Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych

6 ocen

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

94,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 94,00 zł  


94,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowatorski podręcznik historii stosunków międzynarodowych - przedmiotu wykładanego na wielu polskich uczelniach.


Książka składa się z 4 części.


W części I, noszącej tytuł LA BELLE EPOQUE I JEJ SCHYŁEK (1871-1914), autor przedstawił przyczyny wybuchu I wojny światowej.


Część II, zatytułowana WIELKA WOJNA (1914-1945), omawia I wojnę światową.


Część III, nazwana ZMIERZCH EUROPY (1919-1945), została poświęcona dziejom stosunków międzynarodowych w dwudziestoleciu międzywojennym i w latach II wojny światowej.


Część IV, nosząca tytuł ŚWIAT BIPOLARNY, opisuje historię stosunków międzynarodowych w latach 1945-1991, powstanie i rozwój istniejących wówczas organizacji międzynarodowych o charakterze politycznym i gospodarczym. Część tę kończą rozdziały poświęcone rozpadowi ZSRR i zjednoczeniu Niemiec - wydarzeniom, które - zdaniem autora - były logicznym zamknięciem epoki i początkiem nowych stosunków międzynarodowych - tym razem współczesnych.


Rok wydania2010
Liczba stron557
KategoriaStosunki międzynarodowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21115-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    17
  Część I. Schyłek Starego świata: „La belle epoque” 1871–1914    19
    I. Powojenne przetasowania    21
      Konsekwencje wojny francusko-pruskiej    21
      Sojusz trzech cesarzy    22
      Wypełnienie finansowych postanowień traktatu frankfurckiego    23
      Pierwsza faza nowego etapu sprawy wschodniej    23
      Próba odrodzenia „stosunku” trzech cesarzy    24
      „Alarm wojenny” 1875 roku    25
      Powstanie Słowian w 1875 roku i jego następstwa    27
      Gra dyplomatyczna w przeddzień kongresu berlińskiego    28
      Wojna rosyjsko-turecka 1877–1878 i jej bezpośrednie następstwa    30
      Kongres berliński    31
    II. Powstanie trójprzymierza    34
      Dwustronny sojusz Berlina z Wiedniem    34
      Odnowienie układu trójcesarskiego    35
      Przystąpienie Włoch do dwuprzymierza    37
      Bismarckowski system sojuszy    39
      Konflikt rosyjsko-angielski    41
      Kryzys bułgarski    42
    III. Formowanie trójporozumienia    44
      Przymierze francusko-rosyjskie    44
      Wyrównanie stosunków francusko-włoskich    45
      Polityczne konsekwencje niemieckich zbrojeń morskich    46
      Entente cordiale    47
      Porozumienie angielsko-rosyjskie    48
      Koncepcja sojuszu kontynentalnego i pierwszy kryzys marokański    51
      Przesilenie związane z aneksją Bośni i Hercegowiny    53
      Drugi kryzys marokański    54
      Wojna włosko-turecka    56
      Wojny bałkańskie    56
      Sytuacja w przededniu „wielkiej wojny”    59
    IV. Europa w Azji i na Pacyfiku    60
      Międzynarodowe aspekty wojny japońsko-chińskiej    60
      „Krojenie arbuza”    60
      Powstanie Yihequan    63
      Próby zbliżenia brytyjsko-niemieckiego    64
      Przymierze brytyjsko-japońskie    65
      Wojna japońsko-rosyjska    66
      Podporządkowanie Indochin przez Francję    69
      Finansowe położenie Chin w przededniu wielkiej wojny    72
      Ewolucja sojuszu angielsko-japońskiego    73
      Podział wysp Pacyfiku    74
      Bliski i Środkowy Wschód w polityce mocarstw    75
    V. Afryka w polityce mocarstw    76
      Sprawy kolonialne    76
      Wojny burskie    79
    VI. Ameryka południowa i środkowa. korygowanie spuścizny kolonialnej    82
      Wojna „potrójnego przymierza”    82
      Wojna dziesięcioletnia    84
      Wojna o saletrę (wojna o Pacyfik)    84
      Wojna hiszpańsko-amerykańska    87
      Spór terytorialny Wenezueli z Gujaną Brytyjską    89
      Wyodrębnienie Panamy    89
      Arbitraże i związane z tym dalsze zmiany terytorialne    90
    VII. Zagadnienia ogólne    91
      Imperium Brytyjskie    91
      Cieśniny    92
      Śródlądowe międzynarodowe drogi wodne (kanały i rzeki)    93
      Kapitulacje jurysdykcyjne    95
  Część II. W obliczu braku równowagi 1914–1945    97
    1. W dobie „wielkiej wojny” 1914–1918    99
      VIII. Pierwszy okres zmagań    99
        Cele wojenne mocarstw    99
        Wypowiedzenie wojny    103
        Konsekwencje udziału Turcji w wojnie    103
        Problem Grecji    107
        Pierwsze oferty pokojowe    109
        Daleki Wschód    111
        21 żądań    113
        Interwencja mocarstw w Chinach    114
        Traktat londyński    116
        Okoliczności przystąpienia Bułgarii do wojny    117
        Podział Bliskiego Wschodu    120
      IX. Względna równowaga sił    121
        Przystąpienie Rumunii do wojny    121
        Grudniowe propozycje państw centralnych    126
        Próby zawarcia separatystycznego pokoju przez Austro-Węgry    129
        Misja sprzymierzonych w Rosji w roku 1917    132
        Inicjatywa pokojowa Watykanu    133
      X. Na drodze ku zwycięstwu ententy    134
        Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny    134
        Deklaracja Arthura Jamesa Balfoura    136
        Rewolucja w Rosji    138
        Brytyjskie warunki pokoju    139
        Koncepcje Thomasa Woodrowa Wilsona    140
        Traktaty brzeskie 1918 roku    142
        Losy Rumunii po przystąpieniu do „wielkiej wojny”    144
        Załamanie się Bułgarii    146
        Rozejm z Turcją    147
        Upadek Monarchii Austro-Węgierskiej    148
        Sytuacja sułtańskiej Turcji    149
        Wojna na noty    150
        Rewolucja w Niemczech    151
        Rozejm z Niemcami    151
        Międzynarodowe aspekty kwestii polskiej w dobie I wojny światowej    152
    2. Międzywojenne interludium 1919–1939    154
      XI. powojenna „mała” stabilizacja 1919–1925    154
        Paryska konferencja pokojowa    154
        Postanowienia podparyskich traktatów pokoju    155
        „Małe” traktaty wersalskie    156
        Pozostałe podparyskie traktaty    159
        Wolne miasta    160
        Plebiscyty    160
        Mandaty    161
        Powstanie i przeobrażenia terytorialne państw narodowych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej    165
        Powstanie ZSRR    171
        Wojna grecko-turecka i konferencja lozańska    172
        Liga Narodów    174
        Genua i Rapallo    175
        Kwestia reparacji    177
        Reparacje Niemiec    177
        Locarno    179
      XII. W poszukiwaniu równowagi 1926–1934    180
        Konsekwencje wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów    180
        Pakt Brianda–Kellogga    182
        Uregulowanie stosunków włosko-watykańskich    182
        Konkordaty międzywojnia i ich znaczenie    183
        Powstanie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów    186
        Zagadnienie rozbrojenia    187
        Pierwszy okres istnienia III Rzeszy    191
        Pakt czterech    191
        Porzucenie przez Niemcy konferencji rozbrojeniowej i Ligi Narodów    194
        Ewolucja radzieckiej polityki zagranicznej    194
        Definicja agresora    195
        Polsko-niemiecka deklaracja o nieagresji    196
        Reperkusje deklaracji w stosunkach polsko-radzieckich    197
        Pucz w Austrii    198
        Układy regionalne w Europie    199
        Koncepcja paktu wschodniego    202
        Wstąpienie ZSRR do Ligi Narodów    203
        Zawarcie paktu francusko-radzieckiego    204
        Układ radziecko-czechosłowacki    205
        Relacje francusko-niemieckie    205
      XIII. Na równi pochyłej – 1935–1939    206
        Jawne zbrojenia Niemiec    206
        Brytyjsko-niemiecki traktat morski    207
        Remilitaryzacja Nadrenii    209
        Unormowanie stosunków francusko-polskich    211
        Zwrot w polityce Belgii    211
        Hiszpańska wojna domowa    212
        Oś Berlin–Rzym    214
        Zawarcie paktu antykominternowskiego    215
        Sytuacja krajów skandynawskich    216
        Anschluss Austrii    218
        Reakcje społeczności międzynarodowej    219
        Kryzys sudecki    220
        Roszczenia polskie    222
        I arbitraż wiedeński    223
        Żądania Niemiec wobec Polski    224
        Polityka mocarstw zachodnich    225
        Kres Czecho-Słowacji    225
        Społeczność międzynarodowa wobec kresu Czecho-Słowacji    227
        Układ niemiecko-rumuński    227
        Zajęcie Kłajpedy przez Niemców    228
        Aneksja Albanii przez Włochy    229
        Konsekwencje na Bałkanach    229
        Gwarancje brytyjskie    230
        Kres poprawnych relacji polsko-niemieckich    231
        Wyłanianie się dwóch bloków    232
        Gra dyplomatyczna Zachodu z ZSRR    233
        Stosunki na linii Zachód–Niemcy    234
        Stosunki radziecko-niemieckie    234
        Rozmowy wojskowe między mocarstwami zachodnimi a ZSRR    235
        Nowa linia polityki ZSRR    237
        Sojusz polsko-brytyjski    237
      XIV. Stany zjednoczone na arenie międzynarodowej    238
        Konferencja waszyngtońska    238
        Międzynarodowa pozycja Stanów Zjednoczonych    240
        Rola USA na arenie międzynarodowej    241
      XV. Bliski i Środkowy Wschód, Afryka    242
        Kwestia egipska    242
        Sytuacja krajów muzułmańskich    243
        Sprawy Bliskiego i Środkowego Wschodu    245
        Rola Turcji na arenie międzynarodowej    246
        Kwestia Cieśnin    247
        Wojna w Etiopii    248
        Stanowisko Ligi Narodów wobec konfliktu włosko-etiopskiego    250
      XVI. Daleki Wschód    251
        Sytuacja na Syberii i Dalekim Wschodzie    251
        Poczynania Japonii    252
        Stosunki radziecko-chińskie    252
        Okupacja Mandżurii    253
        Potępienie Japonii przez Ligę Narodów    254
        Brak stabilizacji na Dalekim Wschodzie    255
      XVII. Ameryka łacińska    256
        Ameryka Łacińska w Paryżu    256
        Rola Ameryki Łacińskiej    256
        Ameryka Łacińska w dobie wojny o Chaco Boral    257
        Spór o Leticię    260
        Ameryka Łacińska w drugiej połowie lat 30    260
    3. Podwaliny nowej ery 1939–1945    261
      XVIII. Od wybuchu wojny do agresji na ZSRR    261
        Wrzesień 1939    261
        Stosunki niemiecko-radzieckie    262
        W okresie drôle de guerre    263
        Misja Sumnera Wellesa    263
        Pokój moskiewski    264
        Skandynawia    265
        Wyspy Alandzkie    267
        Upadek Belgii, Holandii i Francji    267
        Rewizjonizm terytorialny ZSRR    269
        Rozbiór Rumunii    270
        Pakt trzech    272
        Mołotow w Berlinie    273
        Sytuacja we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego    274
      XIX. Stany Zjednoczone wobec wojny w okresie swojej neutralności    278
        Pierwsze reakcje Waszyngtonu    278
        Po agresji Niemiec na Zachodzie    278
      XX. Bliski i Środkowy Wschód, Afryka    280
        Wydarzenia w Iraku    280
        Problem Syrii i Libanu    282
        Kwestia irańska    283
        Przywrócenie niepodległości Etiopii    283
      XXI. Daleki Wschód w przededniu agresji Japonii na USA    284
        Pośrednie dalekowschodnie konsekwencje klęski Francji na Dalekim Wschodzie    284
        Sytuacja Indochin    285
        Rozmowy amerykańsko-japońskie    287
        Kolejne porozumienia państw Osi z Japonią    289
        Pierwsza faza wojny na Dalekim Wschodzie    290
        Okupacja japońska    291
      XXII. Agresja Niemiec na ZSRR. kształtowanie się „wielkiej koalicji”    292
        Karta Atlantycka    292
        Bezpośrednie następstwa najazdu III Rzeszy na ZSRR    292
        Sytuacja Finlandii    295
        Konferencja w Waszyngtonie    295
        Deklaracja Narodów Zjednoczonych    295
        Sojusz brytyjsko-radziecki    296
        „Plan czterech”    299
        Stosunki polsko-radzieckie    299
        Konsekwencje sprawy Katynia    300
        Amerykańskie spojrzenie na Europę    301
        Spotkanie w Casablance    301
        Dalsze konsultacje brytyjsko-amerykańskie    302
        Przesilenie w Algierze    303
        I konferencja w Quebec    305
        I konferencja moskiewska    305
        Sytuacja militarna    306
        Konferencja w Teheranie    307
        Rozmowy prowadzone w Kairze    308
        Stosunki radziecko-czechosłowackie    308
        Operacje na Dalekim Wschodzie    310
      XXIII. W okresie militarnego przełomu    310
        Rozejm z państwami współpracującymi z Niemcami    310
        Sprawa Grecji. Pierwszy okres wojny domowej    314
        Sytuacja w Jugosławii    315
        Konferencja w Bretton Woods    316
        Konferencja w Dumbarton Oaks    317
        II konferencja w Quebec    317
        II konferencja moskiewska    317
        Porozumienia radziecko-francuskie    318
        Na frontach europejskich    318
      XXIV. Schyłkowy okres wojny    319
        Malta    319
        Konferencja jałtańska    320
        Narady u schyłku działań wojennych    322
        Kres działań wojennych w Europie    322
        Konferencja w Poczdamie    323
      XXV. Na Dalekim Wschodzie    325
        Sytuacja w Azji Południowo-Wschodniej    325
        Japonia na przełomie wojny i pokoju    327
      XXVI. Ameryka Łacińska wobec wojny    330
        Od neutralności do zerwania stosunków z państwami Osi    330
        Udział w wojnie    331
  Część III. świat bipolarny 1945–1991    333
    4. W okresie ostrych podziałów    335
      XXVI. Europa w latach 1945–1949    335
        Pierwsze decyzje w sprawie Niemiec    335
        Kwestia reparacji    336
        Powojenne granice    338
        Powstanie Bizonii    339
        Powojenne układy międzynarodowe    340
        Traktaty pokoju z byłymi sojusznikami Rzeszy    341
        Druga faza wojny domowej w Grecji    343
        Plan Marshalla    344
        Pierwszy kryzys berliński    344
        Wydarzenia towarzyszące    345
        Anglosasi wobec Niemiec    346
        Sytuacja w radzieckiej strefie okupacyjnej    347
        Polityka okupacyjna Francji    348
        Ostatnia sesja Rady Ministrów Spraw Zagranicznych    349
        Powstanie NATO    349
        Na drodze ku Republice Federalnej Niemiec    351
        Rewizja statutu okupacyjnego    351
        Ustanowienie Niemieckiej Republiki Demokratycznej    352
        Pierwsze symptomy podziału Europy na dwa bloki    352
        Doktryny: Trumana i powstrzymywania    353
      XXVII. Europa zachodnia w latach 1949–1957    354
        Podwaliny integracji europejskiej    354
        Plan Schumana    355
        Na drodze ku EWG    357
        Sprawy finansowe    358
        Konferencje czterech mocarstw    359
      XXVIII. Pierwszy okres funkcjonowania ONZ    360
        Ustalenia konferencji założycielskiej    360
        Pierwsze posunięcia ONZ    362
      XXIX. Blok radziecki    363
        Powołanie do życia Kominformu    363
        Narodziny bloku wschodniego    364
        Konflikt radziecko-jugosłowiański    364
        Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej    365
        Powstanie Układu Warszawskiego    366
        Konsekwencje XX Zjazdu KPZR    366
        Powstanie węgierskie    367
      XXX. bliskowschodnia „beczka prochu”    368
        Sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej    368
        Powstanie Izraela    370
        Pierwsza wojna arabsko-żydowska i jej konsekwencje    371
        Blisko- i środkowowschodnie sojusze wojskowe    373
      XXXI. Wydarzenia w Azji południowo-Wschodniej i Wschodniej    374
        Daleki Wschód bezpośrednio po wojnie    374
        Początek dekolonizacji    374
        Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej    376
        Wojna koreańska    376
        Francuski okres problemu wietnamskiego    379
        Zawarcie pokoju z Japonią    382
        Rola Japonii    384
        Międzynarodowe znaczenie Tokio    384
        Doktryna Yoshidy    385
        Regionalne pakty Azji i Pacyfiku    385
        Konferencja w Bandungu    386
      XXXII. Europa zachodnia w pierwszym okresie instytucjonalnej jedności    387
        Inauguracja kwestii remilitaryzacji RFN    387
        Plan Plevena    388
        Kwestia długów niemieckich i roszczeń żydowskich    389
        NRD na arenie międzynarodowej    390
        Problem Saary w stosunkach francusko-niemieckich    390
        Traktaty z 1952 roku    391
        Upadek koncepcji EWO i EWP    392
        Niepowodzenia konferencji ministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw w 1954 roku    393
        Konsekwencje nieratyfikowania traktatów bońskich i paryskich    394
        Następstwa decyzji londyńskich i paryskich    395
        Normalizacja stosunków ZSRR z oboma państwami niemieckimi    396
        Traktat państwowy z Austrią    397
      XXXIII. Procesy dekolonizacyjne w Afryce Północnej    398
        Los posiadłości włoskich i francuskich    398
        Kryzys sueski    399
      XXXIV. Ameryka Łacińska    400
        Próby sformalizowania dominacji USA    400
        Latynosi wobec innych kontynentów    402
        Amerykańska interwencja w Gwatemali    402
        Sprawy gospodarcze    403
    5. Świat w dobie spadku napięcia    404
      XXXV. Europa w latach 1958–1963    404
        Kwestia integracji Wielkiej Brytanii z EWG    404
        Powstanie EFTA    405
        Powołanie do życia OECD    406
        Pierwsze posunięcia EWG    406
        Plany Christiana Foucheta    408
        Nieudana próba wejścia Wielkiej Brytanii do EWG    409
        Następstwa kryzysu wokół Kanału Sueskiego    411
        Wpływ dekolonizacji na Europę    412
        Stosunki RFN z blokiem komunistycznym    413
        Polskie propozycje ograniczenia zbrojeń    414
        Drugi kryzys berliński    414
        Układ elizejski    416
      XXXVI. Europa w dobie „détente”    417
        Stosunki Bonn–Waszyngton–Paryż    417
        Nawiązanie stosunków handlowych między RFN a krajami bloku wschodniego    418
        Połączenie wspólnot europejskich    419
        Wystąpienie Francji ze struktur wojskowych NATO    420
        Druga nieudana próba Wielkiej Brytanii wejścia do EWG    420
        Walutowy kompromis    421
        Nowa polityka wschodnia rządu RFN    422
        Poprawa stosunków RFN–Izrael    422
        Powstanie Wspólnego Rynku Rolnego EWG    423
        Unia celna w ramach EFTA i EWG    425
        Odejście generała de Gaulle’a    427
        Rozchwianie systemu walutowego    428
        Poszerzenie EWG    429
        Radziecka inwazja na Czechosłowację    430
        Układy RFN z ZSRR i PRL    431
        Uregulowanie kwestii Berlina    432
        Układ niemiecko-niemiecki    433
        Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie    433
      XXXVII. Na najwyższym szczeblu. Stosunki amerykańsko-radzieckie    435
        Kwestia wielostronnych sił nuklearnych    435
        Strategia globalna NATO    436
        Przewartościowania w polityce amerykańskiej    437
        Normalizacja stosunków amerykańsko-chińskich    438
        Rokowania rozbrojeniowe    438
      XXXVIII. Brak stabilizacji na bliskim i środkowym Wschodzie    439
        Sytuacja w Iranie    439
        Sojusz wojskowy na Środkowym Wschodzie    440
        Przeobrażenia krajów arabskich w latach 1958–1963    441
        Kryzys cypryjski    442
        Wojna sześciodniowa i jej konsekwencje    443
        Wojna Jom Kippur    445
      XXXIX. Azja Południowo-Wschodnia i Daleki Wschód    447
        Amerykański rozdział problemu wietnamskiego    447
        Problem ucieczek z Wietnamu    453
        SEATO    453
        Subkontynent indyjski    454
        Rozpad Pakistanu    455
        Ewolucja międzynarodowego położenia Tokio w latach 60. i 70    456
      XL. Afrykańskie niepokoje    457
        Niepodległość krajów Afryki Północno-Zachodniej    457
        Wojna Algierii o niepodległość    458
        Dekolonizacja Czarnej Afryki    459
        Kwestia kongijska    460
        Groźba rozpadu Nigerii    462
      XLI. Na półkuli zachodniej    463
        Napięcia wokół Kuby    463
        Interwencja USA w Dominikanie    465
        Próby izolowania Kuby    466
        Latynoamerykańskie tendencje integracyjne    467
        „Sojusz dla Postępu”    468
    6. W okresie względnej stabilizacji    469
      XLII. Europa w latach 1976–1989    469
        Rozszerzenie EWG na południe    469
        Budowanie wspólnoty    471
        Droga Europy Zachodniej do Unii Gospodarczej i Walutowej    471
      XLIII. Negocjacje rozbrojeniowe w gronie supermocarstw oraz między zachodem a Wschodem    472
        SALT II    472
        Rokowania wiedeńskie    474
        Kwestia zbrojeń w dobie przyjęcia Aktu Końcowego KBWE    475
        Wznowienie wyścigu zbrojeń między Wschodem i Zachodem    476
        Kolejna faza rokowań wiedeńskich    477
        Ku wszechstronnemu współdziałaniu mocarstw    478
      XLIV. Bliski i środkowy Wschód    480
        Camp David    480
        Wojna w Libanie    482
        Interwencja radziecka w Afganistanie    483
        Wojna iracko-irańska    485
        W obronie niepodległości Kuwejtu    485
      XLV. Daleki Wschód    488
        Wzrost znaczenia ChRL na arenie międzynarodowej    488
        Pozycja Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie    488
        Dominacja Wietnamu w Indochinach    489
        Wojna chińsko-wietnamska    490
        Rozwiązanie problemu kambodżańskiego    490
        Przyczyny ambiwalentnej postawy Tokio    491
        Ewolucja między narodowego położenia Tokio w la ach 70. i 80    492
        Tokio na między narodowej scenie politycznej w latach 80    493
        Próby rewizji doktryny Yoshidy    495
        Stosunki radziecko-japońskie    495
        Chińska enigma    496
        Stabilizacja działań Pekinu    497
        Normalizacja na linii Pekin–Moskwa    497
        Nowe otwarcie w stosunkach ChRL z Azją Południowo-Wschodnią    498
        Sprawa Republiki Chińskiej (Tajwanu)    499
        Wspólnota Pacyfiku    500
        Południowoazjatyckie konflikty terytorialne    501
      XLVI. Afryka    502
        Droga kolonii portugalskich do niepodległości    502
        Kwestia Namibii    504
        Likwidacja apartheidu    504
        Destabilizacja „Rogu Afryki”    506
      XLVII. Ameryka łacińska    508
        Doktryna Cartera    508
        Kwestia Kanału Panamskiego    509
        Opanowanie Nikaragui przez sandinistów    509
        Próby neutralizacji wpływów lewicowych w Ameryce Środkowej    510
        Grupy Contadory i Limy    512
        Wojna o Falklandy (Malwiny)    512
        Kryzys finansowy    513
        Interwencja amerykańska w Panamie    514
        Tendencje integracyjne    515
      XLVIII. Australia i Nowa Zelandia    516
        W poszukiwaniu własnego miejsca na arenie międzynarodowej    516
        Wpływ braku stabilizacji na Dalekim Wschodzie na międzynarodowe położenie Australii    518
        Reorientacja polityki zagranicznej w latach 70    519
        U schyłku systemu bipolarnego    521
        Nowa Zelandia    522
    7. Demontaż układu dwublokowego    523
      XLIX. Europa na przełomie lat 80. i 90.    523
        Zjednoczenie Niemiec i jego bezpośrednie następstwa    523
        Rozpad Czechosłowacji    525
        Droga Węgier ku niepodległości    526
        Połowiczny charakter przemian w Rumunii, Bułgarii i Albanii    526
        Dekompozycja Jugosławii    527
        Rozwiązanie RWPG i Układu Warszawskiego    529
        Dezintegracja ZSRR i powołanie do życia Wspólnoty Niepodległych Państw    530
        Powstanie Unii Europejskiej    533
  Bibliografia    536
  Indeks nazwisk    549
  Spis map    559
RozwińZwiń

Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych - RECENZJE

Pisemne recenzje mogą być dodawane wyłączenie przez klientów zarejestrowanych w sklepie. Na liczbę gwiazdek wyświetlanych przy produkcie składają się również oceny produktów, dodanie których nie wymaga posiadania konta.

Publikujemy wszystkie recenzje produktów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jeśli wiemy, że produkt został zakupiony przez recenzenta, oznaczamy to ikonką  Recenzja potwierdzona zakupem

Historia nowoczesnych SM

Autor: Dorota Stachura www.kolodyplomatow.wordpress.com

Dodano: 16.11.2012

Książka Wojciecha Rojka to doskonałe kompendium wiedzy o stosunkach międzynarodowych, obejmujące okres od lat 70-tych XIX wieku do czasu załamania się dwubiegunowego podziału świata w XX wieku. W sposób niezwykle czytelny autor podzielił cały ten okres na III części. W pierwszej porusza kwestie następstw wojny francusko- pruskiej z 1870 roku i przedstawia układ sił w świecie do wybuchu I wojny światowej. Druga część obejmuje czas wielkich zawirowań wojennych (1914- 1945), a trzecia świat bipolarny po II wojnie światowej do lat 90-tych XX wieku. Każda z części składa się z podrozdziałów odpowiadających najważniejszym wydarzeniom z uwzględnieniem podziału na kontynenty. Taka konstrukcja w znacznym stopniu pozwala na odszukanie interesującej czytelnika konkretnej informacji bez konieczności wertowania większej ilości materiału. Chociaż gros poruszanej tematyki obejmuje szeroko rozumiane kwestie europejskie, to w sposób wystarczający i jednocześnie przejrzysty omówione zostały także stosunki międzynarodowe dotykające Azji, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz Afryki. Profesor Wojciech Rojek niezwykle przystępnie przedstawia główne kierunki rozwoju stosunków międzynarodowych, ich genezę i uwarunkowania związane z rozgrywkami między różnymi podmiotami politycznymi. Książka ta jest doskonałym podręcznikiem dla studentów i jednocześnie ciekawą lekturą dla wszystkich interesujących się historią. Pomaga zrozumieć co ukształtowało takie a nie inne współczesne relacje między państwami i jakie racje stanu decydowały o bieżących nurtach stosunków międzynarodowych. Nie ma w niej zbędnych dywagacji, a jedynie konkretne fakty tworzące historię. Jedynym zastrzeżeniem, jakie można podnieść, jest zbyt pobieżne przedstawienie Hiszpanii. Sam opis wojny domowej nie przełożył się tu na choćby wspomnienie o rezolucji z czasów frankistowskich wykluczającej Hiszpanię ze struktur wspólnot międzynarodowych, rezolucji o zawieszeniu z nią stosunków dyplomatycznych, pominięto pakt madrycki, czy drogę tego kraju do ONZ. Również zastrzeżenia budzi korekta przepuszczająca błędy nie tyle merytoryczne, co wynikające zapewne z autopoprawki komputerowej. W III części przy omawianiu subkontynentu indyjskiego zamiast

Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia