Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie

136 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W monografii autor stara się odpowiedzieć na pytania, jakie należy podjąć działania, aby umiejętnie zarządzać talentami w przedsiębiorstwie, oraz jak powinien być zbudowany system zarządzania utalentowanymi pracownikami, aby przynosił jak najlepsze rezultaty. Praca zawiera m.in. autorską koncepcję dotyczącą istoty i funkcji procesu zarządzania talentami oraz etapów, z jakich powinien się składać ten proces. Scharakteryzowano takie elementy systemu zarządzania talentami, jak: strategie zarządzania talentami, zasady zarządzania talentami, podmioty związane z realizacją zarządzania talentami oraz instrumenty wspomagające zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, a także zaprojektowano nowe instrumenty: system informacji o talentach, indywidualne programy rozwoju talentów oraz controlling zarządzania talentami. W pracy przedstawiono również szczegółowe propozycje działań i rozwiązań dotyczących poszczególnych elementów systemu zarządzania utalentowanymi pracownikami w przedsiębiorstwie.


Rok wydania2012
Liczba stron244
KategoriaZarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-565-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  Rozdział 1. Podstawy teoretyczne problematyki talentów w przedsiębiorstwie     13
    1.1. Pojęcie talentów w literaturze przedmiotu     13
    1.2. Rodzaje talentów występujące wśród zatrudnionych     17
    1.3. Czynniki wpływające na wzrost znaczenia talentów w przedsiębiorstwie     26
      1.3.1. Gospodarka oparta na wiedzy     26
      1.3.2. Organizacje uczące się     29
      1.3.3. Rozwój organizacyjny     32
      1.3.4. Kryzysy w przedsiębiorstwach     37
      1.3.5. Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw     40
    1.4. Talenty w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi     44
      1.4.1. Istota, cele i zakres zarządzania zasobami ludzkimi     44
      1.4.2. Wymiar instrumentalny zarządzania zasobami ludzkimi     49
      1.4.3. Modele organizacji zarządzania zasobami ludzkimi     50
  
  Rozdział 2. Koncepcja zarządzania talentami     57
    2.1. Istota, cele i funkcje zarządzania talentami     57
    2.2. Etapy procesu zarządzania talentami     59
    2.3. Organizacja zarządzania talentami w przedsiębiorstwie     69
      2.3.1. Struktura procesowa zarządzania talentami     69
      2.3.2. Struktura sieciowa zarządzania talentami     72
      2.3.3. Wirtualna organizacja zarządzania talentami     73
      2.3.4. Outsourcing i offshoring zarządzania talentami     75
      2.3.5. Komórka ds. talentów jako centrum zysku     78
      2.3.6. Role menedżera ds. talentów     79
    2.4. Determinanty skutecznego zarządzania talentami     94
  
  Rozdział 3. Różnorodność podejść do zarządzania talentami w praktyce     101
    3.1. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy     101
      3.1.1. Cechy przedsiębiorstw opartych na wiedzy     101
      3.1.2. Zarządzanie pracownikami wiedzy     104
      3.1.3. Zarządzanie utalentowanymi pracownikami wiedzy     111
    3.2. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach globalnych     116
      3.2.1. Przyciąganie talentów w przedsiębiorstwach globalnych     116
      3.2.2. Rozwijanie globalnych talentów     120
    3.3. Zarządzanie talentami podczas fuzji i przejęć przedsiębiorstw     126
    3.4. Zarządzanie talentami w opinii menedżerów – wyniki badań     136
  
  Rozdział 4. System zarządzania talentami     151
    4.1. Istota i składniki systemu zarządzania talentami     151
    4.2. Strategie zarządzania talentami     154
    4.3. Zasady zarządzania talentami     166
    4.4. Podmioty związane z zarządzaniem talentami     179
  
  Rozdział 5. Instrumenty wspomagające zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie     183
    5.1. System informacji o talentach     183
    5.2. Indywidualne programy rozwoju talentów     192
    5.3. Controlling zarządzania talentami     198
  
  Zakończenie     207
  
  Literatura     210
  Spis tabel     230
  Spis rysunków     232
  Streszczenie w języku angielskim     233
  Wykaz rozpraw habilitacyjnych wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie     235
RozwińZwiń