Kompetencje informatyczne nauczycieli muzyki

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,12  21,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

17,1221,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podjęta tematyka rozważań sytuuje się na styku dwóch dużych obszarów dociekań pedagogicznych. Z jednej strony obejmuje problem pedeutologiczny, dociekając, w jakie kompetencje powinien być wyposażony współczesny nauczyciel, z drugiej zaś – aktualne problemy teorii wychowania estetycznego przez zawężenie podmiotu badań do nauczycieli muzyki.
W pierwszej rozdziale skoncentrowano się na roli technologii informacyjno-komunikacyjnej we współczesnej pedagogice, ze specjalnym uwzględnieniem edukacji estetycznej, co każe również zastanowić się nad obecnością nowych mediów w sztuce. Przedstawione są tu stanowiska zarówno pedagogów, jak i teoretyków sztuki (tu głównie Ryszarda W. Kluszczyńskiego) na temat udziału nowych mediów w obydwu rozpatrywanych obszarach.
Drugi rozdział dotyczy pojęcia kompetencji informatycznych nauczyciela muzyki. Opisano w nim kompetencje oraz poddano analizie dokumenty określające postulowany stan kompetencji informatycznych nauczycieli muzyki, a także ich naturalne rozwinięcie, jakim są programy kształcenia kandydatów na nauczycieli muzyki w uczelniach regionu łódzkiego.
W kolejnym rozdziale zawarto metodologię badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Oprócz przedmiotu badań, celów, metod, technik, narzędzi, omówiono również samą organizację badań.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-718-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji estetycznej    16
  1.1. Pojęcie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)    16
  1.2. TIK wobec współczesnych problemów pedagogiki    18
  1.3. TIK jako narzędzie wypowiedzi artystycznej    23
  1.4. Rola TIK we współczesnej dydaktyce przedmiotów estetycznych    26
  1.5. Przyczyny oporu we wprowadzaniu TIK do warsztatu pracy nauczyciela    33
  2. Kompetencje informatyczne nauczyciela muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej    40
  2.1. Pojęcie kompetencji – ustalenia definicyjne    40
  2.2. Pojęcie kompetencji informatycznych nauczyciela    48
  2.3. Stan badań nad kompetencjami informatycznymi nauczycieli muzyki    50
  2.4. Postulowany zakres kompetencji informatycznych nauczyciela muzyki w świetle dokumentów    55
  2.4.1. Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki    56
  2.4.2. Standardy kształcenia nauczycieli    60
  2.4.3. Warunki uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli    69
  2.4.4. Standardy edukacji kulturalnej    70
  2.4.5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego    71
  2.4.6. Zalecenia Unii Europejskiej    72
  2.5. Kompetencje informatyczne w programach kształcenia kandydatów na nauczycieli muzyki w uczelniach regionu łódzkiego    74
  2.5.1. Uniwersytet łódzki    76
  2.5.2. akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w łodzi    77
  2.5.3. Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu    78
  3. Założenia metodologiczne badań    81
  3.1. Przedmiot i cele badań    81
  3.2. Problemy i hipotezy badawcze    83
  3.3. Metody i techniki badawcze    84
  3.4. Zmienne i ich wskaźniki    87
  3.5. Narzędzia badawcze    88
  3.5.1. ankieta dla nauczyciela    89
  3.5.2. ankieta dla dyrektora szkoły    89
  3.6. organizacja badań    90
  4. Analiza wyników badań    92
  4.1. Prezentacja wyników badań ilościowych    92
  4.1.1. charakterystyka badanej grupy    92
  4.1.2. Stopień wykorzystania TIK przez badanych nauczycieli    96
  – Zastosowania    97
  – oprogramowanie    113
  – częstotliwość    131
  – Sprzęt    143
  4.1.3. Przyczyny niedostatecznego wykorzystania TIK w opiniach badanych nauczycieli    147
  4.1.4. Poziom kompetencji informatycznych badanych nauczycieli    162
  4.2. Porównanie postulowanego i rzeczywistego stanu kompetencji informatycznych badanej grupy nauczycieli    170
  4.2.1. Ustalenie wyznaczników postulowanego stanu kompetencji informatycznych nauczycieli muzyki    170
  4.2.2. Zestawienie stanu rzeczywistego (SR) kompetencji informatycznych badanych nauczycieli z trzema wersjami stanu postulowanego (SP)    179
  4.2.3. Rozbieżności między stanem postulowanym i rzeczywistym kompetencji informatycznych badanych nauczycieli    192
  4.3. Przyczyny rozbieżności między stanem postulowanym i rzeczywistym kompetencji informatycznych badanych nauczycieli    196
  4.3.1. Przyczyny związane z postawą nauczyciela    198
  4.3.2. Przyczyny związane z systemem kształcenia i dokształcania nauczycieli    202
  4.3.3. Przyczyny związane z organizacją funkcjonowania szkoły    206
  4.4. Motywacje nabywania kompetencji informatycznych w kontekście indywidualnych przypadków – analiza wywiadów    209
  4.4.1. Przypadek N1    212
  4.4.2. Przypadek N2    220
  4.4.3. Przypadek N3    226
  4.4.4. Przypadek N4    232
  4.4.5. Przypadek N5    239
  4.4.6. Przypadek N6    244
  4.4.7. Przypadek N7    250
  4.4.8. Podsumowanie wyników badań jakościowych    257
  5. Wnioski i postulaty    246
  5.1. Wnioski i postulaty w kontekście pedeutologicznym    264
  5.2. Wnioski i postulaty dotyczące organizacji pracy szkoły    267
  5.3. Wnioski i postulaty dotyczące dydaktyki muzyki – rozwiązania praktyczne    269
  5.4. Wnioski i postulaty dotyczące teorii wychowania estetycznego    275
  5.5. Zakończenie    279
  Bibliografia    282
  Aneks – Formularz ankiety dla nauczyciela muzyki    289
   – Formularz ankiety dla dyrektora szkoły    295
  Indeks tabel    297
  Indeks wykresów    298
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia