FILTROWANIE

KATEGORIE

FORMAT

pokaż >

WYDAWNICTWO

pokaż >

CENA

pokaż >

Wydawca:

Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa

Znaleziono: 100 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl:

Zrównoważony rozwój jest koncepcją bardzo dobrze znaną i opisaną w literaturze, stanowiącą zarówno podstawę pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego w skali globalnej oraz krajowej, jak i fundament strategii rozwoju przedsiębiorstw,... więcej >

Niniejsze opracowanie podejmuje próbę analizy tych procesów, przyjmując perspektywę interdyscyplinarną. Jej celem jest przedstawienie systemu sądownictwa administracyjnego jako instytucji publicznej w określonym kontekście ekonomicznym. A... więcej >

Zakres i tempo zmian, jakie zachodzą w organizacjach sektora publicznego i w jego otoczeniu, wymuszają potrzebę ciągłego doskonalenia systemu zarządzania. Publikacja przyczyni się do upowszechnienia idei controllingu w sektorze administracji... więcej >

Problematyka badawcza monografii koncentruje się na bardzo ważnej części zagadnień dotyczących gospodarki finansowej gmin. Autorzy podjęli próbę zbadania lokalnej polityki podatkowej i stopnia wykorzystania przysługujących gminom... więcej >

Głównym celem monografii jest ocena realnych możliwości racjonalnego wykorzystywania faktoringu w działalności przedsiębiorstw poszukujących skutecznych rozwiązań służących stymulowaniu płynności finansowej. Określono tu również... więcej >

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania w Sporcie powstało w 2003 r. i jest jedną z najprężniej działających organizacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzięki pomysłodawcy oraz wieloletniej naukowej opiece cenionego eksperta z... więcej >

Celem tej monografii jest kompleksowe przedstawienie nieprawidłowości i nadużyć w sektorze funduszy inwestycyjnych wraz z uwzględnieniem ich przyczyn, mechanizmów działania, skutków i metod zapobiegania. Dotychczas nie powstała żadna... więcej >

PRACTICAL ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES, A GUIDE is a guide addressed to academic students.This practical guide will be appreciated by students at different levels, that is: bachelor, master and doctoralstudies. The scope of subjects this book... więcej >

Głównym celem monografii jest zaprezentowanie koncepcji funkcjonowania lokalnych funduszy rozwoju gospodarczego (LFRG) współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego. Kolejnym celem jest sformułowanie polityki inwestycyjnej LFRG jako... więcej >

Struktura niniejszej monografii odpowiada zarysowanym wyżej ramom analitycznym opisującym konkurencyjność międzynarodową. Ujęcie to zastosowano w niniejszej monografii, uwzględniając przy tym rozróżnienie na dwa wspomniane wcześniej... więcej >

Książka składa się z czterech rozdziałów. Powstawały one w latach 2018–2021 w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej niezależnie od siebie, co sprawiło, że każdy rozdział ma osobną bibliografię. Upodabnia je wspólny przedmiot... więcej >

Niniejsza praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedmiotem badań jest wzrost gospodarczy Japonii w latach 1868–2018, ze szczególnym uwzględnieniem okresu stagnacji gospodarczej po 1989 r. W analizie teoretycznej wykorzystano... więcej >

Znaleziono: 100 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl: