktury liniowe i gdzie są używane?    153
      134. Co jest istotą działania struktur funkcjonalnych?    154
      135. Na jakiej zasadzie funkcjonują struktury sztabowo-liniowe?    155
      136. Na jakiej zasadzie działają struktury elastyczne i gdzie są stosowane?    156
      137. Na jakich regułach się opiera funkcjonowanie struktur macierzowych?    157
      138. Jakie są najważniejsze parametry liczbowe struktur organizacyjnych?    158
      139. Od czego zależy potencjalna rozpiętość kierowania?    159
      140. Jakie rozmiary może przybierać rzeczywista rozpiętość kierowania w gospodarce?    160
      141. Czym się charakteryzują płaskie struktury organizacyjne, a czym smukłe?    161
    IX. Pozyskiwanie pracowników    162
      142. Jaki jest pierwszy etap zatrudniania pracowników?    162
      143. Czym się różni rekrutacja na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy?    163
      144. Jakie są wady i zalety poszczególnych kanałów rekrutacji pracowników?    164
      145. Jakie typowe czynności są wykonywane w procesie selekcji kandydatów do pracy?    165
      146. Jakie typowe dokumenty składają kandydaci do pracy?    166
      147. Co zawiera i jakim celom służy list motywacyjny?    167
      148. Czy można określić jeden standard CV?    168
      149. Jak się powinien przygotować do rozmów kwalifikacyjnych pracodawca?    169
      150. Jak się powinien przygotować do rozmów kwalifikacyjnych kandydat do pracy?    170
      151. Jakie zastosowanie przy selekcji kandydatów mają testy psychologiczne i sprawnościowe?    171
      152. Jak w procesie selekcji kandydatów są wykorzystywane opinie poprzednich pracodawców?    172
      153. Na czym polega specyfika konkursów na objęcie stanowiska?    173
      154. Czy oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy są czytelne i spójne?    174
      155. Co oznaczają pojęcia „wielozawodowość” i „wielozadaniowość”?    175
      156. Dlaczego celowe jest realizowanie programów adaptacji zawodowej pracowników?    176
      157. Jakich informacji potrzebuje pracownik podejmujący pracę u nowego pracodawcy?    177
      158. Jakie metody są stosowane podczas zaznajamiania nowego pracownika z organizacją?    178
      159. Jakie techniki są stosowane podczas wprowadzania pracownika w obowiązki związane ze stanowiskiem pracy?    179
      160. Jakich technik się używa w celu wprowadzania pracowników w nieformalne struktury organizacji?    180
    X. Organizowanie realizacji zadań odcinkowych    181
      161. Czym różnią się metody organizatorskie od technik organizatorskich?    181
      162. Co w zarządzaniu oznaczają terminy „model” i „symulacja”?    182
      163. Jakie metody są stosowane przy rozmieszczaniu stanowisk pracy?    183
      164. Jakie są podstawowe kryteria rozmieszczenia stanowisk pracy?    184
      165. Jakie czynniki powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu stanowisk roboczych?    185
      166. Jakie techniki sa wykorzystywane do koordynacji uprawnień i obowiązków pracowników?    186
      167. Co się rozumie w zarządzaniu przez pojęcie harmonogramów i jak są one koordynowane?    187
      168. Co w zarządzaniu oznaczają nazwy „projekt” i „program”?    188
      169. Jak są skonstruowane i do czego służą wykresy Gantta?    189
      170. Na jakiej zasadzie się opierają i do czego służą techniki sieciowe?    190
      171. W czym są podobne i czym się różnią techniki CPM i PERT?    191
      172. Jakie techniki informatyczne są stosowane przy projektowaniu przedsięwzięć?    192
      173. Co oznacza pojęcie „analiza wartości” i do czego jest stosowana w zarządzaniu?    193
      174. Czym się zajmuje dziedzina wiedzy określana terminem „badania operacyjne”?    194
      175. Do czego jest stosowana w zarządzaniu teoria kolejek?    195
      176. Na czym polega i jak jest rozwiązywany problem przewozów?    196
      177. Co obejmuje metoda Lean Management?    197
      178. Czego dotyczy określenie „Business Processing Reengineering”?    198
      179. Na czym polega filozofia kaizen?    199
  Etap czwarty - Realizacja planu    203
    XI. Zarządzanie operacyjne    203
      180. Co oznacza pojęcie „zarządzanie operacyjne” i jakie są jego cele?    203
      181. Jakie są typowe systemy operacyjne stosowane w działalności produkcyjnej?    204
      182. Jakie są zasady funkcjonowania taśmy produkcyjnej?    205
      183. Jak usprawniono taśmowy system produkcji w ostatnich dziesięcioleciach?    206
      184. Na czym polega produkcja gniazdowa?    207
      185. Na czym polega produkcja ciągła?    208
      186. Jak są tworzone plany produkcyjne?    209
      187. Co oznacza „wąskie gardło” i jak się je likwiduje?    210
      188. Jakie kryteria rozstrzygają o przyjęciu do realizacji zlecenia produkcyjnego?    211
      189. Na czym polega sterowanie operacyjne?    212
      190. Jakie są dwa podstawowe systemy sterowania operacyjnego?    213
      191. Co oznacza termin „kanban”?    214
      192. Na czym polega metoda Just in Time?    215
      193. W jakich warunkach można stosować metodę Just in Time?    216
      194. Jakie koszty są zaliczane do grupy kosztów logistycznych?    217
      195. Jakimi metodami ustala się wielkość zamówień?    218
      196. Jakie podstawowe techniki wykorzystuje gospodarka zapasami?    219
      197. Jakie są najczęstsze organizacyjne przyczyny nadmiernych kosztów operacyjnych?    220
      198. Jakie typowe programy komputerowe są używane w zarządzaniu operacyjnym?    221
      199. Na czym polega elastyczny i ruchomy czas pracy?    222
      200. Na czym polega czterobrygadowy system pracy?    223
      201. Jakie zadania można wykonywać za pomocą telepracy?    224
      202. Do czego jest wykorzystywana japońska technika 5 S?    225
    XII. Zarządzanie personelem    226
      203. Jaką rolę odgrywają w zarządzaniu motywacja i motywowanie?    266
      204. Czy w każdej sytuacji jest pożądana wysoka motywacja?    227
      205. Co w zarządzaniu rozumie się przez pojęcie bodźców i jak się je klasyfikuje?    228
      206. W jaki sposób zarządzanie wykorzystuje psychologiczne teorie motywacji?    229
      207. Na czym polegają motywacyjne teorie treści?    230
      208. Na czym polegają teorie procesu i jakie mają praktyczne zastosowanie?    231
      209. Na czym polegają psychologiczne teorie wzmocnienia?    232
      210. Co opisują teorie X-Y McGregora?    233
      211. Czy kary i nagrody powinny być udzielane publicznie, czy poufnie?    234
      212. Jakie funkcje pełni płaca robocza?    235
      213. Dlaczego i w jaki sposób władze państwowe ingerują w wysokość płac pracowniczych?    236
      214. Z ilu składników powinna się składać płaca robocza?    237
      215. Jakie są podstawowe sposoby ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego?    238
      216. Jaką rolę w systemie wynagrodzeń odgrywa premia?    239
      217. Czym się różni szkolenie zawodowe od doskonalenia zawodowego i jak się je planuje?    240
      218. Jak organizatorzy szkoleń mogą wpływać na ich efektywność?    241
      219. Co to jest przeniesienie pracownika i dlaczego jest stosowane?    242
      220. Na czym powinna polegać polityka awansów i degradacji?    243
      221. Jakie przyczyny i skutki dla organizacji mają absencja i fluktuacja kadr?    244
      222. Co obejmuje pojęcie „zwolnienia grupowe” oraz jakie są ich typowe przyczyny i sposoby realizacji?    245
      223. Co oznacza pojęcie „outplacement”?    246
    XIII. Zarządzanie jakością    247
      224. Jak we współczesnym zarządzaniu jest rozumiany termin „jakość”?    247
      225. Jak się zmienia znaczenie jakości we współczesnej gospodarce?    248
      226. Czy problemy jakości dotyczą tylko przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych?    249
      227. Czym się różni kontrola jakości od zarządzania jakością?    250
      228. Jaka realacja zachodzi między pojęciami „cena jakości” i „koszty jakości”?    251
      229. Co się składa na koszty zapewnienia właściwej jakości?    252
      230. Jakie są najważniejsze rodzaje kosztów spowodowanych brakami?    253
      231. Co się może kryć pod określeniem „”góra lodowa kosztów„” jakości?    254
      232. Dlaczego celowe jest jak najwcześniejsze wykrywanie braków?    255
      233. Jakie techniki organizacyjne stosuje się w zarząszaniu jakością?    256
      234. Co oznacza skrót TQM?    257
      235. Jakie są podstawowe elementy TQM?    258
      236. Na czym polegają koncepcje „łańcuchów jakości” i „kół jakości”?    259
      237. Na czym polega system norm państwowych?    260
      238. Co obejmuje i jak funkcjonuje system norm CE?    261
      239. Na jakiej zasadzie funkcjonuje system norm ISO 9000...?    262
      240. Na jakich zasadach sie opiera system zapewnienia jakości HACCP?    263
    XIV. Zjawiska nieformalne występujące w trakcie realizacji zadań    264
      241. Co się kryje pod pojęciem zjawisk nieformalnych?    264
      242. Jakie role społeczne odgrywają pracownicy?    267
      243. Jakie niebezpieczeństwa może nieść ze sobą praces grania ról społecznych?    266
      244. Na czym polega przeciążenie rolami społecznymi?    267
      245. Jak w zarządzaniu jest definiowane pojęcie „grupa społeczna”?    268
      246. Czym się różnią, a w czym są podobne grupy formalne i nieformalne?    269
      247. Jakie zagrożenia i korzyści się wiążą z funkcjonowaniem w organizacjach grup nieformalnych?    270
      248. Jakie czynniki sprzyjają integracji grup społecznych, a jakie je dezintegrują?    271
      249. Co oznacza pojęcie konflikt organizacyjny i jakie mogą być jego przyczyny?    272
      250. Czym się różni podejście do konfliktów tradycyjne od podejścia interakcyjnego?    273
      251. Jakie rodzaje konfliktów organizacyjnych można wyodrębnić ze względu na ich uczestników?    274
      252. Czy w rozwoju konfliktów można wskazać jakieś ogólne prawidłowości?    275
      253. Jak mozna zapobiegać niekożystnym skutkom konfliktów?    276
      254. Jakie są podstawowe metody rozwiązywania konfliktów?    277
      255. Na czym polega zarządzanie przez konflikt?    278
      256. Na czym polega i jakie ma znaczenie komunikacja pozawerbalna?    279
      257. Na czym polega korupcja i jak można ją zwalczać?    280
      258. Co oznacza prawniczy termin „mobbing”?    281
  Etap piąty - Kontrola    285
    XV. Kontrolowanie procesów rzeczowych i personalnych    285
      259. Na czym polega realizacja funkcji kontrolnej w zarządzaniu?    285
      260. Jakie rodzaje kontroli wyróżnia się ze względu na podmioty kontrolujące?    286
      261. Co w zarządzaniu oznacza termin „audyt”?    287
      262. Jakie czynniki ograniczają zakres i częstotliwość kontroli?    288
      263. Jak się klasyfikuje kontrolę ze względu na czas ich przeprowadzania i jakie są ich etapy?    289
      264. Co oznaczają pojęcia „kontrola pełna”, „wyrywkowa”, „systematyczna” i „doraźna”?    290
      265. Na czym polega i jakie ma zastosowanie benchmarking?    291
      266. Jaka jest typowa procedura benchmarkingu?    292
      267. Jakie są najpopularniejsze metody badania pracy?    293
      268. Co jest istotą obserwacji pracy i jakie są jej rodzaje?    294
      269. Jakie techniki obserwacji pracy są stosowane na niskich szczeblach zarządzania?    295
      270. Jakie cele ma obserwacja pracy na wysokich szczeblach zarządzania i jak bywa realizowana?    296
      271. Jakie wyposażenie techniczne jest stosowane w badaniach pracy?    297
      272. Jakie są przyczyny zniekształceń bieżących ocen pracowników?    298
      273. Dlaczego celowe jest dokonywanie okresowych ocen pracowników?    299
      274. Jakie warunki powinien spełniać efektywny system okresowych ocen pracowników?    300
      275. Jakie narzędzia obiektywizacji ocen pracowników są stosowane najczęściej?    301
      276. Czym się różnią funkcje pracowników ewaluacyjna i rozwojowa?    302
    XVI. Kontrola finansowa    303
      277. Na czym polega i co obejmuje kontrola finansowa?    303
      278. Na jakich podstawach prawnych i merytorycznych opiera się kontrola finansowa?    304
      279. Jakie dokumenty mają zastosowanie w kontroli finansowej?    305
      280. Na czym polega kontrola budżetowa i zarządzanie przez budżet?    306
      281. Co się kryje pod określeniem „budżetowanie”?    307
      282. Na czym polega metoda kosztów normatywnych?    308
      283. Czy za pomocą ewidencji księgowej można wykluczyć naduzycia gospodarcze?    309
      284. Czy prawidłowo prowadzona ewidencja księgowa umożliwia pełną kontrolę gospodarności?    310
      285. Czy sposób prowadzenia ewidencji księgowej może ułatwić kontrolę zjawisk gospodarczych?    311
      286. Czy układ kont księgowych może wpływać na łatwość kontroli zjawisk gospodarczych?    312
      287. Jak rozwój informatyki wpłynął na sprawność i zakres kontroli finansowej?    313
      288. Na czym polega audyt finansowy?    314
      289. Z czego się składa sprawozdanie roczne organizacji gospodarczych?    315
      290. Co zawiera informacja dodatkowa w sprawozdaniu rocznym organizacji?    316
      291. Jak w zarządzaniu rozumiany jest termin „controlling”?    317
      292. Co oznaczają pojęcia „wskaźnik” i „analiza wskaźnikowa”?    318
      293. Jakie są najważniejsze wskaźniki gospodarcze?    319
      294. Na czym polegają techniki wczesnego ostrzegania przed kryzysem?    320
      295. W jaki sposób jest kontrolowany majątek rzeczowy organizacji?    321
  Bibliografia    322
  Akty prawne (stan na dzień 1 marca 2008r.)    329
  Indeks    330
RozwińZwiń