Kompetencje informatyczne nauczycieli muzyki

1 opinia

Format:

ibuk

Podjęta tematyka rozważań sytuuje się na styku dwóch dużych obszarów dociekań pedagogicznych. Z jednej strony obejmuje problem pedeutologiczny, dociekając, w jakie kompetencje powinien być wyposażony współczesny nauczyciel, z drugiej zaś – aktualne problemy teorii wychowania estetycznego przez zawężenie podmiotu badań do nauczycieli muzyki.
W pierwszej rozdziale skoncentrowano się na roli technologii informacyjno-komunikacyjnej we współczesnej pedagogice, ze specjalnym uwzględnieniem edukacji estetycznej, co każe również zastanowić się nad obecnością nowych mediów w sztuce. Przedstawione są tu stanowiska zarówno pedagogów, jak i teoretyków sztuki (tu głównie Ryszarda W. Kluszczyńskiego) na temat udziału nowych mediów w obydwu rozpatrywanych obszarach.
Drugi rozdział dotyczy pojęcia kompetencji informatycznych nauczyciela muzyki. Opisano w nim kompetencje oraz poddano analizie dokumenty określające postulowany stan kompetencji informatycznych nauczycieli muzyki, a także ich naturalne rozwinięcie, jakim są programy kształcenia kandydatów na nauczycieli muzyki w uczelniach regionu łódzkiego.
W kolejnym rozdziale zawarto metodologię badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Oprócz przedmiotu badań, celów, metod, technik, narzędzi, omówiono również samą organizację badań.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-718-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  1. Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji estetycznej     16
  1.1. Pojęcie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)     16
  1.2. TIK wobec współczesnych problemów pedagogiki     18
  1.3. TIK jako narzędzie wypowiedzi artystycznej     23
  1.4. Rola TIK we współczesnej dydaktyce przedmiotów estetycznych     26
  1.5. Przyczyny oporu we wprowadzaniu TIK do warsztatu pracy nauczyciela     33
  
  2. Kompetencje informatyczne nauczyciela muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej     40
  2.1. Pojęcie kompetencji – ustalenia definicyjne     40
  2.2. Pojęcie kompetencji informatycznych nauczyciela     48
  2.3. Stan badań nad kompetencjami informatycznymi nauczycieli muzyki     50
  2.4. Postulowany zakres kompetencji informatycznych nauczyciela muzyki w świetle dokumentów     55
  2.4.1. Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki     56
  2.4.2. Standardy kształcenia nauczycieli     60
  2.4.3. Warunki uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli     69
  2.4.4. Standardy edukacji kulturalnej     70
  2.4.5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego     71
  2.4.6. Zalecenia Unii Europejskiej     72
  2.5. Kompetencje informatyczne w programach kształcenia kandydatów na nauczycieli muzyki w uczelniach regionu łódzkiego     74
  2.5.1. Uniwersytet łódzki     76
  2.5.2. akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w łodzi     77
  2.5.3. Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu     78
  
  3. Założenia metodologiczne badań     81
  3.1. Przedmiot i cele badań     81
  3.2. Problemy i hipotezy badawcze     83
  3.3. Metody i techniki badawcze     84
  3.4. Zmienne i ich wskaźniki     87
  3.5. Narzędzia badawcze     88
  3.5.1. ankieta dla nauczyciela     89
  3.5.2. ankieta dla dyrektora szkoły     89
  3.6. organizacja badań     90
  
  4. Analiza wyników badań    92
  4.1. Prezentacja wyników badań ilościowych     92
  4.1.1. charakterystyka badanej grupy     92
  4.1.2. Stopień wykorzystania TIK przez badanych nauczycieli     96
  – Zastosowania     97
  – oprogramowanie     113
  – częstotliwość     131
  – Sprzęt     143
  4.1.3. Przyczyny niedostatecznego wykorzystania TIK w opiniach badanych nauczycieli     147
  4.1.4. Poziom kompetencji informatycznych badanych nauczycieli     162
  4.2. Porównanie postulowanego i rzeczywistego stanu kompetencji informatycznych badanej grupy nauczycieli     170
  4.2.1. Ustalenie wyznaczników postulowanego stanu kompetencji informatycznych nauczycieli muzyki     170
  4.2.2. Zestawienie stanu rzeczywistego (SR) kompetencji informatycznych badanych nauczycieli z trzema wersjami stanu postulowanego (SP)     179
  4.2.3. Rozbieżności między stanem postulowanym i rzeczywistym kompetencji informatycznych badanych nauczycieli     192
  4.3. Przyczyny rozbieżności między stanem postulowanym i rzeczywistym kompetencji informatycznych badanych nauczycieli     196
  4.3.1. Przyczyny związane z postawą nauczyciela     198
  4.3.2. Przyczyny związane z systemem kształcenia i dokształcania nauczycieli     202
  4.3.3. Przyczyny związane z organizacją funkcjonowania szkoły     206
  4.4. Motywacje nabywania kompetencji informatycznych w kontekście indywidualnych przypadków – analiza wywiadów     209
  4.4.1. Przypadek N1     212
  4.4.2. Przypadek N2     220
  4.4.3. Przypadek N3     226
  4.4.4. Przypadek N4     232
  4.4.5. Przypadek N5     239
  4.4.6. Przypadek N6     244
  4.4.7. Przypadek N7     250
  4.4.8. Podsumowanie wyników badań jakościowych     257
  
  5. Wnioski i postulaty     246
  5.1. Wnioski i postulaty w kontekście pedeutologicznym     264
  5.2. Wnioski i postulaty dotyczące organizacji pracy szkoły     267
  5.3. Wnioski i postulaty dotyczące dydaktyki muzyki – rozwiązania praktyczne     269
  5.4. Wnioski i postulaty dotyczące teorii wychowania estetycznego     275
  5.5. Zakończenie     279
  
  Bibliografia     282
  
  Aneks – Formularz ankiety dla nauczyciela muzyki     289
   – Formularz ankiety dla dyrektora szkoły     295
  
  Indeks tabel     297
  
  Indeks wykresów     298
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia