Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania

Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania

6 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca zarówno w ujęciu mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym stanowi istotny zasób, którego brak uniemożliwia procesy gospodarcze. Jako zasób rzadki powinna być efektywnie wykorzystana, tworząc podstawy trwałego wzrostu i rozwoju społeczeństw. Z drugiej strony gospodarkę rynkową charakteryzuje niepełne wykorzystanie zasobów pracy, które przejawia się w postaci bezrobocia jawnego lub ukrytego. Bezrobocie wywołuje ogromne straty społeczne, negatywne skutki ekonomiczne oraz trudne do oszacowania konsekwencje moralne, które ponoszą zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwo. W tym kontekście pojawia się problem prawa człowieka do pracy i obowiązku jego ochrony przez państwo. Praca bowiem postrzegana jest jako fundamentalna wartość człowieka.


Przedstawiona w niniejszej publikacji problematyka jest obszerna, a jej całościowe rozpoznanie wymaga dalszych studiów i badań. Podjęte w ramach opracowania analizy obejmują szereg istotnych zagadnień dotyczących przemian w zakresie oddziaływania państwa na rynek pracy w gospodarce polskiej.


Rok wydania2010
Liczba stron186
KategoriaTeoria ekonomii
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-619-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział I. Przyczyny bezrobocia i polityka państwa w ujęciu teorii ekonomii    13
    1. Teoretyczne uzasadnienie ingerencji państwa w ujęciu teorii neoklasycznej    14
    2. Odniesienia nurtu keynesowskiego do ingerencji państwa na rynku pracy    19
    3. Model Rehna-Meidnera jako podstawa teoretyczna współczesnej aktywnej polityki państwa na rynku pracy    23
  Rozdział II. Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy    26
    1. Uwagi wstępne    26
    2. Zakres przedmiotowy, cele oraz instrumenty polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy    27
    3. Typologia modeli polityki rynku pracy    35
    4. Klasyfikacja metod przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków    41
      4.1. Aktywna polityka rynku pracy i jej instrumentarium    43
      4.2. Pasywna polityka rynku pracy i jej instrumenty    49
  Rozdział III. Formy ingerencji państwa na rynku pracy w ujęciu historycznym    54
    1. Powstanie pośrednictwa pracy i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w gospodarce rynkowej    54
    2. Czynniki determinujące sytuację i zakres polityki rynku pracy w Polsce w okresie międzywojennym    58
      2.1. Formy pomocy bezrobotnym    62
      2.2. Zakres i formy pośrednictwa pracy    68
  Rozdział IV. Prawo do pracy i ochrony w przypadku bezrobocia w regulacjach międzynarodowych    71
    1. Uwagi wstępne    71
    2. Prawo do pracy w regulacjach międzynarodowych    72
    3. Regulacje prawa międzynarodowego w zakresie ochrony bezrobotnych i polityki rynku pracy    74
      3.1. Regulacje Międzynarodowej Organizacji Pracy i Rady Europy w zakresie ograniczania bezrobocia    75
      3.2. Regulacje Unii Europejskiej w zakresie ograniczania bezrobocia    78
  Rozdział V. Polityka zatrudnienia i rynku pracy w gospodarce polskiej    83
    1. Prawo do pracy w ustawodawstwie polskim    84
    2. Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Polsce w okresie 1945-1989    85
    3. Czynniki determinujące sytuację na rynku pracy w okresie transformacji    88
      3.1. Okres do końca 1993 r.    88
      3.2. Okres obejmujący lata 1994-1997    93
      3.3. Okres obejmujący lata 1998-2003    94
      3.4. Okres obejmujący lata 2004-2008    96
    4. Polityka rynku pracy w Polsce po 1989 r.    99
      4.1. Uwagi wstępne    99
      4.2. Polityka rynku pracy w latach 1989-1993    101
      4.3. Polityka rynku pracy w latach 1994-2003    105
      4.4. Polityka rynku pracy w latach 2004-2008    108
  Rozdział VI. Fundusz pracy jako podstawowy instrument finansowania polityki rynku pracy w Polsce w okresie transformacji systemowej    129
    1. Uwagi wstępne    129
    2. Dochody Funduszu Pracy    130
      2.1. Składki na Fundusz Pracy    131
      2.2. Dotacje z budżetu państwa do Funduszu Pracy    133
      2.3. Kredyty i pożyczki    134
      2.4. Dochody z tytułu posiadania oraz zbywania akcji i udziałów spółek, fundacji i innych osób prawnych    136
      2.5. Środki pochodzące z budżetu UE    136
    3. Struktura dochodów Funduszu Pracy w latach 1990-2008    137
    4. Główne kierunki rozdysponowania środków Funduszu Pracy jako podstawowego instrumentu finansowania polityki rynku pracy w latach 1991-2008    140
      4.1. Dysponenci Funduszu Pracy    141
      4.2. Kierunki alokacji środków na aktywną i pasywną politykę rynku pracy    146
      4.3. Aktywna polityka rynku pracy i jej efektywność    154
  Podsumowanie    161
  Bibliografia    165
  Spis schematów    179
  Spis tabel    179
  Spis wykresów    181
  Streszczenie    183
  Summary    185
RozwińZwiń