Rodzinne uwarunkowania moralności młodych sportowców

-20%

Rodzinne uwarunkowania moralności młodych sportowców

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,80  26,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 26,00 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 18,72 zł  


20,80

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka ta jest interesującym i zarazem twórczym pomysłem badawczym, osadzonym na styku teorii wychowania fizycznego, socjologii i psychologii sportu. Przedmiotem swych studiów autorka uczyniła moralność społeczną młodych sportowców. Szczególną uwagę skoncentrowała na związku między etosem rodziny a potocznym rozumowaniem moralnym rozpatrywanym w ramach normy fair play. Wydaje się, że jest to temat nie tylko nęcący poznawczo, ale także istotny praktycznie. Ciągle bowiem w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej poszukujemy istotnych czynników kształtujących moralność społeczną na poszczególnych etapach kształcenia i wychowania nowych pokoleń, zarówno uczniów, studentów, jak i sportowców.


Rok wydania2014
Liczba stron146
KategoriaPsychologia rozwoju człowieka
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7865-151-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  1. Rodzina jako pierwotne otoczenie rozwojowe    9
  
  1.1. Małżeństwo i rodzina w myśli socjologicznej    9
  1.2. Typologia form małżeństwa i rodziny    10
  1.3. Struktura, funkcje i system rodziny    12
  1.4. Jednostka i rodzina a struktura społeczna w aspekcie zmian mikrostrukturalnych    14
  1.5. Postawy rodzicielskie    18
  1.5.1. Pojęcie postawy i rodzaje postaw    18
  1.5.2. Pojęcie postawy rodzicielskiej    23
  1.5.3. Trwałość, kierunek i siła postawy rodzicielskiej    25
  1.5.4. Pochodzenie postaw rodzicielskich    25
  1.5.5. Typologia postaw rodzicielskich    27
  1.6. Rodzina jako podstawowa mikrostruktura wychowująca    28
  1.7. Etos rodziny a moralność jednostki    31
  
  2. Kody etyczne a moralność społeczna    34
  
  2.1. Moralność jako regulator życia społecznego    34
  2.1.1. Socjologiczne typologie moralności    37
  2.1.2. Psychologiczne koncepcje rozwoju moralnego człowieka    39
  2.1.2.1. Podejście psychoanalityczne    40
  2.1.2.2. Podejście związane z teorią społecznego uczenia się    41
  2.1.2.3. Koncepcja poznawczo-rozwojowa    42
  2.1.2.4. Koncepcja Lawrence’a Kohlberga    44
  2.1.2.5. Paradygmat społeczny    44
  2.1.2.6. Teorie temperamentu w wyjaśnianiu rozwoju moralności    46
  2.1.3. Normy, wartości oraz procesy wartościowania moralnego    48
  2.1.3.1. Problematyka wartości    48
  2.1.3.2. Normy moralne w społeczeństwie    50
  2.1.3.3. Procesy wartościowania moralnego    52
  2.1.3.4. Koncepcja pięciu kodów etycznych    54
  2.2. Etyka i moralność sportowa    57
  2.2.1. Przedmiot i zakres etyki sportowej    57
  2.2.2. Rywalizacja sportowa a kwestia wartości moralnej    58
  2.2.3. Geneza ideału fair play w sporcie    60
  2.2.4. Zasady zachowania fair play w sporcie    61
  
  3. Metodologia badań własnych    65
  
  3.1. Przedmiot i cel badań    65
  3.2. Hipotezy, zmienne i wskaźniki    65
  3.2.1. Pierwsza grupa hipotez    66
  3.2.2. Druga grupa hipotez    68
  3.3. Metody i techniki badawcze    69
  3.3.1. Kwestionariusz Etyk    70
  3.3.2. Kwestionariusz Etyk w Sporcie    71
  3.3.3. Kwestionariusz Moralności Sportowej    73
  3.3.4. Skala Wartości Schelerowskich    74
  3.3.5. Kwestionariusz Temperamentu PTS    75
  3.3.6. Skala Postaw Rodzicielskich    77
  3.3.7. Kwestionariusz ankiety wersja A (dla młodzieży)    78
  3.3.8. Kwestionariusz ankiety wersja B (dla rodziców)    79
  3.4. Metoda doboru osób badanych    79
  
  4. Rodzinne uwarunkowania moralności sportowców – wyniki badań    87
  
  4.1. Potoczne rozumowanie moralne, preferowane wartości oraz style wychowania przejawiane przez rodziców badanej młodzieży    87
  4.2. Potoczne rozumowanie moralne, preferowane wartości oraz postawy moralne fair play badanej młodzieży    90
  4.3. Preferowane wartości, potoczne rozumowanie moralne i postawy moralne fair play oraz hierarchia wartości sportowców i osób nietrenujących    97
  4.4. Preferowane wartości, potoczne rozumowanie moralne i style wychowawcze rodziców a potoczne rozumowanie moralne oraz postawy fair play młodzieży    98
  4.5. Preferowane wartości, potoczne rozumowanie moralne, stosunek do norm etycznych oraz postawy wychowawcze rodziców sportowców i osób nietrenujących    104
  4.6. Normy etyczne w świadomości badanych    113
  4.6.1. Obraz małżeństwa i rodziny w świadomości młodzieży oraz jej stosunek do rodziny macierzystej    113
  4.6.2. Postawy wobec norm etycznych    119
  
  5. Wnioski    127
  
  Literatura    136
  Spis tabel    143
  Spis wykresów    145
RozwińZwiń