Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. SE 106

Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. SE 106

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

46,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

46,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W ostatnich kilku latach światowy system finansowy doświadczył kryzysu na niespotykaną od dziesięcioleci skalę. Objął on swoim zasięgiem instytucje i rynki finansowe w wielu krajach, a w konsekwencji spowodował kryzys ogólnogospodarczy. Obecna sytuacja w międzynarodowym systemie finansowym, problemy strefy euro oraz nadal niepewne perspektywy rozwoju gospodarki światowej skłaniają do stawiania ważnych pytań dotyczących przyszłości. Miejscem, którego uczestnicy wyjątkowo silnie odczuwają dziś niestabilność i zmienność otoczenia, są rynki finansowe. Sytuacja ta prowokuje do refleksji, dyskusji i poszukiwań naukowych w celu zdiagnozowania oddziaływania współczesnych rynków, instytucji oraz instrumentów finansowych na gospodarkę, a także system finansowy, tak by było możliwe maksymalne wykorzystanie szans wiążących się z ich rozwojem, przy jednoczesnym zminimalizowaniu pojawiających się zagrożeń. W szczególności istotne wydaje się określenie obecnych i przyszłych źródeł niestabilności na rynkach finansowych, a także identyfikacja i ocena działań podejmowanych przez instytucje finansowe oraz podmioty ze sfery realnej (w tym zwłaszcza inwestorów) w warunkach niestabilności. Powyższe kwestie znalazły odzwierciedlenie w pracach zebranych w niniejszym tomie, które ujęto w cztery bloki tematyczne:
- rynki finansowe – tendencje globalne i regionalne,
- kryzys a rynki finansowe w Polsce i na świecie,
- inwestowanie na rynkach finansowych w warunkach niepewności,
- instrumenty finansowe w warunkach niestabilności – wycena, ryzyko, efektywność.
„Studia Ekonomiczne” nr 106 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Liczba stron445
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Seria978-83-7875-005-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  I Rynki finansowe – tendencje globalne i regionalne    13
  Katarzyna Appelt: O NOWYM PARADYGMACIE W NAUKACH EKONOMICZNYCH    15
  Summary    22
  Tomasz Zieliński: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA A KRYZYS FINANSÓW    23
  Summary    32
  Waldemar Aspardec: PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE A LIBERALIZACJA PRZEPŁYWÓW KAPITAŁOWYCH    34
  Summary    42
  Dariusz Urban: CZY PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE TO ŹRÓDŁO INNOWACJI W SYSTEMIE FINANSOWYM?    44
  Summary    51
  Piotr Staszkiewicz: MODEL FOR REPUTATIONAL RISK FOR SUBSIDIARIES OF NON-PUBLIC GROUP WITH RECIPROCAL SHAREHOLDING    52
  Streszczenie    59
  Aneta Kosztowniak: RYNKI WSCHODZĄCE JAKO WAŻNE MIEJSCE PRZEPŁYWÓW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ    60
  Summary    69
  Marta Wiśniewska: IS THE CHINESE STOCK MARKET INTEGRATED WITH THE GLOBAL STOCK MARKET?    70
  Streszczenie    78
  Sławomir I. Bukowski: STOPIEŃ INTEGRACJI POLSKIEGO I SŁOWACKIEGO RYNKU AKCJI Z RYNKIEM AKCJI W OBSZARZE EURO    79
  Summary    88
  Jacek Karwowski: ZAKAZY I NAKAZY W FINANSACH ISLAMSKICH    89
  Summary    99
  Bogna Janik: METODY DOBORU SPÓŁEK DO INDEKSU RESPECT    100
  Summary    107
  Michał Jurek: PROBLEMY PODZIAŁU I KLASYFIKACJI SYSTEMÓW KURSOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH MFW    108
  Summary    115
  Krzysztof Biernacki: OPODATKOWANIE RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE W ŚWIETLE NOWYCH KONCEPCJI OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH    116
  Summary    125
  II Kryzys a rynki finansowe w Polsce i na świecie    127
  Krystyna Mitręga-Niestrój: THE NEW INTERNATIONAL FINANCIAL ARCHITECTURE AND THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS – SOME REMARKS    129
  Streszczenie    136
  Jerzy Węcławski: RE-REGULACJA SEKTORA FINANSOWEGO JAKO REAKCJA NA KRYZYS FINANSOWY    137
  Summary    145
  Blandyna Puszer: THE IMPORTANCE OF IOSCO FOR THE STRENGTHENING OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM    146
  Streszczenie    153
  Helena Żukowska: SYSTEM FINANSOWY – ŹRÓDŁO CZY KATALIZATOR KRYZYSU 2007 PLUS    154
  Summary    163
  Aleksandra Szunke: DETERMINANTS OF ESCALATING FINANCIAL INSTABILITY IN THE GLOBAL ECONOMY    164
  Streszczenie    171
  Dorota Bloch: WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENCJI RATINGOWYCH ZA KRYZYS FINANSOWY 2007-2009    172
  Summary    180
  Marcin Kalinowski: ROZWÓJ RYNKU FUNDUSZY HEDGINGOWYCH PO DOŚWIADCZENIACH KRYZYSU FINANSOWEGO ZAPOCZĄTKOWANEGO W 2007 ROKU    181
  Summary    191
  Andrzej Krysiak: RYZYKO NA RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH W ŚWIETLE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO    193
  Summary    201
  Bożena Ryszawska-Grzeszczak: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I INWESTORÓW JAKO ELEMENT EUROPEJSKIEJ STRATEGII WYCHODZENIA Z KRYZYSU    202
  Summary    211
  III Inwestowanie na rynkach finansowych w warunkach niepewności    213
  Monika Czerwonka: POZAEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH    215
  Summary    223
  Janina Harasim: FINANCIAL DECISION-MAKING UNDER UNCERTAINTY – CROSS-CULTURAL DIFFERENCES    224
  Streszczenie    233
  Beata Świecka: FINANSE OSOBISTE W NIESTABILNYM OTOCZENIU – DYLEMATY I WYZWANIA    234
  Summary    241
  Radosław Pastusiak: KONKURSY INWESTYCYJNE: GRA NA KONCIE DEMO A INWESTOWANIE NA KONCIE REALNYM. UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE    242
  Summary    253
  Sławomir Juszczyk, Rafał Balina: ANOMALIE RYNKU KAPITAŁOWEGO JAKO PODSTAWA KONSTRUKCJI STRATEGII INWESTYCYJNEJ    254
  Summary    262
  Stanisław Urbański: MODEL CAPM W ŚWIETLE SPEKULACJI NA POLSKIM RYNKU AKCJI    263
  Summary    272
  Leszek Czapiewski, Tomasz Jewartowski: MODELE KRÓTKOTERMINOWYCH STÓP ZWROTU W ANALIZIE ZDARZEŃ    273
  Summary    286
  Maria Jaworska: MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH    287
  Summary    298
  Magdalena Gostkowska-Drzewicka: KREDYT HIPOTECZNY JAKO FORMA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ UNII EUROPEJSKIEJ W NIESTABILNYM OTOCZENIU    299
  Summary    310
  Tomasz Kowalak: KLUCZOWE CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE POPYT NA ODWRÓCONĄ HIPOTEKĘ W POLSCE    311
  Summary    318
  IV Instrumenty finansowe w warunkach niestabilności – wycena, ryzyko, efektywność    319
  Henryk Mamcarz: OBLIGACJE Z OPCJĄ WYPOWIEDZENIA. FUNKCJONOWANIE I WYCENA INSTRUMENTU    321
  Summary    331
  Rafał Tuzimek: WPŁYW EMISJI OBLIGACJI NA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW    332
  Summary    340
  Marcin Potrykus: INWESTYCJE ALTERNATYWNE I ICH KORELACJA Z RYNKIEM INWESTYCJI TRADYCYJNYCH    341
  Summary    349
  Bożena Frączek: ETFS – THE NEW WAY OF INVESTING    350
  Streszczenie    359
  Tomasz Miziołek: FUNDUSZE ETF NA GPW W WARSZAWIE – OCENA FUNKCJONOWANIA    360
  Summary    368
  Dawid Dawidowicz: EFEKTYWNOŚĆ NOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH – ANALIZA PORÓWNAWCZA    369
  Summary    379
  Miloš Král, Dorota Czarnota: WYCENA AKCJI W CZASIE KRYZYSU – MODEL GORDONA    380
  Summary    389
  Piotr Wiśniewski: VIX AS A MEASURE OF IMPLIED RISK. FUNCTIONALITY AND LIMITATIONS    391
  Streszczenie    396
  Ewa Widz: ZMIENNOŚĆ HISTORYCZNA KURSU EUR/PLN A ZMIENNOŚĆ NA RYNKU KONTRAKTÓW FUTURES NA KURS EUR/PLN NA GPW W WARSZAWIE    398
  Summary    406
  Ewa Dziawgo: ZASTOSOWANIE PROSTEJ OPCJI WYBORU W WARUNKACH NIESTABILNEGO OTOCZENIA    407
  Summary    417
  Piotr Prewysz-Kwinto: PRODUKTY TERMINOWE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA PRZYKŁADZIE INSTRUMENTÓW OFEROWANYCH NA TGE ORAZ POEE GPW    418
  Summary    427
  Jacek Nowak, Robert Sczendzina: TRANSAKCJE INSTRUMENTAMI POCHODNYMI NA POLSKIM RYNKU GIEŁDOWYM I POZAGIEŁDOWYM W LATACH 2000-2010 Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW KRYZYSU FINANSOWEGO    428
  Summary    434
  Maciej Stradomski, Rafał Cędrowski: INSTRUMENTY WSPARCIA FINANSOWEGO I ICH WPŁYW NA NIWELACJE NIEDOSKONAŁOŚCI RYNKOWYCH    436
  Summary    443
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia