Historia sportu

-40%

Historia sportu

Na tle rozwoju kultury fizycznej

21 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,40  114,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 114,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 68,40 zł  


68,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pełny obraz dziejów światowego sportu!
Fascynująca publikacja obejmująca dzieje sportu, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, od starożytności, przez średniowiecze, epokę odrodzenia, oświecenie, wiek XIX, do aktualnych wydarzeń sportowych z pierwszej dekady XXI wieku. Opowieści o grach sportowych starożytnego Bliskiego Wschodu, starogreckich igrzyskach olimpijskich, wpływie ludów stepowych na rozwój sportu europejskiego, średniowiecznych grach piłkarskich czy powstaniu nowożytnego ruchu olimpijskiego są tylko niektórymi z przytoczonych przez Autora. Jest to historia żywa, pełna epizodów, przybliżająca najbardziej odległe dyscypliny sportowe, ale niepomijająca także współczesnych problemów i zagadnień związanych ze sportem, jak doping, korupcja, igrzyska paraolimpijskie czy fenomen biegającego na protezach Oscara Pistoriusa. Treść książki urozmaicają barwne anegdoty, interesujące ilustracje oraz aneks z zestawieniami różnych zawodów sportowych.


Rok wydania2012
Liczba stron768
KategoriaSport
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17001-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     13
  
  I. PREHISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ     23
  
  II. STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD     28
  Mezopotamia, Asyria i Babilonia     29
  Tauromachie, zapasy i hippika Hetytów     32
  Persja i jej zurkhaneh     33
  Sprawność fizyczna i gry starożytnego Egiptu     37
  Walki wręcz     38
  Pięściarstwo i podnoszenie ciężarów     38
  Szermierka na zwoje papirusów i kije     39
  Pływanie     40
  Wioślarstwo     41
  Biegi     41
  Rydwany i jazda konna     42
  Skok wzwyż     43
  Gry z piłką     43
  Łucznictwo     43
  Gry zręcznościowe     44
  Higiena i medycyna     45
  Fenicja i Kartagina     46
  Łucznictwo i rydwany Hyksosów     48
  Zapasy i palcaty Nubijczyków     48
  
  III. IGRZYSKA I KULTURA CIELESNA STAROŻYTNEJ EUROPY     49
  Celtowie – zapomniane igrzyska i etyka walki     49
  Aonach Tailtiu – najstarsze europejskie igrzyska sportowe     49
  Etyka walki i system wychowania wojowników celtyckich     61
  Sport i systemy wychowania w antycznej Grecji     63
  Mityczna geneza greckiej pedagogiki     63
  Wojskowy system wychowania w Sparcie     65
  Ateńskie wychowanie obywatelskie     69
  Gimnazjony, gymnopedia i igrzyska panatenajskie     70
  Filozofia starożytnej Grecji wobec ciała i form współzawodnictwa cielesnego     72
  Rola religii w agonistyce greckiej     81
  Charakter agonistyki greckiej     84
  Specjalne znaczenie i charakter igrzysk olimpijskich     87
  Igrzyska greckie i sport poza Olimpią     90
  Igrzyska istmijskie – Isthmia     90
  Igrzyska pytyjskie – Pythia     91
  Igrzyska nemejskie – Nemejady     92
  Heraje     92
  Igrzyska inne niż panhelleńskie     93
  Typy sportów starogreckich     94
  Sport w antycznej literaturze i sztuce greckiej     118
  Antyczne początki terminologii sportowej     125
  Etyka starożytnego sportu     128
  Wychowanie fizyczne i igrzyska w Imperium Rzymskim     131
  Wychowanie fizyczne i wojskowe – cofnięcie w stosunku do Grecji     131
  Walki gladiatorów, naumachie i bestiaria     135
  Medycyna i higiena w starożytnej kulturze śródziemnomorskiej     147
  Początki starożytnej turystyki     151
  Europejskie myślistwo starożytne     153
  
  IV. STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE DALEKIEGO WSCHODU     154
  Periodyzacja i charakter orientalnej kultury cielesnej     154
  Chiny     156
  Kultura cielesna starożytnych Indii     159
  Higiena dawnych Indii     164
  Korea – od starożytnych tradycji do średniowiecznej etyki hwarangdo     165
  Hwarangowie w literaturze     170
  Inne dawne zabawy ruchowe i gry koreańskie     171
  Japonia     172
  
  V. ŚREDNIOWIECZNE SPORTY RYCERSKIE, MIESZCZAŃSKIE I PLEBEJSKIE, TURNIEJE, GRY, ZABAWY I PIELGRZYMKI     175
  Gry i zabawy ludowe „ciemnych stuleci”     175
  Igrzyska bizantyjskie     178
  Kultura cielesna i formy współzawodnictwa fizycznego wczesnej Słowiańszczyzny     182
  Bułgaria     182
  Ruś Kijowska     186
  Polskie średniowiecze     188
  Gry i zabawy wikingów     192
  Tradycje i najstarsze świadectwa     192
  Dawne zasady współczesnej glimy     198
  Pod komendą Attyli, Arpada i Czyngis-chana     198
  Stepy Azji Środkowej – geograficzną osią historii?     198
  Wynalazcy strzemienia – Hunowie     199
  Kultura saraceńska w Europie     201
  Wpływy Awarów i Madziarów     202
  Igrzyska imperium mongolskiego     203
  Średniowieczne gry Europy Zachodniej     214
  Chrześcijaństwo średniowieczne a gry ludowe     222
  Bellatores, ich wychowanie, turnieje i rozrywki     227
  Literatura i sztuka średniowiecza związana z turniejami rycerskimi     234
  Myślistwo średniowieczne     237
  Zabawy laboratores – miasta i tradycja. Fraternitates sagittariorum     240
  Medycyna i higiena średniowiecza     247
  Więzienie czy świątynia duszy? Chrześcijaństwo średniowieczne wobec sportu i kultury ciała     251
  Pielgrzymki, czyli turystyka religijna     256
  Średniowieczne słownictwo związane z kształtowaniem sprawności fizycznej     260
  Elementy ludyczne w literaturze i sztuce średniowiecza     268
  
  VI. KULTURA FIZYCZNA EPOKI ODRODZENIA I XVII WIEKU     270
  Odkrycie świata i człowieka     270
  Przedświt odrodzenia – doctor angelicus i jego poglądy na ciało ludzkie     272
  L’uomo universale, czyli renesansowy ideał osobowości ludzkiej     274
  Postęp nauk medycznych i higiena     282
  Renesansowa sztuka i literatura wobec średniowiecznych igrzysk i zabaw     286
  Ludyczność karnawałowa     287
  Początki nowożytnej turystyki – grand tour i peregrinatio academica     289
  Polowania     291
  Rozwój gier miejskich     292
  Narodziny nowożytnego konceptu fair play     297
  Gry piłkarskie Ameryki Środkowej     300
  Palin i chueca     308
  Deklaracja o rozrywkach Jakuba I     314
  Olimpiady Roberta Dovera     320
  Gry i zabawy konne dworskich kawalerów     322
  Rozwój gier piłkarskich w Anglii     331
  Medycyna, fizjologia i higiena w XVII wieku     334
  Pod wpływem pedagogiki Komenský’ego     336
  Gry i zabawy w malarstwie niderlandzkim     342
  
  VII. WIEK ROZUMU I MASZYNIZACJI LUDZKIEGO CIAŁA ORAZ JEGO DZIEWIĘTNASTOWIECZNE KONTYNUACJE     345
  Drugie podejście humanistów     345
  Era wielkich pionierów gimnastyki     353
  Kształtowanie się sportu brytyjskiego     360
  Malarstwo sportowe w Anglii     370
  Polska kultura fizyczna czasów saskich i stanisławowskich     371
  Dawne gry piłkarskie     371
  Kuligi i szlichtady     374
  Gry towarzyskie     377
  Walki szermiercze na kije – palcaty     378
  Początki nowoczesnego wychowania fizycznego     379
  Gondolierzy, teoretycy pływania i metrowie     384
  Postępy osiemnastowiecznej higieny, lecznictwa i rekreacji zdrowotnej     391
  Promenady, foksale i cyrk     393
  
  VIII. STULECIE PARY I WELOCYPEDU 1815–1914     396
  Sport w Anglii     396
  Pedagogika Thomasa Arnolda i tradycje public schools     398
  Krykiet     402
  Boks     406
  Wioślarstwo     408
  Rozwój gimnastyki     412
  Idee gimnastyczne Ludwika Bierkowskiego     414
  Szkolne wychowanie fizyczne i lekarskie. Gabinety na ziemiach polskich 2 połowy XIX wieku     418
  W obronie etnicznej tożsamości     422
  Ruch sokoli w Czechach     422
  Polski ruch gimnastyczny i sokoli     425
  Sokół i ruch sportowy w pozostałych krajach słowiańskich     429
  Ruch sportowo-niepodległościowy w Bułgarii     430
  Sport a niezawisłość w krajach celtyckich     432
  Kraj Basków     436
  Finlandia     441
  Ogrody Fröbla, Raua i Jordana     442
  Kolonie letnie     447
  Wyjazdy do wód i postępy higieny     448
  Ewoluowanie systemów gimnastycznych     455
  „Anioły na rowerze”, czyli wychowanie fizyczne a emancypacja kobiet     458
  Muskularne chrześcijaństwo i YMCA     462
  Próby przywrócenia igrzysk olimpijskich przed 1896 rokiem     466
  Igrzyska panhelleńskie 1859–1889     466
  Igrzyska olimpijskie w Much Wenlock     469
  Inne zapomniane próby wskrzeszenia olimpiad     471
  Coubertin i jego dzieło     474
  Ruch stowarzyszeniowy i internacjonalizacja sportu     479
  Ruch stowarzyszeniowy w Polsce     485
  Technologizacja sportu: gry piłkarskie, sporty kołowe i motorowe     487
  Sport w literaturze i sztuce XIX wieku     490
  Literatura     490
  Malarstwo     493
  Malarstwo sportowe w Polsce     495
  Rzeźba     495
  Dziewiętnastowieczny sport a muzyka     496
  Agencja podróży Cooka i początki nowożytnej turystyki     499
  Początki turystyki górskiej i alpinizmu     503
  Pionierzy wspinaczki wysokogórskiej w Polsce     505
  Wyścigi do ostatnich nieodkrytych terytoriów     506
  Spektakle konne i atletyka cyrkowa     509
  Polska szkoła zapaśnicza     514
  
  IX. FASCYNUJĄCY WIEK SPORTU     517
  Sport i wychowanie fizyczne w latach 1918–1939     517
  „Złota epoka” sportu amerykańskiego     521
  Rozwój ruchu olimpijskiego do 1939 roku     528
  Olimpijskie konkursy literatury i sztuki     536
  Sport i wychowanie fizyczne w Polsce do 1939 roku     542
  Sport i wychowanie fizyczne w krajach totalitarnych     545
  Sport w faszystowskich Włoszech     545
  Sport nazistów w Niemczech     548
  Sport w faszystowskiej Hiszpanii     551
  Sport a faszyzm Peróna w Argentynie     552
  Faszystowska ideologia sportu w innych krajach     554
  Sytuacja Japonii     555
  Sport i fizkultura w ZSRR     556
  Robotnicze ruchy sportowe przed 1939 i po 1945 roku     557
  Sportowy ruch robotniczy w Polsce     561
  Sport i polityka w dobie zimnej wojny     572
  Literatura i sztuka sportowa po zlikwidowaniu konkursów olimpijskich     579
  Epika wielkich tourów     586
  Polskie toury     591
  Problemy ruchu olimpijskiego 1945–2010     594
  Intelektualna refleksja nad istotą kultury fizycznej – filozofia sportu     599
  Międzynarodowa Akademia Olimpijska     612
  Igrzyska inne niż olimpijskie     619
  Igrzyska Wspólnoty Narodów     619
  Igrzyska panamerykańskie     621
  Igrzyska panafrykańskie     622
  Igrzyska Ameryki Środkowej i Karaibów     623
  Igrzyska azjatyckie     624
  Igrzyska bałkańskie     627
  Igrzyska boliwaryjskie     627
  Igrzyska śródziemnomorskie     628
  Igrzyska makabijskie     629
  Igrzyska Pacyfiku     629
  Igrzyska Krzyża Południa     630
  Igrzyska środkowoamerykańskie     630
  Igrzyska wysp Oceanu Indyjskiego     630
  Igrzyska GANEFO     630
  Igrzyska grup etnicznych     631
  Sport w Polsce Ludowej w latach 1945–1989     631
  Szkolnictwo i urządzenia sportowe     634
  Sport wyczynowy w latach 1945–1980     636
  Sport a UNESCO     640
  Sport w procesie dekolonizacji. Emancypacja Afryki     644
  Sport i igrzyska gejów i lesbijek     654
  Rozwój turystyki     658
  Rodzaje i typy turystyki     661
  Od Mandeville do Teheranu – sport a rehabilitacja niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo     668
  Paraolimpiady i olimpiady specjalne     668
  Rehabilitacja i sport niepełnosprawnych w Polsce     674
  Sport niepełnosprawnych w filmie i literaturze     675
  Pozostałe ważniejsze problemy rozwoju sportu i wychowania fizycznego w XX wieku     677
  Sporty orientalne     677
  Sport w Ameryce Południowej     678
  Rasizm i sport     678
  Medycyna a sport. Doping     680
  Przemiany polityczne i ekonomiczne po 1989 roku     682
  Okres przemian w Polsce 1990–2010     682
  Emancypacja kobiet     684
  Burzliwy pochód piłki nożnej     686
  Piłka nożna w Polsce     695
  
  ZAKOŃCZENIE     698
  U progu XXI wieku – pytania o przyszłość sportu     698
  
  ANEKS     704
  Zwycięzcy regat Oksford–Cambridge     704
  Igrzyska olimpijskie 1896–2012     706
  Olimpijskie konkursy literatury i sztuki 1912–1948     708
  Wawrzyny olimpijskie PKOl 1969–2008     715
  Mistrzowie i medaliści mistrzostw świata w piłce nożnej 1830–2010     720
  Mistrzowie Polski w piłce nożnej 1920–2012     721
  
  SELEKTYWNA BIBLIOGRAFIA     724
  INDEKS NAZWISK     736
  ŹRÓDŁA ILUSTRACJI     765
RozwińZwiń