System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla

System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

22,45

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentujemy pierwsze polskie, kompleksowe opracowanie, poświęcone dorobkowi naukowemu Alfreda Marshalla (1842-1924) - założyciela szkoły w Cambridge, powszechnie uznawanego za "ojca" ekonomii neoklasycznej. Trudno przecenić jego wkład w rozwój ekonomii. Nie tylko rozwinął on bowiem teorię i wyposażył ekonomistów w cały szereg narzędzi analitycznych, ale przyczynił się również do potwierdzenia statusu tej nauki jako odrębnej dyscypliny akademickiej. Jego teorie od ponad 100 lat stanowią źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń ekonomistów. Choć powtarzane niegdyś hasło: That's all in Marshall (Wszystko jest w Marshallu) wydaje się dziś przesadne, świadczy jednak o znaczeniu jego prac i bogactwie stworzonego przez niego systemu.


Autorka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak:


- analiza marshallowskich postulatów metodologicznych oraz uchwycenie relacji między teorią a praktyką gospodarczą;


- analiza systemu ekonomicznego Marshalla: teorii wartości i teorii podziału oraz mniej znanych, choć mających równie istotne znaczenie - teorii pieniądza i handlu zagranicznego;


- analiza wskazań, jakie Marshall formułował pod adresem polityki gospodarczej i społecznej w konfrontacji z wnioskami wynikającymi z teorii ekonomicznej, oraz określenie, w jakim stopniu faktyczna zależność między jego teorią a zaleceniami względem praktyki była zbieżna z zależnością, za jaką Marshall się opowiadał.


Rok wydania2007
Liczba stron448
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15015-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Podstawy metodologiczne systemu Marshalla    23
    1.1. Obszar badawczy ekonomii    23
      1.1.1. Status ekonomii w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie XIX wieku    23
      1.1.2. Marshallowskie definicje ekonomii w świetle ujęć klasyków i marginalistów    26
      1.1.3. Ekonomia jako samodzielna dyscyplina naukowa a szanse stworzenia jednolitej nauki społecznej    43
      1.1.4. Rola analogii organicystycznych w systemie Marshalla    49
    1.2. Stanowisko Marshalla wobec ówczesnych sporów metodologicznych    57
      1.2.1. ,,Spór o metodę’’    57
      1.2.2. Charakter praw ekonomicznych    60
      1.2.3. Zalety i wady stosowania indukcji i dedukcji    69
      1.2.4. Ograniczenie stosowania metod matematycznych w ekonomii    76
      1.2.5. Krytyka koncepcji homo oeconomicus    82
    1.3. Od teorii ekonomicznej do praktyki gospodarczej    89
      1.3.1. Ewolucja w poglądach ekonomistów brytyjskich    89
      1.3.2. Uprawianie ekonomii pozytywnej: naukowy obiektywizm a nieświadome uprzedzenia    95
      1.3.3. Zastosowanie pozytywnej nauki ekonomicznej w praktyce – rola ekonomisty    108
  Rozdział 2. Teoria wartości Marshalla    119
    2.1. Teoria popytu    122
      2.1.1. Pomiar potrzeb i użyteczności. Użyteczność krańcowa    122
      2.1.2. Krzywa popytu i prawo popytu    128
      2.1.3. Równowaga konsumenta    134
      2.1.4. Elastyczność cenowa popytu    136
      2.1.5. Nadwyżka konsumenta    140
    2.2. Teoria podaży    148
      2.2.1. Firma reprezentatywna. Korzyści skali    148
      2.2.2. Równowaga producenta. Zasada substytucji    154
      2.2.3. Krzywa podaży    157
      2.2.4. Pewne typy nadwyżek    170
    2.3. Marshallowska teoria wyznaczania cen    175
      2.3.1. Równowaga w warunkach wolnej konkurencji    180
      2.3.2. Równowaga w warunkach monopolu    187
  Rozdział 3. Teoria podziału Marshalla    193
    3.1. Czynniki produkcji. Organizacja    195
    3.2. Teoria produkcyjności krańcowej    201
    3.3. Determinanty podaży czynników wytwórczych i ich wynagrodzenia    207
      3.3.1. Teoria renty gruntowej. Quasi-renta    207
      3.3.2. Dochód z kapitału. Teoria procentu    214
      3.3.3. Teoria płac. Kapitał osobowy    22
  Rozdział 4. Poza Zasadami ekonomiki: teoria pieniądza, cyklu koniunkturalnego i handlu zagranicznego    239
    4.1. Teoria pieniądza i cyklu koniunkturalnego    240
      4.1.1. Pieniądz – definicja i funkcje    242
      4.1.2. Wyznaczenie wartości pieniądza. Teoria ilościowa    247
      4.1.3. Wpływ zmian podaży pieniądza na kategorie realne. Uwagi o cyklu koniunkturalnym    260
    4.2. Teoria handlu zagranicznego    269
      4.2.1. Założenia modelu. Pojęcie reprezentatywnej beli    271
      4.2.2. Krzywa oferty    276
      4.2.3. Elastyczność popytu na import    281
      4.2.4. Szacowanie korzyści z wymiany handlowej z zagranicą. Nadwyżka handlowa    288
      4.2.5. Przypadki wyjątkowe. Analiza równowagi w handlu zagranicznym    291
  Rozdział 5. Teoria a praktyka: marshallowskie rozwiązania bieżących problemów gospodarczych i społecznych    298
    5.1. Aksjologiczne postawy marshallowskiego systemu ekonomiczno-społecznego    298
      5.1.1. Marshall a moralność wiktoriańska    298
      5.1.2. Znaczenie wolności gospodarczej i konkurencji    305
      5.1.3. Rycerskość gospodarcza    313
    5.2. Kwestie społeczne i polityka fiskalna    316
      5.2.1. Likwidacja ubóstwa    316
      5.2.2. System fiskalny    326
    5.3. Rola państwa w stabilizowaniu koniunktury gospodarczej. Kształt systemu monetarnego    337
      5.3.1. Tabular Standard of Value    340
      5.3.2. Symmetalizm    348
    5.4. Problemy rynku pracy    354
      5.4.1. Konflikty między robotnikami a pracodawcami. Ocena funkcjonowania związków zawodowych    355
      5.4.2. Bezrobocie a niestałość zatrudnienia    367
    5.5. Polityka handlowa. Ochrona pozycji Wielkiej Brytanii w gospodarce światowej    380
      5.5.1. Protekcjonizm a wolny handel – rozważania teoretyczne    384
      5.5.2. Protekcjonizm a wolny handel – argumenty normatywne    389
  Zakończenie    393
  Aneks 1. Projekt egzaminu końcowego na stopień bakałarza (Bachelor of Art) dołączony przez A. Marshalla do okólnika w sprawie utworzenia samodzielnych studiów ekonomicznych na Uniwersytecie w Cambridge    404
  Aneks 2. Udział Marshalla w pracach komisji i komitetów rządowych    406
  Bibliografia    409
  Indeks    429
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia