Polski system podatkowy

Polski system podatkowy

14 ocen

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka prezentuje podstawowe cechy polskiego systemu podatkowego. Zawiera teorię i opis polskich podatków, a także oceny obowiązujących rozwiązań, uwarunkowania międzynarodowe systemu podatkowego w Polsce oraz analizę wpływu opodatkowania na działalność gospodarczą firm.Autor podzielił książkę na 4 części:

- Podstawy teorii podatku i systemów podatkowych
- Polski system podatkowy – zagadnienia ogólne
- Charakterystyka podatków
- Międzynarodowe aspekty opodatkowania

Do niewątpliwych zalet książki zaliczyć można to, że został napisany zrozumiałym i pięknym językiem, wolnym od charakterystycznego dla tej tematyki "prawniczego szyfru".

Publikacja została pomyślana jako podręcznik akademicki, szczególnie polecany studentom politologii i kierunków ekonomicznych.


Rok wydania2007
Liczba stron252
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14976-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    11
  CZĘŚĆ PIERWSZA. PODSTAWY TEORII PODATKU I SYSTEMÓW PODATKOWYCH    15
    1. Elementy teorii podatku    15
      1.1. Pojęcie podatku    15
      1.2. Budowa podatków    16
      1.3. Klasyfikacja podatków    21
      1.4. Pojęcie systemu podatkowego    26
    2. Funkcje i zasady podatkowe    30
      2.1. Funkcje podatków    30
      2.2. Klasyczne zasady podatkowe    31
        2.2.1. Zasada pewności podatku    32
        2.2.2. Zasada dogodności    32
        2.2.3. Zasada taniości    33
        2.2.4. Unikanie fiskalizmu i ochrona źródeł podatkowych    34
        2.2.5. Równomierność/sprawiedliwość opodatkowania    37
        2.2.6. „Moralność” podatku    38
        2.2.7. Cechy „najmniej złego” systemu podatkowego    39
      2.3. Znaczenie poglądów na rolę państwa w gospodarce dla interpretacji zasady sprawiedliwości i ekonomiczności    40
      2.4. Wnioski    49
  CZĘŚĆ DRUGA. POLSKI SYSTEM PODATKOWY – ZAGADNIENIA OGÓLNE    53
    3. Zarys ewolucji polskiego systemu podatkowego    53
      3.1. Okres państwa patrymonialnego i piastowskiego    53
      3.2. Podatki I Rzeczypospolitej    54
      3.3. System podatkowy II Rzeczypospolitej    55
      3.4. Podatki w gospodarce nakazowo-rozdzielczej    58
      3.5. Przyczyny i efekty transformacji polskiego systemu podatkowego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku    64
    4. Źródła prawa podatkowego. Ordynacja podatkowa    68
      4.1. Źródła prawa podatkowego    68
      4.2. Rola sądów w stanowieniu prawa podatkowego    70
      4.3. Ordynacja podatkowa jako źródło ogólnego prawa podatkowego    71
        4.3.1. Istota Ordynacji podatkowej    71
        4.3.2. Zobowiązania podatkowe    72
        4.3.3. Informacje podatkowe    78
        4.3.4. Postępowanie podatkowe    79
        4.3.5. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa    86
        4.3.6. Tajemnica skarbowa    88
        4.3.7. Wydawanie zaświadczeń    90
    5. Ogólne zagadnienia podatkowe nieujęte w Ordynacji podatkowej    92
      5.1. Rejestracja podatników    92
      5.2. Kontrola skarbowa    94
      5.3. Egzekucja administracyjna    100
      5.4. Odpowiedzialność karna za przestępstwa i wykroczenia skarbowe    103
      5.5. Administracja skarbowa    106
  CZĘŚĆ TRZECIA. CHARAKTERYSTYKA PODATKÓW    111
    6. Podatki obrotowe    111
      6.1. Podatek od towarów i usług    111
        6.1.1. Przedmiot i podmiot podatku    112
        6.1.2. Obowiązek podatkowy, podstawa i stawki podatku, zwolnienia podatkowe    114
        6.1.3. Podatek należny a podatek naliczony    116
        6.1.4. Procedury szczególne    119
        6.1.5. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych    122
      6.2. Podatek akcyzowy    126
      6.3. Podatek od gier    133
    7. Opodatkowanie dochodów    137
      7.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)    138
        7.1.1. Opodatkowanie dochodów z pracy    139
        7.1.2. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych    146
      7.2. Ryczałtowe formy opodatkowania przychodów osób fizycznych    150
        7.2.1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych    150
        7.2.2. Karta podatkowa    152
        7.2.3. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych    154
      7.3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)    154
    8. Podatki majątkowe    161
      8.1. Podatek od nieruchomości    162
      8.2. Podatek od spadków i darowizn    165
      8.3. Podatek od środków transportowych    168
      8.4. Podatek rolny    168
      8.5. Podatek leśny    170
      8.6. Podatki niesklasyfikowane    170
        8.6.1. Podatek od czynności cywilnoprawnych    170
        8.6.2. Podatek od posiadania psów    172
    9. Koncepcje zmian systemu podatkowego w Polsce    173
      9.1. Biała Księga Podatków    173
      9.2. Zintegrowany podatek liniowy Roberta E. Halla i Alvina Rabushki    178
      9.3. Koncepcje podatkowe Centrum im. A. Smitha    181
  CZĘŚĆ CZWARTA. MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY OPODATKOWANIA    189
    10. Systemy podatkowe i ich harmonizacja w krajach Unii Europejskiej    189
      10.1. Systemy podatkowe w krajach UE-15    189
        10.1.1. Podatki dochodowe od osób fizycznych    189
        10.1.2. Podatki od dochodów spółek    192
        10.1.3. Podatki pośrednie    193
        10.1.4. Podatki w Irlandii    195
      10.2. Podatki w krajach UE-8    195
      10.3. Harmonizacja podatków    196
        10.3.1. Harmonizacja podatków bezpośrednich    196
        10.3.2. Harmonizacja podatków pośrednich    200
      10.4. Wnioski dla Polski    205
    11. Zagadnienie podwójnego opodatkowania    207
      11.1. Istota podwójnego opodatkowania    207
      11.2. Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku    208
      11.3. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą przez osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce    210
    12. Istota i znaczenie rajów podatkowych    215
      12.1. Pojęcie raju podatkowego    215
      12.2. Typy rajów podatkowych    216
        12.2.1. Kryterium zakresu korzystania z przywilejów    216
        12.2.2. Kryterium systemu opodatkowania    217
      12.3. Możliwości oferowane przez raje podatkowe    218
        12.3.1. Transfer zysków    218
        12.3.2. Spółki rotacyjne    220
        12.3.3. Spółki offshore    221
        12.3.4. Korzyści umowne    221
      12.4. Raje podatkowe a pranie brudnych pieniędzy    222
      12.5. Zwalczanie rajów podatkowych    224
        12.5.1. Stanowisko OECD w kwestii konkurencji podatkowej    224
        12.5.2. Europejskie ustawodawstwo przeciwko praniu brudnych pieniędzy i jego wykorzystanie    226
        12.5.3. Obchodzenie podatków – europejskie przykłady ustawodawstwa zapobiegawczego    228
        12.5.4. Polskie rozwiązania „antyrajowe”    231
  Spis tabel    238
  Akty prawne i materiały źródłowe    239
  Literatura    244
  Indeks    248
RozwińZwiń