Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej

-20%

Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej

3 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 19,95 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 15,96 zł  


15,96

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem podstaw zarządzania zakładem opieki zdrowotnej.

Publikacja obejmuje następujące zagadnienia:

- krytyczna analiza zasadniczych mechanizmów finansowania usług medycznych w Polsce,
- tendencje w zakresie finansowania opieki zdrowotnej – wzrost zaangażowania źródeł prywatnych,
- restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej,
- narzędzia i techniki zarządzania gospodarką finansową publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej,
- zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej (zintegrowane systemy zgodne z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004),
- marketing usług medycznych,
- planowanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej,
- omówienie przepisów prawa dotyczącego zarządzania, restrukturyzacji oraz przekształceń ZOZ i SPZOZ.


Podręcznik jest przeznaczony dla:

- studentów na kierunkach związanych z zarządzaniem w opiece zdrowotnej,
- słuchaczy studiów podyplomowych i menedżerskich dla kadry medycznej,
- personelu pielęgniarskiego jako lektura podstawowa w ramach kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji w dziedzinie „Organizacja i Zarządzanie”,
- osób zajmujących kierownicze stanowiska w zakładach opieki zdrowotnej.

Rok wydania2008
Liczba stron474
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15298-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  CZĘŚĆ I. Rynkowe i środowiskowe uwarunkowania strategicznego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej    13
    ROZDZIAŁ 1. Zakład opieki zdrowotnej jako samodzielny podmiot na wyłaniającym się rynku usług medycznych    13
      1.1. Przesłanki tworzenia rynku usług medycznych    13
      1.2. Miejsce zakładu opieki zdrowotnej w systemie opieki zdrowotnej w Polsce    17
    ROZDZIAŁ 2. Rynek usług medycznych i jego otoczenie    21
      2.1. Wpływ makrootoczenia na funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej    21
      2.2. Rola samorządów zawodowych    25
      2.3. Samorządy zawodowe w opiece zdrowotnej    31
        2.3.1. Samorząd zawodowy lekarzy    31
        2.3.2. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych    34
        2.3.3. Samorząd zawodowy farmaceutów    37
        2.3.4. Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych    38
        2.3.5. Samorząd zawodowy lekarzy weterynarii    39
    ROZDZIAŁ 3. Wybrane koncepcje i metody zarządzania strategicznego    41
      3.1. Metody analizy strategicznej zakładu opieki zdrowotnej i jego otoczenia    41
        3.1.1. Analiza makrootoczenia    42
        3.1.2. Analiza otoczenia sektorowego    42
        3.1.3. Analiza potencjału strategicznego    50
        3.1.4. Ocena pozycji strategicznej zakładu    54
      3.2. Planowanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej    56
        3.2.1. Strategia rozwoju    59
        3.2.2. Strategie konkurencji    61
  CZĘŚĆ II. Ekonomiczne i finansowe podstawy zarządzania w sferze opieki zdrowotnej    67
    ROZDZIAŁ 4. Ekonomiczne aspekty zarządzania opieką zdrowotną    67
      4.1. Ekonomiczna charakterystyka opieki zdrowotnej    67
      4.2. Problem asymetrii informacji w opiece zdrowotnej    70
      4.3. Mechanizmy podziału usług opieki zdrowotnej    77
      4.4. Źródła finansowania    82
      4.5. Zasady i metody finansowania    89
      4.6. Mechanizmy ograniczania kosztów świadczenia usług medycznych    101
    ROZDZIAŁ 5. Zarządzanie gospodarką finansową zakładów opieki zdrowotnej    105
      5.1. Zasady i metody podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych    105
      5.2. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych i finansowych w zakładach o różnej formie organizacyjno-prawnej    113
      5.3. Metody szacowania wielkości i kosztu kapitału    117
      5.4. Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym netto    122
      5.5. Rachunek kosztów działań i analiza progu rentowności    128
  CZĘŚĆ III. Istota i kierunki restrukturyzacji zakładu opieki zdrowotnej    137
    ROZDZIAŁ 6. Teoria i praktyka restrukturyzacji ochrony zdrowia w Polsce    137
      6.1. Teoretyczne podstawy i czynniki efektywnej restrukturyzacji    137
      6.2. Zasady przeprowadzania restrukturyzacji    147
      6.3. Główne kierunki przekształceń w ochronie zdrowia w Polsce    148
        6.3.1. Najważniejsze cechy sektora ochrony zdrowia    148
        6.3.2. Środki prywatne i publiczne w systemie    149
        6.3.3. Struktura świadczeniodawców    152
        6.3.4. Struktura świadczeń    154
        6.3.5. Struktura świadczeniobiorców    155
        6.3.6. Zmiany w organizacji świadczeń    156
        6.3.7. Infrastruktura techniczna    158
        6.3.8. Technologie diagnostyczne i terapeutyczne    160
      6.4. Rodzaje i przebieg procesów restrukturyzacji    162
        6.4.1. Zmiany finansowe    164
        6.4.2. Zmiany w przebiegu procesów    166
        6.4.3. Zmiany strukturalne    168
        6.4.4. Zmiany pracownicze    170
        6.4.5. Zmiany strategiczne    172
    ROZDZIAŁ 7. Restrukturyzacja opieki zdrowotnej w wymiarze regionalnym i lokalnym    175
      7.1. Główne elementy restrukturyzacji ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim    176
        7.1.1. Podstawowa opieka zdrowotna    177
        7.1.2. Opieka stomatologiczna    181
        7.1.3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna    182
        7.1.4. Lecznictwo szpitalne    184
      7.2. Główne elementy restrukturyzacji w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie    188
        7.2.1. Zarządzania zasobami ludzkimi    191
        7.2.2. Zarządzanie jakością    196
        7.2.3. Budżetowanie oddziałów    201
  CZĘŚĆ IV. Współczesne koncepcje zintegrowanego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej    209
    ROZDZIAŁ 8. Wprowadzenie do marketingowego zarządzania organizacją świadczącą usługi medyczne    209
      8.1. Spotkanie medycyny z marketingiem    209
      8.2. Marketing usług medycznych jako marketing usług profesjonalnych    213
        8.2.1. Integrująca rola marketingu    216
        8.2.2. Zasada antropiczna w relacyjnym marketingu usług    217
        8.2.3. Marketingowy sposób na dostosowanie się do wyzwań otoczenia    220
      8.3. Rodzaje tożsamości i ich implikacje marketingowe    220
        8.3.1. Budowanie tożsamości podmiotowej/jednostkowej    223
        8.3.2. Tworzenie tożsamości organizacji usługowej    225
      8.4. Podstawy marketingu relacyjnego    227
        8.4.1. Znaczenie relacji    227
        8.4.2. Definicja marketingu relacyjnego    228
        8.4.3. Konsekwencje zastosowania relacyjnego marketingu usług    233
      8.5. Marketingowy program współpracy z pacjentem    234
        8.5.1. Cykl aktywności nabywcy    235
        8.5.2. Prowadzenie indywidualnego klienta    240
        8.5.3. Marketingowe programy nagradzania lojalnych usługobiorców    242
      8.6. Medyczny produkt usługowy    243
        8.6.1. Formowanie się koncepcji produktu usługowego    243
        8.6.2. „Anatomia” i projektowanie zawartości produktu medycznego    247
        8.6.3. Oznakowywanie produktu medycznego    250
        8.6.4. Opracowanie oferty    251
      8.7. Wykorzystanie metody medycznej w marketingowym zarządzaniu organizacją usługową    253
        8.7.1. Pułapka marketingowa i sposoby jej przezwyciężania    253
        8.7.2. Struktury czy funkcje marketingowe?    254
        8.7.3. Rola metody medycznej    257
    ROZDZIAŁ 9. Marketingowa interpretacja jakości w usługach medycznych    261
      9.1. Jakość usług medycznych    261
      9.2. Znaczenie TQM w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej    266
    ROZDZIAŁ 10. Wykorzystanie strategii projakościowej w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej    277
      10.1. Rozwój koncepcji zarządzania jakością    277
      10.2. Akredytacja    278
      10.3. Certyfikacja zakładów zgodnie z normą ISO 9001:2000    282
        10.3.1. Ewolucja norm ISO    282
        10.3.2. Zasady norm jakościowych ISO    287
        10.3.3. Norma ISO 9001:2000: wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością    291
        10.3.4. Dokumentacja w systemie zarządzania jakością    291
        10.3.5. Norma ISO 9004:2000: wytyczne dotyczące doskonalenia systemu zarządzania jakością    293
    ROZDZIAŁ 11. Zarządzanie wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej    297
      11.1. Wiedza jako zasób organizacji    297
      11.2. Istota i strategie zarządzania wiedzą    300
      11.3. Strategie zarządzania wiedzą w brytyjskim systemie opieki zdrowotnej    306
        11.3.1. Historyczny zarys brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej    306
        11.3.2. Berkshire NHS Healthcare Trust – odpowiedź na lokalne problemy    307
      11.4. Perspektywy zarządzania wiedzą w służbie zdrowia    311
  CZĘŚĆ V. Kluczowa rola personelu w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej    315
    ROZDZIAŁ 12. Geneza i teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi    315
      12.1. Zarządzanie personelem medycznym    315
      12.2. Rola kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi    321
    ROZDZIAŁ 13. Dobór personelu medycznego    333
      13.1. Podstawy rekrutacji kandydatów do pracy w zawodach medycznych    333
        13.1.1. Istota i zadania rekrutacji w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej    333
        13.1.2. Czynniki kształtujące podejście do rekrutacji    335
        13.1.3. Wstępne warunki rekrutacji i selekcji    337
        13.1.4. Rodzaje rekrutacji    341
        13.1.5. Derekrutacja    345
      13.2. Podstawy selekcji kandydatów do pracy w zakładach opieki zdrowotnej    346
        13.2.1. Istota i zadania selekcji    346
        13.2.2. Metody selekcji    348
    ROZDZIAŁ 14. Motywowanie personelu i zarządzanie kompetencjami w zakładzie opieki zdrowotnej    367
      14.1. Narzędzia i środki motywowania pracowników    368
        14.1.1. System motywowania płacowego    368
        14.1.2. Pozapłacowe środki motywowania pracowników    378
      14.2. Praca w ochronie zdrowia a poziom wykonywanych zadań    378
        14.2.1. Czynniki oddziałujące na wykonywaną pracę    379
        14.2.2. Motywowanie do pracy w zespole pracowniczym    381
      14.3. Rola zarządzania kompetencjami    386
      14.4. System ocen okresowych    390
    ROZDZIAŁ 15. Podnoszenie kwalifikacji i samorozwój personelu medycznego    397
      15.1. Szkolenie personelu    397
      15.2. Planowanie ścieżek kariery zawodowej    401
  ANEKS. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej    407
  Literatura    449
  Spis rysunków    461
  Spis tablic    463
  Indeks    465
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia