Finanse przedsiębiorstwa 7. Możliwości i ograniczenia finansowe

-15%

Finanse przedsiębiorstwa 7. Możliwości i ograniczenia finansowe

1 opinia

Redakcja:

Jacek Grzywacz

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,78  31,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 31,50 zł (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 21,42 zł  


26,78

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W monografii poruszono kluczowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, dotyczące zasad podejmowania skutecznych decyzji finansowych. Chodzi zarówno o bieżącą działalność i kreowanie własnej pozycji konkurencyjnej a także o realizowanie projektów rozwojowych, stymulowanych przez trafne inwestycje. One bowiem mają fundamentalne wręcz znaczenie w kreowaniu głównego celu, którym jest wartość przedsiębiorstwa. Można oczywiście spierać się o sposób definiowania tej kategorii, nie ulega jednak wątpliwości, że jest ona głównym wyznacznikiem sukcesu rynkowego. Istotną uwagę zwrócono na problemy związane z płynnością finansową, która decyduje o istnieniu jednostki. Warto zatem stale analizować przydatność różnorodnych rozwiązań służących ułatwianiu przedsiębiorcy dostępu do środków pieniężnych, zarówno z własnych źródeł, jak też w formie kapitału obcego, nie tylko zresztą w postaci tradycyjnego kredytu. Wymaga to od przedsiębiorcy znajomości instrumentów finansowych służących stymulowaniu płynności, ale przede wszystkim własnej aktywności oraz inicjatywy w tym zakresie.


Rok wydania2018
Liczba stron264
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaSzkoła Główna Handlowa
ISBN-13978-83-8030-224-2
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie
  
  
  
  
  
  
  Jacek Grzywacz, Danuta Czaplińska
  
  Kontrowersje wokół faktoringu
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Pozorna różnorodność definicyjna
  
  2. Konieczność racjonalnego zarządzania należnościami
  
  3. Transakcje faktoringowe
  
  4. Różne oblicza faktoringu; możliwości i ograniczenia
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Katarzyna Zawadzka
  
  Polityka kredytowa przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego jednym z instrumentów zarządzania należnościami
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Zarządzanie należnościami
  
  2. Istota polityki kredytowej
  
  2.1. Zasady polityki kredytowej
  
  2.2. Strategie polityki kredytowej
  
  3. Analiza ryzyka kredytowego
  
  3.1. Metody oceny ryzyka kredytowego
  
  3.2. Kredyt kupiecki i jego elementy
  
  3.3. Faktoring i ubezpieczenie należności jako forma zabezpieczenia należności
  
  4. Kontrola należności
  
  4.1. Monitorowanie należności
  
  4.2. Windykacja należności
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Piotr Możdżonek
  
  Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym na przykładzie Grupy Kapitałowej ENERGA
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Ogólna charakterystyka Grupy ENERGA
  
  1.1. Podstawowy plan zamierzeń inwestycyjnych w Grupie ENERGA
  
  1.2. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
  
  2. Charakterystyka i klasyfikacja finansowania grup kapitałowych
  
  2.1. Finansowanie tradycyjne
  
  2.2. Finansowanie korporacyjne
  
  3. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej w Grupie ENERGA
  
  3.1. Finansowanie inwestycji kapitałem obcym
  
  3.1.1. Finansowanie na bilansie spółek
  
  3.1.2. Emisja obligacji korporacyjnych
  
  3.1.3. Kredyty inwestycyjne
  
  3.1.4. Dotacje i dofinansowania
  
  3.1.5. Finansowanie projektowe
  
  3.2. Finansowanie inwestycji kapitałem własnym
  
  3.2.1. Zysk zatrzymany
  
  3.2.2. Emisja akcji
  
  3.2.3. Odpisy amortyzacyjne
  
  3.2.4. Zbywanie aktywów trwałych
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Mikołaj Robert Borowski
  
  Efektywność inwestycji dostosowawczych
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Istota efektywności inwestycji
  
  1.1. Rachunek efektywności inwestycji
  
  1.2.Podstawowe wskaźniki efektywności inwestycji
  
  1.2.1. Wartość bieżąca netto
  
  1.2.2. Wewnętrzna stopa zwrotu
  
  1.2.3. Wskaźnik rentowności
  
  2. Inwestycje dostosowawcze
  
  2.1. Koszty uniknięte, jako przychody z tytułu realizacji inwestycji
  
  3. Rachunek efektywności inwestycji dostosowawczej (case study na przykładzie: inwestycji w źródło energii elektrycznej spalające gaz odpadowy z kopalni węgla kamiennego)
  
  3.1. Nakłady inwestycyjne
  
  3.2. Założenia techniczne
  
  3.3. Ścieżki cenowe
  
  3.4. Dostępność i koszty paliwa
  
  3.5. Koszty emisji CO2 z instalacji
  
  3.6. Wariant bazowy
  
  3.7. Stan aktualny (koszt emisji gazu do atmosfery na poziomie 0 PLN)
  
  3.8. Stan docelowy (prognozowany) (koszt emisji gazu do atmosfery liczony jak dla CO2)
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Tomasz Rogala
  
  Analiza rachunku przepływów pieniężnych w latach 2013-2016 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Charakterystyka przepływów pieniężnych i znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  
  1.1. Pojęcie i znaczenie przepływów pieniężnych w działalności gospodarczej
  
  1.2. Elementy rachunku przepływów pieniężnych
  
  1.3. Przepływy pieniężne jako źródło oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa
  
  2. Rodzaje obszarów działalności gospodarczej w rachunku przepływów pieniężnych
  
  2.1. Działalność operacyjna
  
  2.2. Działalność inwestycyjna
  
  2.3. Działalność finansowa
  
  3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  
  3.1. Metoda bezpośrednia
  
  3.2. Metoda pośrednia
  
  3.3. Zalety i wady metody pośredniej i bezpośredniej
  
  4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych dla przykładowego przedsiębiorstwa branży przetwórstwa spożywczego na podstawie sprawozdań finansowych i danych z lat 2013-2016
  
  4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa (branża, pozycja na rynku, konkurencja)
  
  4.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki
  
  4.2.1. Aktywa spółki
  
  4.2.2. Pasywa spółki
  
  4.3. Wskaźniki rentowności
  
  4.4. Rachunek przepływów pieniężnych - podstawowe dane za lata 2013-2016
  
  4.5. Analiza i interpretacja rachunku przepływów pieniężnych
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Marcin Nawrocki
  
  Cash pooling w grupie kapitałowej
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Grupa kapitałowa
  
  1.1. Wprowadzenie do stosowanej terminologii
  
  1.2. Przegląd definicji pojęcia ?grupa kapitałowa"
  
  1.3. Cechy grup kapitałowych
  
  1.4. Wady i zalety funkcjonowania w grupie kapitałowej
  
  1.5. Przykłady grup kapitałowych funkcjonujących w Polsce
  
  1.6. Podsumowanie
  
  2. Cash pooling
  
  2.1. Historia cash poolingu
  
  2.2. Podstawowe definicje
  
  2.3. Główne modele produktu
  
  2.3.1. Cash pooling wirtualny
  
  2.3.2. Cash pooling rzeczywisty
  
  2.4. Podmioty struktury
  
  2.5. Oprocentowanie w cash poolingu
  
  2.6. Podsumowanie
  
  3. Cash pooling jako metoda zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej Alfa
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Agnieszka Piskorz
  
  Cash pooling jako współczesna strategia zarządzania płynnością finansową
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Zarzadzanie płynnością finansową grupy kapitałowej
  
  2. Mechanizm działania i rodzaje cash poolingu
  
  2.1. Cash pooling rzeczywisty
  
  2.2. Cash pooling wirtualny
  
  3. Cash pooling a interpretacja podatkowa
  
  3.1. Cash pooling a podatek od czynności cywilnoprawnych
  
  3.2. Cash pooling a niedostateczna kapitalizacja
  
  3.3. Cash pooling a podatek od towarów i usług (VAT)
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Agnieszka Mazur
  
  E-faktura - najnowsza forma bankowości elektronicznej
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Historia bankowości elektronicznej
  
  1.1. Historia bankowości elektronicznej na świecie
  
  1.2. Historia bankowości elektronicznej w Polsce
  
  1.3. Definicja bankowości elektroniczne
  
  2. Formy i funkcje bankowości elektronicznej
  
  2.1. Home banking
  
  2.2. Bankowość internetowa
  
  2.3. Bankowość telefoniczna
  
  2.4. Bankowość mobilna
  
  2.5. Bankowość samoobsługowa
  
  3. Korzyści z bankowości elektronicznej
  
  3.1. Korzyści dla klienta
  
  3.2. Korzyści dla banku
  
  3.3. Zasady bezpieczeństwa
  
  4. E-faktura
  
  4.1. Opis produktu
  
  4.2. Korzyści od strony płatnika
  
  4.3. Korzyści od strony wystawcy
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Marzena Adriana Wydryszek
  
  Polityka dywidend krajowych spółek giełdowych
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Polityka dywidend, jako element strategii spółki
  
  1.1. Pojęcie dywidendy
  
  1.2. Rodzaje polityki wypłat dywidendy
  
  1.3. Wypłata dywidend, a zdolność przedsiębiorstwa do rozwoju
  
  1.4. Determinanty polityki dywidend
  
  2. Polityka dywidend - rynek krajowy
  
  2.1. Indeks WIGdiv
  
  2.2. Charakterystyka wybranych spółek giełdowych
  
  2.2.1. Branża deweloperska
  
  2.2.2. Branża gier
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Maciej Krawczyk
  
  Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach o profilu handlowym
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Płynność finansowa w ujęciu teoretycznym
  
  1.1. Istota płynności finansowej
  
  1.2. Płynność a wypłacalność
  
  2. Możliwości zarządzania płynnością finansową
  
  3. Zarządzanie płynnością finansową w praktyce
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Adrian Kamela
  
  Wskaźniki płynności finansowej
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Pojęcie płynności finansowej
  
  2. Analiza płynności finansowej
  
  3. Wskaźniki płynności strukturalnej
  
  4. Wskaźniki płynności potencjalnej
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Kamil Gemra
  
  Inwestorzy indywidualni na rynku Catalyst
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Obligacje w strukturze finansowania
  
  2. Stan rozwoju rynku obligacji
  
  3. Publiczne oferty
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Mariusz Lipski
  
  Nieskarbowe instrumenty dłużne jako przedmiot inwestycji finansowych przedsiębiorstw
  
  
  
  
  Wstęp
  
  1. Rola i znaczenie nadwyżek gotówkowych w przedsiębiorstwie
  
  2. Istota nieskarbowych instrumentów dłużnych
  
  3. Rozwój rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych i jego specyfika
  
  4. Specyfika rynku
  
  5. Catalyst
  
  6. Dalsze perspektywy - szanse i zagrożenia
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
RozwińZwiń