X

  Wprowadzenie 9
  1. Zagadnienia ogólne 11
    1.1. Pojęcie ubezpieczenia społecznego 11
    1.2. Powstanie idei zabezpieczenia społecznego 14
    1.3. Techniki administracyjno-finansowe zabezpieczenia społecznego 18
    1.4. Ubezpieczenie a inne formy i techniki zabezpieczenia społecznego 21
    1.5. Ubezpieczenie społeczne jako dziedzina wiedzy i jej miejsce w systemie nauk 25
    1.6. Prawo ubezpieczenia społecznego 28
    1.7. Ubezpieczenie społeczne a postęp społeczny 30
  2. Powstanie ubezpieczenia społecznego i jego podstawowy model. System zaopatrzenia społecznego 33
    2.1. Formy początkowe 33
    2.2. Powstanie ubezpieczenia społecznego w Niemczech 36
    2.3. Rozwój ubezpieczeń społecznych w innych krajach Europy 39
    2.4. Powstanie systemu zaopatrzenia społecznego 42
  3. Rozbudowa form i zakresu ubezpieczenia społecznego w okresie międzywojennym 47
    3.1. Rozwój ubezpieczenia społecznego w świecie 47
    3.2. Ubezpieczenie społeczne w Polsce 52
  4. Ekspansja ubezpieczenia społecznego po drugiej wojnie światowej 59
    4.1. Rozwój ubezpieczenia społecznego i kierunki zmian w świecie 59
    4.2. Ubezpieczenie społeczne w Polsce Ludowej 65
      4.2.1. Odbudowa ubezpieczenia społecznego i rozszerzenie jego zakresu (1944-1948) 65
      4.2.2. Przebudowa systemu i rozbudowa świadczeń długookresowych (1949-1970) 65
      4.2.3. Przyspieszone zmiany w systemie świadczeń (1971-1982) 75
      4.2.4. Rozszerzanie ubezpieczenia społecznego na grupy pozapracownicze 80
  5. Fazy powojennego wzrostu i finansowania ubezpieczenia społecznego 80
    5.1. Stan i zakres ubezpieczenia 86
    5.2. Finansowanie świadczeń i wielkość obciążeń 88
  6. Zmiany w gospodarce światowej i dalsze kształtowanie ubezpieczenia społecznego 93
    6.1. Zmiana sytuacji gospodarczej i związane z nią zmiany ubezpieczenia społecznego 93
    6.2. Środki zaradcze podjęte w krajach anglosaskich 96
    6.3. Reformy w ostatniej dekadzie Polski Ludowej 100
  7. Nowe rozwiązania i nowe koncepcje 105
    7.1. Systemy zakładowe 105
    7.2. Repartycja i kapitalizacja 108
    7.3. Waloryzacja 111
    7.4. Prywatyzacja 115
    7.5. Koncepcja Banku Światowego 116
  8. Współczesne światowe uwarunkowania kształtowania zabezpieczenia społecznego 119
  9. Reformy promujące nowy model systemów emerytalnych 124
    9.1. Nowe koncepcje 124
    9.2. Realizacja nowych koncepcji emerytalnych w Ameryce Łacińskiej 125
    9.3. Kraje Azji i Afryki 130
    9.4. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 131
    9.5. Rosja i kraje poradzieckie 135
    9.6. Kraje Unii Europejskiej 134
  10. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 140
    10.1. Wysoko rozwinięte kraje gospodarki rynkowej 140
    10.2. Kraje postsocjalistyczne 142
  11. System ochrony zdrowia 144
    11.1. Ogólna systematyka organizacji ochrony zdrowia 144
    11.2. Poszukiwanie nowych metod działania organizacji społecznej służby zdrowia 146
  12. Zasiłki rodzinne i inne świadczenia - zmiany i koncepcje w 152
    12.1. Zasiłki rodzinne 152
    12.2. Zasiłki chorobowe 154
    12.3. Ubezpieczenie pielęgnacyjne 155
    12.4. Ubezpieczenie inwalidzkie i na wypadek śmierci żywiciela 155
  13. Zmiany w Polsce w okresie transformacji ustrojowej 158
    13.1. Świadczenia 158
    13.2. Finansowanie 166
  14. Zmiana systemowa w Polsce 168
    14.1. Organizacja 168
    14.2. Finanse 169
  15. Reforma emerytalna w Polsce 172
    15.1. Pojęcie emerytury 172
    15.2. Warunki przystąpienia do reformy 174
    15.3. Założenia i realizacja reformy emerytalnej 176
  16. Ubezpieczenie społeczne rolników w Polsce. 184
    16.1. Zmiany w okresie transformacji ustrojowej 184
    16.2. Uwarunkowania modelu 185
    16.3. Środki zmian polityki rolnej 187
  17. Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia w Polsce 189
  18. Ochrona zdrowia w Polsce 193
    18.1. Struktura organizacyjna ochrony zdrowia 193
    18.2. Reforma systemu ubezpieczenia zdrowotnego 195
  19. Ubezpieczenie społeczne w skali międzynarodowej 200
    19.1. Międzynarodowa Organizacja Pracy 200
    19.2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego 207
    19.3. Rada Europy 208
    19.4. Unia Europejska 209
    19.5. Umowy międzynarodowe 212
  20. Funkcje ubezpieczenia społecznego 214
    20.1. Funkcja ochrony ubezpieczeniowej 215
    20.2. Funkcja rozdzielcza 218
    20.3. Funkcja zatrudnienia 224
    20.4. Funkcja polityki ludnościowej 228
    20.5. Funkcja fiskalno-ekonomiczna 231
  Zestawienie chronologiczne rozwoju ubezpieczeń społecznych 237
  Materiały i literatura przedmiotu 241
    1. Literatura podstawowa 241
    2. Opracowania Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (wybór) 244
    3. Czasopisma specjalistyczne 245
    4. Bibliografie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 246
    5. Roczniki statystyczne 246
    Niektóre materiały i literatura w językach obcych 247
    Wykaz tabel 249
    Skorowidz rzeczowy 250
    Skorowidz krajów 252
Ubezpieczenie społeczne

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

252

Kategoria

Finanse i bankowość

ISBN-13

978-83-01-14901-7

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

3.5 / 5 (4 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik ma na celu dostarczenie w pogłębiony sposób wiadomości o istotnych zasadach systemu ubezpieczenia społecznego, różnorodności jego modeli funkcjonujących w Europie i na świecie, współczesnych zmianach w tym względzie na tle genezy i dotychczasowego rozwoju, wskazanie metod i kosztów jego finansowania, funkcji gospodarczych jakie spełnia, oraz skutków społecznych.

Już w 1881 roku w Niemczech ogłoszono orędzie o ubezpieczeniach społecznych, a od 1883 roku zaczęto wprowadzać je w życie.


Zrozumienie zachodzących zmian w polskim systemie ubezpieczenia społecznego ułatwia syntetyczne ujęcie problematyki. Autor nie zasypuje bowiem czytelnika ciągle zmieniającymi się przepisami, co niewątpliwie wyróżnia to opracowanie spośród innych znajdujących się na rynku księgarskim.

Do istotnych zalet podręcznika należą:
  odniesienie się do aktualnego stanu prawnego,
  pokazanie zasad funkcjonowania systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce i na świecie w połączeniu z potrzebami gospodarki i polityką społeczną państwa,
  podanie dużej liczby przykładów,
  zamieszczenie tablicy chronologicznej rozwoju ubezpieczenia społecznego na świecie i w Polsce (czyli historia w pigułce),
  indeks,
  bogata bibliografia.


Książka jest podstawowym podręcznikiem do przedmiotu Ubezpieczenia społeczne na kierunku zarządzanie i marketing oraz na innych kierunkach, na specjalizacjach o tematyce ubezpieczeniowej. Jest również doskonałym podręcznikiem uzupełniającym do przedmiotu Polityka społeczna na kierunkach społeczno-ekonomicznym w akademiach ekonomicznych, uniwersytetach oraz uczelniach kształcących pracowników socjalnych i menedżerów służby zdrowia, a także do przedmiotu Prawo pracy na wydziałach prawa. Pozycja niezbędna jako pomoc w szkołach policealnych pracowników socjalnych oraz w szkoleniach i codziennej pracy zawodowej praktyków sektora ubezpieczenia społecznego.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 4 )
2
0
1
0
1
Oceń:  
Opinie użytkowników
wydanie
jadani
Ksiazka wydana w 2004r wiec troche nieaktualna