Zarządzanie innowacjami i transferem technologii

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,90  47,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,9047,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka porusza problematyką z zakresu zarządzania innowacjami techniczno-organizacyjnymi. Autor omawia w niej m.in. modele działalności innowacyjnej, strategie innowacyjne przedsiębiorstw, rynek technologii. Książka napisana jest głównie dla studentów (zarządzanie innowacjami, zarządzanie zmianą, zarządzanie technologią). Praktyczne informacje znajdą w niej równię inżynierowie zajmujący się organizacją działalności innowacyjnej.


Liczba stron334
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18724-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  ROZDZIAŁ 1 Istota i rodzaje innowacji    17
  1.1. Interpretacja pojęcia innowacji    17
  1.2. Cele działalności innowacyjnej    24
  1.3. Rodzaje innowacji    29
  RODZIAŁ 2 Modele działalności innowacyjnej    37
  2.1. Analiza procesu innowacyjnego i modele innowacyjne    37
    2.1.1. Liniowe modele procesów innowacyjnych    37
    2.1.2. Złożone modele procesów innowacyjnych    43
  2.2. Źródła innowacji i informacji o nich    51
    2.2.1. Własne badania naukowe i prace rozwojowe    53
    2.2.2. Zakup obcej myśli naukowo-technicznej    54
    2.2.3. Działalność wynalazcza i racjonalizatorska    55
    2.2.4. Informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna    56
  2.3. Metoda empathic design    59
  RODZIAŁ 3 Działalność innowacyjna a TPP i B+R    61
  3.1. Techniczne przygotowanie produkcji    61
  3.2. Prace badawczo-rozwojowe (B+R)    65
  3.3. Kaizen    69
  3.4. Działalność innowacyjna a projektowanie techniczne wyrobów    72
  ROZDZIAŁ 4 Badania patentowe i licencyjne    77
  4.1. Cel prowadzenia badań patentowych    78
    4.1.1. Badanie stanu techniki i jej kierunków rozwojowych    81
    4.1.2. Badania zakresu ochrony patentowej rozwiązania technicznego lub określonego wyrobu    83
    4.1.3. Badania czystości patentowej    84
    4.1.4. Badania zdolności patentowej    84
    4.1.5. Badania w celu ustalenia przydatności wynalazku    86
    4.1.6. Badania w celu ustalenia naruszeń własnych praw ochronnych    86
  4.2. Studia nad zastosowaniem licencji    87
    4.2.1. Pojęcie i rodzaje licencji    87
    4.2.2. Udzielanie licencji – umowa licencyjna    88
    4.2.3. Przygotowanie do zakupu licencji    89
  ROZDZIAŁ 5 Ocena i selekcja projektów innowacyjnych    93
  5.1. Metody oceny opłacalności    94
  5.2. Metody wielokryterialne    103
  5.3. Metody matematyczne    108
  5.4. Metody oceny subiektywne    113
  ROZDZIAŁ 6 Organizacja prac B+R    115
  6.1. Charakterystyka bazy B+R    115
  6.2. Organizacja prac B+R w przedsiębiorstwie    117
  6.3. Charakterystyka prac B+R w gospodarce cywilnej    121
  6.4. Przedsięwzięcia typu spin-off i spin-out    123
  6.5. Działalność B+R w przemyśle zbrojeniowym    124
  6.6. Uwarunkowania działalności B+R w przedsiębiorstwach przemysłowych    125
  6.7. Bariery w rozwoju działalności innowacyjnej    127
  ROZDZIAŁ 7 Organizacja działalności wynalazczo-racjonalizatorskiej w przedsiębiorstwie    129
  7.1. Organizacja tradycyjnego systemu wynalazczo-racjonalizatorskiego    129
  7.2. System wynalazczo-racjonalizatorski wykorzystujący pocztę elektroniczną    131
  7.3. Organizacja systemu wynalazczo-racjonalizatorskiego wzorowanego na rozwiązaniach japońskich − system sugestii    132
    7.3.1. Organizacja systemu sugestii w firmie    132
    7.3.2. Sposoby premiowania i wynagradzania pracowników    135
    7.3.3. Przebieg procesu wdrażania systemu sugestii w firmie    137
    7.3.4. Ograniczenia w systemie    137
  7.4. Obliczanie efektów wymiernych w projektach innowacyjnych    138
  7.5. Problematyka obliczania efektów niewymiernych w projektach innowacyjnych    140
  ROZDZIAŁ 8 Ekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej    143
  8.1. Wpływ postępu technicznego na wzrost gospodarczy    143
  8.2. Finansowanie działalności innowacyjnej    149
    8.2.1. Rola państwa w zakresie finansowania działalności innowacyjnej    149
    8.2.2. Udział przemysłu w finansowaniu i stymulowaniu działalności innowacyjnej    153
  8.3. Źródła finansowania innowacji w przemyśle    156
  8.4. Venture capital jako forma współczesnego finansowania innowacji    162
    8.4.1. Istota venture capital    162
    8.4.2. Specyfika finansowania przedsięwzięć innowacyjnych za pośrednictwem VC    164
    8.4.3. Dobór właściwego portfela projektów innowacyjnych    165
  ROZDZIAŁ 9 Instytucjonalne formy finansowego i organizacyjnego wspierania innowacyjności    171
  9.1. Instytucje rządowe    171
  9.2. Regionalne inicjatywy finansowego wspierania działalności innowacyjnej    175
  9.3. Nowa organizacja przemysłu − klastry    179
    9.3.1. Klasyfikacja klastrów    179
    9.3.2. Charakterystyka klastrów    181
    9.3.3. Wpływ klastrów na gospodarkę    182
    9.3.4. Instrumenty oddziaływania władz samorządowych na klastry    183
  ROZDZIAŁ 10 Kryteria oceny innowacyjności    185
  10.1. Kryteria oceny innowacyjności przedsiębiorstw    185
  10.2. Kryteria oceny innowacyjności gospodarki krajowej    186
  10.3. Kryteria oceny innowacyjności państw zgodnie ze standardami UE    198
  ROZDZIAŁ 11 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw    201
  11.1. Typy strategii rozwojowych    202
  11.2. Problem wyboru właściwej strategii rozwoju    204
  11.3. Uwarunkowania i klasyfikacja strategii innowacyjnych    205
  ROZDZIAŁ 12 Informacyjno-decyzyjne uwarunkowania działalności innowacyjnej    211
  12.1. Istota i cechy decyzji innowacyjnych    211
  12.2. Uwarunkowania działalności decyzyjnej    212
  12.3. Klasyfikacja decyzji    213
  12.4. Metody i techniki rozwiązywania problemów decyzyjnych    216
  12.5. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka    219
  12.6. Rola analityków w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych    222
  12.7. Informatyczne systemy zarządzania i ich wpływ na działalność decyzyjną przedsiębiorstw    223
  12.7.1. Znaczenie informacji w procesie zmian    224
  12.7.2. System informacyjny i informatyczny przedsiębiorstwa    226
  12.7.3. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania typu MRP/ERP    227
  12.7.4. Zintegrowany system zarządzania produkcją    228
  12.7.5. Systemy wspomagania decyzji    231
  12.7.6. Systemy eksperckie    233
  12.7.7. Hurtownie danych    235
  ROZDZIAŁ 13 Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym    237
  13.1. Planowanie procesu zarządzania ryzykiem innowacyjnym    238
  13.2. Identyfikacja ryzyka    238
    13.2.1. Wyniki oceny i selekcji projektów technicznych    240
    13.2.2. Założenia techniczno-ekonomiczne przyszłego wyrobu    241
    13.2.3. Wyniki analiz ekonomicznych    241
    13.2.4. Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna    246
    13.2.5. Ocena niezależnych ekspertów    246
    13.2.6. Analiza SWOT    248
    13.2.7. Graficzne sposoby planowania przedsięwzięć innowacyjnych    248
  13.3. Klasyfikacja ryzyka projektowego    250
  13.4. Pomiar (kwantyfikacja) ryzyka    251
  13.5. Planowanie sposobów reagowania na ryzyko    254
  13.6. Nadzorowanie i kontrola ryzyka    258
  ROZDZIAŁ 14 Transfer technologii (TT)    259
  14.1. Wprowadzenie do transferu technologii    259
  14.2. Definicje transferu technologii    260
  14.3. Rodzaje transferu technologii i jego uczestnicy    261
  14.4. Proces transferu technologii i jego fazy    262
  14.5. Zakres transferu technologii    263
  14.6. Transfer technologii a komercjalizacja technologii    267
  14.7. Zarządzanie transferem technologii w przedsiębiorstwie    268
  14.8. Baza technologiczna przedsiębiorstwa    270
  14.9. Kanały i mechanizmy pozyskiwania technologii    271
  14.10. Powody i skutki TT do przedsiębiorstw    272
  14.11. Społeczno-gospodarcze skutki TT    273
  ROZDZIAŁ 15 Rynek technologii    275
  15.1. Definicja technologii    275
  15.2. Rodzaje technologii    278
  15.3. Cykl życia technologii    280
  15.4. Rynek technologii i jego cechy    282
    15.4.1. Niekomercyjny przepływ technologii    284
    15.4.2. Komercyjny przepływ technologii    284
  15.5. Metody i strategie sprzedaży technologii    285
  15.6. Zarządzanie technologią w przedsiębiorstwie    288
  15.7. Problematyka wyboru właściwej technologii    289
  15.8. Transakcje związane z zakupem technologii    291
  ROZDZIAŁ 16 Ocena technologii    293
  16.1. Metody i techniki oceny technologii    294
  16.2. Metoda analizy portfelowej technologii    296
  16.3. Analiza efektywności procesu technologicznego    298
  16.4. Wykorzystanie krzywej Pareto do oceny efektywności technologii    300
  16.5. Ocena zgodności wyników badań    304
  16.6. Wpływ wyboru technologii na koszty produkcji    306
  ROZDZIAŁ 17 Znaczenie kapitału intelektualnego w kreowaniu wiedzy technologicznej    309
  17.1. Wpływ postępu technologicznego na poziom innowacyjności produktu    311
  17.2. Tworzenie nowej technologii    312
  17.3. Intelekt i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa    313
  17.4. Wiedza techniczna    314
  17.5. Doświadczenie    316
  17.6. Motywacja    317
  17.7. Kreowanie wiedzy technologicznej w warunkach ograniczeń    317
  ROZDZIAŁ 18 Wpływ działalności innowacyjnej na zachowania uczestników rynku    321
  18.1. Skutki nadmiernego wzrostu mocy produkcyjnych przedsiębiorstw    322
  18.2. Wpływ postępu technicznego na proces projektowania nowych wyrobów    323
  18.3. Skutki ciągłego obniżania kosztów produkcji    324
  18.4. Konsolidacja kapitałowa producentów a wybory rynkowe    325
  18.5. Jakość produkcji a jakość życia człowieka    326
  18.6. Etyka i moralność w biznesie    328
  Literatura    329
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia