Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

-20%

Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma im ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. W treści książki uwzględniono między innymi:


teoretyczne zagadnienia finansów publicznych,
tendencje międzynarodowe rachunkowości sektora publicznego,
przykłady jednostek działających w formach instytucji gospodarki budżetowej, agencji wykonawczych oraz państwowych funduszy celowych,
zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych,
specyfikę rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, a także samorządowych zakładów budżetowych,
korespondencje wybranych kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w układzie zespołów planów kont,
ewidencje pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
zakres sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
zarys rachunkowości zarządczej w sektorze finansów publicznych.


Publikacja może być wykorzystywana także podczas zajęć z rachunkowości budżetowej w szkołach średnich i wyższych oraz na szkoleniach z tego zakresu. Cenną pomoc dydaktyczną stanowią zamieszczone w niej przykłady i zadania z rozwiązaniami.


Liczba stron440
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-595-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O autorkach
   str.    9
  
   Wstęp
   str.    11
  
   1. Teoretyczne zagadnienia finansów publicznych
   str.    13
  
   Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych
   str.    13
  
   Zakres sektora finansów publicznych
   str.    21
  
   Funkcje i zasady finansów publicznych
   str.    22
  
   Dyscyplina finansów publicznych
   str.    26
  
   2. Tendencje rachunkowości sektora publicznego
   str.    35
  
   Metoda kasowa i memoriałowa w rachunkowości sektora publicznego
   str.    35
  
   Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
   str.    39
  
   Memoriałowe ukierunkowanie rachunkowości w sektorze publicznym
   str.    44
  
   3. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej
   str.    47
  
   Istota i zakres rachunkowości budżetowej
   str.    47
  
   Zastosowanie klasyfikacji budżetowej
   str.    51
  
   Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości
   str.    59
  
   Charakterystyka zakładowego planu kont
   str.    66
  
   4. Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego
   str.    100
  
   Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek
   str.    100
  
   Ewidencja rozrachunków i rozliczeń
   str.    105
  
   Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych
   str.    109
  
   Ewidencja wyniku wykonania budżetu
   str.    116
  
   Ewidencja podatków w organie podatkowym
   str.    119
  
   5. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych
   str.    128
  
   Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
   str.    128
  
   Zasady sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych
   str.    136
  
   Tryb dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
   str.    144
  
   Realizacja dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe
   str.    145
  
   Szczególne zasady gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych
   str.    149
  
   Zasady obsługi rachunków bankowych
   str.    153
  
   6. Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w układzie zespołów planu kont
   str.    160
  
   Majątek trwały
   str.    160
  
   Środki pieniężne
   str.    173
  
   Rozrachunki
   str.    177
  
   Materiały i towary
   str.    184
  
   Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
   str.    191
  
   Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
   str.    201
  
   Produkty
   str.    207
  
   Przychody i koszty ich uzyskania
   str.    214
  
   Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
   str.    224
  
   Konta pozabilansowe
   str.    235
  
   7. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych
   str.    251
  
   Ewidencja dochodów i wydatków
   str.    251
  
   Ewidencja kosztów i przychodów
   str.    259
  
   Ustalenie i podział wyniku finansowego jednostki budżetowej
   str.    272
  
   Rachunek dochodów jednostek budżetowych
   str.    276
  
   8. Specyfika rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych
   str.    293
  
   Ewidencja kosztów i przychodów
   str.    293
  
   Ustalanie wyniku finansowego
   str.    294
  
   Rozliczenia z budżetem
   str.    296
  
   Przykłady planu finansowego i jego realizacji
   str.    297
  
   9. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych
   str.    305
  
   Zadania i zakres funduszy pomocowych
   str.    305
  
   Konta do ewidencji funduszy pomocowych
   str.    309
  
   Ewidencja wykorzystania funduszy pomocowych
   str.    316
  
   10. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
   str.    322
  
   Regulacje prawne sprawozdawczości
   str.    322
  
   Rodzaje sprawozdań budżetowych, terminy i jednostki zobowiązane do ich sporządzania
   str.    326
  
   Rodzaje sprawozdań w zakresie operacji finansowych, terminy i jednostki zobowiązane do ich sporządzania
   str.    343
  
   Rodzaje sprawozdań z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym, terminy i jednostki zobowiązane do ich sporządzania
   str.    347
  
   Sprawozdawczość finansowa
   str.    351
  
   11. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
   str.    364
  
   Pojęcie i zakres kontroli zarządczej
   str.    364
  
   Standardy kontroli wewnętrznej podstawą tworzenia standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
   str.    366
  
   Teoretyczne zagadnienia audytu wewnętrznego
   str.    378
  
   Standardy audytu wewnętrznego
   str.    386
  
   Regulacje prawne audytu wewnętrznego
   str.    395
  
   Metodyka audytu wewnętrznego
   str.    402
  
   12. Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych
   str.    417
  
   13. Test i ćwiczenia sprawdzające
   str.    422
  
   Test
   str.    422
  
   Ćwiczenia sprawdzające
   str.    427
  
   Literatura
   str.    439
  
   Indeks
   str.    445
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia