Współczesne społeczeństwo polskie

-33%

Współczesne społeczeństwo polskie

Dynamika zmian

25 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,49  47,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 47,00 zł (-33%)

Najniższa cena z 30 dni: 31,49 zł  


31,49

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Głównym adresatem książki są studenci socjologii i pokrewnych dyscyplin, a także wszyscy inni zainteresowani zmianami zachodzącymi w naszym społeczeństwie w ostatnich kilkunastu latach. Praca składa się z trzynastu rozdziałów podejmujących rozmaite aspekty procesu potocznie nazywanego „transformacją”.


Czołowi polscy socjologowie przedstawiają w niej następujące zagadnienia:


– polska transformacja przez pryzmat socjologicznych teorii zmiany,


– formowanie się nowej struktury społecznej,


– zmiany płodności i modelu rodziny,


– zmieniające się wartości Polaków,


– przemiany zbiorowości miejskich i wiejskich,


– kształtowanie się partii politycznych,


– nowe społeczne usytuowanie przedsiębiorstw,


– ubóstwo,


– korupcja,


– przebudowa ustrojowa w pamięci zbiorowej,


– kultura polska widziana oczyma mniejszości,


– budowanie instytucji.


Przewodnią ideą książki jest dostarczenie Czytelnikowi ogólnych ram teoretyczno-metodologicznych i wskazówek literaturowych do samodzielnego studiowania poszczególnych zagadnień. W zamyśle Autorów i wydawnictwa książka ma być swego rodzaju podręcznikiem do kursów Współczesne społeczeństwo polskie.


Autorzy tomu: Marek S. Szczepański, Jacek Wasilewski, Marek Okólski, Marek Ziółkowski, Bohdan Jałowiecki, Hanna Podedworna, Mirosława Grabowska, Jerzy Szczupaczyński, Elżbieta Tarkowska, Antoni Z. Kamiński, Barbara Szacka, Sławomir Kapralski i Janusz Mucha, Andrzej Rychard.


Rok wydania2006
Liczba stron492
KategoriaWspółczesne teorie socjologiczne
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-202-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP (Jacek Wasilewski)    9
  MAREK S. SZCZEPAŃSKI: ANI ELIZJUM, ANI HADES. PIĘTNASTOLECIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNYCH TEORII ZMIANY    13
    1. Polska 1989–2004: między nowoczesnością i chaosem    13
    2. Teorie modernizacji: liberałowie i prawicowi euroorędownicy    15
    3. Dependyści: między centrum świata a peryferiami    22
    4. Modernizacja zależności czy zależność zmodernizowana?    25
    5. Rozwój alternatywny i dylematy syndykalistów    31
    6. Integralne uwarunkowania zmian i rozwoju – pochwała racjonalnego eklektyzmu    35
    7. Polska transformacyjna: czyli jaka? III Rzeczpospolita albo pięć grzechów głównych    37
    8. III Rzeczpospolita i pięć dróg jej naprawy    41
    9. Zamiast zakończenia    44
    Bibliografia (wybrane pozycje orientujące w socjologicznych teoriach zmiany oraz polskiej transformacji)    44
  JACEK WASILEWSKI: FORMOWANIE SIĘ NOWEJ STRUKTURY SPOŁECZNEJ    47
    1. Wprowadzenie    47
    2. Historyczny kontekst zmian w strukturze społecznej    50
    3. Kształtowanie się struktury społeczeństwa rynkowego i demokratycznego    77
    4. Podsumowanie    98
    Bibliografia    100
  MAREK OKÓLSKI: PŁODNOŚĆ I RODZINA W OKRESIE TRANSFORMACJI    103
    1. Wprowadzenie    103
    2. Zmiany zaludnienia    103
    3. Podstawowe dane o spadku rozrodczości    105
    4. Cechy strukturalne spadku płodności w latach 1984–2004    111
    5. Wzorce tworzenia i rozpadu rodziny podłożem spadku płodności    124
    Bibliografia    141
  MAREK ZIÓŁKOWSKI: ZMIANY SYSTEMU WARTOŚCI    145
    1. Wprowadzenie. Określenie wartości    145
    2. Czynniki wpływające na system wartości współczesnego społeczeństwa polskiego    147
    3. Wybrane wymiary zróżnicowania systemów wartości współczesnych Polaków    156
    4. Wartości życiowe Polaków    169
    Bibliografia    171
  BOHDAN JAŁOWIECKI: PRZEMIANY MIAST I ZBIOROWOŚCI MIEJSKICH    175
    1. Wprowadzenie    175
    2. Urbanizacja    175
    3. Suburbanizacja    178
    4. Metropolizacja    181
    5. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne    187
    6. Zmiany społecznego użytkowania przestrzeni miast    192
    7. Prywatyzacja przestrzeni    194
    Bibliografia    196
  HANNA PODEDWORNA: PRZEMIANY ZBIOROWOŚCI WIEJSKICH    199
    1. Wieś a obszary wiejskie. Wieś w Polsce jako residuum systemowe    199
    2. Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce    206
    3. Polski „koniec chłopów”    214
    4. Zmiany społeczne na obszarach wiejskich    218
    5. Nowe funkcje obszarów wiejskich    227
    6. Podsumowanie    228
    Bibliografia    228
  MIROSŁAWA GRABOWSKA: PARTIE POLITYCZNE W POLSCE PO 1989 ROKU    231
    1. Definiowanie partii politycznych. Różne typy partii    231
    2. Partyjne otoczenie i wewnętrzna budowa partii    238
    3. Powstawanie partii politycznych po komunizmie – wedle Petera Maira    243
    4. Mocna pozycja partii postkomunistycznej i wielki brak innych partii    249
    5. Przypadek Polski    257
    Bibliografia    269
  JERZY SZCZUPACZYŃSKI: PRZEDSIĘBIORSTWO I JEGO OTOCZENIE W PROCESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ    275
    1. Wprowadzenie    275
    2. Dwa przedsiębiorstwa    276
    3. Przekształcenia własnościowe    280
    4. Dostosowanie przedsiębiorstw do warunków rynkowych    286
    5. Nowe wzory kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa    293
    6. Instytucjonalizacja nowego modelu zbiorowych stosunków pracy    304
    7. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw    311
    8. Podsumowanie    315
    Bibliografia    316
  ELŻBIETA TARKOWSKA: UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. KONCEPCJE I POLSKIE PROBLEMY    319
    1. Wprowadzenie    319
    2. Ubóstwo: koncepcje i miary    320
    3. Zróżnicowanie ubóstwa i ludzi biednych    326
    4. Przyczyny ubóstwa a kontekst ocen i wartości: perspektywa strukturalna i kulturowa    329
    5. Koncepcja kultury ubóstwa Oscara Lewisa    331
    6. Underclass    335
    7. Marginalność i marginalizacja    338
    8. Wykluczenie społeczne    340
    9. O badaniu ubóstwa    344
    10. Dawna i nowa bieda w Polsce    345
    11. Zróżnicowanie polskiej biedy    349
    12. Podsumowanie    360
    Bibliografia    362
  ANTONI Z. KAMIŃSKI: KORUPCJA W WARUNKACH POSTKOMUNISTYCZNYCH PRZEMIAN USTROJOWYCH: PODEJŚCIE INSTYTUCJONALNE    367
    1. Istota korupcji    367
    2. Motywacja i kontrola w instytucji, czyli
  3. Zainteresowanie korupcją w świecie po 1989 roku     374
   4. Kilka uwag o wpływie czynników ustrojowych na poziom korupcji     377
   5. Postkomunistyczna transformacja ustrojowa a korupcja: perspektywa ogólna     382
   6. Transformacja ustrojowa a korupcja: przypadek Polski     385
   7. Podsumowanie     399
   Bibliografia     400
  BARBARA SZACKA: PRZEBUDOWA USTROJOWA I PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI     405
   1. Wprowadzenie     405
   2. Pamięć zbiorowa     405
   3. Pamięć zbiorowa w życiu społecznym     411
   4. Zmiany pamięci zbiorowej w Polsce     414
   5. Podsumowanie     425
   Bibliografia     426
  SŁAWOMIR KAPRALSKI, JANUSZ MUCHA: KULTURA POLSKA W OCZACH MNIEJSZOŚCI     429
   Wprowadzenie     429
   1. Badania kulturowe z „perspektywy mniejszościowej”     431
   2. Podstawowe pojęcia     432
   3. Grupa etniczna     435
   4. Dominacja i opór     439
   5. Mniejszości etniczne w Polsce     441
   6. Romowie/Cyganie: kontrowersje teoretyczne     443
   7. Odwrócony obraz: tradycyjna kultura romska jako źródło wiedzy o kulturze dominującej     450
   8. Od modelu kulturowego do rzeczywistości społecznej     456
   Bibliografia     463
  ANDRZEJ RYCHARD: POSTKOMUNIZM: INSTYTUCJONALNY ŁAD CZY CHAOS?     467
   1. Wprowadzenie: od zmian języka do zmian instytucji?     467
   2. Zmiana języka: nowa rewolucja kulturalna?1     470
   3. Instytucjonalny ład czy chaos?     479
   Bibliografia     486
  NOTY O AUTORACH     489
RozwińZwiń