Układy zbiorowe pracy

-17%

Układy zbiorowe pracy

1 opinia

Format:

pdf

RODZAJ DOSTĘPU

70,55  85,00

Format: pdf

Cena początkowa: 85,00 zł (-17%)

Najniższa cena z 30 dni: 65,45 zł  


70,55

w tym VAT

Publikacja powstała w celu uczczenia pamięci Profesora Wacława Szuberta, który w ubiegłym roku obchodziłby setną rocznicę urodzin. Ogromny dorobek tego wielkiego Uczonego odegrał niepodważalną rolę w rozwoju nauki prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i polityki społecznej, w znacznej mierze zachowując - pomimo upływu lat - swoją aktualność i siłę oddziaływania na współczesne badania naukowe.


Rocznica urodzin stała się okazją do wspomnień o Profesorze oraz Jego dokonaniach naukowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują te, które dotyczą układów zbiorowych pracy. O układach zbiorowych pracy traktuje większość opracowań zamieszczonych w publikacji. Autorzy tych artykułów nawiązują do poglądów Profesora Szuberta, ich przedmiotem zainteresowania jest jednak przede wszystkim obowiązujący stan prawny i praktyka układowa. W rezultacie ukazują znaczenie układów zbiorowych pracy dla współczesnego prawa pracy oraz prezentują pogłębioną refleksję o ich perspektywach. Omawiają również takie kwestie, jak: rokowania układowe (także w świetle standardów międzynarodowych), znaczenie układów w zatrudnieniu nietypowym, podmiotowy i przedmiotowy ich zakres, wpływ zjawisk kryzysowych na zawieranie układów zbiorowych pracy, relacje praktyki układowej do zasady pokoju społecznego.


Adresaci:


Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników - zarówno przedstawicieli środowisk naukowych, jak i praktyków, dla których rokowania układowe i stosowanie układów zbiorowych pracy rodzą realne problemy związane z prowadzoną działalnością.


Rok wydania2013
Liczba stron420
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-6546-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne
   str.    9
  
  Część I
  O Profesorze Wacławie Szubercie
   str.    13
  
  Hanna Mrozowska
  Wystąpienie podczas Seminarium Szubertowskiego w dniu 1 grudnia 2012 r., w Łodzi
   str.    15
  
  Michał Seweryński
  Wacława Szuberta koncepcja prawa pracy
   str.    20
  
  Część II
  Układy zbiorowe pracy. Zagadnienia ogólne
   str.    37
  
  Jerzy Wratny
  Układy zbiorowe pracy w spuściźnie naukowej Profesora Wacława Szuberta
   str.    39
  
  Ludwik Florek
  Znaczenie układów zbiorowych pracy
   str.    49
  
  Grzegorz Goździewicz
  Układy zbiorowe pracy jako źródło prawa pracy
   str.    69
  
  Michał Seweryński
  Uwagi o przyszłości układów zbiorowych pracy
   str.    85
  
  Część III
  Rokowania układowe. Zawieranie układów zbiorowych pracy
   str.    93
  
  Andrzej M. Świątkowski
  Obowiązek władz państwowych promowania rokowań w sprawie układów zbiorowych pracy
   str.    95
  
  Sławomir Adamczyk, Barbara Surdykowska
  Międzynarodowe układy ramowe jako przykład dobrowolnie podejmowanych negocjacji między pracą a kapitałem
   str.    131
  
  Paweł Nowik
  Etos partnerów społecznych w praktyce zawierania układów zbiorowych pracy
   str.    150
  
  Łukasz Pisarczyk
  Układ zbiorowy w czasach kryzysu
   str.    167
  
  Barbara Muszyńska
  Układy zbiorowe pracy w razie upadłości pracodawcy - wybrane zagadnienia
   str.    205
  
  Część IV
  Strony i zakres podmiotowy układów zbiorowych pracy
   str.    229
  
  Izabela Florczak
  Możliwość objęcia postanowieniami układu zbiorowego pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
   str.    231
  
  Magdalena Paluszkiewicz
  Układ zbiorowy pracy w zatrudnieniu tymczasowym
   str.    247
  
  Katarzyna Serafin
  Status zakładowej organizacji związkowej a układ zbiorowy pracy
   str.    268
  
  Część V
  Treść układów zbiorowych pracy
   str.    279
  
  Dorota Dzienisiuk
  Postanowienia układów zbiorowych pracy związane z ubezpieczeniami społecznymi
   str.    281
  
  Krzysztof Walczak
  Problematyka wynagradzania pracowników w układach zbiorowych pracy. Teoria i praktyka początku drugiej dekady XXI w. w świetle poglądów Wacława Szuberta
   str.    304
  
  Część VI
  Obowiązywanie układów zbiorowych pracy. Rozwiązanie układu zbiorowego pracy
   str.    325
  
  Małgorzata Włodarczyk-Kępka
  Problem obowiązywania układów zbiorowych pracy w obliczu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
   str.    327
  
  Janusz Żołyński
  Spór zbiorowy a obowiązywanie układu zbiorowego pracy. Zasada zachowania pokoju społecznego
   str.    337
  
  Iwona Sierocka
  Rozwiązanie układu zbiorowego pracy
   str.    362
  
  Część VII
  Układy zbiorowe pracy w sferze publicznej
   str.    377
  
  Helena Szewczyk
  Układy zbiorowe pracy w służbie publicznej
   str.    379
  
  Anna Reda-Ciszewska
  Strony i zakres podmiotowy układu zbiorowego pracy w sferze publicznej - wybrane problemy
   str.    400
RozwińZwiń