Zarządzanie innowacjami i transferem technologii

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30  59,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

41,3059,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka porusza problematyką z zakresu zarządzania innowacjami techniczno-organizacyjnymi. Autor omawia w niej m.in. modele działalności innowacyjnej, strategie innowacyjne przedsiębiorstw, rynek technologii. Książka napisana jest głównie dla studentów (zarządzanie innowacjami, zarządzanie zmianą, zarządzanie technologią). Praktyczne informacje znajdą w niej równię inżynierowie zajmujący się organizacją działalności innowacyjnej.


Liczba stron334
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18724-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  ROZDZIAŁ 1 Istota i rodzaje innowacji     17
  1.1. Interpretacja pojęcia innowacji     17
  1.2. Cele działalności innowacyjnej     24
  1.3. Rodzaje innowacji     29
  
  RODZIAŁ 2 Modele działalności innowacyjnej     37
  2.1. Analiza procesu innowacyjnego i modele innowacyjne     37
    2.1.1. Liniowe modele procesów innowacyjnych     37
    2.1.2. Złożone modele procesów innowacyjnych     43
  2.2. Źródła innowacji i informacji o nich     51
    2.2.1. Własne badania naukowe i prace rozwojowe     53
    2.2.2. Zakup obcej myśli naukowo-technicznej     54
    2.2.3. Działalność wynalazcza i racjonalizatorska     55
    2.2.4. Informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna     56
  2.3. Metoda empathic design     59
  
  RODZIAŁ 3 Działalność innowacyjna a TPP i B+R     61
  3.1. Techniczne przygotowanie produkcji     61
  3.2. Prace badawczo-rozwojowe (B+R)     65
  3.3. Kaizen     69
  3.4. Działalność innowacyjna a projektowanie techniczne wyrobów     72
  
  ROZDZIAŁ 4 Badania patentowe i licencyjne     77
  4.1. Cel prowadzenia badań patentowych     78
    4.1.1. Badanie stanu techniki i jej kierunków rozwojowych     81
    4.1.2. Badania zakresu ochrony patentowej rozwiązania technicznego lub określonego wyrobu     83
    4.1.3. Badania czystości patentowej     84
    4.1.4. Badania zdolności patentowej     84
    4.1.5. Badania w celu ustalenia przydatności wynalazku     86
    4.1.6. Badania w celu ustalenia naruszeń własnych praw ochronnych     86
  4.2. Studia nad zastosowaniem licencji     87
    4.2.1. Pojęcie i rodzaje licencji     87
    4.2.2. Udzielanie licencji – umowa licencyjna     88
    4.2.3. Przygotowanie do zakupu licencji     89
  
  ROZDZIAŁ 5 Ocena i selekcja projektów innowacyjnych     93
  5.1. Metody oceny opłacalności     94
  5.2. Metody wielokryterialne     103
  5.3. Metody matematyczne     108
  5.4. Metody oceny subiektywne     113
  
  ROZDZIAŁ 6 Organizacja prac B+R     115
  6.1. Charakterystyka bazy B+R     115
  6.2. Organizacja prac B+R w przedsiębiorstwie     117
  6.3. Charakterystyka prac B+R w gospodarce cywilnej     121
  6.4. Przedsięwzięcia typu spin-off i spin-out     123
  6.5. Działalność B+R w przemyśle zbrojeniowym     124
  6.6. Uwarunkowania działalności B+R w przedsiębiorstwach przemysłowych     125
  6.7. Bariery w rozwoju działalności innowacyjnej     127
  
  ROZDZIAŁ 7 Organizacja działalności wynalazczo-racjonalizatorskiej w przedsiębiorstwie     129
  7.1. Organizacja tradycyjnego systemu wynalazczo-racjonalizatorskiego     129
  7.2. System wynalazczo-racjonalizatorski wykorzystujący pocztę elektroniczną     131
  7.3. Organizacja systemu wynalazczo-racjonalizatorskiego wzorowanego na rozwiązaniach japońskich − system sugestii     132
    7.3.1. Organizacja systemu sugestii w firmie     132
    7.3.2. Sposoby premiowania i wynagradzania pracowników     135
    7.3.3. Przebieg procesu wdrażania systemu sugestii w firmie     137
    7.3.4. Ograniczenia w systemie     137
  7.4. Obliczanie efektów wymiernych w projektach innowacyjnych     138
  7.5. Problematyka obliczania efektów niewymiernych w projektach innowacyjnych     140
  
  ROZDZIAŁ 8 Ekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej     143
  8.1. Wpływ postępu technicznego na wzrost gospodarczy     143
  8.2. Finansowanie działalności innowacyjnej     149
    8.2.1. Rola państwa w zakresie finansowania działalności innowacyjnej     149
    8.2.2. Udział przemysłu w finansowaniu i stymulowaniu działalności innowacyjnej     153
  8.3. Źródła finansowania innowacji w przemyśle     156
  8.4. Venture capital jako forma współczesnego finansowania innowacji     162
    8.4.1. Istota venture capital     162
    8.4.2. Specyfika finansowania przedsięwzięć innowacyjnych za pośrednictwem VC     164
    8.4.3. Dobór właściwego portfela projektów innowacyjnych     165
  
  ROZDZIAŁ 9 Instytucjonalne formy finansowego i organizacyjnego wspierania innowacyjności     171
  9.1. Instytucje rządowe     171
  9.2. Regionalne inicjatywy finansowego wspierania działalności innowacyjnej     175
  9.3. Nowa organizacja przemysłu − klastry     179
    9.3.1. Klasyfikacja klastrów     179
    9.3.2. Charakterystyka klastrów     181
    9.3.3. Wpływ klastrów na gospodarkę     182
    9.3.4. Instrumenty oddziaływania władz samorządowych na klastry     183
  
  ROZDZIAŁ 10 Kryteria oceny innowacyjności     185
  10.1. Kryteria oceny innowacyjności przedsiębiorstw     185
  10.2. Kryteria oceny innowacyjności gospodarki krajowej     186
  10.3. Kryteria oceny innowacyjności państw zgodnie ze standardami UE     198
  
  ROZDZIAŁ 11 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw     201
  11.1. Typy strategii rozwojowych     202
  11.2. Problem wyboru właściwej strategii rozwoju     204
  11.3. Uwarunkowania i klasyfikacja strategii innowacyjnych     205
  
  ROZDZIAŁ 12 Informacyjno-decyzyjne uwarunkowania działalności innowacyjnej     211
  12.1. Istota i cechy decyzji innowacyjnych     211
  12.2. Uwarunkowania działalności decyzyjnej     212
  12.3. Klasyfikacja decyzji     213
  12.4. Metody i techniki rozwiązywania problemów decyzyjnych     216
  12.5. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka     219
  12.6. Rola analityków w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych     222
  12.7. Informatyczne systemy zarządzania i ich wpływ na działalność decyzyjną przedsiębiorstw     223
  12.7.1. Znaczenie informacji w procesie zmian     224
  12.7.2. System informacyjny i informatyczny przedsiębiorstwa     226
  12.7.3. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania typu MRP/ERP     227
  12.7.4. Zintegrowany system zarządzania produkcją     228
  12.7.5. Systemy wspomagania decyzji     231
  12.7.6. Systemy eksperckie     233
  12.7.7. Hurtownie danych     235
  
  ROZDZIAŁ 13 Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym     237
  13.1. Planowanie procesu zarządzania ryzykiem innowacyjnym     238
  13.2. Identyfikacja ryzyka     238
    13.2.1. Wyniki oceny i selekcji projektów technicznych     240
    13.2.2. Założenia techniczno-ekonomiczne przyszłego wyrobu     241
    13.2.3. Wyniki analiz ekonomicznych     241
    13.2.4. Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna     246
    13.2.5. Ocena niezależnych ekspertów     246
    13.2.6. Analiza SWOT     248
    13.2.7. Graficzne sposoby planowania przedsięwzięć innowacyjnych     248
  13.3. Klasyfikacja ryzyka projektowego     250
  13.4. Pomiar (kwantyfikacja) ryzyka     251
  13.5. Planowanie sposobów reagowania na ryzyko     254
  13.6. Nadzorowanie i kontrola ryzyka     258
  
  ROZDZIAŁ 14 Transfer technologii (TT)     259
  14.1. Wprowadzenie do transferu technologii     259
  14.2. Definicje transferu technologii     260
  14.3. Rodzaje transferu technologii i jego uczestnicy     261
  14.4. Proces transferu technologii i jego fazy     262
  14.5. Zakres transferu technologii     263
  14.6. Transfer technologii a komercjalizacja technologii     267
  14.7. Zarządzanie transferem technologii w przedsiębiorstwie     268
  14.8. Baza technologiczna przedsiębiorstwa     270
  14.9. Kanały i mechanizmy pozyskiwania technologii     271
  14.10. Powody i skutki TT do przedsiębiorstw     272
  14.11. Społeczno-gospodarcze skutki TT     273
  
  ROZDZIAŁ 15 Rynek technologii     275
  15.1. Definicja technologii     275
  15.2. Rodzaje technologii     278
  15.3. Cykl życia technologii     280
  15.4. Rynek technologii i jego cechy     282
    15.4.1. Niekomercyjny przepływ technologii     284
    15.4.2. Komercyjny przepływ technologii     284
  15.5. Metody i strategie sprzedaży technologii     285
  15.6. Zarządzanie technologią w przedsiębiorstwie     288
  15.7. Problematyka wyboru właściwej technologii     289
  15.8. Transakcje związane z zakupem technologii     291
  
  ROZDZIAŁ 16 Ocena technologii     293
  16.1. Metody i techniki oceny technologii     294
  16.2. Metoda analizy portfelowej technologii     296
  16.3. Analiza efektywności procesu technologicznego     298
  16.4. Wykorzystanie krzywej Pareto do oceny efektywności technologii     300
  16.5. Ocena zgodności wyników badań     304
  16.6. Wpływ wyboru technologii na koszty produkcji     306
  
  ROZDZIAŁ 17 Znaczenie kapitału intelektualnego w kreowaniu wiedzy technologicznej     309
  17.1. Wpływ postępu technologicznego na poziom innowacyjności produktu     311
  17.2. Tworzenie nowej technologii     312
  17.3. Intelekt i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa     313
  17.4. Wiedza techniczna     314
  17.5. Doświadczenie     316
  17.6. Motywacja     317
  17.7. Kreowanie wiedzy technologicznej w warunkach ograniczeń     317
  
  ROZDZIAŁ 18 Wpływ działalności innowacyjnej na zachowania uczestników rynku     321
  18.1. Skutki nadmiernego wzrostu mocy produkcyjnych przedsiębiorstw     322
  18.2. Wpływ postępu technicznego na proces projektowania nowych wyrobów     323
  18.3. Skutki ciągłego obniżania kosztów produkcji     324
  18.4. Konsolidacja kapitałowa producentów a wybory rynkowe     325
  18.5. Jakość produkcji a jakość życia człowieka     326
  18.6. Etyka i moralność w biznesie     328
  
  Literatura     329
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia