Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa

Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

17,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowane w publikacji doniesienia koncentrują się na kilku grupach zagadnień szczegółowych, związanych z przeobrażeniami procesów zarządczych. Pierwsza grupa podejmuje szeroką i zawsze aktualną problematykę zmian organizacyjnych. Prezentują ten obszar zagadnień następujące artykuły: Z doświadczeń projektowania zmian w systemie taryfowym przedsiębiorstwa, Najpierw żal po stracie, a dopiero później zmiana – czyli kiedy jest możliwa zmiana w organizacji, Partycypacja pracowników jako sposób minimalizowania oporu ludzi przed zmianami organizacyjnymi – komunikat z badań, Turbulencja otoczenia w badaniach empirycznych, Teoria sieci i teoria rozwoju w zarządzaniu organizacjami świadczącymi usługi publiczne, Od zarządzania procesowego do X-Engineeringu – transformacja przedsiębiorstw w kierunku sieciowości procesów, Organizacja konwencjonalna versus ewoluująca: przeszkody i bariery, Ewolucja i kierunki restrukturyzacji modelu zarządzania państwowymi zasobami leśnymi o charakterze narodowym.


W drugim obszarze zagadnień mieszczą się artykuły poświęcone wyodrębnionym procesom zarządczym. Prezentują one spektrum zróżnicowanych obiektów, których procesy zarządcze zostały poddane zarówno analizie teoretycznej, jak i empirycznej weryfikacji. Reprezentują tę grupę m.in. następujące prace: Determinanty rozwoju procesów zorientowanych na klienta w gminie. Studium przypadku, Wykorzystanie komunikacji jako narzędzia zarządczego w zmieniających się organizacjach, Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym, Kierunki zmian inteligentnych systemów wytwórczych.


Pozostałe artykuły odnoszą się do zjawisk i problemów, jakie wprost lub pośrednio wynikają ze zmian zachodzących we współczesnych przedsiębiorstwach. Mieszczą się w tej grupie następujące artykuły: Od kooperacji do kooperencji – przełamywanie barier w zakresie procesów zarządzania zaufaniem w relacjach, Zaufanie i wiarygodność w sieciach międzyorganizacyjnych, Nowy sposób myślenia o karierze zawodowej warunkiem sukcesu, Czynniki ograniczające efektywność controllingu w przedsiębiorstwie, Nadmiar informacji. Próba identyfikacji problemu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Międzyorganizacyjny efekt synergiczny jako kryterium oceny układu outsourcingowego


Rok wydania2011
Liczba stron264
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-115-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Anna Adamik: Od kooperacji do kooperencji – przełamywanie barier w zakresie procesów zarządzania zaufaniem w relacjach biznesowych    11
  Zbigniew Antczak: Wirtualność i organizacja wirtualna (rozważania deskryptywno-epistemologiczne)    21
  Agata Austen: Teoria sieci i teoria rozwoju w zarządzaniu organizacjami świadczącymi usługi publiczne    29
  Jarema Batorski: Zarządzanie w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa turystycznego jako organizacyjne uczenie się    38
  Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Zagadnienie rozwoju organizacji a controlling    45
  Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger: Determinanty rozwoju procesów zorientowanych na klienta w gminie. Studium przypadku    54
  Agnieszka Chrisidu-Budnik: Zaufanie i wiarygodność w sieciach międzyorganizacyjnych    63
  Janusz Czekaj: Z doświadczeń projektowania zmian w systemie taryfowym przedsiębiorstwa    77
  Marcin Gałuszka: Od zarządzania procesowego do X-Engineeringu - transformacja przedsiębiorstw w kierunku sieciowości procesów    85
  Dorota Jelonek, Iwona Chomiak-Orsa: Nadmiar informacji. Próba identyfikacji problemu w małych i średnich przedsiębiorstwach    94
  Sylwester Marek Kania: Najpierw żal po stracie, a dopiero później zmiana – czyli kiedy jest możliwa zmiana w organizacji    102
  Piotr Karwacki: Czynniki ograniczające efektywność controllingu w przedsiębiorstwie    110
  Małgorzata Kołodziejczak: Organizacja konwencjonalna versus ewoluująca - przeszkody i bariery    120
  Marcin Komańda: Koncepcja sustainable enterprise jako podstawa nadzoru korporacyjnego    127
  Elżbieta Kowalczyk: Wykorzystanie komunikacji jako narzędzia zarządczego w zmieniających się organizacjach    134
  Janusz Kraśniak: Rozwój struktur organizacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach międzynarodowych    144
  Rafał Krupski: Turbulencja otoczenia w badaniach empirycznych    152
  Grzegorz Krzos: Wirtualna specyfika zarządzania projektami europejskimi    161
  Krystyna Leszczewska: Zachowania przedsiębiorstw sektora MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce    171
  Tomasz Małkus: Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym    178
  Bogdan Nogalski, Sebastian Klisz: Ewolucja i kierunki restrukturyzacji modelu zarządzania państwowymi zasobami leśnymi o charakterze narodowym    186
  Jacek Obrzud, Dariusz Sala: Kierunki zmian inteligentnych systemów wytwórczych    200
  Katarzyna Piwowar-Sulej: Problemy społeczne jako czynnik ryzyka w organizacji „zarządzanej przez projekty”    210
  Alicja Smolbik-Jęczmień: Nowy sposób myślenia o karierze zawodowej warunkiem sukcesu    219
  Janina Stankiewicz: Zespoły jako ważny element organizacji sprzyjający jej rozwojowi    228
  Katarzyna Szelągowska-Rudzka: Partycypacja pracowników jako sposób minimalizowania oporu ludzi przed zmianami organizacyjnymi – komunikat z badań    237
  Anna Wójcik-Karpacz: Międzyorganizacyjny efekt synergiczny jako kryterium oceny układu outsourcingowego    246
  Joanna Żukowska: Kształtowanie potencjału rozwojowego pracowników przedsiębiorstw    255
  Summaries    20
    Anna Adamik: From cooperation to coopetition – breaking the barriers in the processes of trust in business relationships management    20
    Zbigniew Antczak: Virtuality and virtual organization (descriptive-epistemological consideration)    28
    Agata Austen: Theory of networks and theory of growth in the management of public service organizations    37
    Jarema Batorski: Management in crisis of a tourist enterprise as organizational learning    44
    Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: The issue of organization development and controlling    53
    Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger: Determinants of client oriented processes in local governments. Case study    62
    Agnieszka Chrisidu-Budnik: Trust and credibility in interorganizational networks    76
    Janusz Czekaj: From the experience of projection of the changes within tariff system in an enterprise    84
    Marcin Gałuszka: From process management to X-Engineering. Transformation of enterprises towards process networking    93
    Dorota Jelonek, Iwona Chomiak: Information overload. The trial of problem identification in small and medium enterprises    101
    Sylwester Marek Kania: Grief at the loss comes first and the change occurs afterwards i.e. when the organizational change is possible    109
    Piotr Karwacki: Factors limiting the effectiveness of controlling in an enterprise    119
    Małgorzata Kołodziejczak: Conventional versus evolving organization – obstacles and barriers    126
    Marcin Komańda: The concept of sustainable enterprise as a conceptual framework of corporate governance    133
    Elżbieta Kowalczyk: The use of communication as a managerial tool in changing organizations    143
    Janusz Kraśniak: Organizational structure development of enterprises operating at international markets    151
    Rafał Krupski: Environment turbulence in empirical research    160
    Grzegorz Krzos: Virtual specificity of European projects management    170
    Krystyna Leszczewska: Behaviour of SME sector in terms of the economic slowdown in Poland    177
    Tomasz Małkus: Approaches in improvement of cooperation of HR outsourcing    185
    Bogdan Nogalski, Sebastian Klisz: Restructuring of the state national forest management model    199
    Jacek Obrzud, Dariusz Sala: Directions of changes of intelligent manufacturing systems    209
    Katarzyna Piwowar-Sulej: Social problems as a personnel risk factor in project-oriented organizations    218
    Alicja Smolbik-Jęczmień: A new way of thinking about professional careers condition for success    227
    Janina Stankiewicz: Teams as an important element of the organization which contributes to its development    236
    Katarzyna Szelągowska-Rudzka: Employees participation as a method of reduction of human resistance to organizational changes – research report    245
    Anna Wójcik-Karpacz: Inter-organizational synergistic effect as a criterion for outsourcing systems assessment    254
    Joanna Żukowska: Creation of development potential of enterprises employees    264
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia