X

  Wstęp 7
  
  CZĘŚĆ I Teoria i praktyka współczesnych systemów motywacyjnych 13
  
  Rozdział 1 Wiedza o motywacji, systemy motywacyjne i podstawowe teorie motywacji 15
  1.1 Motywacja a motywowanie – zakres znaczeniowy pojęć 15
  1.2 Motywowanie czy manipulowanie – definicja systemów motywacyjnych 20
  1.3 Przykład: zarządzanie motywacją w firmie A.Blikle 23
  1.4 Podstawowe teorie potrzeb (treści motywacji) 28
  1.5 Teorie procesu motywacji 35
  
  Rozdział 2 Wskaźniki stanu motywacji 50
  2.1 Wprowadzenie – badania nad wskaźnikami stanu motywacji w organizacji 50
  2.2 Satysfakcja z pracy i jej znaczenie motywacyjne 52
  2.3 Zaangażowanie organizacyjne 59
  2.4 Postrzegane wsparcie ze strony organizacji 63
  2.5 Osobiste zaangażowanie w pracę 66
  2.6 Wskaźniki fluktuacji personelu oraz ich prognozowanie 78
  2.7 Współczesne badania nad satysfakcją pracowników 87
  2.7.1 Współczesne badania nad stanem motywacji pracowników – zasady ogólne 87
  2.7.2 Wykorzystanie badania nad satysfakcją pracowników – przykład 93
  
  Rozdział 3 Systemy motywacyjne a wynagradzanie 98
  3.1 Motywatory finansowe a koncepcja wynagrodzenia całkowitego 98
  3.2 Bieżące wynagrodzenia gwarantowane 106
  3.3 Wynagrodzenia zmienne 112
  3.4 Świadczenia dodatkowe 119
  3.4.1 „Kafeteryjne” systemy świadczeń 123
  3.4.2 Świadczenia partycypacyjne 127
  3.5 Wynagrodzenie odroczone 132
  3.6 Trendy w rozwoju form wynagrodzenia finansowego 137
  
  Rozdział 4 Motywujące środowisko pracy 140
  4.1 Stres a ocena środowiska pracy 141
  4.2 Stres w pracy jako problem zarządzania 145
  4.3 Redukcja stresu jako czynnik motywacyjny 148
  4.4 Redukcja stresu w pracy a harmonogramy pracy 152
  4.5 Przekazywanie uprawnień decyzyjnych pracownikom a wymagania środowiska pracy 155
  4.6 Modyfikacja przestrzeni i zacieranie granic między pracą a domem 158
  
  Rozdział 5 Systemy motywacyjne związane rozwojem zawodowym 165
  5.1 Znaczenie motywacyjne procedur organizacyjnych związanych z rozwojem kompetencji zawodowych pracowników 165
  5.2 Narzędzia systemów motywacyjnych związanych z rozwojem zawodowym w fazie adaptacji do pracy 167
  5.3 Narzędzia z obszaru rozwoju zawodowego stosowane wobec dojrzałych pracowników jako element systemów motywacyjnych 175
  5.4 Procedury motywacyjne związane z zarządzaniem talentami 186
  5.5 Motywacyjne działania rozwojowe stosowane w fazie derekrutacji 195
  
  CZĘŚĆ II Trzy zastosowania systemów motywacyjnych 203
  
  Rozdział 6 Systemy motywowania kadry kierowniczej najwyższego szczebla 205
  6.1 Wysokość wynagrodzenia jako czynnik motywujący zarządy – z perspektywy teorii zarządzania 205
  6.2 Teoria agencji jako uzasadnienie struktury pakietu wynagrodzeń dla zarządów 210
  6.3 Wyniki dotyczące uspójnienia wynagrodzeń prezesa i interesów akcjonariuszy w specyficznej sytuacji strategicznej, uzyskane w ramach teorii agencji 217
  6.4 Czy prezesi mają wpływ na wyniki działania firmy? 222
  6.5 Niefinansowe czynniki motywowania prezesów do działania w interesie firmy 228
  
  Rozdział 7 Zarządzanie systemami motywacji dla pracowników wiedzy 238
  7.1 Zarządzanie pracownikami wiedzy jako problem w naukach o zarządzaniu 238
  7.2 Gospodarka oparta na wiedzy – pracownicy wiedzy i ich rola zawodowa 239
  7.3 Typologie zadań realizowanych przez pracowników wiedzy 249
  7.4 Systemy motywacyjne stosowane wobec pracowników wiedzy różnych typów 253
  7.5 Specyficzne zadania wynikające z wymogów zarządzania wiedzą w organizacji oraz problemy motywacyjne z tym związane 263
  
  Rozdział 8 Zarządzanie motywacją handlowców 277
  8.1 Handlowcy, sprzedawcy, „misjonarze” – o zróżnicowaniu w działach handlowych firm 277
  8.2 Sposoby motywowania finansowego i wynagradzania handlowców 285
  8.3 Motywacyjne znaczenie systemów kontroli 293
  8.4 Zarządzanie motywacją w zespołach handlowych 299
  8.5 Konkursy dla sprzedawców 304
  8.6 Systemy motywacyjne z obszaru zarządzania rozwojem stosowane wobec dla handlowców 310
  8.7 Systemy motywacyjne dla handlowców a ograniczanie fluktuacji kadr 318
  
  Literatura 323
Współczesne systemy motywacyjne

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

336

Kategoria

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

ISBN-13

978-83-01-16997-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

W dzisiejszych czasach podstawą sukcesu każdej firmy są kompetencje i umiejętności ludzi w niej zatrudnionych. Dobrze zaprojektowane i realizowane systemy motywacyjne pozwalają na pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników, wpływając na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez firmy.


Praca została podzielona na dwie części, które łącznie stanowią kompleksowe ujęcie omawianego problemu. W pierwszej z nich opisane zostały zagadnienia będące syntezą wiedzy dotyczącej teorii motywacji takie, jak: systemy motywacyjne, wskaźniki badania poziomu motywacji pracowników, związek motywowania i wynagradzania oraz kształtowanie motywacyjnego środowiska pracy.


Druga część ma charakter praktyczny – autor omawia w niej sposoby motywowania trzech grup pracowników tzn. pracowników wiedzy, handlowców i menedżerów wyższego szczebla. Rozdziały te uwzględniają specyfikę pracy każdej wymienionej grupy zawodowej i odpowiadają na problemy występujące podczas tworzenia i realizowania systemów motywacyjnych dla każdej z nich.


Autor omawia zarówno teorie motywacji, jak i praktyki stosowane w przedsiębiorstwach w sposób krytyczny, co zachęca czytelnika do samodzielnego analizowania przedstawionych zagadnień.


Książka jest przeznaczona dla praktyków zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz studentów wielu specjalności obejmujących tę tematykę.


Jacek Woźniak jest profesorem w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W latach 1990-2005 był trenerem, projektantem szkoleń i dyrektorem firmy szkoleniowej. Współpracował z kilkudziesięcioma firmami międzynarodowymi w Polsce, planując i prowadząc wieloletnie cykle szkoleniowe z zakresu umiejętności społecznych i osobistych. Pracował jako konsultant w Europie Wschodniej dla wielu organizacji międzynarodowych, w tym Banku Światowego, World Wildlife Found, US AID czy Mott Foundation.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!