Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyka zarządzania w służbie zdrowia jest stale aktualnym tematem naszej gorącej, narodowej i społecznej dyskusji. Ciągle słyszy się krytykę zarówno całej służby zdrowia, jak i wielu jednostek świadczących usługi medyczne. Podjęcie badań nad zarządzaniem szpitalami i publikacja ich wyników są więc bardzo przydatne i pomocne. Dobre zarządzanie to nadzieja na dobre leczenie. Warto przeczytać rzetelny raport z tych badań.
Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński


Zespół autorski przygotował, przeprowadził i opracował obszerny projekt badawczy poświęcony zapotrzebowaniu na wiedzę menedżerską wśród personelu medycznego. Przygotowana publikacja zawiera znaczną część ustaleń wynikających z tych badań, dodajmy badań aktualnych, bo z ubiegłego roku. Równocześnie badawczy charakter tego przedsięwzięcia wpłynął na sposób opracowania tekstu. Ma on w dużej mierze cechy empirycznego zestawienia wyników. Może to być bardzo pomocne dla osób zainteresowanych, bo pozwala na uzyskanie konkretnych informacji o postawach personelu medycznego wobec tematyki zarządzania szpitalami.


Z recenzji wydawniczej dra hab. Wojciecha Maliszewskiego


Ta publikacja jest adresowana do wszystkich osób, które obecnie uczestniczą w procesach zarządzania szpitalami bądź mają takie zamiary. Tych pracowników szpitali, którzy nie pełnią funkcji zarządczych, również warto zachęcić do lektury tej monografi i – przybliża ona bowiem całokształt postaw wobec zarządzania szpitalami wśród pracowników medycznych. Aby szpitale dobrze wykonywały swą główną funkcję leczniczą, muszą być dobrze zarządzane. Książka będzie pomocna w szkoleniach personelu medycznego, kształceniu studentów medycyny i pielęgniarstwa, a także przydatna dla wszystkich osób, które zajmują się zarządzaniem w służbie zdrowia. Warto sprawdzić, jak to wygląda w rzeczywistości. W imieniu autorów zapraszam do lektury!


Prof. dr hab. Jan Stępniewski, Uniwersytet Paryż XIII i Zespół do Badań nad Zarządzaniem Szpitalami „Avicenna” w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego


Liczba stron270
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3531-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa (L. Paradowski)    9
  Wprowadzenie (Z. Nęcki, J. Stępniewski, A. Kister)    11
  Notki o autorach    17
  CZĘŚĆ PIERWSZA – RAMY TEORETYCZNE    21
  ROZDZIAŁ I. Środowisko medyczne i jego otoczenie (P. Karniej)    23
  1.1. Transformacja polskiego systemu ochrony zdrowia    23
  1.2. Środowisko wewnętrzne szpitala, pracownicy medyczni    26
  1.3. Wpływ zmian systemowych na organizację pracy    31
  1.4. Otoczenie dalsze – interesariusze zewnętrzni    33
  1.5. Kwalifikacje i kompetencje pracowników medycznych    37
  1.6. Wnioski    39
  ROZDZIAŁ II. Wiedza i umiejętności jako elementy składowe kompetencji menedżerskich (M. Jedynak)    43
  2.1. Struktura kompetencji    43
  2.2. Kompetencje interpersonalne personelu medycznego    46
  2.3. Wiedza menedżera medycznego    53
  2.4. Metody oceny i doskonalenia kompetencji    58
  2.5. Podsumowanie i wnioski    63
  ROZDZIAŁ III. Kompetencje personelu medycznego w zakresie zarządzania jakością (M. Bugdol)    65
  3.1. Wprowadzenie    65
  3.2. Zapotrzebowanie na kompetencje w zakresie zarządzania jakością    65
  3.3. Kompetencje w zarządzaniu jakością    67
  3.4. Kompetencje personelu pielęgniarskiego    70
  3.5. Możliwości doskonalenia kompetencji w zarządzaniu jakością    71
  3.6. Zakończenie – wnioski dla praktyki w zakresie zarządzania    74
  ROZDZIAŁ IV. Kształtowanie kompetencji personelu medycznego w zakresie zarządzania (I. Mazur)    77
  4.1. Nowa wiedza i nowe sytuacje w ochronie zdrowia    77
  4.2. Motywacje i partycypacja pracowników w zarządzaniu    78
  4.3. Miękkie i twarde aspekty kompetencji personelu medycznego    79
  4.4. Propozycje zmian kształtowania kompetencji menedżerskich personelu medycznego – aspekty praktyczne    81
  4.5. Wnioski i rekomendacje dla zarządzających    87
  CZĘŚĆ DRUGA – RAPORT Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH    89
  ROZDZIAŁ V. Metodologia badań zapotrzebowania na wiedzę menedżerską (A. Kister)    91
  5.1. Motywacja do badań nad zarządzaniem w opiece medycznej    91
  5.2. Cel i zakres badań, główne pytania – problemy    93
  5.3. Fazy badań i procedury    95
  5.4. Charakterystyka grupy badanej w kolejnych etapach    98
  5.5. Możliwości metodyczne badań nad zarządzaniem w opiece medycznej    103
  5.6. Podsumowanie    104
  ROZDZIAŁ VI. Wiedza menedżerska personelu medycznego (M. Kęsy, Z. Nęcki)    107
  6.1. Zakres tematyczny wiedzy – przegląd zagadnień    107
  6.2. Treść uzupełnianej wiedzy    108
  6.3. Wiedza z zakresu zarządzania finansami    114
  6.4. Wiedza z zakresu marketingu i jakości leczenia    118
  6.5. Wiedza z zakresu nadzoru nad infrastrukturą    123
  6.6. Wiedza z zakresu zarządzania kadrami    125
  6.7. Wiedza z zakresu zarządzania informacją    130
  6.8. Wiedza z zakresu psychologii zarządzania    134
  6.9. Wiedza z zakresu zarządzania zmianą    141
  6.10. Formy dydaktyczne poprawy stanu wiedzy    145
  6.11. Częstość doskonalenia wiedzy    146
  6.12. Podsumowanie    148
  6.13. Wnioski    150
  ROZDZIAŁ VII. Zapotrzebowanie na wiedzę menedżerską personelu medycznego (M. Kęsy, Z. Nęcki)    151
  7.1. Zapotrzebowanie na wiedzę – przegląd zagadnień    151
  7.2. Potrzeba wiedzy z zakresu finansów    154
  7.3. Potrzeba wiedzy z zakresu marketingu i jakości leczenia    157
  7.4. Potrzeba wiedzy z zakresu nadzoru nad infrastrukturą    159
  7.5. Potrzeba wiedzy z zakresu zarządzania kadrami    161
  7.6. Potrzeba wiedzy z zakresu zarządzania informacją    164
  7.7. Potrzeba wiedzy z zakresu psychologii zarządzania    165
  7.8. Potrzeba wiedzy z zakresu zarządzania zmianami    170
  7.9. Preferowane formy uzupełniania wiedzy    172
  7.10. Podsumowanie i wnioski    174
  ROZDZIAŁ VIII. Postawy wobec zarządzania a rola zawodowa, wiek i staż pracy (Z. Nęcki, M. Kęsy)    175
  8.1. Pogłębianie kwalifikacji zawodowych i kwalifikacji z zakresu zarządzania    176
  8.2. Opinie o szkoleniach i formy podnoszenia kwalifikacji    186
  8.3. Spojrzenie na tematykę szkoleń – wypowiedzi w pytaniach otwartych    190
  8.4. Wnioski    192
  Rozdział IX. Umiejętności relacyjne i komunikacyjne personelu medycznego w kontekście zarządzania (J. Stępniewski)    195
  9.1. Wprowadzenie do zagadnienia relacji interpersonalnych i komunikacji    195
  9.2. Oczekiwania wobec osób niepełniących funkcji kierowniczych    197
  9.3. Oczekiwania wobec osób pełniących role kierownicze    201
  9.4. Ocena umiejętności w zakresie komunikacji wewnętrznej    204
  9.5. Oczekiwane umiejętności w zakresie komunikacji zewnętrznej    209
  9.5.1. Badanie potrzeb mikrootoczenia    210
  9.5.2. Potrzeby pacjentów aktualnych    210
  9.5.3. Potrzeby pacjentów potencjalnych    211
  9.6. Wizerunek zewnętrzny szpitala    212
  9.6.1. Analiza sytuacji bieżącej    213
  9.6.2. Czynniki wpływające na wizerunek szpitala    214
  9.7. Funkcja przyjęcia pacjentów a wizerunek szpitala    214
  9.8. Środki komunikacji zewnętrznej podmiotów leczniczych    217
  9.9. Podsumowanie    219
  Bibliografia    221
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia