X

  Przedmowa 9
  Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń 14
  
  ROZDZIAŁ 1. Postrzeganie i ocena jakości 17
  
  1.1. Postrzeganie jakości 18
  1.1.1. Postać produktu 19
  1.1.2. Cechy i charakterystyki 21
  1.1.3. Podmiot postrzegający jakość 26
  1.1.4. Cykl życia produktu 27
  1.2. Pomiar i ocena jakości 28
  1.2.1. Pomiar cech 28
  1.2.2. Ocena jakości 33
  1.3. Wybrane zagadnienia pomiaru cech i charakterystyk 41
  1.3.1. Ogólne uwagi o pomiarze 41
  1.3.2. Pomiar niezawodności wyrobów 41
  Pytania i zagadnienia do dyskusji 51
  Literatura zalecana 52
  
  ROZDZIAŁ 2. Koncepcje i zasady zarządzania jakością 53
  
  2.1. Systematyka zarządzania jakością 55
  2.1.1. Zakres i funkcje zarządzania 55
  2.1.2. Zakres i funkcje zarządzania jakością 61
  2.1.3. Interdyscyplinarność zarządzania jakością 62
  2.2. Koncepcje zarządzania jakością 64
  2.2.1. Rozwój koncepcji zarządzania jakością 64
  2.2.2. TQM – zarządzanie jakością poprzez powszechne zaangażowanie 68
  2.2.3. Zarządzanie jakością poprzez spełnianie uznanych standardów 72
  2.2.4. Six Sigma – zarządzanie jakością poprzez pomiar skuteczności działań 78
  2.2.5. Koncepcje wspierające zarządzanie jakością 88
  2.2.6. Wybór koncepcji zarządzania jakością 90
  2.3. Ogólne zasady zarządzania jakością 92
  2.3.1. Orientacja na klienta 93
  2.3.2. Przywództwo 96
  2.3.3. Zaangażowanie 105
  2.3.4. Podejście procesowe 112
  2.3.5. Podejście systemowe 117
  2.3.6. Ciągłe doskonalenie 120
  2.3.7. Rzeczowe podejście do podejmowania decyzji 125
  2.3.8. Partnerskie stosunki z dostawcami 128
  Pytania i zagadnienia do dyskusji 131
  Literatura zalecana 134
  
  ROZDZIAŁ 3. Systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem 136
  
  3.1. Normy i wymagania wyznaczające standardy systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem 137
  3.2. Ogólne zasady projektowania i wprowadzania systemów zarządzania jakością 139
  3.2.1. Etapy projektowania 139
  3.2.2. Dokumentowanie 143
  3.2.3. Determinanty skutecznego systemu zarządzania jakością 147
  3.3. Charakterystyka wybranych norm i wymagań wyznaczających standardy systemów zarządzania 151
  3.3.1. Normy serii ISO 9000 151
  3.3.2. Norma ISO/TS 16949:2002 180
  3.3.3. Wymagania AQAP 182
  3.3.4. Norma ISO 22000:2005 i wymagania HACCP 185
  3.3.5. Norma ISO/IEC 17025:2005 192
  3.3.6. Norma ISO/ICE 27000 195
  3.4. Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem 200
  3.4.1. Norma ISO 14001 200
  3.4.2. Norma PN-N 18001 204
  3.4.3. Integracja systemów zarządzania 207
  3.5. Ocena systemów zarządzania jakością 210
  3.5.1. Znaczenie i formy oceny systemu zarządzania jakością 210
  3.5.2. Audyt 211
  3.5.3. Przegląd systemu zarządzania 222
  3.5.4. Nagrody jakości 223
  3.5.5. Certyfikacja systemu zarządzania 227
  3.6. Ocena zgodności wyrobów – znak CE 228
  Pytania i zagadnienia do dyskusji 237
  Literatura zalecana 239
  Wybrane normy 240
  
  ROZDZIAŁ 4. Zarządzanie jakością w cyklu życia produktu 242
  
  4.1. Planowanie i zapewnienie jakości w projektowaniu 244
  4.1.1. Znaczenie projektowania 244
  4.1.2. Projektowanie produktu 248
  4.1.3. Projektowanie procesów realizacji produktu i planowanie dostaw 252
  4.1.4. Narzędzia i metody wspomagające projektowanie 259
  4.2. Planowanie i zapewnienie jakości w procesach realizacji produktu 261
  4.2.1. Przestrzeganie ustaleń 261
  4.2.2. Nadzorowanie dostaw 262
  4.2.3. Nadzorowanie zdolności jakościowej zasobów i stabilności procesów realizacji produktu 264
  4.3. Planowanie i zapewnienie jakości w dystrybucji i eksploatacji 267
  4.4. Kontrola 268
  4.4.1. Kontrola w cyklu życia wyrobu 269
  4.4.2. Planowanie kontroli 270
  4.4.3. Kontrola 100-procentowa i kontrola statystyczna 275
  4.4.4. Pomiary – sprzęt kontrolno-pomiarowy 277
  4.5. Sterowanie jakością 278
  Pytania i zagadnienia do dyskusji 282
  Literatura zalecana 283
  
  ROZDZIAŁ 5. Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością 284
  
  5.1. Klasyfikacja narzędzi 284
  5.2. Narzędzia do kojarzenia i grupowania 288
  5.2.1. Diagram Ishikawy 288
  5.2.2. Diagram pokrewieństwa (podobieństwa) 290
  5.2.3. Diagram relacji 291
  5.2.4. Diagram macierzowy 293
  5.2.5. Macierzowa analiza danych 295
  5.2.6. Diagram systematyki 296
  5.2.7. Burza mózgów 298
  5.3. Narzędzia do planowania działań 298
  5.3.1. Schemat blokowy 298
  5.3.2. Plan działania 299
  5.3.3. Sieć działań (diagram strzałkowy) 301
  5.4. Narzędzia do opisu ilościowego 303
  5.4.1. Arkusz kontrolny 303
  5.4.2. Diagram Pareto 305
  5.5. Narzędzia ilościowe statystyczne 308
  5.5.1. Podstawowe statystyki i rozkłady 308
  5.5.2. Przedziały ufności 326
  5.5.3. Przedziały tolerancji 329
  5.5.4. Próbkowanie – dobór próbki 330
  5.5.5. Formułowanie i weryfikacja hipotez statystycznych 333
  5.5.6. Analiza wariancji – ANOVA 347
  5.5.7. Analiza regresji i korelacji 350
  Pytania i zagadnienia do dyskusji 354
  Literatura zalecana 361
  
  ROZDZIAŁ 6. Metody wspomagające zarządzanie jakością 362
  
  6.1. QFD – rozwiniêcie funkcji jakości 364
  6.1.1. Charakterystyka i zastosowania 364
  6.1.2. Diagram QFD – ,,dom jakości’’ 367
  6.2. FMEA – analiza przyczyn i skutków wad 376
  6.2.1. Idea i zastosowania 376
  6.2.2. Etapy projektu FMEA 379
  6.3. DOE – planowanie eksperymentów 390
  6.3.1. Charakterystyka i cel stosowania 390
  6.3.2. Wybrane metody planowania eksperymentów Shainina 394
  6.3.3. Eksperyment klasyczny – pełny i ułamkowy 405
  6.4. Statystyczna kontrola odbiorcza 416
  6.5. Zdolność jakościowa procesu 428
  6.6. Statystyczna kontrola procesu – karty kontrolne Shewharta 437
  6.6.1. Charakterystyka ogólna 437
  6.6.2. Karta kontrolna średniej i rozstępu – karta x − R 439
  6.6.3. Inne karty kontrolne cech przy liczbowej ocenie właściwości 449
  6.6.4. Karty kontrolne przy alternatywnej ocenie właściwości 460
  6.6.5. Wskazówki do planowania i stosowania kart kontrolnych procesu 462
  6.7. Badania wymagań i satysfakcji klientów 470
  6.8. Badanie przydatności systemów pomiarowych 479
  6.8.1. Podstawowe charakterystyki systemów pomiarowych 479
  6.8.2. Wskaźnik R&R 482
  Pytania i zagadnienia do dyskusji 489
  Literatura zalecana 496
  
  ROZDZIAŁ 7. Koszty jakości 497
  
  7.1. Wpływ jakości na ekonomikę organizacji 497
  7.2. Definicja i podział kosztów jakości 500
  7.3. Koszty jakości a poziom jakości 502
  7.4. Rachunek kosztów jakości 508
  Pytania i zagadnienia do dyskusji 517
  Literatura zalecana 518
  
  Tablice 519
  Słowniczek 534
  Bibliografia 541
  Wykaz przykładów 544
  Indeks 547
Zarządzanie jakością z przykładami

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

555

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-01-17466-8

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Zarządzanie jakością

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik akademicki do zarządzania jakością kierowany jest do studentów uczelni wyższych na kierunkach Zarządzanie i marketing, Zarządzanie i inżynieria produkcji, stanowi również znakomity poradnik dla praktyków.


Książka zawiera kompleksową, popartą licznymi przykładami wiedzę na temat zarządzania jakością. Poza wiadomościami podstawowymi, dotyczącymi projektowania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, autor przedstawia takie problemy, jak:
- ocena jakości,
- koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością,
- zastosowania statystyki w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania jakością,
- koszty jakości.


Największymi zaletami podręcznika są:
- przejrzysta struktura i jasność wykładu,
- wiedza teoretyczna poparta przykładami z praktyki,
- zestawy pytań i zadań,
- bogata bibliografia,
- indeks rzeczowy.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!