Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych (ZN 669)

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych (ZN 669)

1 opinia

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Od 2010 roku obowiązuje w sektorze finansów publicznych kontrola zarządcza – termin wprowadzony w ustawie o finansach publicznych. W kontroli zarządczej istotnym elementem jest wyznaczenie celów do realizacji, mierników pomiaru ich realizacji oraz osób za to odpowiedzialnych. Brak szczegółowych interpretacji tego pojęcia przez Ministerstwo Finansów był impulsem do powstania niniejszej publikacji. Autorzy – pracownicy szkół wyższych, audytorzy wewnętrzni, pracownicy sektora publicznego oraz absolwenci studiów podyplomowych – podjęli tę tematykę, zajmując się tak teoretycznymi, jak i praktycznymi zagadnieniami związanymi z kontrolą zarządczą, a także rolą w niej audytora wewnętrznego i biegłego rewidenta. Artykuły zaprezentowane w opracowaniu, z uwagi na ich odwołania praktyczne oraz pogłębione studia literaturowe, ułatwią zapewne wdrożenie kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.


Rok wydania2011
Liczba stron386
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     7
  
  TEORETYCZNE ZAGADNIENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ    9
  
  EWA W. BABUŚKA – Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych     11
  PIOTR BEDNAREK – Ocena środowiska wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów kontroli zarządczej     23
  EDYTA BIELIŃSKA-DUSZA – Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa     33
  PRZEMYSŁAW DOWGIAŁŁO – Kontrola zarządcza a metody zarządzania organizacją     49
  MONIKA FOREMNA-PILARSKA – Standardy kontroli zarządczej wyznacznikiem działań w jednostkach sektora finansów publicznych     61
  MONIKA KACZURAK-KOZAK – Kontrola zarządcza jako nowy wymiar kontroli w sektorze finansów publicznych     69
  BOŻENA NADOLNA – Informacja i komunikacja jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych     81
  
  KONTROLA ZARZĄDCZA W PRAKTYCE    95
  
  RENATA BIADACZ – Kontrola zarządcza w jednostce budżetowej na przykładzie szkoły podstawowej     97
  KRZYSZTOF DZIADEK – Kontrola jako narzędzie wykrywania nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych     111
  KRZYSZTOF KONSTANTYN – Usprawnienie kontroli zarządczej kosztów pośrednich w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej     121
  DARIUSZ KOTARSKI – Funkcjonowanie kontroli zewnętrznej i zarządczej w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego     131
  SYLWIA ŁĘGOWIK-ŚWIĄCIK – Kontrola zarządcza na uczelniach publicznych – teoria a praktyka     139
  MARZENA RYDZEWSKA-WŁODARCZYK – Odpowiedzialność kierownika jednostki samorządu terytorialnego za funkcjonowanie kontroli zarządczej     149
  BEATA SEMPOŁOWICZ – Wdrażanie i organizacja kontroli zarządczej w polskim samorządzie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego     161
  WANDA SKOCZYLAS – Mierniki monitorowania celów i zadań jednostki samorządu terytorialnego     173
  ANNA SULIKOWSKA – Praktyczne aspekty wdrażania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych     185
  ELŻBIETA I. SZCZEPANKIEWICZ, KAROLINA SIMON – Problemy wdrażania standardów kontroli zarządczej w sektorze publicznym na przykładzie jednostek administracji podatkowej     195
  
  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH    209
  
  MAŁGORZATA FRAŃCZUK – Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej     211
  EWELINA MŁODZIK – Pomiar ryzyka jako nieodłączny atrybut pracy audytora wewnętrznego na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa     223
  PIOTR J. MŁYNARCZYK – Zarządzanie ryzykiem na potrzeby kontroli zarządczej na przykładzie wojskowej jednostki budżetowej     239
  BEATA ZALESKA – Analiza ryzyka działalności gminy     253
  
  AUDYT WEWNĘTRZNY JAKO INSTRUMENT WSPIERAJĄCY KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ    265
  
  PAWEŁ FUTYMA – Audyt finansowy rozliczeń międzyokresowych kosztów     267
  JOANNA HABELMAN, MAŁGORZATA BADACH – Audyt wewnętrzny jako instrument wspomagający kontrolę zarządczą w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA     277
  JOANNA JASZCZUK-GAJEWSKA – Organizacja audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin     291
  MAREK JASZTAL – Audyt wewnętrzny procesu inwestycyjnego w jednostce sektora finansów publicznych     307
  PRZEMYSŁAW ŁAGODZKI – Procedura audytu projektów finansowanych z funduszy unijnych     319
  RAFAŁ MAZUR – Audyt innowacyjny i zarządzanie wiedzą w sektorze finansów publicznych     331
  TERESA SADOWSKA, ZOFIA SAWICKA-KLUŹNIAK – Sprawozdania budżetowe gmin jako przedmiot audytu wewnętrznego     341
  
  FUNKCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA W KONTROLI ZARZĄDCZEJ    351
  
  MIROSŁAW ADAMCZYK – Obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego     353
  KAZIMIERZ SAWICKI – Audytor wewnętrzny i biegły rewident jako osoby wykonujące audyt i badanie sprawozdań finansowych     361
  ELŻBIETA I. SZCZEPANKIEWICZ, KAROLINA SIMON – Kierunki profesjonalizacji zawodu audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych w Polsce i Wielkiej Brytanii     375
RozwińZwiń