Historia powszechna. Średniowiecze

Historia powszechna. Średniowiecze

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik historii powszechnej średniowiecza!


Publikacja przedstawia dwanaście wieków dziejów Europy i regionów z nią związanych, od późnego cesarstwa rzymskiego do epoki wielkich odkryć geograficznych. Autor ukazuje procesy, które formowały społeczeństwa, narody i państwa oraz wydarzenia, które bezpośrednio oddziaływały na losy ludzi. Łączy perspektywę ogólną, opisującą zjawiska długiego trwania, z perspektywą ukierunkowaną na prezentację pojedynczych wydarzeń. Przedstawia kulturę życia codziennego, ukazuje kształtowanie się społeczeństw, opisuje zjawiska, które zaciążyły na późniejszym rozwoju Europy.


Podstawowa lektura studentów wydziałów historii, prawa i administracji, dziennikarstwa i nauk politycznych, socjologii, filologii obcych i polskiej oraz innych kierunków, na których historia jest tematem zajęć uzupełniających, a także uczniów starszych klas szkół średnich, nauczycieli i kandydatów na studia wyższe humanistyczne.


Rok wydania2009
Liczba stron554
KategoriaŚredniowiecze
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16018-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  CZĘŚĆ PIERWSZA. Koniec świata rzymskiego    17
    Rozdział 1. Europa barbarzyńska    17
      1.1. Społeczeństwa barbarzyńskie – pojęcie i geografia    17
      1.2. Struktury społeczne    18
      1.3. System polityczny    19
      1.4. Wierzenia religijne i pismo    22
    Rozdział 2. Cesarstwo Rzymskie na przełomie IV i V wieku    23
      2.1. Wspólnota kulturowa i językowa    23
      2.2. Demografia    25
      2.3. System konstantyński    25
      2.4. Organizacja państwa i struktura społeczna    26
    Rozdział 3. Powstanie państw barbarzyńskich w zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego    28
      3.1. Początki wędrówek ludów    28
      3.2. Chrystianizacja Germanów    38
      3.3. Powstanie państwa Franków    39
      3.4. Państwo Wandalów    42
      3.5. Państwo Ostrogotów    43
      3.6. Państwo Wizygotów w Hiszpanii    46
      3.7. Państwo Longobardów    50
      3.8. Anglosasi w Brytanii    52
      3.9. Współżycie i konflikt    52
      3.10. Państwo Franków w VI i VII wieku    54
    Rozdział 4. Cesarstwo Wschodnie w V i VI wieku    59
      4.1. Bizancjum – pojęcie, podstawy ustrojowe i ideowe    59
      4.2. Koniec wędrówek ludów    62
      4.3. Polityka zagraniczna i sytuacja wewnętrzna    63
    Rozdział 5. Kościół na przełomie starożytności i średniowiecza    66
      5.1. Chrystianizacja Cesarstwa Rzymskiego    66
      5.2. Formy organizacyjne Kościoła    67
      5.3. Kształtowanie się doktryny Kościoła    69
      5.4. Religijność i monastycyzm    71
    Rozdział 6. Arabowie i islam    75
      6.1. Arabia przed Mahometem    75
      6.2. Powstanie islamu i państwa muzułmańskiego    76
      6.3. Powstanie kalifatu i ekspansja arabska. Panowanie Umajjadów    79
    Rozdział 7. Początki średniowiecza    83
      7.1. Transformacje cywilizacji rzymskiej    83
      7.2. Kultura intelektualna między epokami    84
  CZĘŚĆ DRUGA. Wczesne średniowiecze    91
    Rozdział 1. Europa karolińska    91
      1.1. Powstanie imperium karolińskiego    91
      1.2. Ustrój państwowy    96
      1.3. Arystokracja    100
      1.4. Podstawy ideowe imperium karolińskiego    103
      1.5. Papiestwo    104
      1.6. Reforma Kościoła i renesans karoliński    107
      1.7. Kryzys i rozpad imperium karolińskiego    111
    Rozdział 2. Feudalizm    118
      2.1. Pojęcie feudalizmu    118
      2.2. Więzi wasalno - lenne    119
      2.3. Władztwo gruntowe i niewolnictwo    120
    Rozdział 3. Europa ottońska    122
      3.1. Powstanie królestwa niemieckiego    122
      3.2. Cesarstwo i papiestwo za Ottonów    127
      3.3. Królestwo zachodnio frankijskie (francuskie) za ostatnich Karolingów    133
    Rozdział 4. Wieś i miasto. Rolnictwo, handel i rzemiosło    136
      4.1. Rolnictwo    136
      4.2. Handel    138
      4.3. Miasta    140
      4.4. Pieniądz    141
    Rozdział 5. Monastycyzm i religijność w Kościele zachodnim    143
      5.1. Monastycyzm karoliński    143
      5.2. Władza świeckich nad Kościołem    145
      5.3. Religijność    147
      5.4. Reformy X wieku    150
    Rozdział 6. Europa spoza limesu rzymskiego we wczesnym średniowieczu. Charakterystyka ogólna    154
      6.1. Powstanie organizacji państwowych    154
      6.2. Chrystianizacja    155
    Rozdział 7. Wyspy Brytyjskie    158
      7.1. Irlandia    158
      7.2. Anglia    160
    Rozdział 8. Skandynawia doby wikingów    164
      8.1. Skandynawia w IX wieku    164
      8.2. Wyprawy wikingów    165
      8.3. Imperium duńskie    166
    Rozdział 9. Powstanie państw u Słowian zachodnich. Państwo węgierskie    168
      9.1. Państwo Samona i Wielkie Morawy    168
      9.2. Czechy, Polska i Połabie    170
      9.3. Charakterystyka wczesnych państw na Słowiańszczyźnie zachodniej    173
      9.4. Węgry    174
    Rozdział 10. Bałkany słowiańskie i Ruś    176
      10.1. Bułgaria, Chorwacja i Serbia    176
      10.2. Ruś    179
    Rozdział 11. Bizancjum    181
      11.1. Klęski wojenne i od budowa mocarstwowej pozycji    181
      11.2. Ikonoklazm    182
      11.3. Cesarz, arystokracja i włościanie    186
      11.4. Miasta, kultura intelektualna i szkolnictwo    189
    Rozdział 12. Świat muzułmański za panowania Abbasydów    191
      12.1. Społeczne i ideowe podstawy rządów kalifackich (VIII–IX w.)    191
      12.2. Gospodarka i kultura    193
      12.3. Dezintegracja imperium Abbasydów    197
      12.4. Hiszpania arabska i chrześcijańska    200
  CZĘŚĆ TRZECIA. Pełne średniowiecze    207
    Rozdział 1. Reforma gregoriańska    207
      1.1. Wielkie idee religijne pełnego średniowiecza    207
      1.2. Indywidualizm, mistyka, miłość    210
      1.3. Reforma gregoriańska: postulaty    211
      1.4. Reforma gregoriańska: osiągnięcia    214
    Rozdział 2. Monastycyzm, kanonikat regularny i kaznodziejstwo wędrowne    222
      2.1. Konwersje XI i XII wieku. Renesans pustelnictwa    222
      2.2. Kanonikat regularny    224
      2.3. Cystersi    225
      2.4. Monastycyzm żeński    228
      2.5. Zakony żebracze    229
    Rozdział 3. Rycerstwo chrześcijańskie    234
      3.1. Ideologia rycerska    234
      3.2. Zakony rycerskie    235
    Rozdział 4. Eschatologia i heterodoksja    238
      4.1. Oczekiwania apokaliptyczne    238
      4.2. Herezje    240
    Rozdział 5. Chrześcijanie a Żydzi    246
      5.1. Osadnictwo ludności żydowskiej i jej pozycja ekonomiczna    246
      5.2. Żydzi wśród chrześcijan    247
    Rozdział 6. Krucjaty    249
      6.1. Wojna sprawiedliwa, wojna święta, rekonkwista i krucjata    249
      6.2. Wyprawy krzyżowe – przegląd wydarzeń    252
      6.3. Państwa łacińskie na Bliskim Wschodzie    257
      6.4. Skutki wypraw krzyżowych    258
    Rozdział 7. Papiestwo w XII–XIII wieku    260
      7.1. Papież w obrębie Kościoła    260
      7.2. Papiestwo i cesarstwo    262
    Rozdział 8. Kultura pełnego średniowiecza    264
      8.1. Łacina i języki narodowe    264
      8.2. Szkolnictwo    265
      8.3. Nurty intelektualne XI i XII wieku    266
      8.4. Uniwersytety. Scholastyka w XIII wieku    269
      8.5. Literatura piękna    273
      8.6. Sztuka    275
    Rozdział 9. Gospodarka w pełnym średniowieczu    279
      9.1. Demografia i rolnictwo    279
      9.2. Miasta i handel    282
    Rozdział 10. Niemcy    290
      10.1. Dynastia salicka    290
      10.2. Arystokracja niemiecka w XI–XII wieku    296
      10.3. Dynastia Staufów    297
    Rozdział 11. Włochy    305
      11.1. Włochy północne i środkowe    305
      11.2. Włochy południowe    309
    Rozdział 12. Francja    315
      12.1. Rozpad terytorialny Francji i jego przełamanie    315
      12.2. Monarchia francuska w XI–XII wieku    322
      12.3. Monarchia francuska czasów Ludwika Świętego i Filipa Pięknego    326
    Rozdział 13. Anglia, Normandia i Plantageneci    334
      13.1. Anglia za panowania dynastii normandzkiej    334
      13.2. Pierwsi Plantageneci    336
      13.3. Anglia w XIII wieku    338
    Rozdział 14. Europa Środkowa i Wschodnia    341
      14.1. Polska i Czechy    341
      14.2. Kolonizacja niemiecka    344
      14.3. Węgry    345
      14.4. Mongołowie a Europa    345
      14.5. Ruś    346
    Rozdział 15. Bizancjum    349
      15.1. Kryzys państwa bizantyńskiego    349
      15.2. Schizma wschodnia    351
  CZĘŚĆ CZWARTA. Późne średniowiecze    355
    Rozdział 1. Gospodarka w późnym średniowieczu    355
      1.1. Demografia    355
      1.2. Rolnictwo    356
      1.3. System monetarny    358
      1.4. Handel i rzemiosło    359
      1.5. Czas niepokojów społecznych    362
      1.6. Problem kryzysu XIV–XV wieku    364
    Rozdział 2. Struktury władzy w późnym średniowieczu    365
      2.1. Charakterystyka ogólna. Problem narodu    365
      2.2. Podstawy ideowe władzy królewskiej    366
      2.3. Powstawanie państwa terytorialnego    369
      2.4. Zgromadzenia przedstawicielskie    371
      2.5. Finanse i biurokracja    372
      2.6. Trzy stany    374
    Rozdział 3. Francja    376
      3.1. Walezjusze. Pierwszy okres wojny stuletniej    376
      3.2. Renesans księstw. Drugi okres wojny stuletniej    380
      3.3. Przemiany doktrynalne i instytucjonalne    383
    Rozdział 4. Anglia    385
      4.1. Czasy chybotliwej stabilizacji    385
      4.2. Anglia Lancasterów i Yorków    386
    Rozdział 5. Włochy    389
      5.1. Włochy północne i środkowe    389
      5.2. Włochy południowe    393
    Rozdział 6. Niemcy    395
      6.1. Późnośredniowieczne państwo niemieckie    395
      6.2. Wielkie bezkrólewie i królowie bez diademu cesarskiego    397
      6.3. Powrót do polityki cesarskiej    398
      6.4. Wiek XV    400
    Rozdział 7. Hiszpania w epoce rekonkwisty    402
      7.1. Mapa polityczna Hiszpanii w pełnym średniowieczu    402
      7.2. Rekonkwista    403
      7.3. Hiszpania w późnym średniowieczu    407
    Rozdział 8. Europa Środkowa, Północna i Wschodnia    410
      8.1. Losy Rusi    410
      8.2. Europa Środkowa    412
      8.3. Skandynawia    416
    Rozdział 9. Papiestwo    419
      9.1. Papiestwo w Awinionie    419
      9.2. Wielka schizma zachodnia i koncyliaryzm    421
      9.3. Papiestwo schyłku średniowiecza    423
    Rozdział 10. Życie religijne    425
      10.1. Chrześcijaństwo masowe    425
      10.2. Indywidualizm religijny i wspólnoty życia chrześcijańskiego    427
    Rozdział 11. Herezje    430
      11.1. Anglia: John Wyclif i lollardzi    430
      11.2. Czechy: Jan Hus i husytyzm    431
    Rozdział 12. Kultura intelektualna. Ciekawość świata    434
      12.1. Uniwersytety    434
      12.2. Humanizm    436
      12.3. Sztuka: schyłek gotyku i początki renesansu    439
      12.4. Początki druku    440
      12.5. Od krycia geograficzne    441
    Rozdział 13. Powstanie imperium osmańskiego    444
      13.1. Rzut oka na sytuację polityczną Bliskie go Wschodu w pełnym średniowieczu    444
      13.2. Turcy osmańscy    445
      13.3. Schyłek Bizancjum    446
      13.4. Turecka ofensywa w XV wieku. Organizacja państwa    447
  Zakończenie    449
  Tablica synchroniczna    453
  Tablice genealogiczne    481
  Bibliografia    518
    Literatura ogólna    518
    Bibliografia do rozdziałów    520
  Indeks nazwisk    534
  Indeks nazw geograficznych    544
  Spis map    553
  Spis tablic genealogicznych    554
RozwińZwiń