FILTROWANIE

KATEGORIE

FORMAT

pokaż >

WYDAWNICTWO

pokaż >

CENA

pokaż >

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Znaleziono: 194 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl:

Sytuacja kobiet jest istotnym i zarazem wymagającym szczególnej uwagi aspektem funkcjonowania współczesnej gospodarki zarówno w ujęciu narodowym, jak i globalnym. Jest ona bezpośrednio związana z czynnikiem ludzkim, dlatego też stanowi... więcej >

Niniejsza książka powstawała etapami, między 2019 a 2020 rokiem. Złożyłem ją w całość z kilku powodów, z których teraz dwa wydają mi się najważniejsze. Po pierwsze – można dzisiaj postawić taką tezę – edukacja w Polsce nie po... więcej >

Książka Marty Komorowskiej-Pudło Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności podejmuje bardzo ważkie naukowo oraz aktualne społecznie problemy dotyczące postaw młodzieży wobec płciowości i seksualności oraz ich... więcej >

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do tematyki, przestawiono w nim definicyjne ujęcie zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej, motywy i typy sprawców oraz główne kategorie przestępstw. W... więcej >

W miastach, miasteczkach i na wsiach działaczki, menedżerki, artystki, edukatorki i animatorki – współczesne „siłaczki” – przyczyniają się do przeciwdziałania nierównościom społecznym, budowania tożsamości lokalnej i postaw... więcej >

Nienaganny Puszkinowski gust wybrał Murzyna na współautora, bowiem odgadł, że czarna, podobna do małpy gęba pasuje doń bardziej niż anielska twarzyczka Leńskiego, że właśnie ona jest jego prawdziwą twarzą, z której można być dumnym... więcej >

Mikro i małe przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju. Zakres funkcji gospodarczych pełnionych przez te przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki. Aby jednak funkcje te nie miały wyłącznie charakteru... więcej >

Spółdzielnie ze względu na swój charakter odróżniają się od innych form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych, gdyż stanowią połączenie zrzeszenia i przedsiębiorstwa. Zarządzanie spółdzielnią dotyczy zaś wykonywania... więcej >

Pierwszym, interesującym zagadnieniem jest próba dokonania swoistej typologii matek, które zastępczo pełnią tę funkcję. Zastosowane przez Autorkę kryteria, oryginalnie dobrane, nawiązujące do przyczyn niepełności rodziny oraz do... więcej >

Opisane w książce zjawiska przekonują, że zasób frazeologiczny polszczyzny podlega dziś licznym przeobrażeniom. Pojawiają się w nim nowe jednostki frazeologiczne, a związki tradycyjne bywają używane w nowych znaczeniach. Powinno to... więcej >

Niniejsza monografia ukazuje postać bp. Ottona z Bambergu i jego osiągnięcia w dwóch wyprawach ewangelizacyjnych na Pomorze, z uwzględnieniem misyjnego szlaku, na tle sytuacji politycznej i kościelnej tych ziem, a także rozwój kultu... więcej >

Tematyka handlu zagranicznego w ujęciu regionalnym jest niezwykle istotna, zwłaszcza w kontekście ich rozwoju i konkurencyjności. Ponadto, nieoceniona jest jak najszersza wiedza o kształtowaniu się obrotów handlu zagranicznego w regionach,... więcej >

Znaleziono: 194 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl: