Zarządzanie i inżynieria jakości

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,10  63,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

44,1063,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowy i kompleksowy podręcznik akademicki na temat zarządzania jakością na polskim rynku. Został on przygotowany na podstawie cieszącej się od ponad 10 lat niesłabnącym zainteresowaniem książki „Zarządzanie jakością z przykładami”.
W związku z tym, że w zarządzaniu jakością coraz więcej uwagi przywiązuje się do działań operacyjnych, dotyczących procesów podstawowych, a zatem wchodzących w obszar inżynierii jakości, w nowym podręczniku mocno uwypuklona została problematyka inżynierii jakości. Od ostatniego wydania poprzedniego podręcznika radykalnej nowelizacji została poddana również norma ISO 9001, której opis i zasady stosowania stanowią ważną część nowej publikacji.
Poza wiadomościami podstawowymi, dotyczącymi projektowania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, autor przedstawia również takie problemy, jak:
ocena jakości, koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością, zastosowanie statystyki w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania jakością, koszty jakości. Ogromną wartość publikacji stanowią nowe rysunki, tabele, przykłady i zadania.
Książka kierowana do studentów kierunków studiów technicznych, ekonomicznych i o zarządzaniu. Jest ona również znakomitym poradnikiem dla praktyków. Czytelnicy z pewnością docenią w książce to, że w przystępny sposób, poprzez ilustrowanie rozważań teoretycznych przykładami z praktyki, autor opisuje systemy, zasady, metody i narzędzia inżynierii jakości oraz zarządzania jakością. Daje wskazówki jak rozwiązywać problemy przy ich wprowadzaniu i stosowaniu.
Prof. Adam Hamrol kieruje Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W latach 2005-2012 był rektorem tej uczelni. Jest laureatem Polskiej Nagrody Jakości w kategorii nauka. Opublikował ponad 200 prac, w tym wznawianą co roku, już od ponad 10 lat, książkę Zarządzanie jakością z przykładami.


Liczba stron538
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19261-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  1. O inżynierii jakości i zarządzaniu jakością    11
  2. Zakres i układ książki    14
  3. Komentarz terminologiczny    17
  4. Podziękowania    19
  Część I Jakość – postrzeganie i ocena    21
  ROZDZIAŁ 1 Postrzeganie i ocena jakości    23
  1.1. Postrzeganie jakości    23
    1.1.1. Definicja jakości    23
    1.1.2. Jakość w cyklu życia produktu    25
  1.2. Cechy jakościowe produktów i procesów    29
  1.3. Ocena jakości    33
    1.3.1. Badanie, pomiar i wyznaczanie stanu cech jakościowych    33
    1.3.2. Ocena jakości procesów produkcji oraz dostarczania usług    38
    1.3.3. Ocena jakości produktów finalnych    47
  Bibliografia do rozdziału 1    50
  Część II Inżynieria jakości w cyklu życia produktu    51
  RODZIAŁ 2 Projektowanie produktów oraz przygotowanie procesów wykonania    53
  2.1. Projektowanie projakościowe    53
    2.1.1. Opracowanie planu projektu i zapewnienie warunków    53
    2.1.2. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań oraz możliwości ich spełnienia    61
    2.1.3. Identyfikacja ryzyka niespełniania założeń projektowych    64
    2.1.4. Innowacyjność i ciągłe doskonalenie produktów    67
    2.1.5. Ekonomiczny poziom jakości projektowej    68
  2.2. Zapewnienie jakości procesów wykonania produktów    71
    2.2.1. Badanie zdolności jakościowej maszyn i procesów    72
    2.2.2. Projektowanie granic tolerancji    76
    2.2.3. Zapewnienie zdolności jakościowej    77
    2.2.4. Tworzenie projakościowego środowiska pracy    81
    2.2.5. Standaryzacja pracy    85
    2.2.6. Uodpornianie procesów na błędy    87
    2.2.7. Kwalifikacja dostawców    90
  Bibliografia do rozdziału 2    95
  RODZIAŁ 3 Wykonanie produktów    97
  3.1. Kontrola jakości    97
    3.1.1. Kontrola w cyklu życia produktu    97
    3.1.2. Sposoby, zakres i cel kontroli    99
    3.1.3. Systemy pomiarowe    100
    3.1.4. Kontrola stuprocentowa i kontrola wyrywkowa    103
    3.1.5. Skuteczność i koszty kontroli    105
    3.1.6. Planowanie kontroli    107
  3.2. Sterowanie jakością    111
    3.2.1. Obwody sterowania jakością    111
    3.2.2. Statystyczne sterowanie procesem    112
    3.2.3. Utrzymywanie sprawności i dostępności maszyn    117
    3.2.4. Utrzymywanie porządku i przestrzeganie standardów    121
    3.2.5. Komunikacja i wizualizacja    124
    3.2.6. Kontrola dostaw    126
  Bibliografia do rozdziału 3    131
  ROZDZIAŁ 4 Utrzymanie jakości w procesach dystrybucji i użytkowania    133
  4.1. Zapewnienie jakości w procesach dystrybucji    133
  4.2. Zapewnienie prawa klienta do jakości    135
  4.3. Użytkowanie − ocena niezawodności wyrobów    137
  Bibliografia do rozdziału 4    149
  Część III Zarządzanie jakością    151
  ROZDZIAŁ 5 Zasady i strategie zarządzania jakością    153
  5.1. Cele i funkcje zarządzania jakością    153
    5.1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania    153
    5.1.2. Zarządzanie jakością    156
  5.2. Zasady zarządzania jakością    158
    5.2.1. Orientacja na klienta    159
    5.2.2. Przywództwo    161
    5.2.3. Zaangażowanie ludzi    165
    5.2.4. Podejście procesowe    170
    5.2.5. Ciągłe doskonalenie    173
    5.2.6. Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów    177
    5.2.7. Zarządzanie relacjami    177
  5.3. Koncepcje i strategie zarządzania jakością    179
    5.3.1. Ewolucja podejścia do zarządzania jakością    179
    5.3.2. TQM – powszechne zaangażowanie    182
    5.3.3. Six Sigma – dążenie do doskonałości    183
    5.3.4. Znormalizowane systemy zarządzania jakością    189
    5.3.5. Lean Manufacturing, Kaizen i inne koncepcje wspierające zarządzanie jakością    191
    5.3.6. Synergia różnych strategii – Lean Six Sigma    196
  5.4. Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością    199
    5.4.1. Koszty jakości    199
    5.4.2. Modele kosztów jakości    202
    5.4.3. Rachunek kosztów jakości    204
  Bibliografia do rozdziału 5    206
  ROZDZIAŁ 6 Normalizacja w zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem    209
  6.1. Normy i wymagania wyznaczające standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem    209
  6.2. Normalizacja systemów zarządzania jakością    211
    6.2.1. Zarządzanie jakością − normy serii ISO 9000    211
    6.2.2. Zarządzanie jakością w motoryzacji − norma IATF 16949    220
  6.3. Zarządzanie bezpieczeństwem    221
    6.3.1. Bezpieczeństwo informacji − ISO/ICE 27000    221
    6.3.2. Bezpieczeństwo żywności − ISO 22000 i HACCP    224
    6.3.3. Bezpieczeństwo wyrobów − znak CE    228
    6.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy – PN-N 18001    237
  6.4. Zarządzanie środowiskowe – ISO 14001    241
  6.5. Ogólne zasady projektowania i wprowadzania znormalizowanych systemów zarządzania    245
    6.5.1. Etapy projektowania    245
    6.5.2. Deklaracja kierownictwa    247
    6.5.3. Prace przygotowawcze    249
    6.5.4. Projektowanie systemów    252
    6.5.5. Integracja systemów    255
  6.6. Ocena znormalizowanych systemów zarządzania i certyfi kacja    257
    6.6.1. Audyt    257
    6.6.2. Przegląd systemu    264
    6.6.3. Certyfikacja znormalizowanych systemów zarządzania    265
  Bibliografia do rozdziału 6    265
  Część IV Instrumenty inżynierii i zarządzania jakością    269
  ROZDZIAŁ 7 Narzędzia rozwiązywania problemów i doskonalenia    271
  7.1. Wizualizacja    271
    7.1.1. Schemat blokowy    271
    7.1.2. Diagram SIPOC    273
    7.1.3. Sieć działań    273
    7.1.4. Mapa procesu – mapa przepływu wartości    274
    7.1.5. Diagram spaghetii − wykres sznurkowy    276
    7.1.6. Arkusz kontrolny    276
  7.2. Grupowanie i identyfikacja relacji    277
    7.2.1. Burza mózgów    277
    7.2.2. Diagram Ishikawy i diagram podobieństwa    278
    7.2.3. Diagram relacji    280
    7.2.4. Diagram macierzowy    281
    7.2.5. Diagram systematyki    282
    7.2.6. Schemat 5-Why    283
  7.3. Wyznaczanie ważności    284
    7.3.1. Diagram Pareta    284
    7.3.2. Metoda ABCD    287
    7.3.3. Macierzowa analiza danych    289
  Bibliografia do rozdziału 7    290
  ROZDZIAŁ 8 Narzędzia i metody projakościowego planowania i projektowania    293
  8.1. Badania potrzeb, oczekiwań i satysfakcji klientów    293
    8.1.1. Metodyka badań    294
    8.1.2. Indeks satysfakcji klientów − CSI    300
  8.2. QFD –„dom jakości”    304
  8.3. Identyfikacja i analiza ryzyka − FMEA    310
  8.4. Planowanie eksperymentów    321
    8.4.1. Znaczenie eksperymentowania w inżynierii jakości    321
    8.4.2. Zmiana jednego czynnika    324
    8.4.3. Porównywanie procesów (wyrobów)    326
    8.4.4. Systematyczna zamiana poziomu czynników    329
    8.4.5. Eksperyment czynnikowy − dwupoziomowy    333
    8.4.6. Plany Taguchiego    344
  Bibliografia do rozdziału 8    350
  ROZDZIAŁ 9 Narzędzia i metody kontroli oraz sterowania jakością    353
  9.1. Wskaźniki zdolności jakościowej    353
  9.2. Karty kontrolne    362
    9.2.1. Zmienność naturalna i specjalna    362
    9.2.2. Projektowanie i analiza karty kontrolnej x –    366
    9.2.3. Karty kontrolne liczbowe    375
    9.2.4. Karty kontrolne alternatywne    381
    9.2.5. Zasady projektowania kart kontrolnych    384
  9.3. Statystyczna kontrola odbiorcza    390
    9.3.1. Ryzyko odbiorcy i dostawcy    390
    9.3.2. Kontrola odbiorcza alternatywna    392
    9.3.3. Kontrola odbiorcza liczbowa    396
  9.4. Badanie przydatności systemów pomiarowych    401
    9.4.1. Parametry systemu pomiarowego    401
    9.4.2. Ocena systemu pomiarowego cech mierzalnych− wskaźnik R& R    406
    9.4.3. Ocena systemu pomiarowego cech niemierzalnych    413
  Bibliografia do rozdziału 9    420
  Załączniki    423
  ZAŁĄCZNIK 1 Kompendium wiedzy ze statystyki dla inżyniera i menedżera jakości    425
  Z1.1. Parametry populacji i statystyki próby    425
  Z1.2. Histogram    429
  Z1.3. Rozkłady    434
  Z1.4. Przedziały ufności    441
  Z1.5. Testy statystyczne    445
    Z1.5.1. Testy parametryczne    445
    Z1.5.2. Testy nieparametryczne    452
  Z1.6. Analiza wariancji – ANOVA    458
  Z1.7. Tablice wielodzielcze    462
  Z1.8. Regresja i korelacja    463
  Bibliografia do załącznika 1    465
  ZAŁĄCZNIK 2 Projekt Six Sigma – metodyka i przykłady    467
  Z2.1. Metodyka    467
  Z2.2. Przykłady    471
    Z2.2.1. Projekt 1    472
    Z2.2.2. Projekt 2    475
  Tablice statystyczne    487
  Słowniczek wybranych terminów    505
  Zadania do samodzielnego rozwiązania    515
  Indeks    533
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia