Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy

Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy

1 opinia

Format:

ibuk

Autorka podejmuje zagadnienie kapitału intelektualnego od strony teoretycznej, równocześnie sprawdzając je w praktyce wybranych przedsiębiorstw dolnośląskich. Wyczerpująco przedstawia pojęcie tego kapitału: jego rozumienie, metody badania i tworzenia oraz kluczowe elementy, by je następnie zweryfikować na próbie 72 przedsiębiorstw. Sugeruje również problemy, które warto poddać analizie po upływie pewnego czasu, aby stwierdzić ewentualne zmiany w podejściu do tego tematu.


Rok wydania2009
Liczba stron110
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7011-963-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Kapitał intelektualny we współczesnym przedsiębiorstwie    9
    1.1. Uwagi wstępne    9
    1.2. Kapitał przedsiębiorstwa    10
    1.3. Istota i struktura kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa    12
    1.4. Kluczowe elementy kapitału intelektualnego    19
  2. Metody badania i kształtowania kapitału intelektualnego    23
    2.1. Uwagi wstępne    23
    2.2. Monitor Aktywów Niematerialnych    24
    2.3. Zrównoważona Karta Wyników    26
    2.4. Skandia Navigator    31
    2.5. Platforma wiedzy    33
    2.6. IC Rating    34
  3. Charakterystyka kluczowych elementów kapitału intelektualnego    37
    3.1. Uwagi wstępne    37
    3.2. Kapitał ludzki i wiedza    38
    3.3. Kultura organizacyjna    47
    3.4. Własności intelektualne prawnie chronione    51
    3.5. Marka, reputacja i wizerunek przedsiębiorstwa    56
    3.6. Relacje z klientami    59
    3.7. Innowacje    62
  4. Kapitał intelektualny w wybranych przedsiębiorstwach dolnośląskich    67
    4.1. Uwagi wstępne    67
    4.2. Metodyka badań empirycznych    67
    4.3. Charakterystyka próby badawczej    68
    4.4. Prezentacja wyników badań    69
    4.5. Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu kapitałem intelektualnym    98
  Zakończenie    101
  Literatura    104
  Spis rysunków    111
  Spis tabel    112
RozwińZwiń