Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

69,3099,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Porywająca podróż przez dzieje kultury europejskiej! Wielotomową syntezę kontynuuje wędrówka po średniowieczu.
Autor pokazuje Czytelnikowi fascynującą i kontrowersyjną epokę, która głównie dzięki chrześcijaństwu niosła rewolucję cywilizacyjną, zachowując jednocześnie tradycje świata antycznego i przekazując je nowym krajom Europy spoza strefy śródziemnomorskiej. Epoka kojarzona często z zacofaniem, wiarą w czary i inkwizycją jest ukazana w świetle wielkich tradycji średniowiecznej kultury, w tym wartości etycznych kultury rycerskiej, literatury oraz architektury i sztuki zarówno romańskiej, jak i gotyckiej.
Książka jest odzwierciedleniem autorskiej interpretacji procesów, wydarzeń i faktów. Nie zaniedbując zachodnich tradycji średniowiecza, autor sięga po mało znane tradycje Bizancjum, w tym roli pandidakterionu, najstarszego uniwersytetu europejskiego funkcjonującego od 425 roku do upadku Konstantynopola w roku 1453. Publikacja ukazuje kulturę krajów słowiańskich, które do zniszczenia Rusi Kijowskiej przez Tatarów oraz tureckiego podboju Bałkanów były wysoko rozwiniętymi państwami Europy. Opisuje miejsce Polski w kulturze europejskiej średniowiecza, a wyznaczają je m.in. mecenat roztaczany nad artystami jak Wit Stwosz czy udział uczonych Akademii Krakowskiej w kreowaniu prawa międzynarodowego w zwycięskim sporze z Krzyżakami.
Wojciech Lipoński (ur. 1942), anglista i historyk sportu; pracownik naukowy (od 1973), profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (od 1991) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (2014–2018); członek prezydium Komitetu Neofilologicznego Polskiej Akademii Nauk (1999–2002). Autor 19 książek, m.in.: Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich (2017, wyd. 4), Landmarks in British History and Culture (2016, wyd. 2), Historia sportu (2012; nagrodzona Złotym Wawrzynem Olimpijskim PKOl.). Pod auspicjami UNESCO ukazała się jego Encyklopedia sportów świata (2001; wyd. ang. 2003 i franc. 2005). Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2006 roku za Dzieje kultury brytyjskiej (2003). W 2013 roku wykładem Kultura europejska a historiografa zachodnia ignorująca Europę na wschód od Łaby – wygłoszonym w Collegium Europaeum w Gnieźnie (druk w cyklu Opuscula Gnesnensia, 2014) – zapoczątkował badania nad dziejami kultury europejskiej, rozwijając je serią wykładów Identity of European Culture na Uniwersytecie Szczecińskim (2016–2018).
Ukazały się:
Dzieje kultury europejskiej. Prehistoria – starożytność
W przygotowaniu:
Dzieje kultury europejskiej. Renesans
Dzieje kultury europejskiej. Barok – oświecenie
Dzieje kultury europejskiej. Wiek XIX


Liczba stron640
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21249-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autora    11
  Rozdział I 17
  EPOKA NIE TYLKO WSTECZNA 17
  Alegoryzacja pogańskiego dorobku starożytności    18
  Patres Ecclesiae    22
  Anachoreci i wczesny ruch monastyczny    23
  Ascetyzm i ascetycy    25
  Wczesne herezje    29
  Rozdział II    37
  BIZANTYJSKI RYWAL ZACHODU – PODSTAWY POTĘGI    37
  Prawa Justyniana i ich dalekosiężny wpływ cywilizacyjny    40
  Podstawy bizantyjskiej kultury – edukacja i nauka    44
  Rozdział III 53
  IMPERIUM I BUDOWNICZYCH, I ARTYSTÓW    53
  Architektura bizantyjska    53
  Sztuka – hegemonia tematyki religijnej    67
  Rozdział IV    75
  MUZYKA I LITERATURA BIZANTYJSKA 75
  Związek muzyki z poezją    75
  Literatura bizantyjska poza hymnografią    84
  Zagadka nieobecności teatru i dramatu bizantyjskiego    95
  Rola Bizancjum w zachowaniu tradycji antyku    97
  Rozdział V 98
  KULTURY BIZANTYJSKIEGO OBRZEŻA 98
  Armenia    98
  Sakartwelo – Gruzja    104
  Rozdział VI 110
  POCZĄTEK WĘDRÓWKI LUDÓW 110
  Hunowie i Attyla – „Bicz Boży”    112
  Awarowie    116
  Rozdział VII    122
  GERMANIE    122
  Sąsiedzi Rzymian – Germania w opisie Tacyta    122
  Germańska mitologia    124
  Romanizacja plemion germańskich    126
  Migracje głównych plemion germańskich    127
  Rozdział VIII 139
  ŚWIT PAŃSTWOWOŚCI GERMAŃSKICH    139
  Longobardowie    139
  Ustanowienie królestwa Anglii    144
  Fryzowie    148
  Wikingowie i początki państw skandynawskich    150
  Rozdział IX 159
  IMPERIUM KAROLIŃSKIE – WSPÓLNY POCZĄTEK KULTUR NIEMIECKIEJ I FRANCUSKIEJ    159
  Renesans karoliński    161
  Architektura doby karolińskiej    163
  Sztuka Karolingów    164
  Kształtowanie się państw niemieckich i Francji, znaczenie Burgundii    166
  Rozdział X 168
  SARACEŃSKA ALTERNATYWA 168
  Muzułmański podbój i chrześcijańska rekonkwista    170
  Literatura arabska w Europie    177
  Architektura andaluzyjska    178
  Arabska filozofia i nauka    178
  Rozdział XI 183
  SPOŁECZNOŚCI CELTYCKIE W ŚREDNIOWIECZU 183
  Fatalizm irlandzkich losów    183
  Złota epoka kultury irlandzkiej    184
  Alban, czyli Szkocja    188
  Walia    191
  Rozdział XII    195
  POCZĄTKI CYWILIZACJI SŁOWIAN 195
  Pochodzenie Słowian    195
  Pogańska mitologia Słowian    197
  Państwo Samona    201
  Początki chrystianizacji Słowiańszczyzny    202
  Chrystianizacja pierwszych państw słowiańskich    205
  Rozdział XIII    230
  WIELKOŚĆ I UPADEK RUSI KIJOWSKIEJ230
  Od Rusi Kijowskiej do Księstwa Moskiewskiego    230
  Kultura staroruska    234
  Rozdział XIV 244
  NARODZINY I ROZWÓJ PAŃSTWA POLSKIEGO    244
  Legendarne i rzeczywiste początki    244
  Kontrowersje wokół początków chrztu i Polski    245
  Bolesław Chrobry i misja św. Wojciecha    247
  Od Mieszka II do Łokietka    250
  Rozdział XV 251
  BAŁTOWIE – MIĘDZY UNICESTWIENIEM A PRZETRWANIEM 251
  Pogańska mitologia Bałtów    252
  Estonia – najstarsza ojczyzna Bałtów    255
  Prusowie    259
  Tajemniczy lud Jaćwingów    261
  Litwa Mendoga, Gedymina i Jagiełły    261
  Żmudź – Samogitia    267
  Łotwa – Livonia    268
  Rozdział XVI    270
  OSTATNI PRZYBYSZE ZE STEPÓW 270
  Madziarzy docierają do Europy    271
  Mongołowie jako lud europejski?    278
  Rozdział XVII    290
  FEUDALIZM 290
  Etymologia pojęcia i kwestie terminologii    290
  Geneza feudalizmu    291
  Feudalizm poza głównymi ośrodkami jego rozwoju    294
  Wielka Karta Wolności    297
  Rozdział XVIII 299
  ROZWÓJ MIAST, ICH URBANISTYKA I ARCHITEKTURA 299
  Chrześcijaństwo a zmiany w strukturze miast    299
  Wikińska geneza miast skandynawskich    302
  Typy praw określających lokowanie miast    303
  Federacje miast średniowiecznych    304
  Gildie kupieckie i cechy rzemieślnicze    306
  Mieszczańskie bractwa strzeleckie    308
  Wnętrze średniowiecznego domostwa    309
  Rozdział XIX 313
  OBROŃCY LUDU I BOHATEROWIE WALK NARODOWOWYZWOLEŃCZYCH 313
  Dwieście zapomnianych powstań    313
  Rozdział XX    326
  ŻYDZI, WIECZNI WĘDROWCY    326
  Żydzi w Hiszpanii    327
  Polemiki talmudystów z chrześcijanami    331
  Nasilanie się prześladowań    332
  Polski azyl    337
  Rozdział XXI 340
  KLASZTORY, SKRYPTORIA I KRONIKARZE    340
  Monastycyzm zachodni    436
  Skryptoria klasztorne    345
  Kronikarze i kroniki    347
  Rozdział XXII    356
  STYL ROMAŃSKI W ARCHITEKTURZE, SZTUCE I RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM    356
  Wczesny romanizm – renesans ottoński    356
  Dojrzały styl romański w architekturze i sztuce    362
  Rozdział XXIII 376
  STRZELISTE PIĘKNO GOTYKU    376
  Świątynie w stylu gotyckim    377
  Świeckie budowle gotyckie    381
  Sztuka gotycka    382
  Rozdział XXIV 398
  KULTURA KLASY RYCERSKIEJ 398
  Geneza rycerstwa europejskiego    398
  Rycerska koncepcja honoru i miłości    401
  Rynsztunek rycerski    404
  Turnieje rycerskie    409
  Polowania    411
  Zakony rycerskie i wyprawy krzyżowe    414
  Rozdział XXV 424
  EDUKACJA I NAUKA W WIEKACH ŚREDNICH    424
  Początki uniwersytetów na Zachodzie    424
  Scholastyka – filozofia i teologia katolicka    427
  Rozdział XXVI 436
  HEREZJE SPRZECIWU SPOŁECZNEGO 436
  Waldensi    436
  Katarzy i Albigensi    438
  Lollardzi, Wiklef, Hus i Jędrzej Gałka z Dobczyna    442
  Rozdział XXVII 447
  EPOSY, LEGENDY I ROMANSE 447
  Epika tradycji pogańskiej    448
  Epos tradycji chrześcijańskiej    453
  Romanse średniowieczne    463
  Rozdział XXVIII    468
  LITERATURA RELIGIJNA 468
  Liryka religijna    468
  Arcydzieło hagiografii – Złota legenda     473
  Religijne formy dramatyczne – misteria, mirakle i moralitety    474
  Rozdział XXIX 481
  ŚREDNIOWIECZNA POEZJA ŚWIECKA 481
  Trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy i meistersingerzy    481
  Goliardzi – Carmina Burana    484
  François Villon    487
  Rozdział XXX 492
  SATYRYCY I PRZEŚMIEWCY    492
  Satyra, literatura moralizatorska i plebejskie formy prześmiewcze    492
  Étienne de Fougères i jego księga poświęcona obyczajom    493
  Satyry o tematyce chłopskiej    497
  Renard – chytry lis    502
  Rozdział XXXI    504
  MUZYKA TRADYCJI ZACHODNIEJ 504
  Tradycja pogańska    504
  Dziedzictwo zachodniej muzyki kościelnej    506
  Najstarsze ślady muzyki i pieśni Słowian    511
  Instrumenty muzyczne średniowiecza    514
  Tańce średniowieczne    518
  Rozdział XXXII 521
  ŻYCIE CODZIENNE I OBYCZAJE    521
  Zawieranie małżeństw    522
  Narodziny, dzieciństwo i sieroctwo    522
  Pogrzeby    526
  Zmiany w ubiorach – niezwykła rola spodni i guzika    528
  Nowe tradycje kulinarne    533
  Higiena i łaźnie    542
  Gry i zabawy ludowe    544
  Pielgrzymki, czyli średniowieczna turystyka    549
  Rozdział XXXIII552
  CIEMNE STRONY ŚREDNIOWIECZA    552
  Niewolnicy średniowiecznej Europy    552
  Prostytucja    555
  Psychoreligijne patologie    559
  Młot na wspólniczki szatana    564
  Tortury – metody, narzędzia i kaci    566
  Zakończenie    571
  WAGA I ZNACZENIE ŚREDNIOWIECZA 571
  Skróty stosowane w przypisach    573
  Bibliografia    575
  Indeks nazwisk    587
  Źródła ilustracji    614
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia