Zarządzanie i inżynieria jakości

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowy i kompleksowy podręcznik akademicki na temat zarządzania jakością na polskim rynku. Został on przygotowany na podstawie cieszącej się od ponad 10 lat niesłabnącym zainteresowaniem książki „Zarządzanie jakością z przykładami”.
W związku z tym, że w zarządzaniu jakością coraz więcej uwagi przywiązuje się do działań operacyjnych, dotyczących procesów podstawowych, a zatem wchodzących w obszar inżynierii jakości, w nowym podręczniku mocno uwypuklona została problematyka inżynierii jakości. Od ostatniego wydania poprzedniego podręcznika radykalnej nowelizacji została poddana również norma ISO 9001, której opis i zasady stosowania stanowią ważną część nowej publikacji.
Poza wiadomościami podstawowymi, dotyczącymi projektowania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, autor przedstawia również takie problemy, jak:
ocena jakości, koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością, zastosowanie statystyki w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania jakością, koszty jakości. Ogromną wartość publikacji stanowią nowe rysunki, tabele, przykłady i zadania.
Książka kierowana do studentów kierunków studiów technicznych, ekonomicznych i o zarządzaniu. Jest ona również znakomitym poradnikiem dla praktyków. Czytelnicy z pewnością docenią w książce to, że w przystępny sposób, poprzez ilustrowanie rozważań teoretycznych przykładami z praktyki, autor opisuje systemy, zasady, metody i narzędzia inżynierii jakości oraz zarządzania jakością. Daje wskazówki jak rozwiązywać problemy przy ich wprowadzaniu i stosowaniu.
Prof. Adam Hamrol kieruje Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W latach 2005-2012 był rektorem tej uczelni. Jest laureatem Polskiej Nagrody Jakości w kategorii nauka. Opublikował ponad 200 prac, w tym wznawianą co roku, już od ponad 10 lat, książkę Zarządzanie jakością z przykładami.


Liczba stron538
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19261-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     11
  1. O inżynierii jakości i zarządzaniu jakością     11
  2. Zakres i układ książki     14
  3. Komentarz terminologiczny     17
  4. Podziękowania     19
  
  Część I Jakość – postrzeganie i ocena     21
  
  ROZDZIAŁ 1 Postrzeganie i ocena jakości     23
  1.1. Postrzeganie jakości     23
    1.1.1. Definicja jakości     23
    1.1.2. Jakość w cyklu życia produktu     25
  1.2. Cechy jakościowe produktów i procesów     29
  1.3. Ocena jakości     33
    1.3.1. Badanie, pomiar i wyznaczanie stanu cech jakościowych     33
    1.3.2. Ocena jakości procesów produkcji oraz dostarczania usług     38
    1.3.3. Ocena jakości produktów finalnych     47
  Bibliografia do rozdziału 1     50
  
  Część II Inżynieria jakości w cyklu życia produktu     51
  
  RODZIAŁ 2 Projektowanie produktów oraz przygotowanie procesów wykonania     53
  2.1. Projektowanie projakościowe     53
    2.1.1. Opracowanie planu projektu i zapewnienie warunków     53
    2.1.2. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań oraz możliwości ich spełnienia     61
    2.1.3. Identyfikacja ryzyka niespełniania założeń projektowych     64
    2.1.4. Innowacyjność i ciągłe doskonalenie produktów     67
    2.1.5. Ekonomiczny poziom jakości projektowej     68
  2.2. Zapewnienie jakości procesów wykonania produktów     71
    2.2.1. Badanie zdolności jakościowej maszyn i procesów     72
    2.2.2. Projektowanie granic tolerancji     76
    2.2.3. Zapewnienie zdolności jakościowej     77
    2.2.4. Tworzenie projakościowego środowiska pracy     81
    2.2.5. Standaryzacja pracy     85
    2.2.6. Uodpornianie procesów na błędy     87
    2.2.7. Kwalifikacja dostawców     90
  Bibliografia do rozdziału 2     95
  
  RODZIAŁ 3 Wykonanie produktów     97
  3.1. Kontrola jakości     97
    3.1.1. Kontrola w cyklu życia produktu     97
    3.1.2. Sposoby, zakres i cel kontroli     99
    3.1.3. Systemy pomiarowe     100
    3.1.4. Kontrola stuprocentowa i kontrola wyrywkowa     103
    3.1.5. Skuteczność i koszty kontroli     105
    3.1.6. Planowanie kontroli     107
  3.2. Sterowanie jakością     111
    3.2.1. Obwody sterowania jakością     111
    3.2.2. Statystyczne sterowanie procesem     112
    3.2.3. Utrzymywanie sprawności i dostępności maszyn     117
    3.2.4. Utrzymywanie porządku i przestrzeganie standardów     121
    3.2.5. Komunikacja i wizualizacja     124
    3.2.6. Kontrola dostaw     126
  Bibliografia do rozdziału 3     131
  
  ROZDZIAŁ 4 Utrzymanie jakości w procesach dystrybucji i użytkowania     133
  4.1. Zapewnienie jakości w procesach dystrybucji     133
  4.2. Zapewnienie prawa klienta do jakości     135
  4.3. Użytkowanie − ocena niezawodności wyrobów     137
  Bibliografia do rozdziału 4     149
  
  Część III Zarządzanie jakością     151
  
  ROZDZIAŁ 5 Zasady i strategie zarządzania jakością     153
  5.1. Cele i funkcje zarządzania jakością     153
    5.1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania     153
    5.1.2. Zarządzanie jakością     156
  5.2. Zasady zarządzania jakością     158
    5.2.1. Orientacja na klienta     159
    5.2.2. Przywództwo     161
    5.2.3. Zaangażowanie ludzi     165
    5.2.4. Podejście procesowe     170
    5.2.5. Ciągłe doskonalenie     173
    5.2.6. Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów     177
    5.2.7. Zarządzanie relacjami     177
  5.3. Koncepcje i strategie zarządzania jakością     179
    5.3.1. Ewolucja podejścia do zarządzania jakością     179
    5.3.2. TQM – powszechne zaangażowanie     182
    5.3.3. Six Sigma – dążenie do doskonałości     183
    5.3.4. Znormalizowane systemy zarządzania jakością     189
    5.3.5. Lean Manufacturing, Kaizen i inne koncepcje wspierające zarządzanie jakością     191
    5.3.6. Synergia różnych strategii – Lean Six Sigma     196
  5.4. Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością     199
    5.4.1. Koszty jakości     199
    5.4.2. Modele kosztów jakości     202
    5.4.3. Rachunek kosztów jakości     204
  Bibliografia do rozdziału 5     206
  
  ROZDZIAŁ 6 Normalizacja w zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem     209
  6.1. Normy i wymagania wyznaczające standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem     209
  6.2. Normalizacja systemów zarządzania jakością     211
    6.2.1. Zarządzanie jakością − normy serii ISO 9000     211
    6.2.2. Zarządzanie jakością w motoryzacji − norma IATF 16949     220
  6.3. Zarządzanie bezpieczeństwem     221
    6.3.1. Bezpieczeństwo informacji − ISO/ICE 27000     221
    6.3.2. Bezpieczeństwo żywności − ISO 22000 i HACCP     224
    6.3.3. Bezpieczeństwo wyrobów − znak CE     228
    6.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy – PN-N 18001     237
  6.4. Zarządzanie środowiskowe – ISO 14001     241
  6.5. Ogólne zasady projektowania i wprowadzania znormalizowanych systemów zarządzania     245
    6.5.1. Etapy projektowania     245
    6.5.2. Deklaracja kierownictwa     247
    6.5.3. Prace przygotowawcze     249
    6.5.4. Projektowanie systemów     252
    6.5.5. Integracja systemów     255
  6.6. Ocena znormalizowanych systemów zarządzania i certyfi kacja     257
    6.6.1. Audyt     257
    6.6.2. Przegląd systemu     264
    6.6.3. Certyfikacja znormalizowanych systemów zarządzania     265
  Bibliografia do rozdziału 6     265
  
  Część IV Instrumenty inżynierii i zarządzania jakością     269
  
  ROZDZIAŁ 7 Narzędzia rozwiązywania problemów i doskonalenia     271
  7.1. Wizualizacja     271
    7.1.1. Schemat blokowy     271
    7.1.2. Diagram SIPOC     273
    7.1.3. Sieć działań     273
    7.1.4. Mapa procesu – mapa przepływu wartości     274
    7.1.5. Diagram spaghetii − wykres sznurkowy     276
    7.1.6. Arkusz kontrolny     276
  7.2. Grupowanie i identyfikacja relacji     277
    7.2.1. Burza mózgów     277
    7.2.2. Diagram Ishikawy i diagram podobieństwa     278
    7.2.3. Diagram relacji     280
    7.2.4. Diagram macierzowy     281
    7.2.5. Diagram systematyki     282
    7.2.6. Schemat 5-Why     283
  7.3. Wyznaczanie ważności     284
    7.3.1. Diagram Pareta     284
    7.3.2. Metoda ABCD     287
    7.3.3. Macierzowa analiza danych     289
  Bibliografia do rozdziału 7     290
  
  ROZDZIAŁ 8 Narzędzia i metody projakościowego planowania i projektowania     293
  8.1. Badania potrzeb, oczekiwań i satysfakcji klientów     293
    8.1.1. Metodyka badań     294
    8.1.2. Indeks satysfakcji klientów − CSI     300
  8.2. QFD –„dom jakości”     304
  8.3. Identyfikacja i analiza ryzyka − FMEA     310
  8.4. Planowanie eksperymentów     321
    8.4.1. Znaczenie eksperymentowania w inżynierii jakości     321
    8.4.2. Zmiana jednego czynnika     324
    8.4.3. Porównywanie procesów (wyrobów)     326
    8.4.4. Systematyczna zamiana poziomu czynników     329
    8.4.5. Eksperyment czynnikowy − dwupoziomowy     333
    8.4.6. Plany Taguchiego     344
  Bibliografia do rozdziału 8     350
  
  ROZDZIAŁ 9 Narzędzia i metody kontroli oraz sterowania jakością     353
  9.1. Wskaźniki zdolności jakościowej     353
  9.2. Karty kontrolne     362
    9.2.1. Zmienność naturalna i specjalna     362
    9.2.2. Projektowanie i analiza karty kontrolnej x –     366
    9.2.3. Karty kontrolne liczbowe     375
    9.2.4. Karty kontrolne alternatywne     381
    9.2.5. Zasady projektowania kart kontrolnych     384
  9.3. Statystyczna kontrola odbiorcza     390
    9.3.1. Ryzyko odbiorcy i dostawcy     390
    9.3.2. Kontrola odbiorcza alternatywna     392
    9.3.3. Kontrola odbiorcza liczbowa     396
  9.4. Badanie przydatności systemów pomiarowych     401
    9.4.1. Parametry systemu pomiarowego     401
    9.4.2. Ocena systemu pomiarowego cech mierzalnych− wskaźnik R& R     406
    9.4.3. Ocena systemu pomiarowego cech niemierzalnych     413
  Bibliografia do rozdziału 9     420
  
  Załączniki     423
  
  ZAŁĄCZNIK 1 Kompendium wiedzy ze statystyki dla inżyniera i menedżera jakości     425
  Z1.1. Parametry populacji i statystyki próby     425
  Z1.2. Histogram     429
  Z1.3. Rozkłady     434
  Z1.4. Przedziały ufności     441
  Z1.5. Testy statystyczne     445
    Z1.5.1. Testy parametryczne     445
    Z1.5.2. Testy nieparametryczne     452
  Z1.6. Analiza wariancji – ANOVA     458
  Z1.7. Tablice wielodzielcze     462
  Z1.8. Regresja i korelacja     463
  Bibliografia do załącznika 1     465
  
  ZAŁĄCZNIK 2 Projekt Six Sigma – metodyka i przykłady     467
  Z2.1. Metodyka     467
  Z2.2. Przykłady     471
    Z2.2.1. Projekt 1     472
    Z2.2.2. Projekt 2     475
  
  Tablice statystyczne     487
  Słowniczek wybranych terminów     505
  Zadania do samodzielnego rozwiązania     515
  Indeks     533
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia