Kompetencje zawodowe młodych

Kompetencje zawodowe młodych

Możliwości szkolnictwa zawodowego a potrzeby pracodawców

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka traktuje o ważnych i aktualnych problemach związanych z kompetencjami młodych Polaków. Dynamiczne zmiany ostatnich lat wpłynęły niekorzystnie na rynek pracy, sprawiając, że trafiają tam osoby, których profil zawodowy nie odpowiada oczekiwaniom pracodawców. Problem badano na przykładzie województwa lubuskiego na podstawie danych ze szkół zawodowych, przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych. Stwierdzono, że największą trudnością w kształceniu młodych ludzi jest dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb pracodawców. W książce opisane zostały problemy związane z doskonaleniem kompetencji indywidualnych uczniów oraz absolwentów szkół zawodowych. Szczególną uwagę zwrócono na zgodność kształcenia z potrzebami pracodawców jako najważniejszy czynnik umożliwiający młodym ludziom znalezienie pracy. Książka skierowana jest do przedstawicieli instytucji samorządowych i administracyjnych sprawujących kontrolę nad szkołami zawodowymi, do pracodawców, nauczycieli i młodych ludzi poszukujących pracy oraz polityków, zainteresowanych kwestią doskonalenia kompetencji młodych, których profil zawodowy nie odpowiada oczekiwaniom pracodawców.


Marcin Kęsy jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania (Uniwersytet Jagielloński, 2006), uczestnikiem seminarium habilitacyjnego w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ i członkiem Stowarzyszenia Absolwentów UJ. Pełni funkcję Prorektora ds. Nauczania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu i prowadzi zajęcia z Technologii Informacyjnych. Jest animatorem współpracy PWSZ w Wałczu z przedsiębiorcami regionu i tutorem organizacji studenckich. Zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności kompetencjami zawodowymi młodych pracowników. W swoich badaniach naukowych podejmuje problematykę zarządzania firmą. Jest autorem lub współautorem 27 publikacji naukowych. W swoich publikacjach zajmuje się analizą potrzeb pracodawców oraz diagnostyką sytuacji w szkolnictwie zawodowym.


Rok wydania2008
Liczba stron110
KategoriaZarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2502-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  Wstęp    11
  
  Rozdział I. Wybrane aspekty zarządzania kompetencjami    13
    1.1. Kompetencje w nauce o zarządzaniu zasobami ludzkimi    13
    1.2. Podstawowe pojęcia i definicje kompetencji    15
      1.2.1. Definicje kompetencji    15
      1.2.2. Pojęcie kompetencji    16
    1.3. Typologia kompetencji    18
    1.4. Zarządzanie kompetencjami    21
      1.4.1. Zarządzanie kompetencjami organizacji    24
      1.4.2. Zarządzanie kompetencjami indywidualnymi    27
    1.5. Doskonalenie kompetencji przez organizacje i pracowników    31
  
  Rozdział II. Znaczenie instytucji edukacyjnych, samorządowych, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw w procesie doskonalenia kompetencji indywidualnych    37
    2.1.Funkcjonowanie systemu oświatowego w Polsce od 1990 roku    37
    2.2. Kształcenie zawodowe w systemie edukacji    39
    2.3. Charakterystyka szkół zasadniczych zawodowych oraz średnich zawodowych    43
      2.3.1. Zasadnicze szkoły zawodowe    43
      2.3.2. Technika    44
      2.3.3. Licea profilowane    45
    2.4. Czynniki wpływające na jakość kształcenia zawodowego    46
      2.4.1. Praktyczna nauka zawodu w szkolnictwie zawodowym    46
      2.4.2. Baza dydaktyczna szkół zawodowych    48
      2.4.3. Kształcenie przedmiotów ponadzawodowych w szkolnictwie zawodowym    49
        2.4.3.1. Kształcenie języków obcych w szkolnictwie zawodowym    50
        2.4.3.2. Znaczenie nowoczesnych technologii informacyjnych w kształceniu zawodowym    51
      2.4.4. Doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkolnictwie zawodowym    53
    2.5. Klasyfikacja zawodów nauczanych przez polskie szkolnictwo zawodowe    54
    2.6. Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie    58
    2.7. Instytucje lokalne i regionalne oddziałujące na doskonalenie kompetencji indywidualnych    60
  
  Rozdział III. Ocena aktualnego stanu kształtowania kompetencji młodych    67
    3.1. Przedstawienie wyników ankiety przeprowadzonej w terenie    67
    3.2. Podstawowe czynniki kształtujące kompetencje    72
    3.3. Jakość kształtowanych kompetencji indywidualnych w systemie edukacyjnym a potrzeby pracodawców    75
    3.4. Kształcenie zawodowe w wymiarze zawodu oraz praktycznej nauki zawodu    77
    3.5. Współpraca między jednostkami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami lokalnymi    80
    3.6. Znaczenie zasobu ludzkiego w przedsiębiorstwie    82
  
  Rozdział IV. Koncepcja sieci społeczno-zawodowej dla doskonalenia kompetencji młodych    85
    4.1. Propozycje usprawnień w systemie edukacyjnym, polityce przedsiębiorstw, instytucji samorządowych oraz organu administracji publicznej    86
    4.2. Walidacja koncepcji sieci społeczno-zawodowej regionu lubuskiego    94
  
  Zakończenie    103
  Literatura    105
  Spis tablic i rysunków    109
RozwińZwiń