Historia powszechna. Wiek XX

3 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

104,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 104,00 zł  


104,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe ujęcie dziejów "najkrótszego stulecia"!


W nowoczesnym podręczniku autorzy nie tylko rzetelnie prezentują dzieje lat 1914-1989, ale także kładą nacisk na dynamikę procesów historycznych. W głównych częściach publikacji ukazują przemiany gospodarcze, społeczne, kulturalne i religijne, opisują niemal wszystkie zakątki świata, a wewnętrzne wydarzenia w poszczególnych państwach przywołują w przypadkach, gdy wpływały one znacząco na procesy i zjawiska międzynarodowe. Na uwagę zasługuje również osobna część, poświęcona głównym zagadnieniom cywilizacyjnym XX wieku. W toku wykładu autorzy wykorzystują najnowszą literaturę światową i polską.


Rok wydania2010
Liczba stron1008
KategoriaWiek XX
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20707-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    25
  CZĘŚĆ PIERWSZA. I wojna światowa ijej konsekwencje (Edward Czapiewski)    29
    Rozdział I. Od wojny europejskiej do rozwiniętej wojny światowej    31
      1. Początek wojny – gorące lato ijesień 1914r.    31
        1.1. Dryfowanie ku wojnie    31
        1.2. Pierwsze działania wojenne – ukształtowanie się frontów wojennych    36
          1.2.1. Uderzenie Niemiec na Belgię i Francję    36
          1.2.2. Sytuacja na froncie wschodnim    38
      2. Poszerzanie frontów wojennych 1915–1916    42
        2.1. Kampania na froncie wschodnim    42
        2.2. Na zachodzie bez zmian    44
        2.3. Powstanie nowych frontów wojny w Europie, Azji i Afryce    46
          2.3.1. Front kaukaski i walki w Dardanelach    46
          2.3.2. Przyłączenie się Włoch do wojny po stronie ententy    47
          2.3.3. Przystąpienie Bułgarii do wojny po stronie państw centralnych    48
          2.3.4. Przystąpienie Rumunii do wojny po stronie ententy    49
          2.3.5. Walki na Bliskim Wschodzie    49
          2.3.6. Działania w Azji Wschodniej    50
          2.3.7. Działania w koloniach niemieckich w Afryce    52
      3. Ostatnia faza wojny 1917–1918    52
        3.1. Konsekwencje przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny    52
        3.2. „Najsłabsze ogniwo w łańcuchu państw imperialistycznych”. Rosja od rewolucji lutowej do październikowej    54
          3.2.1. Upadek caratu i początek dwuwładzy w Rosji    56
          3.2.2. Przewrót październikowy bolszewików    60
        3.3. Działania wojenne na zachodzie w1917r    62
          3.3.1. Front francuski    62
          3.3.2. Front włoski    63
        3.4. Wojna na morzu    63
        3.5. Zakończenie I wojny światowej    66
      4. Społeczno-polityczne i gospodarcze skutki wojny    69
        4.1. Stosunek społeczeństw do wojny    69
        4.2. Sytuacja gospodarcza    71
          4.2.1. Państwa centralne    71
          4.2.2. Państwa ententy    73
        4.3. Sprawa polska    75
          4.3.1. Odrodzenie państwa polskiego    78
        4.4. Ferment narodowy winnych krajach europejskich    78
          4.4.1. Powstanie nowych państw na gruzach Austro-Węgier    78
          4.4.2. Próby utworzenia nowych państw w Europie Wschodniej    80
          4.4.3. Ku niepodległej Irlandii    82
    Rozdział II. Ukształtowanie ładu powojennego    84
      1. Podwaliny nowej Europy: konferencja paryska i traktaty pokojowe    84
        1.1. Rozbieżności wśród mocarstw w sprawie nowego ładu europejskiego i światowego    84
        1.2. Konferencja paryska – traktat wersalski    89
          1.2.1. Traktat wersalski    91
        1.3. Traktaty pokojowe z innymi państwami centralnymi    93
        1.4. Traktaty a kwestia stabilizacji pokojowej w Europie i na świecie    96
      2. Idea Ligi Narodów    98
        2.1. Powołanie nowej organizacji    98
        2.2. Pakt Ligi    99
        2.3. Terytoria mandatowe    101
  CZĘŚĆ DRUGA. Między wojnami (Edward Czapiewski)    103
    Rozdział I. Przejściowa stabilizacja Europy i świata 1918–1929    105
      1. Czynniki destabilizujące w Europie i na świecie    105
        1.1. Międzywojnie czy wojna trzydziestoletnia? (Jakub Tyszkiewicz)    105
        1.2. Ekspansja komunizmu    106
          1.2.1. Adaptacja ideologii do potrzeb komunizmu rosyjskiego    106
          1.2.2. Nieudana rewolucja światowa    106
          1.2.3. Zwycięstwo rewolucji w jednym kraju    107
          1.2.4. Internacjonalizm najwyższą formą imperializmu radzieckiego – powstanie i działalność III Międzynarodówki (Komintern)    108
        1.3. Faszyzm – ekspansja ideologii szowinistycznej    110
        1.4. Odmienność idei autorytarnych od totalitaryzmu    112
        1.5. Początek rozpadu imperiów kolonialnych    113
        1.6. Sprzeczności interesów między mocarstwami i mniejszymi państwami    115
      2. Sytuacja międzynarodowa w pierwszych latach po wojnie    117
        2.1. Działalność Ligi Narodów w latach 1920–1924    117
        2.2. System wersalski a polityka europejska Francji i Wielkiej Brytaniiw pierwszych latach powojennych (do 1924)    118
          2.2.1. Cele polityki Francji i Wielkiej Brytanii wobec Niemiec – pierwsze rozbieżności i starania o wspólną politykę    118
        2.3. Konferencja w Genui i jej konsekwencje    121
          2.3.1. Niebezpieczeństwo współpracy niemiecko-radzieckiej    121
      3. Sytuacja Niemiec na tle polityki międzynarodowej    124
        3.1. Sytuacja w Niemczech po konferencji paryskiej – konsekwencje traktatu wersalskiego i rewolucji    124
          3.1.1. Rewolucja listopadowa i przejęcie władzy przez socjaldemokrację    124
          3.1.2. Wzrost tendencji nacjonalistycznych    126
        3.2. Wzrost napięcia społecznego w Niemczech    127
        3.3. Potrzeba zwrotu w polityce Wielkiej Brytanii i Francji wobec Rzeszy    128
        3.4. Działania skrajnych sił politycznych w Niemczech    129
        3.5. Sytuacja gospodarcza. Plan Dawesa    131
        3.6. Polityka rządu G. Stresemanna    133
      4. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Europie do 1924r    135
        4.1. Sytuacja społeczno-ekonomiczna po I wojnie światowej    135
        4.2. Zróżnicowanie problemów politycznych, społecznych i ekonomicznych w różnych subregionach Europy    136
          4.2.1. Kraje skandynawskie    136
          4.2.2. Bałkanizacja Europy Środkowo-Wschodniej?    139
          4.2.3. Specyficzna sytuacja Polski    140
          4.2.4. Sytuacja państw na Półwyspie Bałkańskim i Węgier    143
          4.2.5. Na Półwyspie Iberyjskim    146
      5. Narodziny faszyzmu w Italii    148
        5.1. Przyczyny narodzin faszyzmu    148
        5.2. Dojście Mussoliniego do władzy i jego umocnienie się    151
      6. Rosja Radziecka i ZSRR – zwycięstwo komunizmu w jednym kraju    155
        6.1. Kształtowanie się państwa radzieckiego    155
        6.2. Wojna domowa w Rosji: rewolucja i kontrrewolucja    158
        6.3. Nowa idea gospodarcza – komunizm wojenny i jego skutki    160
          6.3.1. Wprowadzenie komunizmu wojennego    160
          6.3.2. Opór społeczny wobec komunizmu wojennego    164
        6.4. Przejście do Nowej Polityki Ekonomicznej    165
        6.5. Dojście Stalina do władzy    167
      7. Locarno – próba poprawy systemu wersalskiego    170
        7.1. Ku paktowi w Locarno    170
        7.2. Układ w Locarno    171
        7.3. Próba „poprawy” ładu wersalskiego    172
      8. Międzynarodowe działania na rzecz rozbrojenia i zapobieżenia konfliktom zbrojnym w latach 20.    173
        8.1. Kwestia rozbrojenia    173
        8.2. Pakt Brianda–Kellogga    175
      9. Imperium Brytyjskie    177
        9.1. Sytuacja wewnętrzna w Wielkiej Brytanii – symptomy osłabienia, chwiejna sytuacja polityczna    177
        9.2. Kwestia irlandzka    179
        9.3. Przekształcanie imperium, dominia, kolonie – ruchy odśrodkowe    180
          9.3.1. Niepodległość Egiptu    182
          9.3.2. Sytuacja w brytyjskich posiadłościach azjatyckich – Indie    184
          9.3.3. Inne posiadłości brytyjskie w Azji Południowo-Wschodniej    187
      10. Francja i jej polityka kolonialna    188
        10.1. Przemiany wewnętrzne we Francji – III Republika po kataklizmie wojennym    188
        10.2. Sytuacja w posiadłościach kolonialnych    191
          10.2.1. Procesy emancypacyjne w krajach Maghrebu    191
          10.2.2. Sytuacja w Indochinach    193
      11. Turcja i Bliski Wschód po likwidacji imperium osmańskiego    194
        11.1. Polityka Mustafy Kemala – likwidacja imperium    194
        11.2. Reformy wewnętrzne w Turcji    196
        11.3. Rozgrywka mocarstw o ustalenie ich wpływu na podział krajów Bliskiego Wschodu (Jakub Tyszkiewicz)    198
        11.4. Kształtowanie się źródeł konfliktu bliskowschodniego (Jakub Tyszkiewicz)    198
          11.4.1. Palestyna i początki konfliktu arabsko-żydowskiego    198
          11.4.2. Powstanie Transjordanii i sytuacja w Iraku    199
        11.5. Mandaty francuskie (Jakub Tyszkiewicz)    199
          11.5.1. Syria i Liban    199
          11.5.2. Niepodległość Jemenu i Arabii Saudyjskiej    200
      12. Stany Zjednoczone w okresie boomu gospodarczego    200
        12.1. Sytuacja polityczna i gospodarcza USA po wojnie – izolacjonizm kontrolowany    200
        12.2. Boom gospodarczy, problemy społeczne    202
      13. Sytuacja w Ameryce Łacińskiej do czasów wielkiego kryzysu (Jakub Tyszkiewicz)    204
        13.1. Stany Zjednoczone i ich wpływ na państwa latynoamerykańskie    204
          13.1.1. Wzrost politycznej i ekonomicznej roli USA na półkuli zachodniej    204
        13.2. Główne tendencje rozwojowe państw Ameryki Łacińskiej po I wojnie światowej    204
        13.3. Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna w krajach Ameryki Południowej    205
        13.4. Sytuacja w Ameryce Środkowej i na Karaibach    207
        13.5. Po rewolucji w Meksyku    209
      14. Daleki Wschód    210
        14.1. Destabilizacja Chin i jej przyczyny    210
        14.2. Sytuacja w Japonii    214
    Rozdział II. Wielki kryzys i jego skutki (1929–1935)    215
      1. Światowe skutki kryzysu – różne fazy przebiegu kryzysu począwszy od USA    215
        1.1. Wybuch kryzysu i jego konsekwencje    215
        1.2. Ogólna charakterystyka kryzysu gospodarczego i prób jego przezwyciężenia    216
      2. Zwycięstwo hitleryzmu w Niemczech i jego skutki    220
        2.1. Chaos społeczno-polityczny w Niemczech – remedium nazistowskie    220
          2.1.1. Sytuacja w Niemczech przed kryzysem gospodarczym    220
        2.2. Przejęcie władzy przez Hitlera. Kształtowanie systemu totalitarnego    226
        2.3. Realizacja polityki rasistowskiej    232
      3. Przemiany w ZSRR i ich wpływ na politykę europejską i światową    234
        3.1. NEP a komunizm, Stalin przejmuje pełnię władzy. Ku pięciolatce    234
        3.2. Powrót do doktryny komunistycznej – pierwsza pięciolatka    236
      4. Sytuacja we Francji (Jakub Tyszkiewicz)    240
      5. Przemiany w Wielkiej Brytanii i Imperium Brytyjskim (Jakub Tyszkiewicz)    242
        5.1. Początki Commonwealthu – Brytyjskiej Wspólnoty Narodów    243
      6. Poszczególne subregiony europejskie w okresie kryzysu – przemiany    243
        6.1. Sytuacja w krajach skandynawskich – skutki polityczne kryzysu    243
        6.2. Ku dyktaturze Salazara – „Nowe państwo”. Inna droga Hiszpanii na początku lat 30.    248
        6.3. Państwa bałkańskie – ostrość konfliktów i próby ich rozwiązywania    250
        6.4. Kraje nadbałtyckie i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Różne poziomy kryzysu gospodarczego    256
      7. Wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych i jego przezwyciężenie (Jakub Tyszkiewicz)    261
        7.1. New Deal    262
      8. Ameryka Łacińska w okresie kryzysu – między dyktaturą a demokracją (do 1939 ) (Jakub Tyszkiewicz)    264
        8.1. „Dobre sąsiedztwo”. Próby zmiany polityki USA wobec krajów latynoamerykańskich    264
        8.2. Rozpowszechnienie systemu wodzostwa – caudillizm w Ameryce Południowej i jego polityka gospodarcza oraz społeczna    265
        8.3. Sytuacja polityczna w państwach rządzonych przez dyktatury wojskowe    266
        8.4. Sytuacja w krajach demokratycznych Ameryki Łacińskiej    267
        8.5. Sytuacja w Ameryce Środkowej i na Karaibach    268
        8.6. Finałowa faza rewolucji w Meksyku    269
        8.7. Kanada w okresie międzywojennym    269
      9. Sytuacja na Dalekim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej (Jakub Tyszkiewicz)    270
        9.1. Sytuacja w Chinach w latach 1929–1935    270
        9.2. Japonia w I dekadzie lat 30.    271
        9.3. Agresja japońska w Mandżurii i wzrost napięcia w stosunkach z Chinami    272
      10. Bliski i Środkowy Wschód w latach 30. (Jakub Tyszkiewicz)    274
        10.1. Mandaty brytyjskie    274
        10.2. Sytuacja w Transjordanii i Iraku    275
        10.3. Mandaty francuskie    276
        10.4. Niepodległe państwa w Azji Środkowej – Persja i Afganistan    276
      11. Sytuacja w koloniach w latach 30.    278
        11.1. Sytuacja w koloniach brytyjskich w Azji    278
        11.2. Sytuacja w koloniach francuskich    281
        11.3. Kolonie belgijskie i holenderskie oraz portugalskie    282
        11.4. Początki segregacji rasowej w Związku Południowej Afryki    283
    Rozdział III. Ku wojnie światowej 1935–1939    284
      1. Rozwój sytuacji międzynarodowej od połowy lat 30.    284
        1.1. Polityka Ligi Narodów na przełomie lat 20. i 30.    284
        1.2. Wystąpienie Niemiec i Japonii z Ligi Narodów    285
        1.3. Wstąpienie ZSRR do Ligi Narodów    286
        1.4. Nieprzygotowanie do wojny mocarstw zachodnich    287
        1.5. Utrata przez Ligę Narodów podmiotowości w polityce międzynarodowej    288
        1.6. Pakty bilateralne i multilateralne – próba zachowania równowagi europejskiej i pokoju światowego    289
          1.6.1. Szanse Paktu Czterech i Paktu Wschodniego    289
          1.6.2. Pakty bilateralne – Polska i Czechosłowacja    293
      2. Przygotowania III Rzeszy do wojny    294
      3. Kontynuacja „eksperymentu” radzieckiego    298
        3.1. Istota zmian ekonomicznych i społecznych w ZSRR w połowie lat 30.    298
          3.1.1. Skutki kolektywizacji    298
          3.1.2. Kolejne plany pięcioletnie    299
        3.2. Terror i czystki    300
        3.3. Rozwój sił zbrojnych ZSRR    304
          3.3.1. Rozbudowa i modernizacja armii    304
        3.4. Idea rewolucji światowej w nowym kształcie    305
      4. Wojna domowa w Hiszpanii i jej wpływ na sytuację europejską    306
        4.1. Przyczyny wojny w Hiszpanii i stopniowanie konfliktu    306
        4.2. Zamach wojskowy    309
          4.2.1. Wojna domowa w Hiszpanii w polityce innych państw europejskich    310
          4.2.2. Rozwój wojny domowej w Hiszpanii    311
      5. Burza dalekowschodnia    314
        5.1. Agresywna polityka Japonii w II połowie lat 30.    314
        5.2. Agresja japońska w Chinach    316
        5.3. ZSRR w rozgrywce chińskiej. Konflikt z Japonią    317
          5.3.1. Konflikt radziecko-japoński    318
      6. Sytuacja w Afryce – konflikt włosko-abisyński    319
        6.1. Znaczenie konfliktu abisyńskiego dla polityki międzynarodowej    319
        6.2. Agresja włoska w Etiopii    320
      7. Agresja hitlerowskich Niemiec – ku wybuchowi wojny światowej    322
        7.1. Pasywna polityka Wielkiej Brytanii i Francji wobec polityki Hitlera    322
        7.2. Anszlus Austrii i podporządkowanie Czechosłowacji    323
          7.2.1. Pierwsza próba anszlusu Austrii – 1934r.    323
          7.2.2. Zmiana polityki Włoch wobec III Rzeszy    324
          7.2.3. Anszlus Austrii przez III Rzeszę    324
          7.2.4. Sprawa Sudetów i konferencja w Monachium    325
          7.2.5. Konsekwencje polityki appeasementu    327
        7.3. Sytuacja międzynarodowa w Europie po Monachium    328
          7.3.1. Zabór Czechosłowacji i inne agresywne kroki III Rzeszy    329
          7.3.2. Żądania niemieckie wobec Polski    330
          7.3.3. Cele niemieckie w przededniu wojny. Pakt stalowy    331
        7.4. Ku paktowi Ribbentrop–Mołotow    332
          7.4.1. Postawa ZSRR wobec napiętej sytuacji międzynarodowej wiosną 1939r.    332
          7.4.2. Podwójna gra Stalina    333
          7.4.3. Pakt Ribbentrop–Mołotow    335
      8. Antypody – Australia i Nowa Zelandia w okresie międzywojennym    336
        8.1. Reforma Imperium Brytyjskiego    337
        8.2. Australia wobec kryzysu gospodarczego    338
        8.3. Sytuacja w Nowej Zelandii    339
  CZĘŚĆ TRZECIA. II wojna światowa (Jakub Tyszkiewicz)    341
    Rozdział I. Na frontach wojny    343
      1. Na froncie europejskim (1939–1941)    343
        1.1. Kampania polska    343
        1.2. Dziwna wojna    348
        1.3. Wojna zimowa    349
        1.4. Napaść III Rzeszy na Danię i Norwegię    350
        1.5. Agresja niemiecka na zachodzie Europy    351
        1.6. Zajęcie państw bałtyckich i Besarabii przez ZSRR    355
        1.7. Bitwa o Wielką Brytanię    356
        1.8. Napaść państw Osi na Grecję i Jugosławię    357
        1.9. Operacja „Barbarossa”. Napaść nazistowska na ZSRR    358
      2. Walki na innych kontynentach ina morzu (1939–1941)    362
        2.1. Sytuacja w Afryce Północnej i walki na pustyni w latach 1940–1941    362
        2.2. Sytuacja na Bliskim i Środkowym Wschodzie    363
        2.3. Walki na morzu i bitwa o Atlantyk (1939–1941)    364
        2.4. Podboje Japonii w Azji    366
        2.5. Atak japoński na Pearl Harbor    367
        2.6. Sukcesy japońskie na Pacyfiku    368
      3. Dyplomacja i polityka 1939–1945    370
        3.1. Współpraca niemiecko-radziecka i umacnianie strefy wpływów przez ZSRR    370
        3.2. Powstanie koalicji państw Osi. Pakt trójstronny    372
        3.3. Wielka Brytania i jej sojusznicy do 1941r.    372
        3.4. Układ brytyjsko-radziecki i porozumienia ZSRR z rządami emigracyjnymi w Londynie    374
        3.5. Karta Atlantycka i deklaracja Narodów Zjednoczonych    374
        3.6. Współpraca brytyjsko-amerykańska    375
        3.7. Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie    377
        3.8. Kwestia polska w polityce trzech mocarstw    379
        3.9. Konferencja w Jałcie    381
        3.10. Konferencja w Poczdamie    382
      4. Front wschodni (1942–1944)    384
        4.1. Działania na froncie wschodnim w1942r.    384
        4.2. Kontrofensywa radziecka i bitwa pod Kurskiem    387
        4.3. Ofensywy radzieckie w1944r.    388
      5. Walki na śródziemnomorskim teatrze działań zbrojnych    390
        5.1. Walki w Afryce Północnej i lądowanie aliantów w Tunisie i Algierze(1942–1943)    390
        5.2. Kampania włoska    392
      6. Front zachodni (1942–1944)    394
        6.1. Rajd na Dieppe    394
        6.2. Utworzenie „drugiego frontu” w Normandii    395
        6.3. Lądowanie na Riwierze Francuskiej    398
        6.4. Operacja „Market-Garden” i bitwa o ujście Skaldy    398
        6.5. Ofensywa niemiecka w Ardenach    400
      7. Bitwa o Niemcy – 1945    401
        7.1. Ofensywa styczniowa Armii Czerwonej    401
        7.2. Ofensywa na zachodzie    402
        7.3. Wyścig do Berlina    402
        7.4. Ostatnie walki i kapitulacja Niemiec    403
      8. Walki w powietrzu i na morzu    404
        8.1. Strategiczna kampania powietrzna aliantów zachodnich 1941–1945    404
        8.2. Walki na morzach w latach 1942–1945    406
      9. Walki na Pacyfiku (1942–1945)    409
        9.1. Bitwa o Midway i walki o Guadalcanal    409
        9.2. Wojna na Pacyfiku w latach 1943–1945    411
        9.3. Działania w Azji Południowo-Wschodniej w latach 1943–1945    414
        9.4. Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki. Kapitulacja Japonii    415
    Rozdział II. Na froncie wewnętrznym    417
      1. Państwa sprzymierzone    417
        1.1. Wielka Brytania w czasie wojny    417
        1.2. Stany Zjednoczone    420
        1.3. ZSRR w czasie wojny    423
        1.4. Chiny    426
        1.5. Commonwealth    427
      2. Państwa Osi i ich sojusznicy    429
        2.1. Nazistowskie Niemcy    429
        2.2. Japonia    434
        2.3. Włochy    436
        2.4. Sojusznicy państw Osi    437
          2.4.1. Węgry    437
          2.4.2. Rumunia    438
          2.4.3. Bułgaria    439
          2.4.4. „Republika proboszczów” – Słowacja    439
          2.4.5. Finlandia    440
      3. Państwa neutralne w Europie. Sytuacja na innych kontynentach    441
        3.1. Kraje neutralne    441
          3.1.1. Państwa Półwyspu Iberyjskiego    441
          3.1.2. Szwajcaria    442
          3.1.3. Szwecja    443
          3.1.4. Irlandia    443
          3.1.5. Turcja    443
          3.1.6. Watykan    444
        3.2. Państwa Ameryki Łacińskiej    445
        3.3. Sytuacja w Afryce    447
          3.3.1. Kraje Maghrebu    447
          3.3.2. Bliski Wschód    447
          3.3.3. Afryka na południe od Sahary    448
      4. Okupacja i kolaboracja w Europie    448
        4.1. Podział okupowanej Europy    448
        4.2. Kolaboracja    449
        4.3. Niemiecki „nowy porządek”    451
        4.4. Okupacja Europy Środkowo-Wschodniej    453
          4.4.1. Protektorat Czech i Moraw    453
          4.4.2. Okupacja niemiecka ziem polskich    454
          4.4.3. Okupacja Polski i państw bałtyckich przez ZSRR (1939–1941)    458
          4.4.4. Okupacja niemiecka państw bałtyckich    460
        4.5. Okupacja i kolaboracja na podbitych przez III Rzeszę terenach ZSRR    461
          4.5.1. Okupacja Ukrainy i Białorusi    462
        4.6. Okupacja na Bałkanach    463
          4.6.1. Jugosławia    463
          4.6.2. Albania    464
          4.6.3. Grecja    465
        4.7. Francja Vichy    465
        4.8. Okupowana Francja    467
        4.9. Inne kraje zachodnioeuropejskie    469
          4.9.1. Norwegia    469
          4.9.2. Holandia i Belgia    470
          4.9.3. Dania    471
        4.10. Japonia i azjatycka sfera dobrobytu    471
      5. Ruch oporu    473
        5.1. Pojęcie ruchu oporu    473
        5.2. Polskie Państwo Podziemne    474
        5.3. Partyzantka radziecka    476
        5.4. Ukraiński ruch oporu    477
        5.5. Ruch partyzancki na Białorusi    478
        5.6. Protektorat Czech i Moraw    479
        5.7. Ruch oporu i wojna domowa w Jugosławii    479
        5.8. Ruch partyzancki i wojna domowa w Grecji    481
        5.9. Ruch oporu we Francji    482
        5.10. Ruch oporu winnych krajach zachodniej Europy    484
          5.10.1. Norwegia    484
          5.10.2. Ruch oporu w Danii, Holandii i Belgii    484
        5.11. Ruch oporu we Włoszech    485
        5.12. Powstania przeciwko okupantowi niemieckiemu    486
          5.12.1. Powstanie warszawskie    486
          5.12.2. Powstanie na Słowacji    486
          5.12.3. Powstanie w Paryżu    487
          5.12.4. Powstanie w Pradze    487
        5.13. Opozycja antyhitlerowska w III Rzeszy    488
        5.14. Ruch oporu w Azji Wschodniej    489
      6. Holokaust    489
        6.1. Holokaust – zagłada europejskich Żydów    489
          6.1.1. Przed ostatecznym rozwiązaniem. Sytuacja ludności żydowskiej w Europie w latach 1939–1941    489
          6.1.2. „Ostateczne rozwiązanie” i zagłada europejskich Żydów    491
          6.1.3. Bierność i opór    494
        6.2. Bilans Zagłady    495
        6.3. Sprawiedliwi wśród narodów świata    495
      7. Rozwój techniki i nowe wynalazki    496
      8. Wywiad i propaganda    499
        8.1. Działania wywiadowcze    499
        8.2. Propaganda    500
      9. Bilans wojny    502
      10. Zbrodnie wojenne w czasie II wojny światowej    504
        10.1. Zbrodnie wojenne państw Osi    50
          10.1.1. Zbrodnie niemieckie    504
          10.1.2. Zbrodnie armii japońskiej    505
        10.2. Zbrodnie dokonywane przez ZSRR    507
        10.3. Procesy zbrodniarzy wojennych    507
        10.4. Grabież dzieł sztuki    509
      11. Powstanie ONZ    509
  CZĘŚĆ CZWARTA. Zimna wojna (Jakub Tyszkiewicz)    513
    Rozdział I. Świat w cieniu zimnej wojny    515
      1. Początki zimnej wojny (1945–1953)    515
        1.1. Ideologiczne i propagandowe podstawy zimnej wojny    515
        1.2. Początki zimnej wojny    517
        1.3. Amerykańska polityka powstrzymywania i jej elementy    518
        1.4. Na krawędzi konfrontacji. Rozwój sytuacji w latach 1949–1953    420
      2. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki po zakończeniu wojny    521
        2.1. Stany Zjednoczone po II wojnie światowej    521
          2.1.1. Sytuacja polityczna w USA    523
        2.2. Związek Radziecki po II wojnie światowej    525
      3. Pierwsze pole starcia. Problem niemiecki    527
        3.1. Podział Niemiec na strefy okupacyjne    527
          3.1.1. Polityka mocarstw w strefach okupacyjnych    528
        3.2. Spory polityczne wokół przyszłości Niemiec    531
        3.3. Kryzys berliński    532
        3.4. Powstanie dwóch państw niemieckich    533
        3.5. Traktaty pokojowe z sojusznikami III Rzeszy i okupacja Austrii    534
      4. Państwa Europy Zachodniej (1945–1947)    534
        4.1. Sytuacja ekonomiczna, polityczna i społeczna w państwach zachodnioeuropejskich    534
        4.2. Sytuacja we Francji po II wojnie światowej    535
        4.3. Włochy po II wojnie światowej    536
        4.4. Wielka Brytania po II wojnie światowej    537
        4.5. Inne państwa zachodniej i północnej Europy    538
        4.6. Wojna domowa w Grecji 1946–1949    539
        4.7. Rola planu Marshalla w odbudowie Starego Kontynentu    540
        4.8. Inicjatywy integracyjne    541
        4.9. Europejska Wspólnota Węgla i Stali    542
      5. Uzależnienie krajów Europy Środkowo-Wschodniej przez ZSRR i ich stalinizacja    544
        5.1. Stopniowe przejmowanie władzy przez komunistów    544
        5.2. Ideologiczne podporządkowanie europejskiego ruchu komunistycznego ZSRR    546
        5.3. Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce    546
        5.4. Od pozornej niepodległości do pełnego podporządkowania. Czechosłowacja    547
        5.5. „Taktyka salami”. Węgry    549
        5.6. Sytuacja w Rumunii    549
        5.7. W państwie Georgi Dymitrowa. Bułgaria    550
        5.8. W cieniu Tity. Jugosławia w latach 1945–1948. Sytuacja w Albanii    551
        5.9. Konflikt jugosłowiańsko-radziecki    552
        5.10. Stalinizacja Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1948–1953    552
        5.11. Jugosławia po 1948r.    554
      6. Bliski i Środkowy Wschód – geneza konfliktów    555
        6.1. Konflikt na Bliskim Wschodzie    555
        6.2. Pierwsza wojna izraelsko-arabska    556
        6.3. Państwo Izrael    557
        6.4. Rewolucja w Egipcie    558
        6.5. Sytuacja innych byłych terytoriów mandatowych    559
        6.6. Niezadowolenie społeczne w Iraku, wzrost arabskiego nacjonalizmu    560
        6.7. Sytuacja w Iranie    561
        6.8. Turcja – między liberalizmem areligijną tradycją    561
      7. Kłopoty z imperium. Początki dekolonizacji    562
        7.1. Dekolonizacja    562
        7.2. Powstanie niepodległych Indii i Pakistanu    563
        7.3. Niepodległość Birmy. Sytuacja na Malajach    564
        7.4. Walka o niepodległość w koloniach holenderskich. Powstanie Indonezji    565
        7.5. Konflikt w Indochinach    566
        7.6. Sytuacja na Czarnym Kontynencie    568
        7.7. Pierwsze dążenia niepodległościowe w brytyjskich koloniach w Afryce    569
          7.7.1. Sytuacja na Złotym Wybrzeżu    569
          7.7.2. Sytuacja w Nigerii    570
          7.7.3. Sytuacja w Kenii    571
        7.8. Sytuacja w afrykańskich koloniach francuskich    571
        7.9. Wprowadzenie apartheidu w Związku Południowej Afryki    572
      8. Czerwony Daleki Wschód?    573
        8.1. Wojna domowa w Chinach i zwycięstwo komunistów    573
        8.2. ChRL w latach 1949–1953    575
        8.3. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim    576
        8.4. Wojna w Korei    578
        8.5. Okupacja Japonii i jej zakończenie    581
        8.6. Sytuacja na Filipinach    583
      9. W cieniu supermocarstwa. Ameryka Łacińska    584
        9.1. Powstanie Organizacji Państw Amerykańskich i pakt z Rio    584
        9.2. Sytuacja gospodarcza w państwach latynoamerykańskich po II wojnie światowej    585
        9.3. Peronizm w Argentynie    586
        9.4. Brazylia pod rządami Vargasa    587
        9.5. Urugwaj, Chile i Boliwia    588
        9.6. Peru i Ekwador    589
        9.7. Kolumbia i Wenezuela    589
        9.8. Między rewolucją a dyktaturą. Gwatemala i inne państwa Ameryki Środkowej    589
    Rozdział II. Ku kryzysowi kubańskiemu. Świat w latach 1953–1962    592
      1. Przejściowa odwilż polityczna na świecie. Stosunki między supermocarstwami    592
        1.1. Polityczna „odwilż”?    592
      2. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki    595
        2.1. Sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych w czasie prezydentury Dwighta D. Eisenhowera    595
        2.2. Ruch praw obywatelskich    597
        2.3. Narastanie radykalnych tendencji wśród młodzieży amerykańskiej    598
        2.4. Sytuacja wewnętrzna w ZSRR po śmierci Stalina    598
        2.5. „Odwilż”, XX Zjazd i tajne przemówienie Chruszczowa    599
        2.6. Sytuacja społeczna i polityczna w ZSRR na przełomie lat 50. i 60.    600
        2.7. Nierozwiązane problemy gospodarki radzieckiej    601
      3. Początki Europy dobrobytu    601
        3.1. Cud gospodarczy    601
        3.2. Tendencje integracyjne. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej    603
        3.3. Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w RFN    604
        3.4. Francja – od IV do V Republiki    606
        3.5. Rządy konserwatywne w Wielkiej Brytanii    607
        3.6. Włochy – między polityczną niestabilnością a rozwojem gospodarki    607
        3.7. Inne kraje europejskie    608
        3.8. Grecja i kwestia cypryjska    609
      4. Nadal za „żelazną kurtyną”. Europa Środkowo-Wschodnia    609
        4.1. Wpływ zmian na Kremlu na sytuację w krajach zależnych    609
        4.2. Powstanie w NRD    610
        4.3. Polepszenie stosunków ZSRR z Jugosławią. Rozwiązanie Kominformu    611
        4.4. Polski rok 1956    611
        4.5. Powstanie węgierskie    612
        4.6. Sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 50. i 60    614
      5. Zmiany na Bliskim Wschodzie    615
        5.1. Dyktatura Nasera w Egipcie    615
        5.2. Sprzeciw Egiptu wobec utworzenia Paktu Bagdadzkiego i jego konsekwencje międzynarodowe    616
        5.3. Wojna o Kanał Sueski    617
        5.4. „Arabski socjalizm” i powstanie Zjednoczonej Republiki Arabskiej    618
        5.5. Sytuacja winnych państwach regionu    619
          5.5.1. Niepodległość Sudanu    619
          5.5.2. Przewrót wojskowy i obalenie monarchii w Iraku    619
          5.5.3. Sytuacja w Libanie    620
          5.5.4. Sytuacja w Arabii Saudyjskiej    620
        5.6. Sytuacja w Turcji. Przejęcie władzy przez armię    621
        5.7. Iran pod rządami szaha Rezy Pahlawiego    621
        5.8. Rosnące międzynarodowe znaczenie regionu bliskowschodniego    622
      6. Afryka uzyskuje niepodległość    623
        6.1. Rozpad imperium brytyjskiego w Afryce    623
          6.1.1. Powstanie niepodległej Ghany    623
          6.1.2. Nigeria    623
          6.1.3. Kenia    625
          6.1.4. Uganda    625
          6.1.5. Tanganika    625
        6.2. Dekolonizacja imperium francuskiego    626
          6.2.1. Gwinea Francuska    627
          6.2.2. Senegal    627
          6.2.3. Wybrzeże Kości Słoniowej    628
          6.2.4. Republika Środkowoafrykańska    628
          6.2.5. Kamerun i Togo    628
          6.2.6. Gabon    629
        6.3. Kraje Maghrebu    629
        6.4. Algier staje się Algierią    630
        6.5. Koniec belgijskiego panowania w Kongu    631
        6.6. Kolonie portugalskie    632
        6.7. W Rogu Afryki    632
      7. Trzeci Świat? Azja Południowo-Wschodnia    633
        7.1. Rozwój państwa indyjskiego wczasach Nehru    633
        7.2. Sytuacja w Pakistanie    635
        7.3. Chiny w okresie „wielkiego skoku”    636
        7.4. Republika Chińska na Tajwanie    638
        7.5. Sytuacja w Indochinach i jej międzynarodowe implikacje    639
        7.6. Podzielony Wietnam    640
        7.7. Sytuacja winnych krajach Azji Południowo-Wschodniej    642
        7.8. Dyktatura Sukarno w Indonezji    643
        7.9. Konferencja w Bandungu. Powstanie ruchu państw niezaangażowanych    643
        7.10. Na Półwyspie Koreańskim    644
        7.11. Zmiany w Japonii    645
      8. Między dyktaturą a rewolucją. Kraje Ameryki Łacińskiej    647
        8.1. „Sojusz dla Postępu”    647
        8.2. Ku rządom autorytarnym. Argentyna, Brazylia, Boliwia, Paragwaj    647
          8.2.1. Przejęcie władzy przez wojsko w Argentynie    647
          8.2.2. Brazylia wczasach rządów prezydenta Juscelino Kubitschka    648
          8.2.3. Reformy społeczne w Boliwii    648
          8.2.4. Obalenie demokracji w Paragwaju    648
        8.3. Ku rewolucyjnej partyzantce. Kolumbia, Urugwaj i Wenezuela    649
          8.3.1. Reorganizacja życia społecznego na wzór peronowskiw Kolumbii    649
          8.3.2. Wzrost niezadowolenia społecznego w Urugwaju    649
          8.3.3. Przejściowe obalenie junty wojskowej w Wenezueli    649
        8.4. Ku rewolucjom. Gwatemala i Kuba    650
          8.4.1. Interwencja amerykańska w Gwatemali i jej konsekwencje    650
          8.4.2. Rewolucja na Kubie    650
        8.5. Kryzys kubański    653
    Rozdział III. Między kryzysem kubańskim a końcem détente 1963–1979    655
      1. Między odprężeniem a zbrojeniami    655
        1.1. Ocieplenie relacji między supermocarstwami    655
        1.2. Zbrojenia ZSRR    656
        1.3. Napięcie w stosunkach chińsko-radzieckich    656
        1.4. Nowa polityka amerykańska    657
        1.5. Powolny demontaż układu bipolarnego    658
        1.6. Zenit détente. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej w Helsinkach    658
        1.7. Polityka zagraniczna ZSRR w okresie détente    658
        1.8. Odejście USA od polityki détente    659
        1.9. Zmierzch systemu z Bretton Woods – nowy element w polityce międzynarodowej    659
        1.10. Kryzys naftowy. Rozwój państw OPEC    660
        1.11. Globalny charakter kryzysu w latach 70    661
      2. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki    662
        2.1. Sytuacja wewnętrzna w USA w latach 60    662
        2.2. Ruch praw obywatelskich    663
        2.3. Aktywność ludności latynoamerykańskiej i indiańskiej    664
        2.4. Wpływ wojny w Wietnamie na sytuację wewnętrzną w USA    665
        2.5. Kontrkultura młodzieżowa    666
        2.6. Stany Zjednoczone w latach 70    668
        2.7. Nowa prawica. Odrodzenie konserwatyzmu w Stanach Zjednoczonych    670
        2.8. Początki ery Breżniewa w ZSRR    671
        2.9. Związek Radziecki w latach 70    672
      3. Europa Zachodnia    674
        3.1. Sytuacja gospodarcza państw zachodnioeuropejskich w latach 60. i 70.    674
        3.2. Sytuacja w krajach Europy Zachodniej w latach 60.    675
          3.2.1. Francja wczasach de Gaulle’a    675
          3.2.2. Sytuacja w RFN w latach 60.    676
          3.2.3. Wielka Brytania    677
          3.2.4. Rozwój państwa włoskiego wlatach 60.    678
        3.3. Rok 1968 w Europie Zachodniej    678
          3.3.1. Protesty młodzieży we Francji    679
          3.3.2. Protesty młodzieży w RFN    680
          3.3.3. Protesty we Włoszech    680
          3.3.4. Zaburzenia społeczne winnych państwach Europy Zachodniej    681
        3.4. Europa Zachodnia w latach 70.    682
          3.4.1. Koalicja SPD/FDP w RFN i Ostpolitik    682
          3.4.2. Francja po wydarzeniach 1968r.    683
          3.4.3. Sytuacja w Wielkiej Brytanii w latach 70.    684
          3.4.4. Problemy z Irlandią Północną    685
          3.4.5. Sytuacja na zielonej wyspie – Irlandia    686
          3.4.6. Włochy w latach 70    686
          3.4.7. Kraje Beneluksu    686
        3.5. EWG w latach 60. i 70.    687
        3.6. Państwa skandynawskie    688
        3.7. Marsz ku demokracji. Zmiany polityczne w Hiszpanii, Portugalii i Grecji w latach 60. i 70.    689
          3.7.1. Liberalizacja polityczna i gospodarcza w Hiszpanii    689
          3.7.2. Rewolucja goździków w Portugalii    689
          3.7.3. Grecja i sytuacja na Cyprze    690
          3.7.4. Malta i Gibraltar    691
          3.7.5. Islandia i wojny dorszowe    691
      4. W cieniu doktryny Breżniewa. Sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 60. i 70.    692
        4.1. Rozwój gospodarczy i społeczny w latach 60.    692
        4.2. Sytuacja w poszczególnych krajach bloku w latach 60.    693
          4.2.1. Polska    693
          4.2.2. Węgry    693
          4.2.3. NRD    694
          4.2.4. Rumunia    694
        4.3. Praska wiosna i jej zdławienie    695
          4.3.1. Międzynarodowe skutki zdławienia praskiej wiosny    697
        4.4. Jugosławia w latach 60.    698
        4.5. Ku schyłkowi. Sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 70.    699
          4.5.1. Polski Grudzień ’70    699
          4.5.2. Polska po Grudniu ’70    699
          4.5.3. Węgry    701
          4.5.4. Czechosłowacja    701
          4.5.5. NRD    702
          4.5.6. Rumunia    703
          4.5.7. Bułgaria    703
          4.5.8. Jugosławia w latach 70.    704
      5. Sytuacja na Bliskim Wschodzie w latach 60. i 70.    704
        5.1. Dwaj rywale. Egipt i Izrael    704
          5.1.1. Rozwój sytuacji w Egipcie w latach 60.    704
          5.1.2. Sytuacja w Izraelu    705
        5.2. Wojna sześciodniowa    706
        5.3. Rosnące znaczenie kwestii palestyńskiej    707
        5.4. Wojna Jom Kippur    708
        5.5. Egipt i Izrael po wojnie Jom Kippur    710
          5.5.1. Egipt    710
          5.5.2. Izrael    711
          5.5.3. Porozumienie egipsko-izraelskie    711
        5.6. Sytuacja w Syrii, Jordanii i Libanie w latach 60. i 70.    712
          5.6.1. Syria    712
          5.6.2. Jordania    712
          5.6.3. Wojna w Libanie    712
        5.7. Zmiany polityczne w Iraku    713
        5.8. Państwa Półwyspu Arabskiego    715
          5.8.1. Arabia Saudyjska    715
          5.8.2. Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman    715
          5.8.3. Dwa państwa jemeńskie    715
        5.9. Turcja    716
        5.10. Od „białej rewolucji” do rewolucji islamskiej. Iran    717
      6. Sytuacja w Azji    719
        6.1. Rozwój sytuacji w Pakistanie i Indiach    719
          6.1.1. Pakistan    719
          6.1.2. Wojna indyjsko-pakistańska o Kaszmir    720
          6.1.3. Sytuacja w Pakistanie Wschodnim ikolejna wojna z Indiami. Powstanie Bangladeszu    720
          6.1.4. Rządy cywilne w Pakistanie i przejęcie władzy przez wojsko    721
          6.1.5. Indie po śmierci Nehru    721
        6.2. Sytuacja w Afganistanie i agresja radziecka    722
        6.3. Rewolucja kulturalna w Chinach    724
        6.4. Nowe mocarstwo gospodarcze – Japonia    726
          6.4.1. Japonia w latach 70.    727
        6.5. Rozwój „małych tygrysów”    728
        6.6. Na Półwyspie Koreańskim    729
        6.7. Kraje Azji Południowo-Wschodniej    729
          6.7.1. Tajlandia    729
          6.7.2. Federacja Malezyjska, Malezja i Singapur. Birma    730
        6.8. Wojna w Wietnamie (1965–1975)    731
          6.8.1. Stosunek mocarstw do wojny wietnamskiej    731
          6.8.2. Sytuacja w Wietnamie Południowym    733
          6.8.3. „Wietnamizacja” konfliktu    735
          6.8.4. Socjalistyczna Republika Wietnamu    736
        6.9. Reżim Czerwonych Khmerów w Kambodży i jego konsekwencje    737
        6.10. W cieniu Marcosa. Filipiny    739
        6.11. Od Sukarno do Suharto. Rozwój sytuacji w Indonezji    740
      7. Na Czarnym Kontynencie    741
        7.1. Zimna wojna dociera do Afryki    741
        7.2. Panafrykanizm i Organizacja Jedności Afrykańskiej    742
        7.3. Dylematy gospodarcze kontynentu afrykańskiego    743
        7.4. Rządy wojskowe w Afryce    745
        7.5. Gospodarka państw afrykańskich w latach 70.    746
        7.6. Neokolonializm    746
        7.7. Sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna w byłych koloniach brytyjskich    748
          7.7.1. Ghana    748
          7.7.2. Od republiki do dyktatury wojskowej. Nigeria    750
          7.7.3. W kierunku kapitalizmu. Kenia    751
          7.7.4. Uganda    752
          7.7.5. Oryginalna alternatywa. Tanzania – socjalizm i samowystarczalność    752
          7.7.6. Inne byłe kolonie brytyjskie w Afryce Zachodniej    753
        7.8. Ku marksizmowi w byłych koloniach francuskich    753
          7.8.1. Gwinea    753
          7.8.2. Radykalne rządy w Kongo-Brazzaville i Beninie    754
        7.9. Sytuacja winnych koloniach francuskich    755
          7.9.1. Mali    755
          7.9.2. Senegal    755
          7.9.3. Wybrzeże Kości Słoniowej    756
          7.9.4. Rządy Bokassy w Republice Środkowoafrykańskiej    756
          7.9.5. Czad    756
          7.9.6. Niger    757
          7.9.7. Sudan    757
          7.9.8. Kamerun    757
        7.10. Kongo staje się Zairem    758
        7.11. W Rogu Afryki    758
          7.11.1. Etiopia    758
        7.12. Rozpad portugalskiego terytorium kolonialnego    760
        7.13. Rozpad imperium hiszpańskiego    761
        7.14. Białe enklawy w Afryce    761
          7.14.1. Rodezja    761
          7.14.2. Sytuacja w RPA    763
        7.15. Inne państwa w Afryce Południowej    764
        7.16. Kraje Maghrebu i Sahara    766
          7.16.1. Algieria    766
          7.16.2. Maroko    766
          7.16.3. Tunezja    768
        7.17. Libia    768
      8. Sytuacja polityczna i społeczna w Ameryce Łacińskiej    769
        8.1. Sytuacja polityczna w regionie w latach 60.Problemy społeczne i gospodarcze    769
        8.2. Stany Zjednoczone a Ameryka Łacińska w latach 60.    770
        8.3. Interwencja amerykańska w Dominikanie    771
        8.4. Guerrilla w Ameryce Łacińskiej i jej zwalczanie    771
        8.5. Stany Zjednoczone wobec Ameryki Łacińskiej w latach 70.    772
        8.6. Dyktatury w państwach Ameryki Południowej    774
          8.6.1. Argentyna    774
          8.6.2. Przejęcie władzy przez wojsko w Brazylii    775
          8.6.3. Ku dyktaturze wojskowej. Urugwaj    776
          8.6.4. Rządy Stroessnera w Paragwaju    777
          8.6.5. Przejęcie władzy przez wojsko w Boliwii    777
          8.6.6. Rządy wojskowe w Ekwadorze    777
          8.6.7. Od demokracji do dyktatury. Chile    778
          8.6.8. Lewicowa junta w Peru    780
        8.7. Sytuacja winnych państwach południowoamerykańskich    781
          8.7.1. Kolumbia    781
          8.7.2. Wenezuela    781
          8.7.3. Nowe państwo na mapie – Surinam    782
        8.8. Republiki w Ameryce Środkowej    782
          8.8.1. Problemy gospodarcze i społeczne    782
          8.8.2. Międzyregionalna współpraca gospodarcza    782
          8.8.3. Dynastia Somozów w Nikaragui i jej obalenie    783
          8.8.4. Salwador i Honduras    784
          8.8.5. Gwatemala    786
          8.8.6. Panama    786
          8.8.7. Kostaryka    786
          8.8.8. Meksyk    787
        8.9. Kuba i inne kraje karaibskie    788
          8.9.1. Sytuacja na Kubie w latach 60.    788
          8.9.2. Niepodległość mniejszych wysp karaibskich    789
    Rozdział IV. Ostatnia odsłona zimnej wojny (1980–1989)    790
      1. Nowa zimnowojenna rozgrywka. Sytuacja wewnętrzna supermocarstw    790
        1.1. Wyścig zbrojeń    790
        1.2. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki w latach 80.    791
          1.2.1. Sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych w okresie rządów Ronalda Reagana    791
          1.2.2. Sytuacja wewnętrzna w ZSRR w latach 80.    793
      2. Rozwój sytuacji w Europie Zachodniej w latach 80.    794
        2.1. Rozszerzenie EWG i przełom w integracji    794
        2.2. Wielka Brytania w latach 80.    795
        2.3. Rządy Helmuta Kohla w Republice Federalnej Niemiec    796
        2.4. Francja w latach 80.    797
        2.5. Włochy w latach 80.    797
        2.6. Kraje Beneluksu    798
        2.7. Od kryzysu ekonomicznego do „celtyckiego tygrysa”. Irlandia    798
        2.8. Przystąpienie Grecji do EWG i rządy socjalistów Papandreu    799
        2.9. Na Półwyspie Pirenejskim. Hiszpania i Portugalia    799
        2.10. Trzecia droga w Skandynawii?    800
        2.11. Kraje neutralne    801
      3. Ku upadkowi komunizmu. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w latach 80.    801
        3.1. Pogorszenie sytuacji gospodarczej    801
        3.2. Od „Solidarności” do okrągłego stołu. Polska 1980–1988    802
        3.3. Sytuacja w Czechosłowacji i na Węgrzech    804
        3.4. Sytuacja w NRD w latach 80.    805
        3.5. Sytuacja w Bułgarii i Rumunii    806
        3.6. Gorbaczow a zmiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej    806
        3.7. Jesień narodów w Europie Środkowo-Wschodniej    807
        3.8. Przyczyny rozpadu Jugosławii    809
        3.9. Albania    810
      4. Bliski Wschód    810
        4.1. Eskalacja wojny w Libanie    810
        4.2. Sytuacja w Izraelu w latach 80.    811
        4.3. Pierwsza palestyńska intifada    812
        4.4. Rządy Husni Mubaraka w Egipcie    813
        4.5. Syria i Jordania    814
        4.6. Reżim Saddama Husajna w Iraku i wojna z Iranem    814
          4.6.1. Wojna iracko-irańska    815
          4.6.2. Irak po wojnie    816
        4.7. Budowa państwa islamskiego w Iranie    816
        4.8. Na Półwyspie Arabskim    818
        4.9. Między rządami wojskowymi a władzą cywilną. Turcja    819
      5. Sytuacja w Azji    820
        5.1. Wojna w Afganistanie    820
        5.2. Pakistan w latach rządów Zia ul-Haqa    821
        5.3. Indie    822
        5.4. Od Cejlonu do Sri Lanki    823
        5.5. Cztery „chińskie modernizacje”    824
        5.6. Republika Chińska na Tajwanie    826
        5.7. Japonia    826
        5.8. Rozwój „małych tygrysów”    827
        5.9. Inne kraje regionu    829
          5.9.1. Sytuacja polityczna i gospodarcza w Wietnamie    829
          5.9.2. Sytuacja w Birmie (Myanmar)    829
          5.9.3. Niepodległość Brunei    830
        5.10. Indonezja i Filipiny    830
      6. Afryka w latach 80.    831
        6.1. Trudności gospodarcze państw afrykańskich    831
        6.2. Na zachodzie Afryki    832
          6.2.1. Rządy Jerry’ego Rawlingsa w Ghanie    832
          6.2.2. Przewrót wojskowy w Nigerii i pogorszenie sytuacji gospodarczej    833
          6.2.3. Inne kraje zachodniej Afryki    833
        6.3. W Afryce Wschodniej    835
        6.4. W Afryce Środkowej    836
          6.4.1. Umiędzynarodowienie konfliktu w Czadzie    836
          6.4.2. Inne państwa w Afryce Środkowej    837
        6.5. W Rogu Afryki    838
          6.5.1. Umocnienie dyktatury Mengystu w Etiopii    838
          6.5.2. Sytuacja w Somalii    838
          6.5.3. Sytuacja w Sudanie    838
        6.6. Na południu Afryki    839
          6.6.1. Wojna w Angoli    839
          6.6.2. Koniec wojny i niepodległość Namibii    839
          6.6.3. Wojna domowa w Mozambiku    839
          6.6.4. Powstanie Zimbabwe    840
          6.6.5. Inne kraje na południu Afryki    840
        6.7. Schyłek i upadek apartheidu w Republice Południowej Afryki    841
        6.8. Kraje Maghrebu    842
          6.8.1. Pogorszenie sytuacji gospodarczej i społecznej w Algierii    842
          6.8.2. Tunezja    843
          6.8.3. Sytuacja polityczna w Maroku    843
          6.8.4. Centrala międzynarodowego terroryzmu. Libia    844
      7. Na kontynencie amerykańskim    844
        7.1. Kryzys finansowy w Ameryce Łacińskiej    844
        7.2. Ku demokracji w Ameryce Południowej. Argentyna, Brazylia, Boliwiai Paragwaj    845
          7.2.1. Wojna o Falklandy i upadek rządów wojskowych w Argentynie    845
          7.2.2. Wprowadzenie rządów demokratycznych w Brazylii    846
          7.2.3. Wprowadzenie demokracji w Boliwii    847
          7.2.4. Obalenie Stroessnera w Paragwaju    847
        7.3. Schyłek i koniec dyktatury w Chile    847
        7.4. Walka z partyzantką i kartelami narkotykowymi. Peru i Kolumbia    848
          7.4.1. Chaos polityczny i gospodarczy w Peru    848
          7.4.2. Nieskuteczne próby opanowania partyzantki w Kolumbii    848
        7.5. Sytuacja winnych państwach Ameryki Południowej    849
          7.5.1. Załamanie sytuacji gospodarczej w Wenezuelii Ekwadorze    849
        7.6. Napięta sytuacja w Ameryce Środkowej    850
          7.6.1. Wojna domowa w Nikaragui    850
          7.6.2. Nieustabilizowana sytuacja polityczna i społeczna w Salwadorze    851
          7.6.3. Honduras    852
          7.6.4. Terror junty wojskowej w Gwatemali    852
          7.6.5. Rządy gen. Noriegi w Panamie    853
          7.6.6. Sytuacja w Kostaryce i powstanie Belize    853
        7.7. Załamanie meksykańskiej gospodarki    853
        7.8. Karaiby    854
        7.9. W cieniu wielkiego sąsiada. Kanada po II wojnie światowej    855
      8. Australia i Nowa Zelandia oraz Oceania po II wojnie światowej    855
        8.1. Zasadnicze elementy rozwoju Australii po II wojnie światowej    855
        8.2. Nowa Zelandia    856
        8.3. Sytuacja w Oceanii    856
  CZĘŚĆ PIĄTA. Cywilizacja (Jakub Tyszkiewicz)    859
    Rozdział I. Najważniejsze problemy cywilizacyjne XX wieku    861
      1. Demografia i migracje    861
        1.1. Eksplozja demograficzna    861
          1.1.1. Czynniki wpływające na wzrost ludności    862
        1.2. Migracje przed 1939r.    863
          1.2.1. Migracje o charakterze przymusowym    864
        1.3. Migracje po zakończeniu II wojny światowej    866
          1.3.1. Transfer ludności w Europie    866
          1.3.2. Znaczące transfery ludności na innych kontynentach    868
          1.3.3. Migracje spowodowane konfliktami zbrojnymi    868
        1.4. Migracje dobrowolne po 1945r.    869
          1.4.1. Napływ ludności do krajów europejskich    870
          1.4.2. Migracje na kontynencie amerykańskim    873
          1.4.3. Migracje na innych kontynentach    874
      2. Urbanizacja    876
      3. On, ona i ono    880
        3.1. Małżeństwo    880
        3.2. Matka i dziecko    883
        3.3. Młodzież i jej kultura    885
        3.4. Pokolenie „trzeciego wieku”    887
        3.5. Emancypacja kobiet    888
          3.5.1. Druga faza feminizmu w Stanach Zjednoczonych    889
          3.5.2. Feminizm w Europie Zachodniej    891
          3.5.3. Sytuacja kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej    892
          3.5.4. Sytuacja kobiet na innych kontynentach    892
      4. Ku globalizacji gospodarki    895
        4.1. Odbudowa międzynarodowego porządku ekonomicznego po II wojnie światowej    895
        4.2. Przemysł i rolnictwo    899
        4.3. Problemy ekologiczne    902
        4.4. Ruch ochrony środowiska    905
      5. Codzienność życia    907
        5.1. Zmiany w transporcie i komunikacji    907
          5.1.1. Samochód    907
          5.1.2. Samolot    909
          5.1.3. Transport kolejowy    911
          5.1.4. Transport wodny    911
        5.2. Komunikacja społeczna. Nowe mass media    912
          5.2.1. Radio    912
          5.2.2. Telewizja    913
        5.3. Choroby i opieka zdrowotna    914
          5.3.1. Osiągnięcia medyczne    914
          5.3.2. Profilaktyka i opieka zdrowotna    915
          5.3.3. Problemy z epidemiami i innymi schorzeniami    917
      6. Zmiany w edukacji. Nowe wynalazki i osiągnięcia naukowe    918
        6.1. Powszechna edukacja i szkolnictwo wyższe    918
        6.2. Rozwój ośrodków naukowo-badawczych    920
        6.3. Trzy największe rewolucje w nauce    921
          6.3.1. Pierwsza rewolucja naukowa – odkrycia w fizyce    921
          6.3.2. Druga rewolucja – nauki biologiczne i biologia molekularna    923
          6.3.3. Trzecia rewolucja – wynalazek komputera i rozwój technologii informatycznej    923
        6.4. Zakończenie poznania świata i podbój przestrzeni kosmicznej    925
          6.4.1. Poza kulę ziemską. Rozwój astronomii i podbój kosmosu    926
        6.5. Zastosowanie wynalazków i ich rola w rozwoju cywilizacyjnym    928
      7. Kultura artystyczna    929
        7.1. Nowe kierunki w kulturze i sztuce światowej po I wojnie światowej    929
        7.2. Literatura i teatr w okresie międzywojennym    931
        7.3. Nowe trendy w muzyce    933
        7.4. Nowe dylematy filozoficzne XX wieku    934
        7.5. Kultura i sztuka po II wojnie światowej    935
        7.6. Najważniejsze osiągnięcia w literaturze i teatrze po II wojnie światowej    936
          7.6.1. Wpływy egzystencjalizmu. Teatr Absurdu    936
        7.7. Kino – X Muza    938
        7.8. Ograniczanie wolności kultury i sztuki. Cenzura    941
      8. Rozwój kultury masowej (popularnej)    942
        8.1. Przenikanie kultury wysokiej do kultury popularnej    942
        8.2. Amerykanizacja kultury masowej    943
        8.3. Konsumpcja    944
        8.4. Wypoczynek masowy i turystyka    946
        8.5. Fenomen sportu    947
      9. Religia    949
        9.1. Kościół katolicki i chrześcijaństwo    949
        9.2. Kościół protestancki i mniejszości religijne inspirowane chrześcijaństwem    951
        9.3. Fundamentalizm islamski    952
        9.4. Inne religie    953
        9.5. Prześladowanie religii w XX wieku. Religia jako zjawisko polityczne    955
      10. Rozwój terroryzmu w XX wieku    956
  Bibliografia    960
  Indeks nazwisk    974
  Indeks nazw geograficznych    988
  Spis map    1008
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia