Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

11 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa analiza finansowa stanowi podstawę systemu informacji niezbędnego do prawidłowego przebiegu procesu zarządzania. Dysponowanie określonym systemem informacji z wykorzystaniem metod analizy finansowej pozwala na wczesne przygotowanie przedsiębiorstwa do zmian otoczenia, identyfikację ryzyka, wybór właściwych form zabezpieczenia się przed jego skutkami oraz konstrukcję właściwych scenariuszy sytuacyjnych. Działanie współczesnych przedsiębiorstw w warunkach coraz szybszych zmian otoczenia oraz wzrastającej niepewności powoduje wzrost roli informacji w prawidłowym i skutecznym jego funkcjonowaniu.


W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia analizy finansowej w ujęciu modelowym zgodnie z założeniami, że niezbędne jest skupianie się w coraz większym stopniu na analizie ex ante i traktowanie analizy ex post jako bazy warunkującej antycypowanie określonych wielkości ekonomicznych charakteryzujących działalność przedsiębiorstwa.


W pracy skupiono się na następujących głównych zagadnieniach:


- strukturze procesu decyzyjnego przedsiębiorstwa i jego potrzebach informacyjnych z uwzględnieniem podstawowych obszarów działalności,


- sposobie i zakresie wykorzystania informacji retrospektywnych w procesach decyzyjnych,


- zakresie finansowych informacji prospektywnych dla wyznaczenia scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa,


- specyfice procesów decyzyjnych i analizie finansowej w złożonych strukturach kapitałowych


Rok wydania2009
Liczba stron254
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-429-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MODELU ANALIZY FINANSOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA    13
    1.1 Analiza finansowa jako system retro- i prospektywny    13
    1.2. Cel i zakres informacji finansowej przedsiębiorstwa    20
    1.3. Powiązanie analizy finansowej z procesem decyzyjnym przedsiębiorstwa    29
  ROZDZIAŁ 2. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA    35
    2.1. Pojęcie efektywności działalności gospodarczej i jej wyznaczniki – dyskusyjne zagadnienia    35
    2.2. Wieloaspektowe pojęcie wyniku finansowego    37
    2.3. Miejsce wyniku finansowego w strukturze celów przedsiębiorstwa    41
    2.4. Metody i zakres analizy wyniku finansowego    45
    2.5. Rentowność kapitałów własnych jako miara efektywności działalności gospodarczej    50
    2.6. Obszary analizy efektywności bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa    51
    2.7. Rozwinięcie modelu analizy efektywności bieżącej działalności przedsiębiorstwa    55
    2.8. Analiza przyczynowa zmian rentowności kapitału własnego    62
    2.9. Wykorzystanie analizy efektywności w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa    64
  ROZDZIAŁ 3. ANALIZA ZMIAN STRUKTURALNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI BILANSOWYCH – UJĘCIE STATYCZNE    69
    3.1. Potencjał informacyjny bilansu    69
    3.2. Zakres analizy zmian strukturalnych    80
    3.3. Modele analizy zmian strukturalnych    84
      3.3.1. Model analizy zmian struktury majątkowej    84
      3.3.2. Model analizy zmian struktury kapitałowej    91
      3.3.3. Model analizy zmian struktury majątkowo-kapitałowej    97
  ROZDZIAŁ 4. WYKORZYSTANIE ANALIZY PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PROCESIE DECYZYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWA (UJĘCIE DYNAMICZNE)    103
    4.1. Podstawy modelu oceny przepływów pieniężnych w ujęciu retro- i prospektywnym    103
    4.2. Ogólny model prospektywnej analizy przepływów pieniężnych    109
    4.3. Model oceny przepływów pieniężnych w działalności operacyjnej (ujęcie retrospektywne)    114
    4.4. Model oceny przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej    121
    4.5. Model oceny przepływów pieniężnych z działalności finansowej    125
  ROZDZIAŁ 5. ANALIZA FINANSOWA W REALIZACJI POLITYKI KREDYTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA    131
    5.1. Istota polityki kredytowej i jej związek z płynnością finansową    131
    5.2. Podstawy oceny zdolności kredytowej kontrahenta    134
    5.3. Model oceny wiarygodności    151
  ROZDZIAŁ 6. ANALIZA RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ WYKORZYSTANIE W PROCESIE DECYZYJNYM    159
    6.1. Struktura ryzyka i możliwość jej oceny    159
    6.2. Zakres oceny ryzyka według obszarów decyzyjnych przedsiębiorstwa    162
      6.2.1. Model oceny ryzyka operacyjnego    162
      6.2.2. Model oceny ryzyka finansowego    167
  ROZDZIAŁ 7. ANALIZA FINANSOWA W ZŁOŻONYCH STRUKTURACH KAPITAŁOWYCH W POWIĄZANIU ZE SPECYFIKĄ ICH PROCESÓW DECYZYJNYCH    193
    7.1. Identyfikacja i struktura decyzji złożonych struktur kapitałowych    193
    7.2. Informacyjne podstawy skonsolidowanych sprawozdań finansowych    203
    7.3. Model analizy finansowej w złożonych strukturach kapitałowych    214
      7.3.1. Specyfika analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych    214
      7.3.2. Zakres i etapy analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych    219
      7.3.3. Model wstępnej analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych    221
      7.3.4. Model analizy wskaźnikowej w złożonych strukturach kapitałowych    227
  ZAŁĄCZNIK    239
  BIBLIOGRAFIA    245
  SPIS RYSUNKÓW    251
  SPIS TABEL    254
RozwińZwiń