Historia Polski 1914-1989

17 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

72,80  104,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 104,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 72,80 zł  


72,80

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Najnowsza synteza dziejów Polski od czasów I wojny światowej, kiedy naród walczył o odzyskanie niepodległości po latach zaborów, aż do przemian politycznych, gospodarczych i społecznych, zapoczątkowanych w 1989 roku. Autor – wieloletni wykładowca uniwersytecki – nie tylko opisuje dzieje polityczne, ale również przedstawia obraz społeczeństwa polskiego, jego kultury, nauki, sztuki, uwzględniając wyniki najnowszych badań, dotyczących przede wszystkim trudnych i niejednoznacznych lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. Profesor Ryszard Kaczmarek zadbał również o wysoki poziom dydaktyczny swego dzieła, dzięki czemu czytelnicy, przede wszystkim studenci historii i kierunków humanistycznych, otrzymują nowoczesny, odważny podręcznik, w pełni odpowiadający wymogom stawianym tego typu publikacjom.


Rok wydania2010
Liczba stron800
KategoriaHistoria Polski
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17687-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    17
  
  Rozdział 1. Drogi do niepodległości (VIII 1914–XI 1918)    25
    1.1. U progu wojny    25
      1.1.1. Świadomość narodowa Polaków na początku XX w.    25
      1.1.2. Kwestia polska w polityce międzynarodowej    26
      1.1.3. Lojaliści    27
      1.1.4. Koncepcje powstańcze    29
      1.1.5. Nacjonalizm polski    30
      1.1.6. Socjaliści a niepodległość Polski    31
    1.2. I wojna światowa na ziemiach polskich. Działania militarne (sierpień–grudzień 1914)    32
      1.2.1. Wybuch wielkiej wojny    32
      1.2.2. Odezwy głównodowodzących    33
      1.2.3. Nieudana rosyjska ofensywa 1914 r.    34
      1.2.4. Okupacja Zagłębia Dąbrowskiego i Częstochowy    36
    1.3. Naczelny Komitet Narodowy i Legiony Polskie w Galicji    37
      1.3.1. Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych    37
      1.3.2. Centralny Komitet Narodowy    38
      1.3.3. Pierwsza kompania kadrowa    38
      1.3.4. Naczelny Komitet Narodowy    40
      1.3.5. Legiony Polskie    40
      1.3.6. POW    41
    1.4. Endecja i orientacja prorosyjska    41
      1.4.1. Orientacja prorosyjska    41
      1.4.2. Legion Puławski    42
      1.4.3. Komitet Narodowy Polski    42
    1.5. Austriacka i niemiecka okupacja Królestwa Polskiego    43
      1.5.1. Kontrofensywa państw centralnych i zajęcie Królestwa Polskiego    43
      1.5.2. Niemieckie i austriackie władze okupacyjne    45
      1.5.3. Aktywiści    46
      1.5.4. Legiony na froncie wschodnim    46
      1.5.5. Pasywiści    47
      1.5.6. Akt 5 listopada 1916 r.    47
      1.5.7. Polnische Wehrmacht    49
      1.5.8. Kryzys przysięgowy    49
      1.5.9. Rząd Jana Kucharzewskiego    50
    1.6. Komitet Narodowy Polski    51
      1.6.1. Roman Dmowski w Szwajcarii    51
      1.6.2. KNP w Lozannie    51
      1.6.3. Armia Polska we Francji    52
      1.6.4. Orędzie prezydenta Woodrowa Wilsona z 8 stycznia 1918 r.    53
    1.7. Wojska polskie w Rosji i konsekwencje pokoju brzeskiego    53
      1.7.1. I Korpus Polski w Rosji    53
      1.7.2. II i III Korpusy Polskie w Rosji    54
      1.7.3. Pokój w Brześciu w 1918 r.    55
    1.8. Polskie organy władzy u schyłku wojny    55
      1.8.1. Rada Regencyjna    55
      1.8.2. Naczelna Rada Ludowa    58
      1.8.3. Polska Komisja Likwidacyjna i Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego    58
      1.8.4. Rząd lubelski    60
    1.9. Społeczeństwo polskie po I wojnie światowej    60
      1.9.1. Zmiany demograficzne    60
      1.9.2. Podziały narodowościowe i wyznaniowe    61
      1.9.3. Zmiany w strukturze zawodowej    63
    1.10. Straty wojenne w gospodarce na ziemiach polskich    64
      1.10.1. Straty w przemyśle    64
      1.10.2. Załamanie w rolnictwie    65
      1.10.3. Katastrofa zaopatrzeniowa    65
      1.10.4. Próby przeciwdziałania skutkom wojny w Królestwie Polskim    66
    1.11. Oświata, nauka, kultura    67
      1.11.1. Inteligencja    67
      1.11.2. Szkolnictwo powszechne i średnie    68
      1.11.3. Polskie szkoły wyższe    69
      1.11.4. Odkrycia i wynalazki polskich naukowców    70
      1.11.5. Literatura    71
      1.11.6. Sztuki piękne    71
  
  Rozdział 2. Polska odrodzona (1918–1922)    73
    2.1. Od rządu Jędrzeja Moraczewskiego do Konstytucji marcowej    73
      2.1.1. 11 listopada 1918 r.    73
      2.1.2. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego    74
      2.1.3. Dekret z 22 listopada 1918 r.    76
      2.1.4. Powołanie rządu Ignacego Paderewskiego    76
      2.1.5. Sejm Ustawodawczy    79
      2.1.6. Mała Konstytucja    81
      2.1.7. Gabinet Leopolda Skulskiego    82
      2.1.8. Rządy pozaparlamentarne    82
      2.1.9. Konstytucja marcowa    83
    2.2. Układ sił politycznych w dobie kształtowania się II RP    86
      2.2.1. Endecja    86
      2.2.2. Ruch chrześcijańsko-demokratyczny    87
      2.2.3. Konserwatyści    87
      2.2.4. Ruch ludowy    88
      2.2.5. Narodowy ruch robotniczy    89
      2.2.6. Socjaliści    90
      2.2.7. Komuniści    90
    2.3. Ukształtowanie się granicy z Niemcami    92
      2.3.1. Koncepcje federalistyczna i inkorporacyjna    92
      2.3.2. Powstanie wielkopolskie    93
      2.3.3. Polski obóz narodowy na Górnym Śląsku    97
      2.3.4. Konferencja wersalska    99
      2.3.5. Plebiscyt i powstania na Górnym Śląsku    102
      2.3.6. Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu    106
    2.4. Konflikt z Czechosłowacją o Śląsk, Spisz i Orawę    107
      2.4.1. Wojna polsko-czechosłowacka 1919 r.    107
      2.4.2. Podział Śląska Cieszyńskiego    108
      2.4.3. Spisz i Orawa    108
    2.5. Granica wschodnia i wojna polsko-bolszewicka    109
      2.5.1. Walki o Lwów    109
      2.5.2. Wojna polsko-ukraińska 1919 r.    111
      2.5.3. Walki na Litwie 1919 r.    113
      2.5.4. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920    114
      2.5.5. Bitwa warszawska    118
      2.5.6. Bitwa nad Niemnem i walki na Wołyniu i Podolu    120
      2.5.7. Wileńszczyzna    120
      2.5.8. Pokój w Rydze w 1921 r.    121
      2.5.9. Rozwiązanie sprawy Wileńszczyzny    123
    2.6. Ukształtowanie się sojuszów polityczno-wojskowych    125
      2.6.1. Sojusz polsko-francuski    125
      2.6.2. Sojusz polsko-rumuński    126
    2.7. Zjednoczone państwo polskie    127
      2.7.1. Symbole jedności    127
      2.7.2. Terytorium    127
      2.7.3. Ludność    129
      2.7.4. Administracja terenowa i odrębności regionalne    130
  
  Rozdział 3. Demokracja parlamentarna (1922–1926)    134
    3.1. Wybory do Sejmu i Senatu w 1922 r.    134
      3.1.1. Rząd Antoniego Ponikowskiego    134
      3.1.2. Kryzys rządowy    135
      3.1.3. Wybory do Sejmu 1922 r.    136
      3.1.4. Prezydent Gabriel Narutowicz    137
      3.1.5. Stabilizacja polityczna    139
    3.2. Rząd „Chjeno-Piasta”    139
      3.2.1. Pakt lanckoroński    139
      3.2.2. Rząd Wincentego Witosa    140
    3.3. Próba stabilizacji politycznej 1924–1926    142
      3.3.1. Pozaparlamentarny rząd Władysława Grabskiego    142
      3.3.2. Stabilizacja polityczna    142
      3.3.3. Załamanie rządów parlamentarnych    143
      3.3.4. Trzeci rząd Wincentego Witosa    145
    3.4. Stronnictwa polityczne w dobie demokracji parlamentarno-gabinetowej    145
      3.4.1. Prawica polska    145
      3.4.2. Stronnictwa centrowe    148
      3.4.3. Ruch ludowy    149
      3.4.4. PPS    151
      3.4.5. Komuniści    152
      3.4.6. Mozaika polityczna    153
    3.5. Mniejszości narodowe    154
      3.5.1. Sprawa ukraińska    154
      3.5.2. Białorusini    158
      3.5.3. Litwini    160
      3.5.4. Niemcy w Polsce    161
      3.5.5. Żydzi polscy    163
    3.6. Polska polityka zagraniczna    168
      3.6.1. Po traktacie ryskim    168
      3.6.2. Rewizjonizm niemiecki    170
      3.6.3. Sojusznicy    173
      3.6.4. Konkordat    175
    3.7. Integracja państwa polskiego po I wojnie światowej    176
      3.7.1. Integracja administracji    176
      3.7.2. Samorząd terytorialny    177
      3.7.3. Ujednolicenie prawa i sądownictwa    180
      3.7.4. Kościoły i wyznania    180
    3.8. Gospodarka odrodzonej Rzeczypospolitej    182
      3.8.1. Powojenna inflacja    182
      3.8.2. Reformy skarbowa i walutowa Władysława Grabskiego    184
      3.8.3. Inwestycje przemysłowe    186
      3.8.4. Komunikacja    190
      3.8.5. Reforma rolna    190
      3.8.6. Handel    193
      3.8.7. Kartelizacja    194
      3.8.8. Polityka społeczna    195
  
  Rozdział 4. Od zamachu majowego do II wojny światowej (1926–1939)    197
    4.1. Zamach majowy    197
      4.1.1. Od „obozu belwederskiego” do zamachu majowego    197
      4.1.2. Nowy rząd Wincentego Witosa    199
      4.1.3. Zamach majowy    201
      4.1.4. Bilans zamachu majowego    205
    4.2. Sanacja i opozycja parlamentarna 1926–1930    206
      4.2.1. Pierwszy rząd Kazimierza Bartla    206
      4.2.2. Prezydent Ignacy Mościcki    206
      4.2.3. „Bartlowanie”    208
      4.2.4. Zmiany konstytucyjne – „nowela sierpniowa”    208
      4.2.5. Unifikacja prawa i sądownictwa    210
      4.2.6. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych    211
      4.2.7. Kryzys polityczny jesienią 1926 r    212
      4.2.8. Rząd Józefa Piłsudskiego    213
      4.2.9. Nieśwież    214
      4.2.10. Sanacja i BBWR    215
      4.2.11. Spory na lewicy    219
      4.2.12. Ludowcy    220
      4.2.13. Prawicowa opozycja    221
      4.2.14. Wybory do Sejmu i Senatu 1928 r.    224
      4.2.15. Opozycja polityczna w Sejmie RP II kadencji    226
      4.2.16. Centrolew    230
      4.2.17. Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu w Krakowie    233
      4.2.18. Drugi rząd Józefa Piłsudskiego    234
    4.3. Od wyborów „brzeskich” do uchwalenia Konstytucji kwietniowej    235
      4.3.1. Wybory „brzeskie” 1930 r.    235
      4.3.2. Proces brzeski    238
      4.3.3. Bereza Kartuska    239
      4.3.4. „Rządy pułkowników” w czasach kryzysu    240
      4.3.5. Reformy samorządowe    242
      4.3.6. Konstytucja kwietniowa    243
    4.4. Od maja 1935 do września 1939 r.    247
      4.4.1. Śmierć Józefa Piłsudskiego    247
      4.4.2. Następcy Marszałka    248
      4.4.3. Wybory 1935 r.    250
      4.4.4. Ignacy Mościcki i Edward Rydz-Śmigły    252
      4.4.5. Dekompozycja obozu władzy    254
      4.4.6. Wybory 1938 r.    258
      4.4.7. Rząd Felicjana Sławoja-Składkowskiego    258
    4.5. Opozycja polityczna w latach 30    259
      4.5.1. Obóz narodowy    259
      4.5.2. Stronnictwo Ludowe    264
      4.5.3. Lewica    268
      4.5.4. Front Morges    272
    4.6. Polska polityka zagraniczna    274
      4.6.1. Kontynuacja i aktywizacja    274
      4.6.2. Konflikt z Litwą    276
      4.6.3. Stosunki polsko-radzieckie    277
      4.6.4. Nominacja Józefa Becka na ministra spraw zagranicznych    278
      4.6.5. Normalizacja stosunków z Niemcami    279
      4.6.6. Zbliżenie z Trzecią Rzeszą    284
      4.6.7. Międzymorze    285
      4.6.8. Monachium    287
    4.7. Społeczeństwo II RP    289
      4.7.1. Stosunki demograficzne    289
      4.7.2. Struktura zawodowa    290
      4.7.3. Mniejszości narodowe    291
      4.7.4. Konflikt polsko-ukraiński    292
      4.7.5. Białorusini    296
      4.7.6. Mniejszość niemiecka    297
      4.7.7. Kościół katolicki    300
      4.7.8. Żydzi w Polsce    303
      4.7.9. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny    307
      4.7.10. Kościół greckokatolicki    308
      4.7.11. Kościół ewangelicki    309
    4.8. Sytuacja gospodarcza Polski po 1926 r.    310
      4.8.1. Koniunktura lat 1926–1929    310
      4.8.2. Kryzys gospodarczy    311
      4.8.3. Plan Kwiatkowskiego i COP    314
      4.8.4. Polityka finansowa    316
      4.8.5. Inwestycje przemysłowe i komunikacyjne    318
      4.8.6. Zbrojenia    321
      4.8.7. Warunki materialne życia codziennego    323
    4.9. Edukacja i nauka    325
      4.9.1. Szkolnictwo powszechne i reforma jędrzejewiczowska    325
      4.9.2. Szkolnictwo wyższe    327
      4.9.3. Nauki humanistyczne    329
      4.9.4. Nauki matematyczne i przyrodnicze    332
    4.10. Kultura polska w niepodległej Rzeczypospolitej    333
      4.10.1. Zmiany kulturowe    333
      4.10.2. Literatura    335
      4.10.3. Teatr    340
      4.10.4. Muzyka    342
      4.10.5. Sztuka    343
      4.10.6. Kultura masowa    346
    4.11. Polska w przededniu wojny    355
      4.11.1. Propozycje niemieckie    355
      4.11.2. Upadek Czechosłowacji    358
      4.11.3. Gwarancje brytyjskie    359
      4.11.4. Wystąpienie ministra Józefa Becka 5 maja    360
      4.11.5. Pakt Ribbentrop-Mołotow    360
      4.11.6. Przygotowania wojskowe    362
      4.11.7. Sierpień 1939 r.    364
    4.12. 20 lat niepodległej Polski    367
  
  Rozdział 5. II wojna światowa (1939–1945)    372
    5.1. Wojna obronna 1939 r.    372
      5.1.1. Niemieckie plany wojskowe    372
      5.1.2. Radzieckie plany wojskowe    375
      5.1.3. Polskie plany wojskowe    376
      5.1.4. Prowokacje niemieckie    379
      5.1.5. Bitwa graniczna 1–6 września    380
      5.1.6. Przystąpienie do wojny Wielkiej Brytanii i Francji    383
      5.1.7. Bitwa nad Bzurą    384
      5.1.8. Wojna ze Związkiem Radzieckim    386
      5.1.9. Klęska Polski – wrzesień/październik 1939 r.    388
      5.1.10. Starania o zachowanie ciągłości państwa polskiego    390
    5.2. Polityka okupacyjna na obszarach wcielonych do ZSRR    392
      5.2.1. Rozgraniczenie stref okupacyjnych    392
      5.2.2. Wileńszczyzna    394
      5.2.3. Administracja na obszarze okupacji radzieckiej 1939–1941    396
      5.2.4. Polityka radziecka na obszarze okupowanym    397
      5.2.5. Aresztowania i deportacje    399
      5.2.6. Katyń    401
      5.2.7. Współpraca radziecko-niemiecka    402
      5.2.8. Stosunki polsko-ukraińskie    403
      5.2.9. Postawy obywateli polskich wobec okupanta radzieckiego    404
      5.2.10. Wkroczenie Niemców do strefy radzieckiej w 1941 r.    406
    5.3. Niemiecka polityka okupacyjna    406
      5.3.1. Sposoby i zakres okupacji    406
      5.3.2. Polityka niemiecka na terenach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej    408
      5.3.3. Niemiecka Lista Narodowościowa    409
      5.3.4. Wysiedlenia    411
      5.3.5. Polityka niemiecka w GG    413
      5.3.6. Codzienność na terenach okupowanych    414
      5.3.7. Eksterminacja narodu polskiego    416
      5.3.8. Od getta do obozu zagłady – Żydzi pod okupacją niemiecką    421
    5.4. Polskie Państwo Podziemne: życie polityczne, administracja cywilna, struktury wojskowe    425
      5.4.1. Pierwsze struktury polityczne    425
      5.4.2. Początki konspiracji wojskowej    427
      5.4.3. Delegatura Rządu RP na Kraj    427
      5.4.4. Komuniści    433
      5.4.5. Kierownictwo Walki Cywilnej    438
      5.4.6. Służba Zwycięstwu Polski – Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa    439
      5.4.7. Ruch narodowy    445
      5.4.8. Konspiracja żydowska    447
      5.4.9. Powstanie w getcie warszawskim    448
      5.4.10. Postawy kolaboracyjne    449
    5.5. Rząd polski na uchodźstwie    451
      5.5.1. Powstanie i organizacja władz RP we Francji    451
      5.5.2. Sojusze wojskowe    453
      5.5.3. Przeniesienie rządu polskiego do Londynu    454
      5.5.4. Układ Sikorski–Majski    457
      5.5.5. W koalicji antyhitlerowskiej    460
      5.5.6. Śmierć premiera Władysława Sikorskiego w Gibraltarze    461
      5.5.7. Sprawa polska na konferencji w Teheranie    462
    5.6. Udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej    463
      5.6.1. Polskie formacje wojskowe we Francji    463
      5.6.2. Polskie Siły Zbrojne    466
      5.6.3. Armia Polska w ZSRR    470
      5.6.4. II Korpus PSZ    471
      5.6.5. Armia Polska w ZSRR w 1943 r.    472
    5.7. Wyzwalanie ziem polskich    475
      5.7.1. Działania militarne styczeń–sierpień 1944 r.    475
      5.7.2. Stosunki polsko-ukraińskie – mordy na Wołyniu    475
      5.7.3. Akcja „Burza”    478
      5.7.4. PKWN    481
      5.7.5. „Polska lubelska”    482
      5.7.6. Powstanie warszawskie    485
    5.8. Polska pod dyktatem mocarstw koalicji antyhitlerowskiej    489
      5.8.1. Rozmowy Stanisława Mikołajczyka w Moskwie    489
      5.8.2. Konferencja w Jałcie    493
    5.9. Ziemie polskie pod koniec II wojny światowej    494
      5.9.1. Działania militarne styczeń–maj 1945 r.    494
      5.9.2. Rząd Tymczasowy    496
      5.9.3. Polskie Państwo Podziemne po klęsce powstania warszawskiego    496
  
  Rozdział 6. Iluzja niepodległości (1945–1947)    498
    6.1. Armia Czerwona i NKWD na ziemiach polskich    498
      6.1.1. Armia Czerwona w „Polsce lubelskiej”    498
      6.1.2. Armia Czerwona 1945–1947    499
      6.1.3. NKWD w Polsce    501
      6.1.4. Radzieckie obozy i deportacje    502
    6.2. Komunistyczny obóz władzy    503
      6.2.1. Konferencja moskiewska    503
      6.2.2. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej    505
      6.2.3. Partie koncesjonowane    507
      6.2.4. Aparat bezpieczeństwa    513
      6.2.5. Sądownictwo specjalne    516
      6.2.6. System obozowy    518
    6.3. Opozycja polityczna    520
      6.3.1. Społeczeństwo wobec nowej władzy    520
      6.3.2. Legalna opozycja polityczna: PSL i SP    524
      6.3.3. Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej    527
      6.3.4. Podziemie zbrojne    529
      6.3.5. Kościół katolicki    534
    6.4. Rząd Polski na emigracji    536
      6.4.1. Cofnięcie uznania rządowi polskiemu    536
      6.4.2. PSZ na Zachodzie    537
      6.4.3. Rząd polski 1945–1947    539
    6.5. Kampanie polityczne    539
      6.5.1. Referendum    539
      6.5.2. Wybory do Sejmu Ustawodawczego    542
    6.6. Polska w nowych granicach – konsekwencje demograficzne i społeczne    545
      6.6.1. Granice    545
      6.6.2. Podziały administracyjne    550
      6.6.3. Ziemie Odzyskane    551
      6.6.4. Transfery ludności – wysiedleni, przesiedleni, repatriowani    552
      6.6.5. Problem żydowski    558
      6.6.6. Bilans wojennych i powojennych migracji    559
    6.7. Odbudowa gospodarcza    560
      6.7.1. Straty wojenne    560
      6.7.2. Reforma rolna    561
      6.7.3. Nacjonalizacja przemysłu    564
      6.7.4. Izolacja gospodarcza    564
      6.7.5. Plan trzyletni    565
      6.7.6. Współzawodnictwo pracy i przymus pracy    567
      6.7.7. „Bitwa o handel”    568
  
  Rozdział 7. Stalinizm w Polsce (1948–1956)    570
    7.1. Sowietyzacja życia politycznego i społecznego    570
      7.1.1. Zimna wojna    570
      7.1.2. Powstanie PZPR    572
      7.1.3. Partie stowarzyszone    578
    7.2. Od Rzeczypospolitej Polskiej do PRL    579
      7.2.1. Mała konstytucja    579
      7.2.2. Reforma administracji terenowej    581
      7.2.3. Powstanie PRL    583
      7.2.4. Bolesław Bierut    585
      7.2.5. „Na froncie ideologicznym” – propaganda    587
      7.2.6. Aparat bezpieczeństwa w latach 50    590
      7.2.7. Sądownictwo    592
    7.3. Opór społeczny    594
      7.3.1. Rozbicie struktur WiN    594
      7.3.2. Procesy pokazowe    594
      7.3.3. Likwidacja podziemia niepodległościowego    597
      7.3.4. Kościół katolicki    598
    7.4. Emigracja    603
      7.4.1. Konsekwencje zimnej wojny    603
      7.4.2. Dekompozycja rządu polskiego na emigracji    603
    7.5. Gospodarka w służbie ideologii    606
      7.5.1. Nowa wizja gospodarcza    606
      7.5.2. Plan Sześcioletni    607
      7.5.3. Załamanie gospodarcze    611
    7.6. Polski Czerwiec i Październik 1956 r.    614
      7.6.1. Odwilż    614
      7.6.2. Poznański Czerwiec 1956 r.    616
      7.6.3. Polski Październik 1956 r.    618
  
  Rozdział 8. Polska Rzeczpospolita Ludowa po przełomie październikowym(1956–1970)    621
    8.1. W socjalistycznym obozie    621
      8.1.1. Stosunki polsko-radzieckie    621
      8.1.2. Polskie inicjatywy dyplomatyczne    625
      8.1.3. Problem niemiecki    627
    8.2. Władza i opozycja    631
      8.2.1. PZPR w latach 60    631
      8.2.2. Rewizjoniści, „partyzanci” i „technokraci”    633
      8.2.3. „Ludowa demokracja”    636
      8.2.4. Służba Bezpieczeństwa    640
      8.2.5. Reformatorzy systemu    641
      8.2.6. „Komandosi”    645
      8.2.7. Opozycja katolicka    648
      8.2.8. Kościół katolicki a władza    650
      8.2.9. Milenium    655
      8.2.10. Marzec 1968 r.    656
      8.2.11. Opozycja po Marcu 1968 r.    665
      8.2.12. Grudzień 1970 r.    666
    8.3. Zmiany społeczne w latach 60.    668
      8.3.1. Procesy demograficzne    668
      8.3.2. Narodowości i wyznania    670
      8.3.3. Materialne warunki życia    674
      8.3.4. Ideologizacja życia społecznego    681
    8.4. Gospodarka planowa    683
      8.4.1. Nowy model gospodarczy    683
      8.4.2. Finanse PRL    686
      8.4.3. Przemysł    687
      8.4.4. Rolnictwo    691
  
  Rozdział 9. Dekada Edwarda Gierka (1970–1980)    694
    9.1. Otwarcie na świat    694
      9.1.1. Normalizacja stosunków Polska–RFN    694
      9.1.2. Polska polityka zagraniczna w dobie odprężenia    695
      9.1.3. ZSRR i blok wschodni    697
    9.2. Nieudana próba modernizacji systemu władzy    699
      9.2.1. Próba zmian systemowych    699
      9.2.2. Obóz władzy    701
      9.2.3. Administracja rządowa    704
      9.2.4. Reforma administracji terenowej    706
      9.2.5. Nowa fala ideologizacji    709
    9.3. „Druga Polska” – nowa polityka gospodarcza i społeczna    711
      9.3.1. Reforma gospodarcza    711
      9.3.2. Modernizacja    713
      9.3.3. Zmiany społeczne    715
      9.3.4. Kryzys 1976 r.    720
    9.4. Opozycja lat 70.    723
      9.4.1. Stosunki państwo–Kościół    723
      9.4.2. Jan Paweł II    725
      9.4.3. KOR    726
      9.4.4. ROPCiO    729
      9.4.5. NOWA    731
      9.4.6. Wolne Związki Zawodowe    731
      9.4.7. Odrodzenie emigracji politycznej    732
  
  Rozdział 10. „Solidarność” i rozpad systemu komunistycznego (1980–1989)    734
    10.1. NSZZ „Solidarność” i komunistyczna władza 1980–1981    734
      10.1.1. „Regulacja” cen    734
      10.1.2. Strajki lipcowe    736
      10.1.3. Strajki sierpniowe na Wybrzeżu    737
      10.1.4. Porozumienia sierpniowe    740
      10.1.5. Nowa ekipa rządowa    741
      10.1.6. NSZZ „Solidarność”    742
      10.1.7. Wojciech Jaruzelski    745
      10.1.8. Konfrontacja    748
    10.2. Stan wojenny    749
      10.2.1. Przyczyny    749
      10.2.2. 13 grudnia 1981 r.    751
      10.2.3. Strajki grudniowe    753
      10.2.4. Izolacja międzynarodowa    755
      10.2.5. Opór społeczny    756
      10.2.6. Dylematy władzy    759
      10.2.7. PRON    761
      10.2.8. Zniesienie stanu wojennego    762
    10.3. Stracone lata 80.    763
      10.3.1. Marazm władzy    763
      10.3.2. Zbrodnie systemu    765
      10.3.3. Próby przełamania impasu politycznego    766
      10.3.4. Nastroje społeczne    768
      10.3.5. Załamanie gospodarcze    771
    10.4. Załamanie systemu komunistycznego w Polsce    774
      10.4.1. Imperatyw zmian    774
      10.4.2. Przełom 1988 r.    777
      10.4.3. Okrągły Stół    780
      10.4.4. Wybory 1989 r.    781
      10.4.5. Rząd Tadeusza Mazowieckiego    782
      10.4.6. Plan Balcerowicza    783
  
  Rozdział 11. Oświata, nauka i kultura w Polsce Ludowej    785
    11.1. Oświata i nauka    785
      11.1.1. Szkolnictwo powszechne    785
      11.1.2. Szkolnictwo wyższe    789
      11.1.3. Organizacja nauki    792
      11.1.4. Nauki humanistyczne i społeczne    797
      11.1.5. Nauki matematyczno-przyrodnicze    802
    11.2. Kultura w Polsce Ludowej    806
      11.2.1. Zmiany kulturowe    806
      11.2.2. Literatura    808
      11.2.3. Teatr    813
      11.2.4. Muzyka    816
      11.2.5. Architektura    817
      11.2.6. Sztuki plastyczne    820
    11.3. Kultura masowa    825
      11.3.1. Film    825
      11.3.2. Radio i muzyka rozrywkowa    830
      11.3.3. Telewizja Polska    832
      11.3.4. Sport    834
    11.4. Dziedzictwo Polski Ludowej    836
  
  Rozdział 12. Rzeczpospolita Polska 1990 r.    840
    12.1. Pluralizm polityczny    840
    12.2. Droga do Europy    842
    12.3. III Rzeczpospolita    842
  
  Tablica synchroniczna    845
  Bibliografia    906
  Indeks nazwisk    934
  Indeks nazw geograficznych    978
  Spis map    990
  Spis tabel    991
RozwińZwiń

Historia Polski 1914-1989 - RECENZJE

Pisemne recenzje mogą być dodawane wyłączenie przez klientów zarejestrowanych w sklepie. Na liczbę gwiazdek wyświetlanych przy produkcie składają się również oceny produktów, dodanie których nie wymaga posiadania konta.

Publikujemy wszystkie recenzje produktów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jeśli wiemy, że produkt został zakupiony przez recenzenta, oznaczamy to ikonką  Recenzja potwierdzona zakupem

BŁĄD NA BŁĘDZIE w tej książce

Autor: Krzysztof

Dodano: 19.12.2013

Ta książka to błąd na błędzie. HITY z tej ksiązki. s. 43 - Bitwa pod Golicami rozpoczęła się 1 maja 1915 r. (w tablicy synchronicznej na końcu książki jest poprawna data 2 maj) s. 73 - "W dniu 10 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę nad Królestwem Polskim Józefowi Piłsudskiemu po jego powrocie z więzienia", a za chwilę Autor już podaje daty 11 i 14 listopada. Ktoś ewidentnie zaspał. s. 125 - układ z Francją podpisano 19 stycznia 1921 r. Co ciekawe w tym samym akapicie kilka zdań wcześniej Autor pisze o tym, że podpisanie układu poprzedziła w lutym wizyta we Francji J. Piłsudskiego (w tablicy na końcu również podano błędnie datę 19 I 1921). Tutaj nawet "na logikę" ktoś powinien to wyłapać.

Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia