Finanse publiczne

Finanse publiczne

Ekonomia i polityka

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik o finansach publicznych, w którym wyraźnie eksponowany jest ekonomiczny sposób podejścia do badań oraz ich wyników. Autor prezentuje kwestie najbardziej aktualne: problemy pomocy publicznej dla przedsiębiorców, podstawy systemu finansów publicznych Unii Europejskiej, problemy deficytu i długu publicznego, związki polityki z ekonomią, konflikty oraz sposoby ich łagodzenia. Doskonała znajomość praktyki polskiej wynikająca z długoletniego doświadczenia autora w pracy w Sejmie i w Ministerstwie Finansów pozwoliła mu ujawnić sprzeczności interesów oraz mechanizmy ich uzgadniania. Książka napisana jest w sposób bardzo interesujący, a wyróżnienie fragmentów stanowiących kwintesencję przedstawianych rozważań podnosi jej walory dydaktyczne.


Liczba stron312
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14593-4
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania Wydawnictwa Naukowego PWN    7
  Przedmowa    9
  Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i definicje    11
    1.1. Finanse publiczne pola wyborów    11
    1.2. Przedmiot i definicja finansów publicznych    15
    1.3. Dochody i przychody, wydatki i rozchody    18
    1.4. Zakres sektora finansów publicznych    22
    1.5. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych    23
    1.6. Skarb Państwa pojęcie, funkcje i powiązania z administracja państwową    28
    1.7. Zasady gospodarowania finansami publicznymi (zasady budżetowe)    34
  Rozdział 2. Budżet państwa pojęcia dochodów, wydatków, deficytu budżetowego i długu publicznego    41
    2.1. Budżet państwa podstawowe definicje    41
    2.2. Dochody budżetu państwa    43
    2.3. Wydatki budżetowe zasady ogólne i przekroje struktury    45
    2.4. Wydatki budżetu państwa sztywne (prawnie zdeterminowane) i elastyczne    47
    2.5. Pojęcia deficytu budżetowego, deficytu sektora finansów publicznych oraz długu publicznego    49
  Rozdział 3. Finanse publiczne a polityka gospodarcza państwa    55
    3.1. Finanse publiczne jako środek realizacji polityki państwa    55
    3.2. Równowaga budżetowa w teorii efektywnego popytu    62
    3.3. Równowaga budżetowa w ilościowej teorii pieniądza i w ekonomii neoklasycznej    71
    3.4. Równowaga gospodarcza w neoklasycznej syntezie    75
    3.5. Nowa synteza neoklasyczna i jej wnioski dla polityki fiskalnej    81
    3.6. Konsensus waszyngtoński    84
    3.7. Fiskalne kryteria z Maastricht    86
    3.8. Hipotezy wyjściowe a praktyka gospodarcza    91
  Rozdział 4. System podatkowy i polityka podatkowa w Polsce    94
    4.1. Zagadnienia ogólne    94
    4.2. Podatki pośrednie: podatek od towarów i usług oraz akcyza    102
    4.3. Podatki bezpośrednie    112
    4.4. Zryczałtowane (uproszczone) formy opodatkowania    124
    4.5. Daniny obciążające płace    127
    4.6. Polityka podatkowa    130
  Rozdział 5. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa    139
    5.1. Opracowywanie i uchwalanie budżetu państwa    139
    5.2. Zawartość ustawy budżetowej i uzasadnienia budżetu    147
    5.3. Zasady i tryb wykonywania ustawy budżetowej: utrzymywanie dyscypliny wydatków i jej kontrola w toku wykonywania budżetu    151
    5.4. Finansowanie inwestycji i programów wieloletnich    154
    5.5. Rezerwa ogólna budżetu i rezerwy celowe    156
  Rozdział 6. Analiza budżetu państwa na dany rok    159
    6.1. Cele polityki gospodarczej i prognoza rozwoju gospodarczego w średnim okresie    159
    6.2. Analiza makroekonomicznych założeń budżetu    160
    6.3. Założenia makroekonomiczne budżetu na lata 2004 i 2005    163
    6.4. Wykonanie budżetu państwa w latach 2003 i 2004    169
    6.5. Tekstowa i tabelaryczna część budżetu    171
    6.6. Dochody budżetu państwa w latach 2004 i 2005    172
    6.7. Wydatki budżetu państwa w latach 2004 i 2005    179
    6.8. Fundusze celowe    188
    6.9. Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze    190
    6.10. Finansowanie rozwoju regionalnego i kontraktów wojewódzkich    191
    6.11. Finansowanie potrzeb pożyczkowych państwa netto    192
    6.12. Wnioski    194
  Rozdział 7. Finanse samorządu terytorialnego    197
    7.1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego    197
    7.2. Opracowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego    208
    7.3. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004    211
  Rozdział 8. Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców    212
    8.1. Pomoc dla sektora przedsiębiorstw    212
    8.2. Szczególne problemy specjalnych stref ekonomicznych    218
    8.3. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa dla przedsiębiorców    220
  Rozdział 9. Skonsolidowany sektor finansów publicznych    225
    9.1. Bilans dochodów i wydatków sektora finansów publicznych    225
    9.2. Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w latach 2001-2005    226
    9.3. Wynik finansowy sektora finansów publicznych    234
  Rozdział 10. Państwowy dług publiczny    238
    10.1. Definicje, procedury ostrożnościowe i zarządzanie długiem publicznym    238
    10.2. Państwowy dług publiczny oraz dług Skarbu Państwa w latach 2003-2005    246
  Rozdział 11. Dyscyplina finansowa i kontrola wewnętrzna    254
    11.1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    254
    11.2. System kontroli finansowej w Polsce    256
    11.3. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych    257
    11.4. Kontrola wykonania budżetu przez NIK    259
    11.5. Sejmowa kontrola wykonania ustawy budżetowej    260
  Rozdział 12. Finanse publiczne a Unia Europejska    262
    12.1. System finansów publicznych Unii Europejskiej    262
    12.2. Sytuacja polskich finansów publicznych w pierwszym okresie po akcesji    270
    12.3. Budżet UE na 2006 r. i nowa perspektywa finansowa UE na lata 2007-2013    273
    12.4. Instrumenty pomocy przedakcesyjnej: PHARE, ISPA, SAPARD    277
    12.5. Pomoc strukturalna i w ramach Wspólnej Polityki Rolnej    280
    12.6. Przygotowanie Polski do absorpcji pomocy Unii Europejskiej    291
  Bibliografia    297
  Indeks nazwisk    302
  Indeks rzeczowy    304
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia