Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa

Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa

4 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zarządzanie strategiczne jest młodą dyscypliną, powstałą na zapotrzebowanie praktyki, która stanęła wobec złożonych problemów rozwoju organizacji. Wraz z postępem technicznym oraz rozwojem gospodarczym i społecznym, coraz większą zmiennością otoczenia – z jednej strony, a wzrostem możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw – z drugiej, opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć rozwojowych staje się coraz bardziej złożone i wymaga wsparcia ze strony nauki. W ten sposób, na bazie teorii organizacji i zarządzania, ekonomii, teorii systemów i cybernetyki, powstała gałąź wiedzy, nazwana zarządzaniem strategicznym.


Niniejsza książka koncentruje się na najważniejszych współczesnych koncepcjach konkurencyjności oraz wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa z podkreśleniem nowych warunków działania, tj. globalizacją oraz nowymi technologiami informacyjnymi, związanymi z tzw. Nową Gospodarką.


Publikacja przeznaczona dla studentów i wykładowców wydziałów ekonomicznych i zarządzania, konsultantów, badaczy oraz pracowników firm.


Opinie o książce:


[...] Praca Z. Pierścionka to wartościowy podręcznik akademicki. Może być przydatna dla badaczy zarządzania strategicznego, strategii konkurencji głównie ze względu na kompleksowość ujęcia [...].


prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)


Rok wydania2007
Liczba stron508
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14085-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    7
  
  Rozdział 1. Źródła i rozwój zarządzania strategicznego    11
    1.1. Przedmiot i zakres decyzji strategicznych    11
    1.2. Źródła oraz kierunki rozwoju zarządzania strategicznego    19
    1.3. Zarządzanie strategiczne a teorie firmy oraz teorie wzrostu firmy    28
    1.4. Klasyczne koncepcje zarządzania strategicznego    35
    1.5. Nowe kierunki w zarządzaniu strategicznym    50
    1.6. Nowe technologie informacyjne. Nowa Gospodarka a zarządzanie strategiczne    53
    Pytania kontrolne    60
    Zalecana literatura    60
  
  Rozdział 2. Koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa oraz analiza strategiczna    62
    2.1. Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa    62
    2.2. Procedury i etapy zarządzania strategicznego    69
    2.3. Cele i zadania przedsiębiorstwa    78
    2.4. Wizja strategiczna, zamierzenie strategiczne oraz misja przedsiębiorstwa    83
    2.5. Cele, zakres oraz metody analizy strategicznej    88
    2.6. Modele i metody analizy otoczenia oraz zasobów przedsiębiorstwa    99
    Pytania kontrolne    124
    Zalecana literatura    125
  
  Rozdział 3. Metoda SWOT oraz modele portfelowe formułowania strategii przedsiębiorstwa    126
    3.1. Metoda SWOT formułowania strategii    126
    3.2. Zasady budowy oraz rodzaje modeli portfelowych (portfolio)    136
    3.3. Macierz wzrostu/udziału BCG    141
    3.4. Macierz atrakcyjności sektorów/siły konkurencyjnej firmy McKinsey    147
    3.5. Model cyklu życia sektora/siły konkurencyjnej firmy A.D. Little    155
    3.6. Zalety i wady modeli portfelowych    161
    Pytania kontrolne    163
    Zalecana literatura    163
  
  Rozdział 4. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów, krajów oraz zasobów i umiejętności    164
    4.1. Podstawowe obiekty i czynniki analizy konkurencyjności    164
    4.2. Rynkowe determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw    169
    4.3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa z punktu widzenia odbiorców    177
    4.4. Konkurencyjność przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządu, właścicieli oraz potencjalnych inwestorów    181
    4.5. Metody oceny konkurencyjności oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa    184
    4.6. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa    189
    Pytania kontrolne    197
    Zalecana literatura    198
  
  Rozdział 5. Koncepcje źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz strategie konkurencji    199
    5.1. Podstawowe koncepcje osiągania i utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa    199
    5.2. Marketingowa koncepcja konkurencyjności. Strategia marketingowa a strategia konkurencji    205
    5.3. Przedsiębiorcza koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa    209
    5.4. Koncepcja kluczowych kompetencji firmy    224
    5.5. Wyróżniające firmę zdolności    231
    5.6. Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa na bazie czasu    238
    5.7. Informacja oraz Internet jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa    244
    5.8. Wirtualizacja przedsiębiorstwa a przewaga konkurencyjna    248
    5.9. Organizacja ucząca się    252
    5.10. Relacje przedstawionych koncepcji źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa    257
    5.11. Zewnętrzne (krajowe i regionalne) źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa    263
    5.12. Wybrane warianty strategii konkurencji    265
    5.13. Ogólne zasady wyboru strategii konkurencji    275
    Pytania kontrolne    279
    Zalecana literatura    280
  
  Rozdział 6. Strategie wzrostu i rozwoju firmy wyspecjalizowanej    281
    6.1. Klasyfikacja strategii wzrostu i rozwoju firmy    281
    6.2. Podstawowe warianty strategii na poziomie korporacji    286
    6.3. Zasady i metody wyboru strategii na poziomie korporacji    288
    6.4. Warianty strategii wzrostu przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego ze względu na stopień specjalizacji produkcji oraz rynków    300
    6.5. Zasady wyboru stopnia specjalizacji oraz zakresu ekspansji geograficznej    306
    6.6. Zasady wyboru strategii penetracji rynku oraz rozwoju rynku    312
    6.7. Strategie konkurencji oraz wzrostu małych przedsiębiorstw    320
    Pytania kontrolne    335
    Zalecana literatura    335
  
  Rozdział 7. Strategie dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa    336
    7.1. Istota oraz rodzaje dywersyfikacji    336
    7.2. Przykłady dywersyfikacji przedsiębiorstw    344
    7.3. Metody oceny poziomu dywersyfikacji przedsiębiorstwa    347
    7.4. Skala i tendencje rozwoju dywersyfikacji struktury działalności przedsiębiorstw    351
    7.5. Tendencje dywersyfikacji w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych oraz na początku XXI wieku    354
    7.6. Efekty dywersyfikacji produkcji    360
    7.7. Przesłanki decyzji o dywersyfikacji oraz jej kierunkach    366
    7.8. Dywersyfikacja a nowe sektory oraz zmienność rynku    376
    7.9. Specjalizacja czy dywersyfikacja przedsiębiorstw    378
    Pytania kontrolne    382
    Zalecana literatura    382
  
  Rozdział 8. Fuzje i przejęcia oraz alianse strategiczne    383
    8.1. Rodzaje fuzji i przejęć przedsiębiorstw    383
    8.2. Skala oraz intensywność procesów fuzji i przejęć w krajach rozwiniętych    387
    8.3. Fuzje i przejęcia w wybranych sektorach    393
    8.4. Przyczyny, cele i efekty fuzji i przejęć    414
    8.5. Fuzje i przejęcia jako metoda kreowania i rozwoju Nowej Gospodarki    420
    8.6. Metoda wewnętrzna versus zewnętrzna oraz procedury M    422
    8.7. Alianse strategiczne    428
    Pytania kontrolne    451
    Zalecana literatura    452
  
  Rozdział 9. Umiędzynarodowienie oraz globalizacja przedsiębiorstwa    453
    9.1. Istota umiędzynarodowienia oraz globalizacji przedsiębiorstwa    454
    9.2. Rozwój korporacji ponadnarodowych    459
    9.3. Strategia rozwoju umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa    467
    9.4. Strategia multinarodowa, międzynarodowa, transnarodowa oraz globalna    471
    9.5. Formy i metody wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne oraz penetracji tych rynków    488
    Pytania kontrolne    497
    Zalecana literatura    498
  
  BIBLIOGRAFIA    499
RozwińZwiń