Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. SE 106

-25%

Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. SE 106

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

34,50  46,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,5046,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W ostatnich kilku latach światowy system finansowy doświadczył kryzysu na niespotykaną od dziesięcioleci skalę. Objął on swoim zasięgiem instytucje i rynki finansowe w wielu krajach, a w konsekwencji spowodował kryzys ogólnogospodarczy. Obecna sytuacja w międzynarodowym systemie finansowym, problemy strefy euro oraz nadal niepewne perspektywy rozwoju gospodarki światowej skłaniają do stawiania ważnych pytań dotyczących przyszłości. Miejscem, którego uczestnicy wyjątkowo silnie odczuwają dziś niestabilność i zmienność otoczenia, są rynki finansowe. Sytuacja ta prowokuje do refleksji, dyskusji i poszukiwań naukowych w celu zdiagnozowania oddziaływania współczesnych rynków, instytucji oraz instrumentów finansowych na gospodarkę, a także system finansowy, tak by było możliwe maksymalne wykorzystanie szans wiążących się z ich rozwojem, przy jednoczesnym zminimalizowaniu pojawiających się zagrożeń. W szczególności istotne wydaje się określenie obecnych i przyszłych źródeł niestabilności na rynkach finansowych, a także identyfikacja i ocena działań podejmowanych przez instytucje finansowe oraz podmioty ze sfery realnej (w tym zwłaszcza inwestorów) w warunkach niestabilności. Powyższe kwestie znalazły odzwierciedlenie w pracach zebranych w niniejszym tomie, które ujęto w cztery bloki tematyczne:
- rynki finansowe – tendencje globalne i regionalne,
- kryzys a rynki finansowe w Polsce i na świecie,
- inwestowanie na rynkach finansowych w warunkach niepewności,
- instrumenty finansowe w warunkach niestabilności – wycena, ryzyko, efektywność.
„Studia Ekonomiczne” nr 106 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Liczba stron445
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Seria978-83-7875-005-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     11
  
  
  I Rynki finansowe – tendencje globalne i regionalne    13
  
  Katarzyna Appelt: O NOWYM PARADYGMACIE W NAUKACH EKONOMICZNYCH     15
  Summary     22
  
  Tomasz Zieliński: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA A KRYZYS FINANSÓW     23
  Summary     32
  
  Waldemar Aspardec: PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE A LIBERALIZACJA PRZEPŁYWÓW KAPITAŁOWYCH     34
  Summary     42
  
  Dariusz Urban: CZY PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE TO ŹRÓDŁO INNOWACJI W SYSTEMIE FINANSOWYM?     44
  Summary     51
  
  Piotr Staszkiewicz: MODEL FOR REPUTATIONAL RISK FOR SUBSIDIARIES OF NON-PUBLIC GROUP WITH RECIPROCAL SHAREHOLDING     52
  Streszczenie     59
  
  Aneta Kosztowniak: RYNKI WSCHODZĄCE JAKO WAŻNE MIEJSCE PRZEPŁYWÓW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ     60
  Summary     69
  
  Marta Wiśniewska: IS THE CHINESE STOCK MARKET INTEGRATED WITH THE GLOBAL STOCK MARKET?     70
  Streszczenie     78
  
  Sławomir I. Bukowski: STOPIEŃ INTEGRACJI POLSKIEGO I SŁOWACKIEGO RYNKU AKCJI Z RYNKIEM AKCJI W OBSZARZE EURO     79
  Summary     88
  
  Jacek Karwowski: ZAKAZY I NAKAZY W FINANSACH ISLAMSKICH     89
  Summary     99
  
  Bogna Janik: METODY DOBORU SPÓŁEK DO INDEKSU RESPECT     100
  Summary     107
  
  Michał Jurek: PROBLEMY PODZIAŁU I KLASYFIKACJI SYSTEMÓW KURSOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH MFW     108
  Summary     115
  
  Krzysztof Biernacki: OPODATKOWANIE RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE W ŚWIETLE NOWYCH KONCEPCJI OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH     116
  Summary     125
  
  II Kryzys a rynki finansowe w Polsce i na świecie    127
  
  Krystyna Mitręga-Niestrój: THE NEW INTERNATIONAL FINANCIAL ARCHITECTURE AND THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS – SOME REMARKS     129
  Streszczenie    136
  
  Jerzy Węcławski: RE-REGULACJA SEKTORA FINANSOWEGO JAKO REAKCJA NA KRYZYS FINANSOWY     137
  Summary     145
  
  Blandyna Puszer: THE IMPORTANCE OF IOSCO FOR THE STRENGTHENING OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM     146
  Streszczenie    153
  
  Helena Żukowska: SYSTEM FINANSOWY – ŹRÓDŁO CZY KATALIZATOR KRYZYSU 2007 PLUS     154
  Summary     163
  
  Aleksandra Szunke: DETERMINANTS OF ESCALATING FINANCIAL INSTABILITY IN THE GLOBAL ECONOMY     164
  Streszczenie    171
  
  Dorota Bloch: WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENCJI RATINGOWYCH ZA KRYZYS FINANSOWY 2007-2009     172
  Summary     180
  
  Marcin Kalinowski: ROZWÓJ RYNKU FUNDUSZY HEDGINGOWYCH PO DOŚWIADCZENIACH KRYZYSU FINANSOWEGO ZAPOCZĄTKOWANEGO W 2007 ROKU     181
  Summary     191
  
  Andrzej Krysiak: RYZYKO NA RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH W ŚWIETLE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO     193
  Summary     201
  
  Bożena Ryszawska-Grzeszczak: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I INWESTORÓW JAKO ELEMENT EUROPEJSKIEJ STRATEGII WYCHODZENIA Z KRYZYSU     202
  Summary     211
  
  III Inwestowanie na rynkach finansowych w warunkach niepewności     213
  
  Monika Czerwonka: POZAEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH     215
  Summary     223
  
  Janina Harasim: FINANCIAL DECISION-MAKING UNDER UNCERTAINTY – CROSS-CULTURAL DIFFERENCES     224
  Streszczenie    233
  
  Beata Świecka: FINANSE OSOBISTE W NIESTABILNYM OTOCZENIU – DYLEMATY I WYZWANIA     234
  Summary     241
  
  Radosław Pastusiak: KONKURSY INWESTYCYJNE: GRA NA KONCIE DEMO A INWESTOWANIE NA KONCIE REALNYM. UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE     242
  Summary     253
  
  Sławomir Juszczyk, Rafał Balina: ANOMALIE RYNKU KAPITAŁOWEGO JAKO PODSTAWA KONSTRUKCJI STRATEGII INWESTYCYJNEJ     254
  Summary     262
  
  Stanisław Urbański: MODEL CAPM W ŚWIETLE SPEKULACJI NA POLSKIM RYNKU AKCJI     263
  Summary     272
  
  Leszek Czapiewski, Tomasz Jewartowski: MODELE KRÓTKOTERMINOWYCH STÓP ZWROTU W ANALIZIE ZDARZEŃ     273
  Summary     286
  
  Maria Jaworska: MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH     287
  Summary     298
  
  Magdalena Gostkowska-Drzewicka: KREDYT HIPOTECZNY JAKO FORMA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ UNII EUROPEJSKIEJ W NIESTABILNYM OTOCZENIU     299
  Summary     310
  
  Tomasz Kowalak: KLUCZOWE CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE POPYT NA ODWRÓCONĄ HIPOTEKĘ W POLSCE     311
  Summary     318
  
  IV Instrumenty finansowe w warunkach niestabilności – wycena, ryzyko, efektywność    319
  
  Henryk Mamcarz: OBLIGACJE Z OPCJĄ WYPOWIEDZENIA. FUNKCJONOWANIE I WYCENA INSTRUMENTU     321
  Summary     331
  
  Rafał Tuzimek: WPŁYW EMISJI OBLIGACJI NA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW     332
  Summary     340
  
  Marcin Potrykus: INWESTYCJE ALTERNATYWNE I ICH KORELACJA Z RYNKIEM INWESTYCJI TRADYCYJNYCH     341
  Summary     349
  
  Bożena Frączek: ETFS – THE NEW WAY OF INVESTING     350
  Streszczenie    359
  
  Tomasz Miziołek: FUNDUSZE ETF NA GPW W WARSZAWIE – OCENA FUNKCJONOWANIA     360
  Summary     368
  
  Dawid Dawidowicz: EFEKTYWNOŚĆ NOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH – ANALIZA PORÓWNAWCZA     369
  Summary     379
  
  Miloš Král, Dorota Czarnota: WYCENA AKCJI W CZASIE KRYZYSU – MODEL GORDONA     380
  Summary     389
  
  Piotr Wiśniewski: VIX AS A MEASURE OF IMPLIED RISK. FUNCTIONALITY AND LIMITATIONS     391
  Streszczenie    396
  
  Ewa Widz: ZMIENNOŚĆ HISTORYCZNA KURSU EUR/PLN A ZMIENNOŚĆ NA RYNKU KONTRAKTÓW FUTURES NA KURS EUR/PLN NA GPW W WARSZAWIE     398
  Summary     406
  
  Ewa Dziawgo: ZASTOSOWANIE PROSTEJ OPCJI WYBORU W WARUNKACH NIESTABILNEGO OTOCZENIA     407
  Summary     417
  
  Piotr Prewysz-Kwinto: PRODUKTY TERMINOWE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA PRZYKŁADZIE INSTRUMENTÓW OFEROWANYCH NA TGE ORAZ POEE GPW     418
  Summary     427
  
  Jacek Nowak, Robert Sczendzina: TRANSAKCJE INSTRUMENTAMI POCHODNYMI NA POLSKIM RYNKU GIEŁDOWYM I POZAGIEŁDOWYM W LATACH 2000-2010 Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW KRYZYSU FINANSOWEGO     428
  Summary     434
  
  Maciej Stradomski, Rafał Cędrowski: INSTRUMENTY WSPARCIA FINANSOWEGO I ICH WPŁYW NA NIWELACJE NIEDOSKONAŁOŚCI RYNKOWYCH     436
  Summary     443
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia