Historia prawa w Polsce

Historia prawa w Polsce

4 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 39,50 zł  


39,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik historii prawa w ujęciu dostosowanym do wymagań egzaminacyjnych. Autor zastosował podział chronologiczny i w każdym z okresów historycznych omówił szczegółowo dziedziny prawa od wczesnej epoki piastowskiej do początku XXI wieku. Czytelny układ podręcznika ułatwia przyswojenie zawartej w nim wiedzy i powtórzenie materiału.


Pozycja przeznaczona dla studentów wydziałów prawa i administracji, historii, dziennikarstwa i nauk politycznych, nauczycieli licealnych i akademickich, kandydatów na studia humanistyczne.


Rok wydania2008
Liczba stron672
KategoriaHistoria prawa i ustroju
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15002-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Do Czytelnika (Marian Kallas)    12
  Wstęp    13
    Okresy rozwoju prawa w Polsce    13
    Zakres terytorialny obowiązywania prawa w Polsce    13
    Systematyka prawa w Polsce    14
      Prawo dawnej Polski do 1795 r.    15
      Prawo na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym (1772/1795–1918)    18
      Prawo w okresie II Rzeczypospolitej (1918–1944/1945)    19
      Prawo w Polsce Ludowej (1944/1945–1989)    20
  CZĘŚĆ I. Prawo dawnej Polski do 1795 r.    25
    Rozdział 1. Prawo okresu wczesnopiastowskiego (od X do połowy XIII w.)    25
      1.1. Prawo publiczne    25
      1.2. Prawo prywatne    29
        1.2.1. Prawo osobowe    31
          1.2.1.1. Podmiotowość prawna    31
          1.2.1.2. Prawo osobowo-rodzinne    33
          1.2.1.3. Prawo osobowo-majątkowe    33
        1.2.2. Postępowanie przed sądami    35
        1.2.3. Zobowiązania    37
          1.2.3.1. Zobowiązania wynikające ze stosunków umownych    37
          1.2.3.2. Zobowiązania z naruszenia prawa    38
    Rozdział 2. Prawo publiczne dawnej Polski (od połowy XIII w. do 1795)    53
      2.1. Prawo monarsze stanowione (od połowy XIII do XVI w.)    54
      2.2. Prawo stanowione organów stanowych do XVI w.    57
      2.3. Prawo państwowe Rzeczypospolitej (od XVI w. do 1795)    58
        2.3.1. Prawo stanowione organów centralnych. Sejm    58
        2.3.2. Prawo stanowione organów centralnych. Król    61
        2.3.3. Prawo stanowione organów centralnych Rzeczypospolitej. Organy zarządu oraz organy doradcze    62
        2.3.4. Prawo stanowione organów centralnych Rzeczypospolitej. Organy wyjątkowe    63
        2.3.5. Prawo stanowione organów lokalnych Rzeczypospolitej. Sejmiki    64
      2.4. Prawo stanów w Polsce od połowy XIII w.    64
        2.4.1. Prawa stanu szlacheckiego    65
          2.4.1.1. Kształtowanie się stanowego prawa rycerstwa polskiego (od XIII do XIV w.)    65
          2.4.1.2. Prawa polityczne szlachty polskiej (od XIV do XVI w.)    67
          2.4.1.3. Prawa polityczne stanu szlacheckiego (od XVI do XVIII w.)    74
          2.4.1.4. Prawa szlachty w dobie Konstytucji 3 maja 1791 r.    83
        2.4.2. Prawa stanu mieszczańskiego od połowy XIII w.    83
          2.4.2.1. Porządki prawne stosowane w lokacjach miast na ziemiach polskich    84
          2.4.2.2. Prawna istota lokacji ośrodka miejskiego    87
          2.4.2.3. Miasta polskie i pozycja prawna mieszkańców miast polskich (od XV do XVIII w.)    92
          2.4.2.4. Prawa stanu mieszczańskiego w dobie Konstytucji 3 maja 1791 r.    95
        2.4.3. Prawa stanu chłopskiego od połowy XIII w.    96
          2.4.3.1. Organizacja wsi na prawie niemieckim    98
          2.4.3.2. Kształtowanie się prawne stanu chłopskiego w Polsce od połowy XIII w.    99
          2.4.3.3. Prawa stanu chłopskiego w dobie Konstytucji 3 maja 1791 r.    104
    Rozdział 3. Prawo prywatne w dawnej Polsce (od połowy XIII w. do 1795)    106
      3.1. Prawo prywatne stanu szlacheckiego od połowy XIII w.    109
        3.1.1. Prawo postępowania sądowego („postępku sądowego”)    113
          3.1.1.1. Proces skargowy    116
          3.1.1.2. Postępowanie kondescensorialne    172
          3.1.1.3. Proces zaoczny (kontumacyjny)    173
          3.1.1.4. Ziemski proces karny. Odrębności    173
          3.1.1.5. Postępowania szczególne    174
        3.1.2. Prawo osobowe stanu szlacheckiego od połowy XIII w.    181
          3.1.2.1. Prawo podmiotowe w prawie stanowym szlacheckim    181
          3.1.2.2. Prawo osobowo-rodzinne w prawie stanowym szlacheckim    189
          3.1.2.3. Prawo osobowo-rzeczowe w dawnym polskim prawie stanowym szlacheckim    205
        3.1.3. Zobowiązania w dawnym prawie polskim stanu szlacheckiego od połowy XIII w.    219
          3.1.3.1. Zobowiązania wynikające z umów w dawnym prawie polskim    221
          3.1.3.2. Zobowiązania wynikające z naruszenia prawa w prawie stanowym szlacheckim    235
      3.2. Prawo prywatne stanu mieszczańskiego od połowy XIII w.    276
        3.2.1. Prawo osobowe w prawie miast polskich    278
        3.2.2. Zobowiązania w prawie miejskim    287
        3.2.3. Stosunki wynikające z naruszenia prawa w prawie miejskim    290
        3.2.4. Postępowanie sądowe w prawie miejskim    301
          3.2.4.1. Proces inkwizycyjny w warunkach miejskich od XVI w.    302
        3.2.5. Prawo prywatne stanu włościańskiego od połowy XIII w.    303
          3.2.5.1. Prawo osobowe stanu włościańskiego    304
          3.2.5.2. Prawa majątkowe stanu włościańskiego    304
          3.2.5.3. Prawo zobowiązań w prawie prywatnym włościańskim    307
          3.2.5.4. Naruszenia prawa w stanie włościańskim    309
    Rozdział 4. Prawa partykularne i prawa narodów zamieszkujących w Polsce do 1795 r.    318
      4.1. Prawo litewskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1795)    318
      4.2. Prawa partykularne w Polsce (od XIV w. do 1795)    320
        4.2.1. Prawo pruskie    320
        4.2.2. Prawo mazowieckie    321
      4.3. Prawa narodów zamieszkujących Polskę    322
        4.3.1. Prawa ludności żydowskiej    322
        4.3.2. Prawa ludności ormiańskiej    324
    Rozdział 5. Prawa związków wyznaniowych w Polsce do 1795 r.    325
      5.1. Prawo Kościoła katolickiego (od X w. do 1795)    326
        5.1.1. Prawa stanowe duchowieństwa katolickiego    326
        5.1.2. Prawo Kościoła katolickiego w Polsce    328
      5.2. Prawo Kościoła prawosławnego w Polsce (od XIV w. do 1795)    329
      5.3. Prawo Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po 1596 r.    330
      5.4. Prawa Kościołów protestanckich w Polsce (od XVI do XVIII w.)    330
  CZĘŚĆ II. Porządki prawne na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym (1772/1795–1918/1921)    337
    Rozdział 6. Prawa państw zaborczych (1772/1795–1807/1815)    337
      6.1. Pruskie regulacje prawne (1772/1795–1807/1815)    339
        6.1.1. Prawo publiczne w państwie pruskim (1772/1795–1807)    340
        6.1.2. Prawo prywatne na ziemiach włączonych do państwa pruskiego (1772/1795–1807)    340
      6.2. Austriackie regulacje prawne (1772/1795–1809/1815)    341
        6.2.1. Prawo publiczne austriackie na ziemiach włączonych do Austrii (1772/1795–1809/1815)    342
          6.2.1.1. Prawo państwowe    342
          6.2.1.2. Prawo karne austriackie na ziemiach polskich włączonych do Austrii (1772/1795–1809/1815)    342
          6.2.1.3. Austriackie procedury postępowania karnego wprowadzane na ziemiach polskich (1772/1795–1809/1815)    344
        6.2.2. Prawo prywatne austriackie na ziemiach polskich włączonych do Austrii (1772/1795–1809/1815)    344
        6.2.3. Prawo postępowania cywilnego na ziemiach włączonych do Austrii (1772/1795–1809/1815)    347
      6.3. Regulacje prawne na terytoriach włączonych do Rosji (1772/1795–1815)    347
      6.4. Polskie i litewskie prawo partykularne na ziemiach polskich pod zaborami (1772/1795–1807/1809/1815)    349
    Rozdział 7. Recepcja prawa francuskiego i polskie regulacje prawne na ziemiach polskich (1807/1812–1915)    351
      7.1. Prawo w Księstwie Warszawskim (1807–1815)    352
        7.1.1. Prawo publiczne Księstwa Warszawskiego (1807–1815)    352
          7.1.1.1. Prawo państwowe    352
          7.1.1.2. Prawo karne    353
          7.1.1.3. Procedury karne    353
        7.1.2. Prawo prywatne    356
          7.1.2.1. Recepcja Kodeksu Napoleona w Księstwie Warszawskim    356
          7.1.2.2. Obowiązywanie Kodeksu Napoleona w Księstwie Warszawskim    356
          7.1.2.3. Wprowadzenie francuskiej procedury cywilnej    357
          7.1.2.4. Wprowadzenie francuskiego kodeksu handlowego    359
      7.2. Prawo w Królestwie Polskim (1815–1831)    360
        7.2.1. Prawo publiczne Królestwa Polskiego    360
          7.2.1.1. Prawo państwowe w Królestwie Polskim    360
          7.2.1.2. Prawo karne    360
          7.2.1.3. Procedury karne stosowane w Królestwie Polskim    361
        7.2.2. Prawo prywatne Królestwa Polskiego    362
        7.2.3. Procedury cywilne    362
      7.3. Regulacje prawne w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1846)    363
        7.3.1. Prawo publiczne Wolnego Miasta Krakowa    363
          7.3.1.1. Prawo państwowe Wolnego Miasta Krakowa    363
          7.3.1.2. Regulacje prawa karnego obowiązujące w Wolnym Mieście Krakowie    364
        7.3.2. Prawo prywatne    364
    Rozdział 8. Prawa państw zaborczych na ziemiach polskich (1815–1918)    366
      8.1. Pruskie i niemieckie regulacje prawne (1815–1918/1920)    367
        8.1.1. Pruskie i niemieckie prawo publiczne    367
          8.1.1.1. Pruskie i niemieckie prawo państwowe    367
          8.1.1.2. Pruskie i niemieckie prawo karne    368
          8.1.1.3. Pruskie i niemieckie procedury karne    368
        8.1.2. Pruskie i niemieckie prawo cywilne    371
        8.1.3. Pruskie i niemieckie procedury cywilne    372
      8.2. Austriackie regulacje prawne (1815–1918)    372
        8.2.1. Prawo publiczne w Austrii i Austro-Węgrzech    373
          8.2.1.1. Prawo państwowe w Austrii i Austro-Węgrzech    373
          8.2.1.2. Prawo karne    374
          8.2.1.3. Procedury karne    374
        8.2.2. Prawo cywilne austriackie    374
          8.2.2.1. Prawo cywilne    374
          8.2.2.2. Prawo procesowe cywilne    376
      8.3. Rosyjskie regulacje prawne (1815–1915)    376
        8.3.1. Prawo publiczne w Rosji    378
          8.3.1.1. Królestwo Polskie (1831–1915)    379
          8.3.1.2. Zabór rosyjski: Litwa, Białoruś, Ukraina (1815–1915)    381
        8.3.2. Prawo prywatne    382
          8.3.2.1. Królestwo Polskie (1831–1915)    382
          8.3.2.2. Ziemie Litwy, Białorusi i Ukrainy (1815–1915)    383
    Rozdział 9. Prawo cywilne na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym (1772/1795–1918)    384
      9.1. Prawo osobowe i rodzinne    391
        9.1.1. Podmiotowość prawna. Pojęcie osób fizycznych i prawnych    391
        9.1.2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych    393
        9.1.3. Prawo małżeńskie osobowe    397
        9.1.4. Prawo małżeńskie majątkowe    402
      9.2. Prawo rodzinne    403
      9.3. Prawo rzeczowe    406
      9.4. Prawo zobowiązań    414
      9.5. Prawo spadkowe    418
      9.6. Prawo handlowe    423
      9.7. Prawa obrotu gospodarczego    425
        9.7.1. Prawo autorskie i patentowe    425
        9.7.2. Prawo wekslowe i czekowe    426
        9.7.3. Prawo spółdzielcze    426
        9.7.4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych    426
    Rozdział 10. Prawo cywilne procesowe i nieprocesowe na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym (1772/1795–1918)    432
    Rozdział 11. Prawo karne na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym (1772/1775–1918)    441
    Rozdział 12. Prawo karne procesowe na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym (1772/1795–1918)    460
  CZĘŚĆ III. Prawo w II Rzeczypospolitej (1918–1944/1945)    475
    Rozdział 13. Porządek prawny w II Rzeczypospolitej (1918/1921–1929/1932/1939)    475
      13.1. Prawo publiczne (1918–1939/1945)    475
        13.1.1. Polskie prawo państwowe (1918–1939)    476
        13.1.2. Porządki prawa karnego obowiązujące na ziemiach polskich (1918–1932)    479
        13.1.3. Procedury karne stosowane na terenie państwa polskiego (1918–1929)    480
      13.2. Prawo prywatne II Rzeczypospolitej (1918–1939)    481
        13.2.1. Porządek prawa cywilnego w odrodzonej Polsce po 1918 r.    482
        13.2.2. Procedury cywilne na terenach państwa polskiego po 1918 r.    484
    Rozdział 14. Powołanie i działalność Komisji Kodyfikacyjnej (1919–1939)    485
    Rozdział 15. Prawo karne w II Rzeczypospolitej    492
      15.1. Prawo karne do kodyfikacji z 1932 r.    492
      15.2. Kodyfikacja prawa karnego z 1932 r.    494
    Rozdział 16. Polskie prawo postępowania karnego w II Rzeczypospolitej    501
      16.1. Prawo postępowania karnego do unifikacji w 1928 r.    501
      16.2. Polskie prawo karne procesowe po unifikacji w 1929 r.    502
      16.3. Prawo karne wykonawcze    505
    Rozdział 17. Polskie prawo cywilne w II Rzeczypospolitej    506
      17.1. Prawo małżeńskie i rodzinne    506
      17.2. Prawo rzeczowe    511
      17.3. Prawo zobowiązań    515
      17.4. Prawo spadkowe    516
    Rozdział 18. Polskie prawo postępowania cywilnego w II Rzeczypospolitej    518
      18.1. Postępowanie sporne    519
      18.2. Postępowania odrębne    522
        18.2.1. Postępowanie nakazowe    522
        18.2.2. Postępowanie upominawcze    522
        18.2.3. Inne postępowania odrębne    522
      18.3. Postępowanie polubowne    523
      18.4. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające    523
    Rozdział 19. Prawa podmiotów gospodarczych oraz prawa obrotu gospodarczego    526
      19.1. Prawo handlowe    526
      19.2. Prawo upadłościowe i układowe    528
        19.2.1. Prawo upadłościowe    528
        19.2.2. Prawo układowe    529
      19.3. Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    529
      19.4. Przepisy poświęcone ochronie kupca przed nieuczciwą konkurencją    530
      19.5. Prawo wekslowe i czekowe    531
      19.6. Prawo bankowe i giełdowe    532
      19.7. Prawo o zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi    532
      19.8. Prawo o spółdzielniach    533
      19.9. Prawo kartelowe    533
      19.10. Prawo ochrony wartości intelektualnych    534
        19.10.1. Prawo autorskie    534
        19.10.2. Prawo o ochronie patentów, wzorów użytkowych i znaków towarowych    535
    Rozdział 20. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych    537
    Rozdział 21. Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne w II Rzeczypospolitej    541
      21.1. Prawo administracyjne    541
      21.2. Postępowanie administracyjne    543
      21.3. Postępowanie administracyjne w sądownictwie administracyjnym    544
    Rozdział 22. Porządki prawne na terytorium państwa polskiego w czasie II wojny Światowej (1939–1945)    546
      22.1. Prawo polskie w czasie II wojny Światowej    547
      22.2. Porządek prawny na terenach okupowanych przez Niemcy (1939–1945)    548
        22.2.1. Terytoria polskie włączone do III Rzeszy Niemieckiej    548
        22.2.2. Generalne Gubernatorstwo    552
      22.3. Porządek prawny na terenach okupowanych przez Związek Radziecki (1939–1941)    554
  CZĘŚĆ IV. Prawo Polski Ludowej (1944/1945–1989)    559
    Rozdział 23. Prawo w Polsce Ludowej (1944/1945–1964/1969)    559
      23.1. Prawo państwowe    560
      23.2. Prawo karne (1944/1945–1969)    563
        23.2.1. Wprowadzanie nowego prawa karnego w latach 1944–1945    563
        23.2.2. Prawo karne (1946–1969)    568
      23.3. Prawo postępowania karnego (1944/1945–1969)    572
        23.3.1. Prawo postępowania karnego w latach powojennych do 1949 r.    572
        23.3.2. Postępowanie karne (1949–1969)    576
      23.4. Prawo cywilne (1944/1945–1964)    578
        23.4.1. Reformy prawa cywilnego (1945–1964)    578
        23.4.2. Zmiany w prawie cywilnym po II wojnie Światowej    580
        23.4.3. Regulacje prawa cywilnego w Polsce Ludowej (1950–1964)    584
          23.4.3.1. Prawo rodzinne    584
          23.4.3.2. Przepisy ogólne prawa cywilnego    585
          23.4.3.3. Prawo rzeczowe    586
          23.4.3.4. Prawo zobowiązań    587
          23.4.3.5. Prawo spadkowe    588
        23.4.4. Prawo postępowania cywilnego (1944/1945–1964)    588
        23.4.5. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (1944/1945–1974)    592
          23.4.5.1. Prawo pracy (1944/1945–1974)    592
          23.4.5.2. Prawo o ubezpieczeniach społecznych (1944/1945–1970)    595
    Rozdział 24. Prawo w Polsce Ludowej (1964/1969–1989)    598
      24.1. Prawo rodzinne i opiekuńcze (1964–1989)    599
      24.2. Prawo cywilne i postępowanie cywilne (1965–1989)    599
        24.2.1. Kodyfikacja prawa cywilnego w 1964 r.    599
        24.2.2. Kodyfikacja prawa postępowania cywilnego w 1964 r.    605
        24.2.3. Kodyfikacja prawa karnego w 1969 r.    607
        24.2.4. Prawo karne (1981–1989)    610
        24.2.5. Kodyfikacja prawa postępowania karnego z 1969 r.    612
        24.2.6. Postępowanie karne (1981–1989)    614
  Wskazówki bibliograficzne (wybór prac ogólnych, podręczników i skryptów)    616
  Indeks nazwisk    618
  Spis map    620
  Spis ilustracji    621
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia