Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik

Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji

97 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 39,95 zł  


39,95

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik akademicki, zawierający pełny zakres wiedzy związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Omawiane problemy przedstawione są na tle makrootoczenia, z uwzględnieniem nowoczesnych koncepcji i specyfiki małych, średnich i dużych firm.


Oprócz zagadnień typowych dla innych podręczników, książka zawiera pogłębione ujęcia współczesnych i przyszłościowo bardzo ważnych kwestii, np. metod pomiaru kapitału ludzkiego, organizacji zarządzania zasobami ludzkimi oraz kultury organizacyjnej.


Uzupełnieniem treści jest aneks omawiający praktykę zarządzania zasobami ludzkimi w różnych organizacjach i w różnego typu branżach. Co ważne, przykłady z praktyki oparte są na doświadczeniu polskich firm. Każda część książki poprzedzona jest zestawem ważniejszych terminów, zaś każdy rozdział zakończono pytaniami i zalecaną lekturą.


Rok wydania2006
Liczba stron704
KategoriaZarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14813-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  CZĘŚĆ I. OD PRACY DO KAPITAŁU LUDZKIEGO    17
    Rozdział 1. Transformacja pracy i funkcji personalnej (Henryk Król)    17
      1.1. Istota pracy    17
      1.2. Transformacja pracy    19
      1.3. Czy zmierzch pracy    22
      1.4. Nowe zjawiska w obszarze pracy    27
      1.5. Ewolucja funkcji personalnej    34
        1.5.1. Istota funkcji personalnej    34
        1.5.2. Modele funkcji personalnej    35
        1.5.3. Fazy rozwoju funkcji personalnej    46
      Pytania    49
      Literatura zalecana    49
    Rodział 2. Podstawy funkcji zarządzania zasobami ludzkimi (Henryk Król)    50
      2.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi    50
        2.1.1. Istota i znaczenie pojęcia zasoby ludzkie organizacji    50
        2.1.2. Co rozumie sie przez zarządzanie zasobami ludzkimi?    54
      2.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi    60
        2.2.1. Modelowe ujęcia ZZL    60
        2.2.2. Podejście "twarde" i "miękkie" w ZZL    63
      2.3. Zastrzeżenia wobec koncepcji ZZL    64
      2.4. Istota, zasady i modele polityki personalnej    66
        2.4.1. O istocie polityki personalnej    66
        2.4.2. Nowa treść pojęcia polityka personalna/kadrowa    68
        2.4.3. Ogólne zasady polityki personalnej    74
        2.4.4. Szczegółowe zasady polityki personalnej    77
        2.4.5. Modele polityki personalnej    80
      2.5. Specyficzne podejścia w ZZL    81
      Pytania    91
      Literatura zalecana    91
    Rozdział 3. Kapitał ludzki organizacji (Henryk Król)    92
      3.1. Istota i pomiar kapita3u intelektualnego organizacji    92
        3.1.1. Mierzenie kapitału intelektualnego organizacji    98
        3.1.2. Nowa propozycja bilansu przedsiębiorstwa    100
        3.1.3. Pozafinansowe mierniki kapitału intelektualnego organizacji    102
      3.2. Pojęcie i rodzaje kapitału ludzkiego    110
        3.2.1. Kapitał ludzki w skali makro    111
        3.2.2. Indywidualny kapitał ludzki    112
        3.2.3. Kapitał ludzki zespołu    114
        3.2.4. Kapitał ludzki organizacji    116
        3.2.5. Kapitał ludzki jako metafora    117
      3.3. Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego    118
      Pytania    119
      Literatura zalecana    119
    Rozdział 4. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi (Henryk Król)    120
      4.1. Wewnętrzne uwarunkowania ZZL    121
        4.1.1. Strategiczny aspekt ZZL    121
        4.1.2. Kultura organizacyjna a ZZL    131
        4.1.3. Struktura organizacyjna a ZZL    144
      4.2. Zewnetrzne uwarunkowania ZZL    146
        4.2.1. Globalizacja    146
        4.2.2. Integracja europejska    150
      Pytania    155
      Literatura zalecana    155
  CZĘŚĆ II. PLANOWANIE I ALOKACJA ZASOBÓW LUDZKICH    159
    Rozdział 5. Analiza pracy i planowanie zatrudnienia (Antoni Ludwiczyński)    159
      5.1. Istota i rodzaje analizy pracy    159
      5.2. Proces analizy pracy    162
      5.3. Opis stanowiska pracy i jego wykorzystanie    167
      5.4. Istota planowania i rodzaje planów zasobów ludzkich    174
      5.5. Metody planowania zatrudnienia i jego wykorzystanie    179
      5.6. Budowa społecznego planu restrukturyzacji    184
      Pytania    189
      Literatura zalecana    190
    Rozdział 6. Alokacja zasobów ludzkich organizacji (Antoni Ludwiczyński)    191
      6.1. Istota i determinanty alokacji zasobów ludzkich    191
      6.2. Pozyskiwanie pracowników    197
        6.2.1. Rekrutacja    198
        6.2.2. Selekcja    208
        6.2.3. Adaptacja    215
      6.3. Alokacja pracowników wewnątrz organizacji    219
      6.4. Odejścia pracowników    222
      Pytania    226
      Literatura zalecana    227
  CZĘŚĆ III. OCENA PRACY I PRACOWNIKÓW    231
    Rozdział 7. Wartościowanie pracy (Antoni Ludwiczyński)    231
      7.1. Istota i rozwój wartościowania pracy    231
      7.2. Metody wartościowania pracy    237
      7.3. Proces wartościowania pracy i jego uwarunkowania    268
      7.4. Wykorzystanie wyników wartościowania pracy    271
      Pytania    274
      Literatura zalecana    274
    Rozdział 8. Ocenianie pracowników (Antoni Ludwiczyński)    275
      8.1. Istota i rodzaje oceny pracowników    275
      8.2. Projektowanie okresowych ocen pracowniczych    278
        8.2.1. Cele oceniania    279
        8.2.2. Zasady oceniania    283
        8.2.3. Kryteria oceniania    284
        8.2.4. Metody oceniania    289
        8.2.5. Procedura oceniania    303
      8.3. Wdrażanie ocen pracowniczych    305
      8.4. Wykorzystanie ocen pracowniczych    310
      Pytania    313
      Literatura zalecana    314
  CZĘŚC IV. SYSTEMY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW    317
    Rozdział 9. Motywacja i motywowanie (Stanisława Borkowska)    317
      9.1. Istota motywacji. Krótki rys podstawowych teorii    317
      9.2. Motywowanie do pracy    333
        9.2.1. Narzedzia motywowania    336
        9.2.2. Ewolucja motywowania    346
        9.2.3. Warunki i zasady skutecznego motywowania    348
      Pytania    352
      Literatura zalecana    353
    Rozdział 10. Wynagradzanie (Stanisława Borkowska)    254
      10.1. Istota wynagrodzen. Kwestie terminologiczne    254
      10.2. Funkcje wynagrodzeń    357
      10.3. Determinanty wynagrodzeń    359
      10.4. Kształtowanie strategii wynagrodzeń    362
      10.5. Tabele płac i zasady podwyższania stawek płac    366
        10.5.1. Dziewięć zasad budowy tabel płac    367
        10.5.2. Podstawowe problemy budowy tabel płac    368
        10.5.3. Zasady podwyższania stawek płac    375
      10.6. Formy wynagrodzeń    376
        10.6.1. Cztery podstawowe formy wynagrodzeń    376
        10.6.2. Inne formy wynagradzania    381
        10.6.3. O zasadach skutecznego premiowania    395
      10.7. Wynagrodzenia długoterminowe    399
        10.7.1. Akcje i opcje na akcje    401
        10.7.2. Systemy odroczonych udziałów w zysku    404
        10.7.3. Warunki powodzenia    406
      10.8. Świadczenia dodatkowe    409
      10.9. Mierniki efektów    411
      10.10. Analiza i usprawnianie systemu wynagrodzeń; o zarządzaniu systemem wynagrodzeń    414
      Pytania    419
      Literatura zalecana    419
  CZĘŚĆ V. ROZWÓJ KAPITALU LUDZKIEGO ORGANIZACJI    423
    Rozdział 11. Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji (Henryk Król)    423
      11.1. Transformacja zasobów ludzkich w kapitał ludzki    423
      11.2. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji    424
        11.2.1. Modele polityki personalnej    425
        11.2.2. Stawka na najlepszych    430
      11.3. Główne czynniki rozwoju kapitału ludzkiego organizacji    432
        11.3.1. Szkolenia pracowników    435
        11.3.2. Realokacja pracowników    442
        11.3.3. Restrukturyzacja wykonywanej pracy    443
        11.3.4. Działania w zakresie ochrony zdrowia i obsługi socjalnej    444
      11.4. Pozostałe czynniki rozwoju kapitału ludzkiego    445
        11.4.1. Wpływ kultury organizacyjnej    445
        11.4.2. Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym    446
        11.4.3. Rola zarządzania wiedzą    446
      11.5. Podmioty rozwoju kapitału ludzkiego    447
      Pytania    450
      Literatura zalecana    451
    Rozdział 12. Proces szkolenia pracowników (Henryk Król)    452
      12.1. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych    452
      12.2. Plan szkolenia pracowników i jego realizacja    458
      12.3. Metody szkoleniowe    464
        12.3.1. Wybrane metody szkolenia na stanowisku pracy    466
        12.3.2. Wybrane metody szkolenia poza stanowiskiem pracy    468
        12.3.3. Zabezpieczenie materialne przedsięwzięć szkoleniowych    473
      12.4. Ocena przebiegu i efektów przedsięwzięć szkoleniowych    474
      Pytania    476
      Literatura zalecana    476
    Rozdział 13. Kształtowanie karier w organizacji (Alicja Miś)    477
      13.1. Istota kariery zawodowej    477
      13.2. Teorie rozwoju kariery - wymiar indywidualny    478
      13.3. Organizacyjny aspekt kariery zawodowej. Zarządzanie karierą    485
        13.3.1. Subprocesy zarządzania karierą w organizacji    487
        13.3.2. Instrumenty zarządzania karierą    491
      13.4. Zarządzanie karierą - wyzwania i przyszłe tendencje    493
      Pytania    496
      Literatura zalecana    496
  CZĘŚĆ VI. ORGANIZACJA PROCESÓW PERSONALNYCH    499
    Rozdział 14. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi (Aleksy Pocztowski)    499
      14.1. Podmioty zarządzania zasobami ludzkimi    499
      14.2. Role i kompetencje pracowników działu zasobów ludzkich    501
      14.3. Rozwiązania organizacyjne w obszarze funkcji personalnej    504
      14.4. Outsourcing zadań personalnych    515
      14.5. Doradztwo personalne    521
      Pytania    526
      Literatura zalecana    526
    Rozdział 15. Informatyczne systemy wspomagania ZZL (Jerzy Kisielnicki)    527
      15.1. System zarządzania - system informacyjny - system informatyczny    527
      15.2. System informatyczny i jego elementy    529
      15.3. System informatyczny i jego użyteczność w ZZL    530
      15.4. Oferta - użyteczność systemów informatycznych we wspomaganiu rutynowej pracy menedżera personalnego i pracowników działu ZZL    532
      15.5. Wirtualizacja i jej rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi    539
      15.6. Uwagi o zastosowaniu systemów informatycznych do wspomagania funkcjonowania ZZL - rola Internetu    543
      Pytania    544
      Literatura zalecana    545
  CZĘŚĆ VII. PARTNERSTWO SPOLECZNE W BUDOWANIU KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI    549
    Rozdział 16. Partnerstwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji (Stanisława Borkowska)    549
      16.1. Partnerstwo i jego formy – kwestie terminologiczne    549
      16.2. Trzy modele zarządzania zasobami ludzkimi w ujeciu szerokim    557
        16.2.1. Model amerykanski    559
        16.2.2. Model zachodnioeuropejski    562
        16.2.3. Model japoński    567
      16.3. Partnerstwo w ZZL w Polsce    569
        16.3.1. Dialog społeczny - rola państwa    571
        16.3.2. Partnerzy społeczni    573
        16.3.3. Partnerstwo zakładowe - relacje pomiedzy pracodawcą (kierownictwem) i pracownikami    574
      Pytania    576
      Literatura zalecana    577
    Rozdział 17. W poszukiwaniu nowej drogi (Stanisława Borkowska)    578
      17.1. Ewolucja modelu unijnego (korporacyjnego)    578
      17.2. Dialog społeczny    579
      17.3. ZZL w organizacjach a relacje: pracodawca (kierownictwo)–pracownicy (ich przedstawicielstwa)    582
        17.3.1. Elastyczność zakładowego ZZL    582
        17.3.2. Rodzaje artykulacji interesów pracowniczych w organizacji    583
        17.3.3. Co z korporatyzmem?    584
        17.3.4. Wzrost roli działu ZZL    585
      17.4. Podsumowanie    586
      Pytania    587
      Literatura zalecana    587
  ANEKS. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W RÓŻNYCH ORGANIZACJACH    591
    A.1. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach (Marcin Karwiński)    591
      A.1.1. Charakterystyka zatrudnienia w MSP    591
      A.1.2. Uwarunkowania ZZL w MSP    592
      A.1.3. Organizacja (struktura, podmioty, zadania)    595
      A.1.4. Strategie i metody ZZL    597
      A.1.5. Wyzwania, problemy do rozwiązania    602
      Pytania    603
      Literatura zalecana    603
    A.2. ZZL w jednostkach administracji publicznej (Tomasz Sapeta)    605
      A.2.1. Charakterystyka zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej    605
      A.2.2. Uwarunkowania i ograniczenia ZZL    606
      A.2.3. Organizacja funkcjonowania instytucji administracji publicznej    609
      A.2.4. Strategie i metody ZZL    614
      A.2.5. Przewidywane zmiany w realizacji funkcji personalnej    626
      Pytania    628
      Literatura zalecana    628
    A.3. ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych (Joanna Purgał-Popiela)    629
      A.3.1. Wprowadzenie    629
      A.3.2. Charakterystyka zatrudnienia w JBR    631
      A.3.3. Uwarunkowania ZZL w JBR    634
      A.3.4. Organizacja ZZL w JBR    638
      A.3.5. Strategie i narzedzia ZZL    638
      A.3.6. Podsumowanie    643
      Pytania    644
      Literatura zalecana    644
    A.4. ZZL w jednostkach sektora usług medycznych (Beata Buchelt-Nawara)    645
      A.4.1. Wprowadzenie    645
      A.4.2. Charakterystyka zatrudnienia    647
      A.4.3. Uwarunkowania ZZL w ZOZ-ach    652
      A.4.4. Organizacja funkcji personalnej w SP ZOZ-ach    655
      A.4.5. Strategie i metody ZZL w szpitalach    660
      A.4.6. Podsumowanie    662
      Pytania    663
      Literatura zalecana    663
  Bibliografia    665
  Słownik pojęć    680
  Indeks rzeczowy    699
RozwińZwiń

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik - RECENZJE

Pisemne recenzje mogą być dodawane wyłączenie przez klientów zarejestrowanych w sklepie. Na liczbę gwiazdek wyświetlanych przy produkcie składają się również oceny produktów, dodanie których nie wymaga posiadania konta.

Publikujemy wszystkie recenzje produktów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jeśli wiemy, że produkt został zakupiony przez recenzenta, oznaczamy to ikonką  Recenzja potwierdzona zakupem

Ok

Autor: Gerald R.

Dodano: 06.06.2019

Nauczyłem się kilku nowych rzeczy, polecam.

najlepszy podręcznik

Autor: Polecam

Dodano: 22.02.2017

To najlepszy podręcznik związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Sprawdzony! Polecam!

super

Recenzja potwierdzona zakupem

Autor: Nieznajomy

Dodano: 14.08.2014

Bardzo praktyczna książka polecam

Gorąco polecam

Autor: Gorąco polecam

Dodano: 15.03.2013

Gorąco polecam

Nie potrzeba studium

Autor: otoTlumaczenie

Dodano: 09.03.2013

Wystarczy przeczytać tę książkę.

Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia