Historia sportu

Historia sportu

Na tle rozwoju kultury fizycznej

20 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

44,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pełny obraz dziejów światowego sportu!
Fascynująca publikacja obejmująca dzieje sportu, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, od starożytności, przez średniowiecze, epokę odrodzenia, oświecenie, wiek XIX, do aktualnych wydarzeń sportowych z pierwszej dekady XXI wieku. Opowieści o grach sportowych starożytnego Bliskiego Wschodu, starogreckich igrzyskach olimpijskich, wpływie ludów stepowych na rozwój sportu europejskiego, średniowiecznych grach piłkarskich czy powstaniu nowożytnego ruchu olimpijskiego są tylko niektórymi z przytoczonych przez Autora. Jest to historia żywa, pełna epizodów, przybliżająca najbardziej odległe dyscypliny sportowe, ale niepomijająca także współczesnych problemów i zagadnień związanych ze sportem, jak doping, korupcja, igrzyska paraolimpijskie czy fenomen biegającego na protezach Oscara Pistoriusa. Treść książki urozmaicają barwne anegdoty, interesujące ilustracje oraz aneks z zestawieniami różnych zawodów sportowych.


Liczba stron768
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17001-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    13
  I. PREHISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ    23
  II. STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD    28
  Mezopotamia, Asyria i Babilonia    29
  Tauromachie, zapasy i hippika Hetytów    32
  Persja i jej zurkhaneh    33
  Sprawność fizyczna i gry starożytnego Egiptu    37
  Walki wręcz    38
  Pięściarstwo i podnoszenie ciężarów    38
  Szermierka na zwoje papirusów i kije    39
  Pływanie    40
  Wioślarstwo    41
  Biegi    41
  Rydwany i jazda konna    42
  Skok wzwyż    43
  Gry z piłką    43
  Łucznictwo    43
  Gry zręcznościowe    44
  Higiena i medycyna    45
  Fenicja i Kartagina    46
  Łucznictwo i rydwany Hyksosów    48
  Zapasy i palcaty Nubijczyków    48
  III. IGRZYSKA I KULTURA CIELESNA STAROŻYTNEJ EUROPY    49
  Celtowie – zapomniane igrzyska i etyka walki    49
  Aonach Tailtiu – najstarsze europejskie igrzyska sportowe    49
  Etyka walki i system wychowania wojowników celtyckich    61
  Sport i systemy wychowania w antycznej Grecji    63
  Mityczna geneza greckiej pedagogiki    63
  Wojskowy system wychowania w Sparcie    65
  Ateńskie wychowanie obywatelskie    69
  Gimnazjony, gymnopedia i igrzyska panatenajskie    70
  Filozofia starożytnej Grecji wobec ciała i form współzawodnictwa cielesnego    72
  Rola religii w agonistyce greckiej    81
  Charakter agonistyki greckiej    84
  Specjalne znaczenie i charakter igrzysk olimpijskich    87
  Igrzyska greckie i sport poza Olimpią    90
  Igrzyska istmijskie – Isthmia    90
  Igrzyska pytyjskie – Pythia    91
  Igrzyska nemejskie – Nemejady    92
  Heraje    92
  Igrzyska inne niż panhelleńskie    93
  Typy sportów starogreckich    94
  Sport w antycznej literaturze i sztuce greckiej    118
  Antyczne początki terminologii sportowej    125
  Etyka starożytnego sportu    128
  Wychowanie fizyczne i igrzyska w Imperium Rzymskim    131
  Wychowanie fizyczne i wojskowe – cofnięcie w stosunku do Grecji    131
  Walki gladiatorów, naumachie i bestiaria    135
  Medycyna i higiena w starożytnej kulturze śródziemnomorskiej    147
  Początki starożytnej turystyki    151
  Europejskie myślistwo starożytne    153
  IV. STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE DALEKIEGO WSCHODU    154
  Periodyzacja i charakter orientalnej kultury cielesnej    154
  Chiny    156
  Kultura cielesna starożytnych Indii    159
  Higiena dawnych Indii    164
  Korea – od starożytnych tradycji do średniowiecznej etyki hwarangdo    165
  Hwarangowie w literaturze    170
  Inne dawne zabawy ruchowe i gry koreańskie    171
  Japonia    172
  V. ŚREDNIOWIECZNE SPORTY RYCERSKIE, MIESZCZAŃSKIE I PLEBEJSKIE, TURNIEJE, GRY, ZABAWY I PIELGRZYMKI    175
  Gry i zabawy ludowe „ciemnych stuleci”    175
  Igrzyska bizantyjskie    178
  Kultura cielesna i formy współzawodnictwa fizycznego wczesnej Słowiańszczyzny    182
  Bułgaria    182
  Ruś Kijowska    186
  Polskie średniowiecze    188
  Gry i zabawy wikingów    192
  Tradycje i najstarsze świadectwa    192
  Dawne zasady współczesnej glimy    198
  Pod komendą Attyli, Arpada i Czyngis-chana    198
  Stepy Azji Środkowej – geograficzną osią historii?    198
  Wynalazcy strzemienia – Hunowie    199
  Kultura saraceńska w Europie    201
  Wpływy Awarów i Madziarów    202
  Igrzyska imperium mongolskiego    203
  Średniowieczne gry Europy Zachodniej    214
  Chrześcijaństwo średniowieczne a gry ludowe    222
  Bellatores, ich wychowanie, turnieje i rozrywki    227
  Literatura i sztuka średniowiecza związana z turniejami rycerskimi    234
  Myślistwo średniowieczne    237
  Zabawy laboratores – miasta i tradycja. Fraternitates sagittariorum    240
  Medycyna i higiena średniowiecza    247
  Więzienie czy świątynia duszy? Chrześcijaństwo średniowieczne wobec sportu i kultury ciała    251
  Pielgrzymki, czyli turystyka religijna    256
  Średniowieczne słownictwo związane z kształtowaniem sprawności fizycznej    260
  Elementy ludyczne w literaturze i sztuce średniowiecza    268
  VI. KULTURA FIZYCZNA EPOKI ODRODZENIA I XVII WIEKU    270
  Odkrycie świata i człowieka    270
  Przedświt odrodzenia – doctor angelicus i jego poglądy na ciało ludzkie    272
  L’uomo universale, czyli renesansowy ideał osobowości ludzkiej    274
  Postęp nauk medycznych i higiena    282
  Renesansowa sztuka i literatura wobec średniowiecznych igrzysk i zabaw    286
  Ludyczność karnawałowa    287
  Początki nowożytnej turystyki – grand tour i peregrinatio academica    289
  Polowania    291
  Rozwój gier miejskich    292
  Narodziny nowożytnego konceptu fair play    297
  Gry piłkarskie Ameryki Środkowej    300
  Palin i chueca    308
  Deklaracja o rozrywkach Jakuba I    314
  Olimpiady Roberta Dovera    320
  Gry i zabawy konne dworskich kawalerów    322
  Rozwój gier piłkarskich w Anglii    331
  Medycyna, fizjologia i higiena w XVII wieku    334
  Pod wpływem pedagogiki Komenský’ego    336
  Gry i zabawy w malarstwie niderlandzkim    342
  VII. WIEK ROZUMU I MASZYNIZACJI LUDZKIEGO CIAŁA ORAZ JEGO DZIEWIĘTNASTOWIECZNE KONTYNUACJE    345
  Drugie podejście humanistów    345
  Era wielkich pionierów gimnastyki    353
  Kształtowanie się sportu brytyjskiego    360
  Malarstwo sportowe w Anglii    370
  Polska kultura fizyczna czasów saskich i stanisławowskich    371
  Dawne gry piłkarskie    371
  Kuligi i szlichtady    374
  Gry towarzyskie    377
  Walki szermiercze na kije – palcaty    378
  Początki nowoczesnego wychowania fizycznego    379
  Gondolierzy, teoretycy pływania i metrowie    384
  Postępy osiemnastowiecznej higieny, lecznictwa i rekreacji zdrowotnej    391
  Promenady, foksale i cyrk    393
  VIII. STULECIE PARY I WELOCYPEDU 1815–1914    396
  Sport w Anglii    396
  Pedagogika Thomasa Arnolda i tradycje public schools    398
  Krykiet    402
  Boks    406
  Wioślarstwo    408
  Rozwój gimnastyki    412
  Idee gimnastyczne Ludwika Bierkowskiego    414
  Szkolne wychowanie fizyczne i lekarskie. Gabinety na ziemiach polskich 2 połowy XIX wieku    418
  W obronie etnicznej tożsamości    422
  Ruch sokoli w Czechach    422
  Polski ruch gimnastyczny i sokoli    425
  Sokół i ruch sportowy w pozostałych krajach słowiańskich    429
  Ruch sportowo-niepodległościowy w Bułgarii    430
  Sport a niezawisłość w krajach celtyckich    432
  Kraj Basków    436
  Finlandia    441
  Ogrody Fröbla, Raua i Jordana    442
  Kolonie letnie    447
  Wyjazdy do wód i postępy higieny    448
  Ewoluowanie systemów gimnastycznych    455
  „Anioły na rowerze”, czyli wychowanie fizyczne a emancypacja kobiet    458
  Muskularne chrześcijaństwo i YMCA    462
  Próby przywrócenia igrzysk olimpijskich przed 1896 rokiem    466
  Igrzyska panhelleńskie 1859–1889    466
  Igrzyska olimpijskie w Much Wenlock    469
  Inne zapomniane próby wskrzeszenia olimpiad    471
  Coubertin i jego dzieło    474
  Ruch stowarzyszeniowy i internacjonalizacja sportu    479
  Ruch stowarzyszeniowy w Polsce    485
  Technologizacja sportu: gry piłkarskie, sporty kołowe i motorowe    487
  Sport w literaturze i sztuce XIX wieku    490
  Literatura    490
  Malarstwo    493
  Malarstwo sportowe w Polsce    495
  Rzeźba    495
  Dziewiętnastowieczny sport a muzyka    496
  Agencja podróży Cooka i początki nowożytnej turystyki    499
  Początki turystyki górskiej i alpinizmu    503
  Pionierzy wspinaczki wysokogórskiej w Polsce    505
  Wyścigi do ostatnich nieodkrytych terytoriów    506
  Spektakle konne i atletyka cyrkowa    509
  Polska szkoła zapaśnicza    514
  IX. FASCYNUJĄCY WIEK SPORTU    517
  Sport i wychowanie fizyczne w latach 1918–1939    517
  „Złota epoka” sportu amerykańskiego    521
  Rozwój ruchu olimpijskiego do 1939 roku    528
  Olimpijskie konkursy literatury i sztuki    536
  Sport i wychowanie fizyczne w Polsce do 1939 roku    542
  Sport i wychowanie fizyczne w krajach totalitarnych    545
  Sport w faszystowskich Włoszech    545
  Sport nazistów w Niemczech    548
  Sport w faszystowskiej Hiszpanii    551
  Sport a faszyzm Peróna w Argentynie    552
  Faszystowska ideologia sportu w innych krajach    554
  Sytuacja Japonii    555
  Sport i fizkultura w ZSRR    556
  Robotnicze ruchy sportowe przed 1939 i po 1945 roku    557
  Sportowy ruch robotniczy w Polsce    561
  Sport i polityka w dobie zimnej wojny    572
  Literatura i sztuka sportowa po zlikwidowaniu konkursów olimpijskich    579
  Epika wielkich tourów    586
  Polskie toury    591
  Problemy ruchu olimpijskiego 1945–2010    594
  Intelektualna refleksja nad istotą kultury fizycznej – filozofia sportu    599
  Międzynarodowa Akademia Olimpijska    612
  Igrzyska inne niż olimpijskie    619
  Igrzyska Wspólnoty Narodów    619
  Igrzyska panamerykańskie    621
  Igrzyska panafrykańskie    622
  Igrzyska Ameryki Środkowej i Karaibów    623
  Igrzyska azjatyckie    624
  Igrzyska bałkańskie    627
  Igrzyska boliwaryjskie    627
  Igrzyska śródziemnomorskie    628
  Igrzyska makabijskie    629
  Igrzyska Pacyfiku    629
  Igrzyska Krzyża Południa    630
  Igrzyska środkowoamerykańskie    630
  Igrzyska wysp Oceanu Indyjskiego    630
  Igrzyska GANEFO    630
  Igrzyska grup etnicznych    631
  Sport w Polsce Ludowej w latach 1945–1989    631
  Szkolnictwo i urządzenia sportowe    634
  Sport wyczynowy w latach 1945–1980    636
  Sport a UNESCO    640
  Sport w procesie dekolonizacji. Emancypacja Afryki    644
  Sport i igrzyska gejów i lesbijek    654
  Rozwój turystyki    658
  Rodzaje i typy turystyki    661
  Od Mandeville do Teheranu – sport a rehabilitacja niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo    668
  Paraolimpiady i olimpiady specjalne    668
  Rehabilitacja i sport niepełnosprawnych w Polsce    674
  Sport niepełnosprawnych w filmie i literaturze    675
  Pozostałe ważniejsze problemy rozwoju sportu i wychowania fizycznego w XX wieku    677
  Sporty orientalne    677
  Sport w Ameryce Południowej    678
  Rasizm i sport    678
  Medycyna a sport. Doping    680
  Przemiany polityczne i ekonomiczne po 1989 roku    682
  Okres przemian w Polsce 1990–2010    682
  Emancypacja kobiet    684
  Burzliwy pochód piłki nożnej    686
  Piłka nożna w Polsce    695
  ZAKOŃCZENIE    698
  U progu XXI wieku – pytania o przyszłość sportu    698
  ANEKS    704
  Zwycięzcy regat Oksford–Cambridge    704
  Igrzyska olimpijskie 1896–2012    706
  Olimpijskie konkursy literatury i sztuki 1912–1948    708
  Wawrzyny olimpijskie PKOl 1969–2008    715
  Mistrzowie i medaliści mistrzostw świata w piłce nożnej 1830–2010    720
  Mistrzowie Polski w piłce nożnej 1920–2012    721
  SELEKTYWNA BIBLIOGRAFIA    724
  INDEKS NAZWISK    736
  ŹRÓDŁA ILUSTRACJI    765
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia